Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


90. Санологія

2. "Валеологічне виховання та освіта"


65. Основне призначення засобів масової санітарно-просвітницької інформації
66. Назва предмету, який формує відношення населення до здоров'я
67. Показник, який в найбільшій мірі відображає кінцевий результат гігієнічного виховання населення на популяційному рівні
68. Форма гігієнічного виховання, яка дає найбільший внесок у формування у населення ціннісних орієнтацій до здоров'я
69. Форма гігієнічного виховання найбільш ефективна для роботи з дітьми у дошкільних дитячих закладах
70. Форма гігієнічного виховання найбільш доцільна для роботи з реконвалесцентами з метою попередження ускладнень та рецидивів захворювання
71. Форма гігієнічного виховання, яка дає найбільший внесок у санітарне уявлення школярів про засоби зміцнення здоров'я
72. Спосіб безпечного сексу. який доцільно пропагувати для профілактики СНІДу
73. Предметом гігієнічного виховання є
74. Здоров'я створюється та підтримується в найбільшому ступені
75. Оцінка ефективності по формуванню здорового способу життя визначається за
76. Головний показник по формуванню здорового способу життя
77. Метод санітарно-просвітницької роботи, який в найбільшій мірі впливає на гігієнічну поведінку людини


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів