Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


95. Судово-медична експертиза

5. "5. Травма внаслiдок дiї рейкового транспорту"


471. В разi переїзду колесом залiзничного транспорту смуга тиснення може не виникати на:
472. Смуга обтирання найчастiше виникає при переїздi колесом залiзничного транспорту через:
473. Сторона кутоподiбних клаптикiв шкiри, яка спрямована в бiк руху залiзничного транспорту, у порiвняннi з такою, що спрямована у iнший бiк:
474. Смуга тиснення вiд рейки може бути ширше смуги тиснення вiд колеса за таких обставин:
475. Напрямок переїзду колеса залiзничного транспорту можна визначити за:
476. Частина смуги тиснення завширшки 5 - 10 см у мiсцi роздiлення залишається на тiй частинi тiла, що пiд час переїзду була:
477. Частина смуги тиснення завширшки 2 - 3 см у мiсцi роздiлення залишається на тiй частинi тiла, що пiд час переїзду була:
478. Положення частин тiла пiд час переїзду (у середенi чи поза колiєю) можна встановити за:
479. Ширина садна вiд головки рейки пiд час "щипка" складає:
480. Ширина садна вiд первинного "щипка" колесом залiзничного транспорта складає:
481. Рiзниця в характерi лiнiї перелома кiсток (одна - поперечна, друга - коса) частин тiла, що роздiленi колесом залiзничного транспорта спостерiгається пiд час переїзду через:
482. Перелом кiсток гомiлки вiд дiї "скидача" може не виникати, якщо удар спричиняється в:
483. Ушкодження вiд ударiв кутами та нижнiми краями корпуса електровоза звичайно локалiзуються на:
484. Внаслiдок удару автозчепним механiзмом можуть утворюватися:
485. Якщо нижня кiнцiвка пiд час удару була ближче до поїзда, то наступний переїзд колеса через неї у порiвняннi з iншою звичайно вiдбувається на:
486. Ушкодження вiд здавлення тiла мiж частинами поїзда, що рухається, i краєм платформи локалiзуються в дiлянцi:
487. Ушкодження вiд здавлення тiла мiж буферами локалiзуються в дiлянцi:
488. Якщо тiло здавлюється мiж буферами найбiльш характерними ушкодженнями є:
489. Найменш характерними ушкодженнями внаслiдок здавлення тiла частинами автозчепного механiзму є:
490. Частiше ознаки прижиттєвостi у випадках переїзду кiнцiвок колесом поїзда зустрiчаються:
491. Повне чи неповне роздiлення тiла внаслiдок переїзду колесом поїзда залежить вiд:
492. Кутоподiбнi клаптики шкiри по краях роздiлення тiла у випадках рейкової травми дозволяють визначити:
493. Смуга тиснення вiд колеса рейкового транспорту може бути вужче смуги тиснення вiд рейки внаслiдок:
494. Садно вiд дiї кожуха зубчатої передачi електровоза вiтчизняного виробництва сягає:
495. Садно вiд дiї кожуха зубчатої передачi електровоза закордонного виробництва сягає:
496. Гострий кут мiж лiнiєю роздiлення кiнцiвки та спиралеподiбним розривом шкiри на куксi кiнцiвки спрямований у бiк:
497. Вiдстань мiж смугою тиснення вiд колеса та рейки буде бiльшою на боцi:
498. Положення тiла на рейках пiд час переїзду (усерединi чи поза колiєю) можна визначити за:
499. Переломи кiсток гомiлки внаслiдок дiї "скидача" можуть не виникать внаслiдок удару у:
500. Внаслiдок удару автозчепним механiзмом можуть утворюватись:
501. Ушкодження вiд здавлення тiла мiж частинами поїзда, що рухається, i краєм платформи локалiзуються в дiлянцi:
502. Чи можуть внаслiдок удару "скидачем" виникати на протилежному боцi рванi рани, що проникають у грудну та черевну порожнини?
503. Пiд час переїзду через тiло колеса залiзничного транспорту ушкодження не спричиняють:
504. Смуга тиснення на шкiрi пiд час переїзду колеса залiзничного транспорту не виникає внаслiдок дiї:
505. Чи може смуга тиснення вiд колеса бути вужче смуги тиснення вiд рейки?
506. Бiльш вузька частина смуги тиснення у випадках роздiлення тiла залишається на тiй частинi тiла, яка була:
507. Лампасоподiбнi розриви шкiри внаслiдок переїзду колесом залiзничного транспорту виникають на боцi дiї:
508. Язикоподiбнi шматки шкiри внаслiдок переїзду колесом залiзничниго транспорту виникають на боцi:
509. Ушкодження, що виникають при падiннi тiла пiсля вiдкидання його внаслiдок удару частинами залiзничного транспорту, найчастiше:
510. Чи можуть виникати обмеженi вдавленi переломи тiм'яних кiсток внаслiдок удару об частини верхнiх споруд залiзничної колiї?
511. Напрямок випуклої частини дуг саден вiд дiї "скидача":
512. Чи може тiло внаслiдок удару "скидачем" бути пiдкинуто угору?
513. Ушкодження внаслiдок удару нижньою пiднiжкою "скидача" найчастiше локалiзуються в областi:
514. Чи можуть внаслiдок удару "скидачем" виникати розриви шкiри, пiдшкiрної клiтковини, м'язiв та фасцiй на протилежному удару боцi?
515. Внаслiдок здавлення тiла мiж частинами поїзда, що рухався, i краєм платформи не виникають такi ушкодження:
516. Ознаки зажиттєвостi у випадках переїзду колесом поїзда спостерiгаються:
517. У другiй фазi зiткнення поїзда, що рухається, з людиною ушкодження звичайно розташовуються на:
518. Вершини шматкiв вiдшарованого епiдермiсу в зонi смуги обтирання у випадках переїзду колесом поїзда спрямованi у бiк:
519. Вершини зубцiв по краю лiнiї роздiлення у випадках дiї колеса рейкового транспорту спрямованi у бiк:
520. Смуга обтирання у випадках переїзду колесом рейкового транспорту виникає вiд:
521. Скальпованi рани внаслiдок дiї колеса поїзда спостерiгаються у випадках, коли напрямок переїзду:
522. Гостра бульозна емфiзема легенiв у випадках переїзду колесом рейкового транспорту виникає:
523. Роздiлення тiла у випадках переїзду колесом поїзда виникає по:
524. До рейкової травми не відносяться:
525. До видів рейкового транспорту не відносять:
526. При перекатуванні через тіло колеса рейкового транспорту ушкодження не виникають від:
527. Ушкодження, які виникають після відкидання тіла за рахунок падіння на залізничні шляхи, частіше:
528. Ушкодження від ударів об частини верхніх будівель залізничних шляхів можуть відображати форму та розміри предмета дії?
529. Напрямок вігнутих дуг саден, які утворюються від дії "скидача":
530. При стисненні тіла між вагонами і платформою не виникають:
531. Скальповані рани від коліс залізничного транспорту спостерігаються при їх перекатуванні в напрямку:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів