Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


93. Спортивна медицина

6. "Лікарський контроль у процесі тренувань та змагань."


668. Протипоказання для призначення оздоровчого фізичного тренування
669. Основний показник рівня навантажень у оздоровчому тренуванні
670. Тренування у фазу менструації дозволені спортсменкам
671. Заняття спортом у жінок дозволені при
672. Показник, який слабо залежить від спадкових факторів
673. Поточний санітарний контроль не включає
674. Протипоказання до призначення засобів оздоровчого тренування
675. Фізіологічну криву оздоровчого тренувального заняття не складає показник
676. До зовнішніх ознак стомлення не відносять
677. При адекватному навантаженні у оздоровчому тренуванні ЧСС відновлюється після заняття не пізніше
678. Показники, які досліджуються при поточному контролі
679. Етапні дослідження проводять
680. Під час етапного контролю визначають
681. До суб'єктивних показників самоконтролю належить
682. До задач лікарсько-педагогічних спостережень не відносять
683. Під час оперативного контролю спостереження проводять
684. Під час оперативного контролю досліджують
685. Під час поточного контролю спостереження проводять
686. Процес пошуку людей, найбільш здатних для високих результатів у даному виді спорту, носить назву
687. Відставлений ефект тренувальних занять оцінюється у
688. Визначення здібностей до ефективного спортивного удосконалення проходить на ступені спортивного відбору
689. Проміжна ступінь спортивного відбору проводиться на наступному етапі багаторічної підготовки
690. Стан спортсмена, який є наслідком довготривалого тренування оцінюється у контролі
691. До розряду допінгу не відноситься
692. Клітини, які вміщують тільця Барра у спортсменів чоловічої статі не повинні перевищувати
693. Під час вагітності спортивне тренування має бути
694. У додатковому обстеженні немає потреби у випадку
695. Допуск до змагань дається до їх початку не раніш, ніж за
696. На допінг-контроль запрошуються всі спортсмени, за винятком
697. До розряду допінгу не входить
698. До допінгів належить
699. Після навантажень середнього обсягу та інтенсивності допустиме зниження маси тіла у спортсменів складає до
700. Ортостатичну пробу використовують під часу контролю
701. Пробу РWС 170 використовують для контролю
702. Повторним специфічним навантаженням у футболі є
703. Медичне забезпечення змагань не включає питання
704. Під час лікарсько-педагогічних спостережень пульс підраховується за
705. Фізіологічна крива тренувального заняття не відбиває
706. Погіршення спортивної працездатності при повторних специфічних навантаженнях є свідоцтвом
707. Феномен "ножиць" при додаткових стандартних навантаженнях є свідоцтвом
708. Проба сечі для допінг-контролю ділиться на
709. Допінгові речовини складають всі групи, за винятком
710. Вивчення статевого хроматину у спортсменів проводять у
711. До допінгів, які спортсмен, порушуючи правила, може приймати за довгий час до змагань, відноситься
712. Як довго дійсний завірений заявочний аркуш на змаганнях по спортивних іграх
713. Через який час найпізніше спортсмен зобов'язаний прибути на пункт проведення допінг-контролю після отримання повідомлення
714. Для проби допінг-контролю сечу у спортсмена беруть у кількості не менше
715. У реєстраційному бланку під час проведення допінг-контролю вказують всі дані, за винятком
716. Повторна експертиза при виявленні допінгових речовин у пробі А має проводитись у термін, не пізніше
717. Сертифікат на статеву належність видають на
718. У футболіста у кінці тренування відзначено сильне потовиділення, гіперемія обличчя, задишка, ЧСС 150 за хв., лактат крові 14,2 ммоль/л., утрата маси тіла за тренування 1,5 кг. Визначте ступінь стомлення спортсмена
719. Найгіршою для адаптації до фізичних навантажень фазою оваріально-менструального циклу у спортсменок є
720. Оптимальна кількість занять на тиждень у аеробному оздоровчому тренуванні
721. Оптимальна тривалість занять при аеробному оздоровчому тренуванні
722. При якій ЧСС повинна проводитись більша частина спортивного тренування (у відсотках від максимальної ЧСС)
723. Зниження працездатності у період менструації найбільш суттєве у спортсменок
724. У якості методу самоконтролю переносимості фізичного навантаження фізкультурникам рекомендують
725. У здорової жінки 35 років ЧСС під час заняття оздоровчим бігом складала 160/хв. Це розцінюється як
726. У здорового чоловіка 30 років при оздоровчому занятті на степ-тренажері ЧСС складала 150/хв. Це розцінюється як
727. У практично здорової жінки 50 років під час заняття на велотренажері ЧСС складала 100/хв. Навантаження розцінюється як
728. Вплив кофеїну на енергетичні резерви ЦНС спортсмена
729. До об'єктивних показників самоконтролю спортсмена має відношення
730. Головний критерій здоров'я спортсмена
731. У спортсмена проведено оцінку рівня розвитку рухових якостей, загальної та спеціальної працездатності, рівень адаптивних резервів, тип кровообігу та стан гуморального, місцевого та кліткового імунітету. Це обсяг обстеження
732. У спортсмена проведено ортостатичну пробу, тест САН, теппінг-тест, проба Руф'є, варіаційна пульсометрія, визначений рівень сечовини, лактату, глюкози крові. Це обсяг обстеження
733. У спортсмена визначено ЧСС, АТ, Динаміку маси тіла до та після тренування, рівень лактату крові, проведено пробу з додатковим фізичним навантаженням. Це обсяг обстеження
734. При появленні дистонічної реакції у пробі з додатковим фізичним навантаженням у спортсмена роблять висновок про
735. Феномен "ножиць" під час проби з додатковим фізичним навантаженням у спортсмена заключається у
736. Про недостатній рівень спеціальної тренованості спортсмена посвідчує результат проби з повторними специфічними навантаженнями
737. Задачею спортивного лікаря при обслуговуванні змагань є
738. Біг серіями по 100 м. є специфічним у пробі з повторними навантаженнями для виду спорту
739. Прості педагогічні тести, зіставлення біологічного та паспортного віку, морфометричні показники, стан здоров'я враховуються на етапі спортивного відбору
740. Визначення відповідності морфофункціональних якостей модельним характеристикам, темпи приросту рухових якостей, адаптаційні резерви та відхилення у стані здоров'я враховуються на етапі спортивного відбору
741. Спеціальна працездатність, технічна підготовленість, психологічна стійкість, стабільність спортивних результатів та рівень компенсацій фізіологічних функцій враховується на етапі спортивного відбору
742. Для відбору спортсменів у видах, зв'язаних з швидкісною витривалістю звертають увагу на
743. Безпосередньо після закінчення виступу спортсмен запрошується на процедуру проведення допінг-проби у виді спорту
744. Біологічний матеріал для проведення аналізу на присутність допінгу співробітники служби по забору матеріалу доставляють у лабораторію
745. Штрафні санкції для спортсменів, які приймали допінг вступають у силу з моменту (при позитивному результаті аналізу)
746. Допінг-контроль прийому бета-блокаторів важливий у виді спорту
747. Допінг-контроль прийому еритропоетіну важливий для виду спорту
748. До побіжних ефектів використання анаболічних стероїдів спортсменами відноситься
749. До групи заборонених у спорті анаболічних стероїдів входить
750. Вважається доказаним застосування тестостерону спортсменом при відношенні тестостерон/епітестстерон рівним
751. До класу заборонених у спорті речовин - стимуляторів має відношення
752. Для маскування прийому анаболічних стероїдів спортсмени можуть приймати
753. До класу допінгів з обмеженим використанням відносяться
754. Транквілізатори можуть використовуватись як допінг у виді спорту
755. Вважається, що кофеїн використаний як допінг при його концентрації у крові більше
756. Допінг-контроль на наявність бета-блокаторів потрібно проводити у всіх видах спорту, за винятком
757. Не вважається забороненим для спортсмена під час допінг-контролю
758. При виявленні вживання допінгу одним з членів команди у спортивних іграх
759. У зрівнянні з чоловіками у жінок-спортсменок при проведенні функціональних проб з фізичними навантаженнями зустрічається тип реакції
760. Статевий інфантилізм у спортсменок найчастіше зустрічається у виді спорту
761. Аменорея найчастіше зустрічається у спортсменок у виді спорту
762. Під час місячних у спортсменок їм забороняється займатись
763. Пік фізичної працездатності у спортсменок спостерігається у фазу оваріально-менструального циклу
764. Найбільше знижуються спортивні результати у менструальну та овуляторну фази у спортсменок
765. Небезпечним щодо розвитку порушень репродуктивної сфери у спортсменок є обсяг тижневого навантаження більше
766. Недопуск при повторному огляді спортсменки може бути даний у випадку
767. Особливістю оваріально-менструального циклу спортсменок є
768. Затримка статевого розвитку найчастіше зустрічається у дівчат
769. До найбільш впливової причини розвитку у спортсменок олігоопсоменореї та аменореї відносять
770. Найбільш впливовою причиною розладів репродуктивної та гінекологічної сфери у спортсменок є
771. Кількість статевого хроматину у спортсменок - величина
772. Сутність стретчінгу зводиться до
773. Обережне використання засобів силового тренування та збільшення гнучкості необхідне у період доби
774. Порогова інтенсивність навантаження у аеробному оздоровчому тренуванні складає
775. Робоча ЧСС для фізкультурників із стажем складає
776. У якості засобів гіпоксичного тренування вибирають
777. До принципів силового тренування відноситься
778. Для силового тренування атлетів високої кваліфікації використовують принципи
779. Присутність допінгу найчастіше дозволяє підтвердити аналіз


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів