Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


95. Судово-медична експертиза

14. "14. Розлад здоров'я i смерть вiд дiї променистої енергiї"


1032. Чинники iонiзуючої радiацiї якi негативно впливають на органiзм людини:
1033. Негативно впливають на органiзм людини:
1034. Шкiдливий вплив на органiзм справляють елементи iонiзуючої радiацiї:
1035. Основнi змiни в органiзмi, що виникають при дiї iонiзуючої радiацiї:
1036. Якi змiни виникають в органiзмi при iонiзуючiй радiацiї:
1037. Вiд чого настає смерть при опромiненнi високими дозами:
1038. Причина смертi вiд ГПХ:
1039. Особливостi променевих опiкiв порiвняно з термiчними:
1040. Патоморфологiя ГПХ:
1041. Якi морфологiчнi змiни спостерiгаються при ГПХ?
1042. Умови розвитку хронiчної променевої хвороби:
1043. Клiнiчна симптоматика хронiчної променевої хвороби:
1044. Бiльш важкi ступенi загального променевого ураження виникають вiд:
1045. Первинна реакцiя при ГПХ супроводжуються:
1046. Латентний перiод променевого ураження характеризується:
1047. Характеристика перiоду розвитку ГПХ:
1048. Одна з причин смертi вiд ГПХ:
1049. Доза радiацiї, що викликає легку ступiнь ГПХ:
1050. Доза радiацiї, що викликає важку ступiнь ГПХ:
1051. Можливi змiни з боку внутрiшнiх органiв при ГПХ:
1052. Причина смертi при опромiнюваннi високими дозами:
1053. Можлива причина смертi вiд ГПХ:
1054. Скiльки клiнiчних стадiй ГПХ:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів