Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


95. Судово-медична експертиза

1. "1. Судово-медична служба в системi охорони здоров'я"
2. "2. Розлад здоров'я та смерть вiд ушкоджень"
3. "3. Автомобiльна травма"
4. "4. Мотоциклетна травма"
5. "5. Травма внаслiдок дiї рейкового транспорту"
6. "6. Авiацiйна травма"
7. "7.Спортивна травма"
8. "8. Ушкодження, якi виникають при падiннi"
9. "9. Промислова та сiльськогосподарська травма"
10. "10. Ушкодження гострими предметами"
11. "11. Судово-медична експертиза вогнепальних ушкоджень"
12. "12. Розлад здоров'я i смерть вiд дiї електрики"
13. "13. Розлад здоров'я i смерть вiд дiї низької та високої температури"
14. "14. Розлад здоров'я i смерть вiд дiї променистої енергiї"
15. "15. Розлад здоров'я i смерть вiд порушення зовнiшнього дихання, викликанного механiчними причинами"
16. "16. Розлад здоров'я i смерть вiд отруєння"
17. "17. Судово-медична експертиза потерпiлих, звинувачених та iнших осiб"
18. "18. Огляд трупа на мiсцi його виявлення (пригоди)"
19. "19.Судово-медичне дослiдження трупа"
20. "20. Раптова смерть"
21. "21. Судово-медичне дослiдження трупiв новонароджених"
22. "22. Мiкроскопiчнi дослiдження об'єктiв судово-медичної експертизи"
23. "23. Медико-кримiналiстичнi методи дослiдження в судово-медичнiй експертизi"
24. "24. Судово-медична експертиза за матерiалами слiдчих та судових справ"


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів