Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


95. Судово-медична експертиза

12. "12. Розлад здоров'я i смерть вiд дiї електрики"


869. Електричний струм високої напруги вiдповiдає:
870. Електричний струм низької напруги вiдповiдає менше:
871. Вiдмiннiсть електротравми вiд iнших видiв травматизму полягає в:
872. Рiд електричного струму:
873. Що повинна зробити людина, що потрапила в "крокову напругу"?
874. Найбiльш вразливими до дiї електричного струму є такi сполучення дiлянок тiла:
875. Середня вiдстань мiж двома точками на поверхнi землi, при якiй може виникнути "крокова напруга" електричного струму складає:
876. Ураженню електричним струмом сприяють чинники:
877. Дiю електричного струму послаблює:
878. Головною небезпекою в настаннi смертi при ураженнi електричним струмом є:
879. Якi матерiали предметiв одягу i взуття краще захищають вiд дiї електричного струму?
880. Наслiдки, що викликає енергiя, в яку може перетворюватись електричний струм поза органiзмом:
881. Не вдається виявити слiдiв дiї електричного струму на тiлi людини (у вiдсотках):
882. Типовi електромiтки на шкiрi характеризуються:
883. Типова електромiтка на шкiрi характеризується:
884. Вплив вологи в тканинах одягу та взуття на ураження електричним струмом:
885. Механiчна дiя електричного струму на органiзм може супроводжуватись:
886. При мiкроскопiчному дослiдженнi електромiтки характерним є:
887. При смертi вiд електротравми при зовнiшньому дослiдженнi трупа виявляються такi ознаки:
888. Побiчнi наслiдки, що зустрiчаються при електротравмi:
889. Макроскопiчнi змiни внутрiшнiх органiв i тканин трупа при смертi вiд електротравми:
890. Слiди металiв в дiлянцi електромiтки можна виявити:
891. Слiди блискавки у виглядi фульгуритiв утворюються внаслiдок:
892. Основними вiдомостями в протоколi огляду мiсця подiї при ураженнi атмосферною електрикою є:
893. Макроскопiчнi змiни внутрiшнiх органiв i тканин при ураженнi блискавкою:
894. Основними формами блискавки є:
895. Дiя блискавки на матерiали одягу та взуття:
896. Знаки блискавки на тiлi потерпiлого зникають на:
897. Характерним при ураженнi кульовою блискавкою є:
898. Мiкроскопiчнi змiни в шкiрi в дiлянцi знакiв блискавки:
899. Знаки блискавки зустрiчаються у вiдсотках випадкiв:
900. Утворення мiоглобiну виникає при ураженнi блискавкою:
901. Який найбiльш небезпечний електричний струм для життя людини?
902. Рiд електричного струму:
903. Якi види електрики мають судово-медичне значення?
904. Що послаблює дiю електричного струму:
905. Наслiдки, що викликає енергiя, в яку може перетворюватись електричний струм поза органiзмом:
906. Ураженню електричним струмом сприяють зовнiшнi чинники:
907. Якi матерiали предметiв одягу i взуття краще захищають вiд дiї електричного струму?
908. Стан органiзму, що пiдвищує його вразливiсть до дiї електричного струму:
909. Побiчнi наслiдки, що зустрiчаються при елктротравмi:
910. Макроскопiчнi змiни внутрiшнiх органiв i тканин трупа при смертi вiд електротравми:
911. Слiди металiв в дiлянцi електромiтки можна виявити:
912. Макроскопiчнi змiни внутрiшнiх органiв i тканин при ураженнi блискавкою:
913. Основними формами блискавки є:
914. Основними вiдомостями протоколiв огляду мiсця подiї при ураженнi атмосферною електрикою є:
915. Ознаки дiї блискавки на матерiали одягу i взуття:
916. Макроскопiчнi змiни шкiри при ураженнi блискавкою:
917. Мiкроскопiчнi змiни в шкiрi в дiлянцi "знакiв блискавки":
918. Характерним при ураженнi кульовою блискавкою є:
919. Який найбiльш небезпечний електричний струм для життя людини?
920. Рiд електричного струму:
921. Що послаблює дiю електричного струму?
922. Стан органiзму, що пiдвищує його вразливiсть до дiї електричного струму:
923. Типовi електромiтки на шкiрi характеризуються:
924. Слiди металу в зонi електромiтки можливо виявити:
925. Побiчнi наслiдки, що зустрiчаються при електротравмi:
926. Макроскопiчнi змiни внутрiшнiх органiв i тканин трупа при смертi вiд електротравми:
927. Основними формами блискавки є:
928. Макроскопiчнi змiни внутрiшнiх органiв i тканин при ураженнi блискавкою:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів