Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


95. Судово-медична експертиза

10. "10. Ушкодження гострими предметами"


740. Гострими знаряддями комбiнованої дiї є:
741. Основними ознаками колотої рани є:
742. Надрiзи шкiри в краях колотої рани виникають при наявностi на стержнi колючої зброї ребер у кiлькостi:
743. Основним у механiзмi утворення рiзаної рани є:
744. Основнi ознаки рiзаної рани:
745. При ушкодженнi колюче-рiжучим предметом накладення текстильних волокон i клiтинних елементiв в основному зосереджено :
746. Iндивiдуальнi властивостi колюче-рiжучого предмета краще виявляються в ушкодженнi:
747. Причиною смертi при рiзаних ушкодженнях в областi шиї може бути:
748. Основними елементами колюче-рiзаної рани є:
749. Основними елементами ранового каналу колюче-рiзаного ушкодження є:
750. Ознаки додаткового розрізу колюче-рiзаної рани:
751. Дiя обушка колюче-рiжучого знаряддя проявляється:
752. Дiя леза колюче-рiжучого знаряддя проявляється:
753. Ступiнь зяяння колюче-рiзаної рани залежить вiд:
754. Довжина основного розрiзу колюче-рiзаної рани залежить вiд:
755. Обушковий розрiз утворюється при:
756. Додатковий розрiз може виникати:
757. Зондування ранового каналу колюче-рiзаного ушкодження при дослiдженi трупа:
758. Висiчення шкiри з областi рани для додаткового дослiдження найбiльш доцiльно робити у формi:
759. Шкiрний шматок з ушкодженням зберiгається (пересилається) для медико-кпимiналістичного дослiдження:
760. Рановi канали колюче-рiзаних ушкоджень у паренхiматозних органах дослiджують:
761. Вiдсутнiсть слiдiв ковзання на стiнках розрубу кiстки в основному обумовлено:
762. Основнi ознаки рубаного ушкодження:
763. Кiстки з ушкодженнями для додаткового дослiдження очищають вiд м'яких тканин:
764. Вiдстань мiж елементами (трасами) у слiдах ковзання на площинi розрубу кiстки залежить вiд:
765. Наявнiсть слiдiв ковзання на стiнках розрубу визначають на освiтленнi:
766. Основнi ознаки ран, заподiяних осколками скла:
767. Для встановлення мiкрочастинок скла застосовуються:
768. Для встановлення мiкрочастинок скла застосовуються:
769. Дослiдження країв колюче-рiзаних ран на наявнiсть в них металiв доцiльно застосовувати для:
770. Основнi ознаки рiзаної рани:
771. Основними елементами колюче-рiзаної рани є:
772. Ступiнь зяяння колюче-рiзаної рани залежить вiд:
773. Довжина основного розрiзу колюче-рiзаної рани залежить вiд:
774. Максимальна ширина зануреної частини клинка колюче-рiжучого знаряддя:
775. Довжина зануреної частини клинка колюче-рiжучого знаряддя:
776. Обушковий розрiз утворюється при:
777. Ознаки дiї "бритвенно-гострого" леза клинка колюче-рiжучого знаряддя:
778. Ознаки дiї затупленого леза клинка колюче-рiжучого знаряддя:
779. Зондування ранового каналу колюче-рiзаного ушкодження при дослiдженнi трупа:
780. Кiнцевi вiддiли ранових каналiв колюче-рiзаних ушкоджень у паренхiматозних органах дослiджують:
781. Сiченi ушкодження плоских кiсток є:
782. Основнi особливостi колюче-рубаючих знарядь:
783. Основнi особливостi рани, заподiяної браншею ножицiв:
784. Оптимальний засiб збереження хрящiв iз мiкротрасами для медико-криміналістичного дослiдження:
785. Рани, заподiянi ножицями із зiмкнутими браншами мають характер:
786. Ознаки основного розрiзу колюче-рiзаної рани:
787. Ознаки дiї затупленого леза клинка колюче-рiжучого знаряддя:
788. Основнi ознаки колюче-рубаної рани:
789. Основнi ознаки ран, заподiяних осколками скла:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів