Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


95. Судово-медична експертиза

24. "24. Судово-медична експертиза за матерiалами слiдчих та судових справ"


1862. Судово-медична експертиза за матеріалами справи призначається:
1863. Чи може особистий склад групи експертів, які проводять експертизу за матеріалами справи, встановлюватись начальником бюро?
1864. Назва документа, який складається у випадках судово-медичної експертизи за матеріалами справи:
1865. При вiдсутностi яких-небудь необхiдних для експертизи речових доказiв, документiв тощо, експерт - доповiдач зi справи запитує їх у особи, яка призначила експертизу не пiзнiше такого строку з дня одержання справи для виконання:
1866. У випадках перевищення експертом - доповiдачем зi справи мiсячного термiну виконання експертизи вiн повинен дати про це усне роз'яснення:
1867. Журнал реєстрацiї комiсiйних судово-медичних експертиз по матерiалах слiдчих i судових справ зберiгається в архiвi бюро на протязi:
1868. При проведеннi судово-медичної експертизи за матерiалами судових та слiдчих справ групою експертiв вiдповiдальнiсть за висновок несуть:
1869. У випадках розбiжностей мiж експертами членами комiсiї пiд час проведення судово-медичної експертизи за матерiалами слiдчих та судових справ чи складається загальний пiдсумок за питаннями, що були узгодженi?
1870. Чи може бути первинною судово-медична експертиза за матерiалами слiдчих та судових справ?
1871. Чи може персональний склад комiсiї при проведеннi судово-медичної експертизи за матерiалами слiдчих i судових справ визначати завiдувач вiддiлом комiсiйних експертиз?
1872. Якщо необхідні для проведення експертизи матеріали або докумени не були надані після першого запиту, то експерт запитує їх вдруге:
1873. Якщо експерт вдруге запитав ненадіслані йому після першого запиту необхідні для проведення експертизи матеріали або докумени і вони знов не були надані, то наявний матеріал можна повертати без виконання:
1874. Чи можуть залучатися до складу судово-медичних експертних комісій фахівці МСЕК?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів