Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


90. Санологія

9. "Збереження та зміцнення психічного здоров'я"


948. Жінка 30 років надмірно авторитетна, агресивна та проявляє постійне бажання боротись із світом. З порушенням якої перинатальної матриці за С.Грофом це може бути зв'язане
949. Поведінка чоловіка 32 років характеризується інфантильністю, великим обсягом проробленої інформації без узагальнення, відчутті непотрібності себе. При порушенні якої перинатальної матриці за С.Грофом буває така форма поведінки
950. Найчастіше при психоемоційному стресі виникає напруження м'язів
951. Класичний аутотренінг має наступні джерела свого походження
952. Промовляння формул наміру та мети в аутотренінгу можливе, починаючи з етапу
953. Навчання аутогенному тренуванню направлене на
954. Цілеспрямований вплив на функції внутрішніх органів у аутотренінгу досягається
955. Принцип, який не використовується у аутогенному тренуванні
956. Відчуття тепла при заняттях аутотренінгом є наслідком
957. Повторення словесних формул за ведучим (оператором) має назву
958. Початкова формула на занятті аутотренінгом
959. На органи черевної порожнини впливає формула аутотренінгу
960. Аутогенне тренування показане
961. Аутогенне занурення - це стан, який характеризується
962. Аутотренінг протипоказаний при
963. Самонавіювання поліпшується при
964. Для занять аутотренінгом потрібно використати положення
965. Для полегшення освоєння формули регуляції тонусу судин голови в аутотренінгу використовують уявлення
966. формули виходу з аутогенного занурення використовують
967. Аутогенне тренування здоровим людьми може застосовуватись для
968. Відчуття важкості та тепла при заняттях аутотренінгом потрібно викликати
969. При напливі думок, виникаючих під час заняття аутотренінгом потрібно
970. Заняття аутотренінгом можна проводити після прийому їжі
971. "Контрастні" м'язові вправи використовують для підсилення ефекту від формули аутотренінгу, спрямованої на
972. Міорелаксація найбільше виражена
973. Вправи вищого ступеню аутотренінгу за Шульцем спрямовані на
974. Оздоровча система цигун включає
975. Істинна Ци при заняттях оздоровчою системою цигун включає
976. Термін "гун" у слові цигун означає
977. До внутрішніх причин захворювань за китайською традицією відносять
978. До зовнішніх причин захворювань китайською традицією відносять
979. Сенс цигун зводиться до
980. Очищення травного каналу первинно застосовується на ступені йоги
981. Медитація здійснюється на ступені йоги
982. Медитація складає сутність йоги
983. Контроль над життєвою енергією людини складає сутність ступені йоги
984. Практично здоровій людині освоєння йоги потрібно починати з
985. Для оздоровлення фізичного тіла (соми) рекомендують заняття йогою
986. Мету внутрішнього та зовнішнього очищення наслідує ступінь йоги
987. Мету розвитку дисципліни розуму, психіки, свідомості реалізують на ступені йоги
988. Змінений (незвичайний, але фізіологічний) стан свідомості буває в наступних випадках, за винятком
989. Яке з положень не входить в поняття "психологічний комплекс"
990. Механізм психологічного захисту буває наступним, за винятком
991. До механізмів психологічного захисту не має відношення
992. До механізмів психічного захисту не відносять
993. Який із способів найменш ефективний при ліквідації психологічних комплексів
994. Який підхід є найменш ефективний при роботі з психологічними комплексами
995. Який підхід є найбільш ефективний при роботі з психологічними комплексами
996. При роботі з психологічним станом пацієнта виключається
997. До елементів техніки вільного дихання не відносять
998. У техніці вільного дихання не використовується дихання
999. Який сигнал доступу свідчить про роботу пацієнта на кінестетичному каналі
1000. Психологічна робота з психомоделлю життя людини (мета, задачі життя) виключає
1001. У якій модальності ви будете працювати з пацієнтом, який часто використовує слова "відчуваю", "приємно" та знижує інтонації до кінця речення
1002. При домінуванні якої модальності сприйняття пацієнт розмовляє швидко, часто використовує слова "бачу", "красиво", підвищує інтонацію до кінця речення та змахує рукою догори
1003. В якій модальності сприйняття ви будете працювати з пацієнтом, який має розмірену повільну мову, яка супроводжується рухом рук по горизонталі та часто використовує слова "чую", "тихо", "голосно"
1004. Резонансу у спілкуванні не сприяє
1005. В НЛП не використовують канали сприйняття інформації людиною
1006. Який сигнал доступу свідчить про спогад пацієнтом зорового образу
1007. Який сигнал доступу свідчить про спогад пацієнтом аудіального образу
1008. Найбільш важлива відміна психотехніки холотропного та вільного (ребьофінг) дихання заключається у
1009. Основний відмінний елемент у психотехніках холотропного та вільного дихання
1010. Розвитку яких психологічних особливостей сприяє народження шляхом кесаревого розтину
1011. Поведінка чоловіка 40 років характеризується деспотизмом у родині та безпринципністю, повним підкоренням чужій волі на службі. З порушенням якої перинатальної матриці за С.Грофом може бути зв'язана така форма поведінки
1012. Дитина семи років проявляє надмірну жорстокість до тварин та дітей. З порушенням якої перинатальної матриці за С.Грофом може бути зв'язана така форма поведінки
1013. У жінки 20 років виявлено комплекс жертви. Яка перинатальна матриця за С.Грофом підлягає корекції в даному випадку
1014. Жінка 30 років плаксива, відчуває себе глибоко нещасною жертвою. З порушенням якої перинатальної матриці за С.Грофом може бути зв'язана такий стан
1015. Про порушення якої перинатальної матриці за С.Грофом може бути зв'язана така заява чоловіка 20 років "жінки зраджують, їм необхідно помститися, їх потрібно притискувати
1016. Дитина получила травму в процесі народження. У порушенні якої перинатальної матриці за С.Грофом це може проявитись
1017. Жінка 30 років має страх перед новими ситуаціями. Порушенні якої перинатальної матриці за С.Грофом можна передбачати
1018. Дитина 10 років дуже боязка та малоініціативна. Про порушення якої перинатальної матриці за С.Грофом це може свідчити
1019. Дитина 8 років надмірно войовнича та уперта. Порушенні якої перинатальної матриці за С.Грофом можна передбачати
1020. Чоловік 40 років проявляє нетерпимість та надмірні руйнівні тенденції у відношеннях з людьми. З порушенням якої перинатальної матриці за С.Грофом це може бути зв'язане


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів