Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


93. Спортивна медицина

2. "Основи фізіології та біохімії м'язової діяльності."


36. Високий розвиток витривалості передбачає
37. Види спорту, зв'язані з розвитком загальної витривалості
38. Види спорту, зв'язані з розвитком швидкості
39. Види спорту, зв'язані з розвитком сили
40. Показник, який характеризує розширення функціональних резервів у спортсменів
41. Вправи середньої аеробної потужності мають інтенсивність навантажень
42. Головний прояв економізації фізіологічних функцій у спортсменів
43. До аеробної відноситься вправа
44. Показник, який характеризує навантаження субмаксимальної аеробної потужності
45. Повний вміст киснево-транспортної системи складає
46. ЧСС у спортсменів, яка забезпечує належний МОК (циклічні види спорту)
47. До анаеробних вправ відноситься
48. "До ациклічних фізичних вправ відноситься
49. Основна мета розминки
50. Визначальний механізм дії оздоровчого фізичного тренування
51. Основний показник адаптаційних змін в серцево-судинній системі під впливом фізичного тренування
52. Основний механізм профілактичної дії фізичних вправ на серцево-судинну систему
53. Вирішальний фактор який зменшує гемодінамічне навантаження на серце під час тренувань
54. Споживання кисню у стані спокою в середньому у дорослої людини складає
55. При м'язовій роботі потужністю 50 % від МСК стійкий стан кардіо-респираторної системи виникає на
56. Кисневий борг - це
57. Кисневий борг визначається компонентом
58. Максимум кисневого боргу є мірою
59. ПАНО - це
60. У нетренованих осіб ПАНО складає
61. У тренованих осіб ПАНО складає
62. ПАНО1 характеризується збільшенням вмісту лактату крові до рівня
63. ПАНО2 характеризується збільшенням концентрації лактату крові до рівня
64. ПАНО1 характеризується зниженням буферних основ (ВЕ) крові до
65. Елементарні форми прояву швидкості
66. Комплексний прояв швидкості
67. Передумова швидкісних здібностей
68. Уступаючий режим роботи м'язів зв'язаний з
69. Загальна витривалість - це
70. Гнучкість - це
71. Сила - це
72. Швидкість - це
73. Координація - це
74. Рівень сили залежить від
75. Здатність долати опір з високою швидкістю скорочення м'язів носить назву
76. Рівень гнучкості в найбільшій мірі обмежується
77. Анаеробні лактатні джерела енергозабезпечення зв'язані з наявністю
78. Алактатні анаеробні джерела енергозабезпечення після початку м'язової діяльності включаються через
79. Термін дії лактатних анаеробних джерел енергозабезпечення
80. Анаеробні джерела енергозабезпечення включаються при роботі
81. Розгортання аеробних процесів енергозабезпечення настає від початком фізичних навантажень через
82. Збільшення тривалості змагальної діяльності призводить до підвищення ролі
83. У зрівнянні з повільно скорочувальними у швидко скорочувальних м'язових волокон гліколітичні здатності
84. При виконанні роботи середньої інтенсивності першими втрачають глікоген м'язові волокна
85. Рівень кисневого запиту міокарду при м'язовій діяльності циклічного характеру при зростанні тренованості
86. При виконанні стандартних фізичних вправ у тренованих спортсменів у зрівнянні з недостатньо тренованими розмір кисневого боргу
87. Збільшення вмісту лактату крові, яке свідчить про досягнення ПАНО у дзюдоїста, спостерігається при інтенсивності роботи
88. При високій кількості повільно скорочувальних м'язових волокон у кваліфікованого спортсмена накопичення лактату в крові відбувається при інтенсивності роботи
89. Провідні фізіологічні системи, які забезпечують успіх при виконанні аеробних вправ
90. Гранична тривалість вправ білямаксимальної аеробної потужності
91. Основний енергетичний субстрат при виконанні вправ середньої потужності
92. Метання молоту входить в групу вправ
93. Фізичні вправи, при виконанні яких бере участь більше 1/2 м'язової маси, відносять до
94. До ациклічних вправ відносяться всі, за винятком
95. При виконанні вправ білямаксимальної анаеробної потужності анаеробний компонент складає
96. Внесок фосфогенної енергетичної системи найбільший при виконанні вправ
97. Вправи середньої аеробної потужності складають інтенсивність
98. До групи стандартно-змінних вправ входять усі, за винятком
99. Під час впрацьовування відзначається залежність між інтенсивністю роботи та динамікою показників системи кровообігу
100. При виконанні вправ білямаксимальної аеробної потужності кисневий дефіцит покривається під час роботи
101. Стан "мертвої точки" під час впрацьовування у першу чергу характеризується появою
102. При істинно стійкому стані відповідність між кисневим запитом та його задовільненням
103. Період стійкого стану у анаеробних вправах
104. При виконанні вправ субмаксимальної аеробної потужності головним механізмом стомлення є
105. Швидкість процесів відновлення зв'язана з потужністю роботи
106. З енергетичної точки зору швидкісно-силові вправи відносять до
107. За рахунок тренування загальної витривалості розвивається переважно
108. Для представників швидкісно-силових видів спорту ділятація порожнини серця є
109. Метаболізм серця протікає шляхом
110. Зв'язок МСК з вмістом повільних м'язових волокон
111. Під час м'язової діяльності головним механізмом терморегуляції є
112. Під час потовиділення при м'язовій роботі виводиться більша кількість
113. Кисневий борг у зрівнянні з кисневим дефіцитом є
114. Під час окислювання 1 молекули глюкози у циклі Кребса виникає
115. Кінцевим продуктом аеробного гліколізу є
116. Кінцевим продуктом анаеробного гліколізу є
117. Адаптація під час зміни годинних поясів у представників швидкісно-силових видів спорту у зрівнянні з спортсменами, які розвивають витривалість протікає
118. Симпато-адреналова система керує мобілізацією резервів організму
119. Під час теплової адаптації до підвищеної температури основний обмін
120. Максимальні величини серцевого викиду під час фізичного навантаження аеробного характеру на висоті та на рівні моря
121. До механізмів адаптації до холоду відносять
122. Під час виконання м'язової роботи в умовах середньогір'я ПАНО
123. Мінімальний термін акліматизації на висоті 2-2,5 км.
124. Під час акліматизації у горах МСК з часом
125. Граничний час виконання вправ з максимальною потужністю визначається
126. Під час роботи максимальної інтенсивності доля анаеробних процесів у енергозабезпеченні
127. Кількість м'язового компоненту у складі тіла у спортсменів силових видів коливається у межах
128. Інтенсивне фізичне навантаження веде до зміни секреторної функції шлунку у напрямку
129. При високому рівні повільних м'язових волокон у скелетній мускулатурі спортсменів накопичення лактату виникає при інтенсивності роботи
130. Адаптація до м'язової діяльності супроводжується закономірністю
131. Повільно скорочувальні м'язові волокна мають колір
132. Спортсмен марафонець у структурі м'язових волокон має тип волокон
133. Процентне співвідношення різних типів м'язових волокон скелетної мускулатури у процесі тренування
134. Прямий метод визначення ПАНО
135. Показник, який характеризує розвиток швидкості у спортсмена
136. Рухова якість "рівновага" залежить від
137. Фізіологічна основа координаційних здібностей спортсмена
138. Рівень сечовини в крові спортсмена характеризує обмін
139. Рівень лактату в крові спортсмена характеризує обмін
140. Вранці рівень сечовини в крові у спортсмена знизився нижче вихідного рівня. Ця реакція розцінюється як
141. Вранці рівень сечовини в крові у спортсмена підвищився до 8,5 ммоль/л. Наступного ранку реакція повторилась. Це розцінюється як
142. Вранці рівень сечовини крові у спортсмена підвищився до 5,5 ммоль/л. Це розцінюється як
143. Після фізичного навантаження рівень лактату крові у спортсмена збільшився до 6,5 ммоль/л. Можна зробити висновок, що навантаження на тренуванні знаходились у зоні
144. У спортсмена під час навантаження з постійною інтенсивністю спостерігається збільшення концентрації лактату крові. Функціональні резерви спортсмена розцінюються як
145. Після змагального поєдинку у спортсмена (вільна боротьба) рівень глюкози крові становив 7,8 ммоль/л. Це розцінюється як
146. Ранковий рівень глюкози крові у спортсмена становив 2,6 ммоль/л. Це треба розцінити як
147. Після змагального лижного забігу на 50 км рH крові у спортсмена знизилось до 7,18. Це потрібно розцінити як
148. Головною буферною системою в організмі спортсмена є
149. Виберіть тест для оцінки функції Т-клітинного імунітету у спортсмена
150. Виберіть тест для оцінки функції В-гуморального імунітету у спортсмена
151. Виберіть тест для оцінки фагоцитарної функції у спортсмена


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів