Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


90. Санологія

7. "Формування здоров'я"


628. Який з перерахованих факторів чинить найбільший вплив на здоров'я дітей 2-4 років
629. Який з перерахованих факторів чинить найбільший вплив на здоров'я дітей 5-7 років
630. Для впливу нікотину на плід не є характерним
631. Для впливу алкоголю на плід не є характерним
632. Оптимальна маса тіла, при якій смертність новонароджених є мінімальною
633. Базова психічна конституція людини формується до
634. Базова соматична конституція людини формується до
635. Причиною ранніх спонтанних переривань вагітності є
636. Фактор, який не впливає на розвиток гаметопатій
637. До проявів алкогольного синдрому плода не має відношення
638. Які зміни в організмі матері не можуть впливати на розвиток плоду
639. З порушенням якого періоду внутришньоутробного життя в основному зв'язується розвиток гіпотрофії плоду
640. На якому етапі вагітності існує найбільша імовірність її спонтанного переривання
641. На якому етапі внутрішньоутробної життя найбільша імовірність формування пороків розвитку
642. Причиною раннього спонтанного переривання вагітності у жінки з низьким рівнем здоров'я може бути
643. Кінцеве формування ЦНС дитини відбувається у віці
644. Який з патологічних проявів на протязі вагітності не зв'язаний з психоемоційним стресом у матері
645. До особливостей розвитку організму у внутрішньоутробному періоді не має відношення
646. До критичних періодів внутрішньоутробного розвитку не має відношення
647. До причин ранніх спонтанних переривань вагітності не має відношення
648. Формотворчий механізм не бере участь у процесі
649. До особливостей реактивності організму у пізньому фетогенезі не має відношення
650. До особливостей реакції плоду на пошкоджуючі фактори не має відношення
651. До причин зниження трофіки плоду не має відношення
652. Характерною ознакою імунної системи при старінні є
653. Особливість обміну ліпідів у похилому та старому віці
654. Процес старіння людини починається з
655. Вітаукт - це
656. Вітаукт - це прояв
657. Гіперфункція клітин, багатоядерність, гігантські мітохондрії - це прояв
658. В еволюції генетично закріплене
659. У довгожительстві ведучу роль грають фактори
660. Який вік відноситься до літнього
661. Назвіть компенсаторний механізм, властивий старінню
662. Літній вік розташовується в межах
663. Старечий вік визначається в межах
664. Довгожителем вважається людина старіша
665. При старінні функції організму
666. З перерахованих функцій при старінні підвищується
667. З перерахованих показників при старінні підвищуються
668. Біологічний вік - це
669. Інтегральний біологічний вік - це
670. Парціальний біологічний вік
671. У чоловіків відзначається
672. З перерахованих критеріїв не можуть використовуватися в якості показника біологічного віку
673. Яка особливість обміну ліпідів характерна для літніх і старих людей


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.



© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів