Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


95. Судово-медична експертиза

20. "20. Раптова смерть"


1622. Захворювання, при яких частiше за все спостерiгається раптова смерть:
1623. Термiн "раптова смерть" i термiн "нагла смерть":
1624. Настанню раптової смертi можуть сприяти (провокувати):
1625. Раптовою смерть вважається, якщо з моменту клiнiчних проявiв до смертi пройшло (данi ВОЗ):
1626. Смерть пiд час сну людей, якi страждають безсонням i серцево-судинними захворюваннями може наступити вiд:
1627. Розлад коронарного кровообiгу серця може бути викликаний:
1628. При наявностi IХС атеросклероз вiнцевих артерiй частiше буває:
1629. В утвореннi iнфаркту мiокарда розрiзняють стадiї:
1630. Хронiчна IХС характеризується:
1631. Раптовий смертельний результат при IХС буває обумовлений:
1632. Що може призвести до раптової смертi:
1633. Раптова смерть може бути обумовлена:
1634. У дiтей раннього вiку раптова смерть частiше за все обумовлена:
1635. Раптова смерть дiтей трапляється:
1636. При клiнiчному проявi захворювання у пiлота, шофера, при управлiннi транспортним засобом, окрiм раптової смертi, до катастрофи можуть призвести:
1637. Встановлення зв'язку захворювання пiлота або шофера з авiацiйною або автомобiльною катастрофою, що трапилась:
1638. Туберкульоз легень, як причина раптової смертi дiтей, зустрiчається у формi:
1639. Раптова смерть дiтей при гiпоплазiї легень пов'язана:
1640. Мiсця найбiльш частої локалiзацiї процесу при ГВРЗ у дiтей раннього вiку:
1641. Фактори, що сприяють раптовiй смертi вiд ГВРЗ дiтей раннього вiку:
1642. Найбiльш ефективнi методи дiагностики ГВРЗ при раптовiй смертi дiтей раннього вiку:
1643. Чи можливий розвиток коронаротромбозу при вiдсутностi атеросклерозу вiнцевих артерiй?
1644. Морфологiчнi ознаки гострої коронарної недостатностi:
1645. Макроскопiчнi ознаки смертi вiд кардiогенного шоку:
1646. Причиною смертi при епiлептичному статусi являється:
1647. Типова локалiзацiя iшемiчних iнфарктiв головного мозку при гiпертонiчнiй хворобi i атеросклерозi мозкових судин:
1648. Основними ознаками гiпертонiчної хвороби являються:
1649. Джерелами тромбоемболiї легеневої артерiї можуть бути:
1650. Причиною раптової смертi при туберкульозi легень можуть бути:
1651. Розриви мiокарда при iнфарктi локалiзуються:
1652. Типовими зонами крововиливiв в мозок при гiпертонiчнiй хворобi являються:
1653. Гостра серцево-судинна недостатнiсть розвивається внаслiдок порушення:
1654. Ознаки порушення мiкроциркуляцiї:
1655. При вiдсутностi конронароатеросклерозу тромбоз вiнцевих артерiй може бути обумовлений:
1656. Наступу раптової смерті можуть сприяти:
1657. Скільки стадій, за морфологічними критеріями, має гостра ішемічна хвороба серця?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів