Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


90. Санологія

6. "Прогнозування здоров'я"


486. Оптимальна маса тіла новонароджених, при якій смертність мінімальна
487. Головною причиною смерті при зайвій масі тіла є
488. Оптимальним розміром зрісто-вагового індексу (маса тіла, кг/ріст, м), при якій смертність чоловіків через хворобу найменша, є
489. Тестування чоловіка 40 років встановило низький рівень фізичного стану. Це свідчить про
490. Тестування чоловіка 40 років встановило рівень фізичного стану нижче середнього. Це свідчить про
491. При тестуванні чоловіка 40 р. на тредмілі встановлений рівень максимального аеробного метаболізму 10 МЕТ. Це трактується як
492. При тестуванні чоловіка 40 р. на тредмілі встановлений рівень максимального аеробного метаболізму 6 МЕТ. Це трактується як
493. При тестуванні чоловіка 40 р. на тредмілі встановлений рівень максимального аеробного метаболізму 3 МЕТ. Це трактується як
494. При тестуванні жінки 40 р. на тредмілі встановлений рівень максимального аеробного метаболізму 9 МЕТ. Це трактується як
495. Безпечний рівень соматичного здоров'я чоловіків характеризується рівнем МСК (у мл/хв/кг)
496. Безпечний рівень соматичного здоров'я чоловіків характеризується рівнем фізичної працездатності у велоергометричному тесті (у Вт/кг)
497. Безпечний рівень соматичного здоров'я чоловіків характеризується часом подолання дистанції 3 км. (у хв.)
498. Безпечний рівень соматичного здоров'я чоловіків характеризується досягненням рівню соматичного здоров'я за системою Г.Л.Апанасенко
499. Безпечний рівень соматичного здоров'я жінок характеризується рівнем МСК (у мл/хв/кг)
500. Безпечний рівень соматичного здоров'я жінок характеризується рівнем фізичної працездатності у велоергометричному тесті (у Вт/кг)
501. Безпечний рівень соматичного здоров'я жінок характеризується часом подолання дистанції 2 км. (у хв.)
502. Безпечний рівень соматичного здоров'я жінок характеризується досягненням рівню соматичного здоров'я за системою Г.Л.Апанасенко
503. Найбільший рейтинг в санологічному прогнозі мають
504. На інтуїтивному передбаченні засновані методи прогнозу
505. При зниженні рівня ПАНО рівень ресинтезу АТФ
506. При зниженні рівня ПАНО використання ліпідів у якості субстрату енергоутворення
507. Ефективність енергоутворення характеризується показниками
508. Можливість збереження рівня здоров'я в межах "безпечної" зони у похилому віці забезпечується високим рівнем
509. При зниженні рівня ПАНО толерантність до вуглеводів
510. Підвищення титру протиорганних аутоантитіл після фізичного навантаження є прогностичною ознакою
511. Визначте рейтинг показників, придатних для прогнозування стану здоров'я
512. Вміст холестерину у сироватці крові у практично здорових жінок 60-69 років складає
513. Артеріальна гіпертензія у дорослих визначається рівнем АТ вище
514. Погранична артеріальна гіпертензія визначається у інтервалі
515. Оптимальне значення ваго-ростового індексу Кетле у дорослих чоловіків складає
516. Оптимальне значення ваго-ростового індексу Кетле у дорослих жінок складає
517. Функціональний прояв, властивий "наднирковому" типу конституції
518. Функціональний прояв, властивий "щитовидному" типу конституції
519. Автор, який розділив конституційні типи за характером адаптації на спринтерів та стаєрів
520. У кого з авторів у класифікації конституційних типів зустрічається "ліпоматозний" тип
521. У кого з авторів у класифікації конституційних типів зустрічається "пікнічний" тип
522. В основу класифікації конституційних типів якого автора покладено ступінь розвитку різних морфофункціональних систем
523. Типологія людини за яким автором базується на оцінці ступеню розвитку зародишевих листків
524. "Астенічний" тип конституції не зустрічається у класифікації конституційних типів автора
525. В основі класифікації конституційних типів якого автора лежать особливості сполучної тканини
526. Виберіть з класифікації Кречмера тип людини, відповідний дигестивному типові за Сіго
527. Виберіть з класифікації Кречмера тип людини, відповідний типові "меланхолік" за Сіго
528. Виберіть з класифікації Кречмера конституційний тип, в найбільшому ступені відповідний ендоморфному типові за Шелдоном
529. Який тип вищої нервової діяльності за І.П.Павловим частіше властивий авторитарному керівникові
530. Який з типів людей за класифікацією І.П.Павлова відповідає типу "сангвінік" за Гіппократом
531. Для якого конституційного типу вищої за І.П.Павловим в найбільшому ступені характерна агресія при психо-емоційному стресі
532. Який темперамент за Гіппократом найбільше відповідає атлетичному типові конституції
533. Який темперамент за Гіппократом найбільше відповідає пікнічному типові конституції
534. Який тип людини за Гіппократом найчастіше буває психологічним лідером у колективі
535. Який конституційний тип має найчутливішу психіку та найбільшу схильність до неврозів
536. Психоемоційний стрес найчастіше супроводжується сльозами у представників конституційного типу
537. Психоемоційний стрес викликає найбільшу психічну та поведінницьку агресію у представників конституційного типу
538. Який конституційний тип за О.О.Богомольцем має найбільш реактивну сполучну тканину
539. Який конституційний тип за О.О.Богомольцем в найбільшому ступені відповідає ектоморфному типові за Шелдоном
540. Який тип людини за Гіппократом у найбільшому ступені схильний до філософії та творчої роботи
541. При якому темпераменті за Гіппократом формою поведінки при стресі найчастіше за все є плач та філософствування
542. При якому темпераменті за Гіппократом людина швидко, бурно реагує на психопатогенний фактор, але швидко заспокоюється
543. Який темперамент у найбільшому ступені формує людину як філософа, концептуалізатора, який ефективно завершує психологічну адаптацію
544. Який конституційний тип за Сіго в найбільшому ступені відповідає мезоморфному типові за Шелдоном
545. Людина з сангвістичним темпераментом за своїм гормональним статусом звичайно відноситься до типу
546. Людина з холеричним темпераментом за своїм гормональним статусом найближче стоїть до типу
547. Людина астенічного типу конституції за своїм гормональним статусом звичайно відноситься до типу
548. З яким гормональним статусом людина легше адаптується до тривалих постійних навантажень
549. Який з психосоматичних типів за Шелдоном найбільш стійкий до алкоголю
550. Який з психосоматичних типів за Шелдоном найбільш чутливий до алкоголю
551. Який з психосоматичних типів за Шелдоном найбільш агресивний при прийомі алкоголю
552. Який з психосоматичних типів за Шелдоном найбільш емоційний та контактний (комунікатор)
553. Який з психосоматичних типів за Шелдоном може бути віднесений до типу "мислителя"
554. Який з психосоматичних типів за Шелдоном може бути віднесений до типу "організатора"
555. У якого з конституційних типів за Шелдоном найкрасивіша шкіра, довге густе волосся, струнке тіло та схильність до розумової діяльності
556. У якого з конституційних типів за Шелдоном найбільш потужна травна система
557. Який з конституційних типів за Кречмером в найбільшому ступені схильний до епілепсії
558. Який з конституційних типів за Кречмером в найбільшому ступені схильний до шизофренії
559. Який з конституційних типів за Кречмером в найважчому ступені переходить на вегетаріанський раціон
560. Який з конституційних типів за Кречмером найкращим чином контактує з дітьми та хворими та схильний надавати реальну допомогу
561. Який з конституційних типів за Кречмером в найбільшому ступені схильний до артеріальної гіпертонії та атеросклерозу
562. Який з конституційних типів за Кречмером у похилому віці в найбільшому ступені схильний до цукрового діабету
563. Який з конституційних типів за Кречмером в найбільшому ступені схильний до психосоматичних захворювань
564. Серед представників якого конституційного типу за Кречмером найчастіше зустрічається циклотимія та маніакально-депресивний психоз
565. Серед представників якого конституційного типу за Кречмером найнижча функція травної системи
566. Який конституційний тип за Кречмером найслабший за резервами фізичної адаптації
567. Який з конституційних типів за Кречмером в найбільшому ступені схильний до артритів, артрозів, радикулітів
568. Пікнічний тип конституції найбільше стійкий до розвитку захворювань
569. Астенічний тип конституції найбільше стійкий до розвитку захворювань
570. Атлетичний тип конституції найбільше стійкий до розвитку захворювань
571. Найбільша стійкість до захворювань відзначається у людей з групою крові
572. Людина з якою групою крові найбільш схильна до грибкових захворювань
573. Людина з якою групою крові найбільш схильна до розвитку раку шлунку
574. Людина з якою групою крові найбільш схильна до імунодефіцитних станів
575. Людина з якою групою крові найбільш схильна до гіпертонічної хвороби та атеросклерозу
576. Людина з якою групою крові найбільш схильна до виразкової хвороби шлунку
577. Людина з якою групою крові найбільш схильна до туберкульозу
578. Людина з якою групою крові в найбільшому ступені відповідає пікнічному типові конституції
579. Належність до якої "стихії" (за давньосхідними уявленнями) визначає найбільшу інтенсивність психічних процесів у людини
580. Належність до якої "стихії" (за давньосхідними уявленнями) визначає найменшу інтенсивність обміну речовин у людини
581. Типи якої "стихії" (за давньосхідними уявленнями) найбільш енергетичні та мають найміцніше здоров'я
582. У якій "стихії" (за давньосхідними уявленнями) найбільша кількість слабких за станом здоров'я типів
583. Типи якої "стихії" (за давньосхідними уявленнями) мають найбільш розвинуту м'язову систему та полюбляють займатись спортом
584. Типи якої "стихії" (за давньосхідними уявленнями) є найбільш егоцентричними та полюбляють займати ключове положення у суспільстві
585. З належністю до якої "стихії" (за давньосхідними уявленнями) в найбільшому ступені зв'язана схильність до гострої форми запальних процесів
586. З належністю до якої "стихії" (за давньосхідними уявленнями) в найбільшому ступені зв'язана схильністю до затягнутого, хронічного протікання запальних процесів
587. Для типів якої "стихії" (за давньосхідними уявленнями) найбільш характерні порушення водно-електролітного обміну
588. Типи якої "стихії" (за давньосхідними уявленнями) в найбільшому ступені схильні до інтоксикацій та вимагають частих очищувальних процедур для організму
589. Який зодіакальний тип схильний до порушень зору
590. Конституційні типи якої "стихії" (за давньосхідними уявленнями) вважаються найкращими комунікаторами
591. Конституційні типи якої "стихії" (за давньосхідними уявленнями) найбільш внутрішньо емоційні та створюють найміцніші стосунки з людьми
592. Конституційні типи якої "стихії" (за давньосхідними уявленнями) найбільш важко переживають розриви у відношеннях, не прощають образ
593. Конституційні типи якої "стихії" (за давньосхідними уявленнями) вважаються реалістами, найбільш стабільними, тверезими, практичними
594. Конституційні типи якої "стихії" (за давньосхідними уявленнями) в найбільшому ступені схильні до психічного виснаження та неврозів
595. Конституційні типи якої "стихії" (за давньосхідними уявленнями) вважаються найбільш рухливими в інтелектуальній сфері та творчості
596. До якого роду діяльності найбільш схильні типи повітряної стихії
597. Конституційним типам якої "стихії" (за давньосхідними уявленнями) в найбільшому ступені показане періодичне голодування
598. Конституційні типи якої "стихії" (за давньосхідними уявленнями) мають найбільшу інтенсивність обміну речовин
599. Конституційні типи якої "стихії" (за давньосхідними уявленнями) краще інших переносять розриви відношень та переміну способу життя
600. Конституційні типи якої "стихії" (за давньосхідними уявленнями) ближче за всіх до астенічного типу конституції
601. Конституційні типи якої "стихії" (за давньосхідними уявленнями) ближче за всіх до пікнічного типу конституції
602. Конституційні типи якої "стихії" (за давньосхідними уявленнями) ближче за всіх до атлетичного типу конституції
603. Конституційні типи якої "стихії" (за давньосхідними уявленнями) найбільш стримані у прояві своїх почуттів
604. Конституційні типи якої "стихії" (за давньосхідними уявленнями) ближче за все за своїми психосоматичними проявами до ендоморфного типу за Шелдоном
605. Конституційні типам якої "стихії" (за давньосхідними уявленнями) потрібно особливо слідкувати за раціональною зміною праці та відпочинку та відпочивати частіше, ніж іншим
606. Якому зодіакальний тип потрібно порадити обмежувати інтенсивне сонячне випромінення
607. У якого з перерахованих зодіакальних типів частіше зустрічаються травми, переломи
608. Який зодіакальний тип схильний до алкоголізму та наркоманії
609. Який зодіакальний тип частіше має порушення сну
610. У якого з перерахованих зодіакальних типів є схильність до головного болю
611. Який зодіакальний тип в найбільшому ступені схильний до культу їжі та повноті
612. Який зодіакальний тип в найбільшому ступені схильний до захворювань органів дихання
613. Який зодіакальний тип має найбільш чутливу, рухливу, уразливу психіку
614. Який зодіакальний тип в найбільшому ступені схильний до глухоти
615. Якому з перерахованих зодіакальних типів ви порадите гостру їжу та пиво
616. Який зодіакальний тип в найбільшому ступені схильний до захворювань суглобів, особливо колінних
617. Який зодіакальний тип має уповільнений темп фізичного созрівання при ранньому психічному доросленні
618. У якого з перерахованих зодіакальних типів існує схильність до захворювань нирок
619. Якому зодіакальному типові ви не будете рекомендувати легку, не гостру, переважно молочно-рослинну дієту
620. Якому зодіакальному типові не буде корисна порада економити енергію та вести більш помірний спосіб життя
621. До якого патологічного процесу схильний зодіакальний тип "овен"
622. До якого патологічного процесу схильний зодіакальний тип "телець"
623. До якого патологічного процесу схильний зодіакальний тип "близнята"
624. До якого патологічного процесу схильний зодіакальний тип "рак"
625. До захворювань якої системи схильний зодіакальний тип "діва"
626. До якого патологічного процесу схильний зодіакальний тип "лев"
627. До хвороб якого органу схильний зодіакальний тип "стрілець"


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів