Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


90. Санологія

1. "Санологія як наука"
2. "Валеологічне виховання та освіта"
3. "Людина та здоров'я з позицій системного підходу"
4. "Здоров'я та спосіб життя"
5. "Діагностика здоров'я"
6. "Прогнозування здоров'я"
7. "Формування здоров'я"
8. "Збереження та зміцнення фізичного здоров'я"
9. "Збереження та зміцнення психічного здоров'я"


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.



© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів