Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


90. Санологія

3. "Людина та здоров'я з позицій системного підходу"


78. Оптимальною методикою проведення системного аналізу є
79. Які зв'язки є стабілізуючими у системній організації людського організму?
80. В якому віковому періоді позитивні зворотні зв'язки відіграють найбільшу роль у організмі?
81. Компенсаторні реакції організму зв'язані з активацією, насамперед
82. Які зв'язки в організмі є головними у забезпеченні його саморегуляції?
83. З позиції системного підходу, оздоровлення дорослої людини не містить впливи такого характеру
84. З позиції системного підходу, позитивні зворотні зв'язки відіграють найбільшу роль
85. Механізми самоорганізації організму визначаються насамперед
86. Людський організм як система не володіє слідуючими якостями
87. З точки зору системного аналізу, для оцінки здоров'я не можуть використовуватися такі характеристики
88. Організм обмінюється з зовнішнім середовищем речевиною, енергією та інформацією. Речевий аспект обміну здійснюється таким шляхом
89. Який з перерахованих аспектів життєдіяльності організму забезпечується тільки нервовою системою?
90. Роль імунної системи у саногенезі не полягає у
91. Організм функціонує по системному принципу. Системостворюючим фактором при цьому є
92. До елементів нормально функціонуючої біологічної системи не можуть бути віднесені
93. Обмін організму з зовнішнім середовищем енергією не може здійснюватись шляхом
94. Елементами енергетичної системи організму у стародавньокитайській традиції є
95. Згідно стародавньокитайським уявленням, енергетика тіла людини залежить від стану енергетичного центру
96. Згідно стародавньокитайським уявленням, одним з енергетичних каналів в організмі є
97. Згідно стародавньоіндійським уявленням, енергія тіла накопичується у наступному утворенні
98. Згідно стародавньоіндійським уявленням, до порушення функцій серця може привести пошкодження чакри
99. Згідно стародавньоіндійським уявленням, про ослаблення енергетичного центру вішудха свідчить
100. Згідно стародавньоіндійським уявленням, про ослаблення якого енергетичного центру свідчить зниження фізичної активності та стійкості організму
101. Згідно стародавньоіндійським уявленням, із слабкістю якої чакри зв'язані захворювання системи травлення
102. Згідно стародавньоіндійським уявленням, із слабкістю якої чакри зв'язане зниження статевої активності
103. Згідно стародавньоіндійським уявленням, якому кольору за його хвильовою характеристикою відповідає характер вібрації енергетичного центру анахата
104. Згідно стародавньоіндійським уявленням, якому кольору за його хвильовою характеристикою відповідає характер вібрації енергетичного центру муладхара
105. Згідно стародавньоіндійським уявленням, очищення енергетичного центру аджна та загострення інтуїції може виникати за рахунок хвильових вібрацій кольору
106. Згідно стародавньоіндійським уявленням, очищення енергетичного центру свадхистана та збудження статевої активності виникає при дії кольору
107. Згідно стародавньоіндійським уявленням, енергетичний центр маніпура відповідає за
108. Згідно стародавньоіндійським уявленням, колір, який в найбільшому ступеню збуджує апетит
109. Згідно стародавньоіндійським уявленням, колір, який в найбільшому ступеню активізує м'язову діяльність та підвищує стійкість організму
110. Згідно стародавньоіндійським уявленням, колір, який в найбільшому ступеню заспокоєнню та сприяє задушевній бесіді
111. Згідно стародавньоіндійським уявленням, колір, який найкращим чином сприяє абстрактній та творчій розумової діяльності
112. Згідно стародавньоіндійським уявленням, енергія якої чакри збуджується запахом рози в найбільшому ступені
113. Згідно стародавньоіндійським уявленням, запахом якої рослини збуджується статева чакра в найбільшому ступені
114. Згідно стародавньоіндійським уявленням, запах якої рослини найбільш активно діє на стан серця
115. Згідно стародавньоіндійським уявленням, яка з оболонок тіла людини забезпечує енергією всі інші оболонки
116. Згідно стародавньоіндійським уявленням, функцією ефірної оболонки людини є
117. Згідно стародавньоіндійським уявленням, зміцнення пранічного тіла людини не може включати
118. Згідно стародавньоіндійським уявленням, зміцнення астрального тіла не може включати
119. Згідно стародавньоіндійським уявленням, зміцнення ментального тіла не може включати
120. Згідно стародавньоіндійським уявленням, тіло людини. Яке в найбільшому ступені пошкоджується під час стресів
121. Згідно стародавньокитайським уявленням, у якій структурі в найбільшому ступені накопичується життєва енергія людини
122. Область тіла людини, у якій немає проекції всіх внутрішніх органів
123. За китайською традиційною медициною структуру організму складають кількість першоелементів
124. Концепція У-сін заключається у
125. Сучасним вираженням теорії У-сін у медицині є
126. До органів інь має відношення
127. До органів ян має відношення
128. Відносно здоров'я людини концепція інь-ян знайшла відображення, насамперед, у законі
129. Явище ян відповідає
130. Явище інь забезпечує
131. Органи інь є
132. Згідно китайській традиційній медицині центральна регуляторна функція належить органу
133. Інь органи служать для
134. Функція, яка не характерна для життєвої енергії ці у організмі
135. По парним постійним енергетичним меридіанам циркулює ці
136. Хворий організм за китайською традиційною медициною характеризується
137. По чудовим енергетичним меридіанам циркулює ці
138. Задній та передній серединні енергетичні меридіани з головними органами
139. На зовнішньо-боковій та задній поверхні тіла розташовуються енергетичні меридіани
140. До центробіжного енергетичного каналу має відношення меридіан
141. До центрострімкого енергетичного каналу має відношення меридіан
142. Задній серединний меридіан відноситься до енергетичних каналів
143. На голові починається меридіан
144. На голові закінчується меридіан
145. Функція, не властива енергетичним меридіанам
146. Кількість парних постійних енергетичних меридіанів
147. Цзю-терапія являє собою вплив на біологічно активні точки за допомогою
148. У китайській медицині вважають, що психічну енергію вміщує головний орган
149. У який час доби найбільш активний меридіан легень
150. Звичайно, максимум працездатності у людини спостерігається
151. Максимальні значення споживання кисню, легеневої вентиляції, систолічного об'єму крові найбільші у проміжок часу
152. Добові ритми у людини з ранковим та вечірнім піком активності мають різницю в часі
153. Швидше адаптація відбувається у людини, яка перелетіла з України
154. Мінімальна температура тіла здорової людини (36,10С) припадає на період між
155. У здорової людини вимірювання максимальної температури тіла (37 градусів С) можливо
156. Максимальна чутливість до усіх типів болю проявляється
157. Швидкість ділення клітин шкіри максимальна о
158. Якщо прийняти антигистамінні препарати о 7 годині ранку, то вони діють на протязі
159. Серйозні проблеми з диханням можуть статися, якщо пил потрапляє у дихальні шляхи ближче до
160. Період максимального виділення гістаміну приблизно о
161. Кров'яний тиск починає підвищуватися
162. Швидкість ділення ракових клітин максимальна у
163. Швидкість ділення ракових клітин максимальна у
164. Відповідно до річного биоритму, погіршення стану здоров'я може бути в наступні місяці /стосовно місяця вашого народження/, крім
165. Якщо Ви хочете схуднути, у які години Вам бажано приймати їжу
166. За характером биоритмів людини не можна
167. У який час доби бажано вводити гормони /наприклад, глюкокортикоіди/ із лікувальною метою
168. У який час доби (за стародавньокитайскими уявленнями) функція шлунку найбільш активна
169. У який час доби /за стародавньокитайскою системою/ найбільш активний товстий кишечник
170. У який час доби /за стародавньокитайскою системою/ найбільш активний тонкий кишечник
171. Яка фаза доби характеризується найбільш інтенсивним ростом організму
172. У який час доби /за стародавньокитайскою системою/ найбільше активний меридіан серця
173. Який тиждень менструального циклу характеризується найбільшою працездатністю і концентрацією уваги
174. Яка фаза місячного циклу характеризується найнижчим психосоматичним тонусом
175. Для якої фази місячного циклу характерна найбільша емоційна нестійкість
176. Зростання реактивності організму характерно для
177. У які години протягом доби спостерігається перший пік працездатності
178. Години другого підвищення працездатності протягом доби
179. Час найбільшої активності жовчного міхура протягом доби /за стародавньокитайскою системою/
180. У який час доби /за стародавньокитайскою системою/ найбільш активні серце і серцево-судинна система
181. У який час доби /за стародавньокитайскою системою/ найбільш активна функція нирок
182. У який час доби /за стародавньокитайскою системою/ найбільші глибина сну та активність репаративних процесів
183. Який з перерахованих гормональних факторів грає найбільшу роль у формуванні та розвитку ЦНС у ранньому віці
184. Які гормони в найбільшому ступені забезпечують потужність та стресостійкість ЦНС
185. З дією яких гормонів в найбільшому ступені зв'язана висока чутливість нервової системи
186. Недостатність калію у їжі може бути причиною наступних змін
187. Для гіпонатріемії характерним є
188. Дефіцит кальцію в організмі не може проявлятися морфофункціональними ефектами
189. Психологічною причиною психоемоційного стресу є негативні емоції, найменша сила яких виникає при
190. Який вплив має загальну антистресову дію
191. Який вплив має найвираженіший захисний ефект на серцево-судинну систему при стресі
192. До поведінницьких проявів психоемоційного стресу не має відношення
193. Кінцевим результатом фізичної адаптивної перебудови в організмі є
194. Кінцевим результатом будь-якої психологічної адаптаційної перебудови є
195. Який з механізмів відсутній в адаптаційній перебудові організму
196. Підвищення неспецифічної резистентності організму виключає прояв
197. В розвитку адаптаційної гіпертрофії органів та тканин відсутній наступний механізм
198. Рух, як універсальний адаптоген не може викликати в організмі зміни
199. Для якого стану неспецифічної резистентності (за Гаркаві, Квакіною, Уколовою) характерні лімфоцитоз з нейтропенією
200. Для якого стану неспецифічної резистентності (за Гаркаві, Квакіною, Уколовою) характерні лімфоцитопенія та еозінопенією
201. В адаптаційній перебудові організму при підвищеному фізичному навантаженні відсутній момент
202. В розвитку неспецифічного адаптаційного синдрому (за Г.Сельє) не виділяють фазу
203. Яке з соматичних розладів в найменшому ступені зв'язане з розвитком стресу
204. До наслідків тривалого стресу ("хворобам адаптації")не має відношення
205. Який вплив чинить стрес на репродуктивну функцію людини
206. Який вплив чинить стрес на ріст та розвиток організму людини
207. Які психологічні прояви є домінуючими при хронічному стресі у чоловіків
208. Які психологічні прояви є домінуючими при хронічному стресі у жінок
209. Для якого стану організму в найбільшому ступені характерне зниження кількості еозинофілів у крові
210. До якої хвороби чоловіки схильні в більшому ступені, ніж жінки
211. Для стресу найбільш характерні зміни з боку травного тракту
212. Основним механізмом розвитку стресової виразки шлунку є
213. Фактором регуляції секреції інсуліну є
214. Причиною загострення цукрового діабету при тривалому стресі є
215. Причиною розвитку імунодефіциту при дії тривалого стресу є
216. Адаптаційний процес не може характеризувати
217. Підвищення неспецифічної резистентності організму (за Гаркаві, Квакіною, Уколовою) має наступні фази, за винятком
218. Під час якої фази підвищення неспецифічної резистентності організму (за Гаркаві, Квакіною, Уколовою) перебудова забезпечується переважно гормонами щитовидної залози
219. Під час якої фази підвищення неспецифічної резистентності організму (за Гаркаві, Квакіною, Уколовою) перебудова забезпечується переважно глюкокортикоїдами
220. Гіперглікемія при стресі зв'язана з необхідністю підвищеного енергозабезпечення
221. Яке енергетичне джерело є основним для скелетних м'язів під час стресу
222. Нічні судоми у литках зв'язані з порушенням електролітного обміну
223. Порушення харчового раціону може привести до гіпокаліемії, для якої характерна наявність
224. Порушення харчового раціону може привести до гіпокальціемії, для якої характерна наявність
225. Дегрануляція тканьових базофілів при масажі приводить до активації трофічних процесів в тканинах. Який механізм при цьому грає найменшу роль
226. При порушенні сну не є ефективними наступні процедури
227. Який різновид порушення сну пов'язаний з природною активністю кори надниркових залоз
228. Фаза повільного сну характеризується
229. Сновидіння бувають найбільш яркими
230. Людина відчуває найбільше насичення сном при пробудженні
231. Яка кількість завершених циклів повільного та швидкого сну на протязі ночі є оптимальним для дорослої людини
232. Найбільш частою причиною порушень добового ритму є
233. Найбільш частою причиною порушень добового ритму є
234. Для фази швидкого сну є характерним
235. Найбільш глибокий, найважчий для корекції десинхроноз виникає при
236. Причиною раннього (в 4-5 г. ранку) просинання є
237. Який період сну характеризується найактивнішим ростом організму
238. Організм має найбільший відпочинок
239. Фаза швидкого сну характеризується
240. У пацієнта після психічної травми з'явилася анеозінофілія. Про яку фазу неспецифічної резистентності (за Гаркаві, Квакіною, Уколовою) це може свідчити
241. Для гіпонатріемії характерним є
242. До механізмів саногенезу не має відношення


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів