Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


9. Гігієна дітей та підлітків

2. "Стан здоров'я дітей та підлітків"


117. Що дає аналіз структури захворюваності
118. На який показник слід в першу чергу звертати увагу, оцінюючи ефективність лікувально-оздоровчої роботи в дитячому закладі
119. Який показник можна розрахувати, знаючи число всіх захворювань і число захворювань по кожній нозологічній формі
120. Відстороненню від роботи підлягають
121. Що з приведеного враховується при оцінці ефективності оздоровлення дітей, які часто хворіють
122. Які дані необхідні для розрахунку показника ефективності диспансеризації в дитячому закладі
123. Які дані необхідні для розрахунку рівня дітей, які часто хворіють, в дошкільному закладі
124. Необхідним елементом діяльності лікаря з ГДП є контроль
125. При комплексній оцінці стану здоров'я організованих дитячих колективів який показник має найбільше значення
126. При сумісній роботі педіатрів і лікарів з ГДП по оцінці стану здоров'я дитячих і підліткових колективів необхідно
127. Що з перерахованого не входить в компетенцію педіатра при сумісній роботі з лікарем ГДП при оцінці стану здоров'я дітей та підлітків
128. Яке з перерахованих питань не входить в компетенцію лікаря з ГДП при оцінці стану здоров'я дитячих колективів
129. За якими критеріями, сумісно лікарем з ГДП і педіатром, проводиться оцінка ефективності оздоровчих заходів в дитячих колективах
130. При наявності даних про число всіх захворювань, зареєстрованих за рік, і даних про середню чисельність дитячого населення можна розрахувати
131. При наявності даних про число захворювань, які виникли вперше, і середню чисельність дитячого населення можна розрахувати
132. Які дані необхідні для розрахунку частоти конкретного захворювання за результатами медогляду
133. Який показник фізичного розвитку оцінюється як відхилення від стандарту
134. Які діти відносяться до групи "нормальний фізичний розвиток"
135. Працівники, які без поважних причин не пройшли у встановлений термін обов'язковий медогляд у повному обсязі
136. Що є теоретичною основою гігієнічного нормування факторів оточуючого середовища для дітей та підлітків
137. Які показники розвитку організму обумовлені, головним чином, факторами оточуючого середовища
138. Які показники розвитку організму обумовлені, головним чином, генетичним фактором
139. Які спеціалісти обов'язково повинні приймати участь у поглиблених медичних оглядах дітей (крім тих, що постраждали від аварії на ЧАЕС)
140. Основними факторами, що формують здоров'я дітей, є
141. Статистична форма 85-К - це
142. Форма медичної документації 026/у - це
143. Хто несе персональну відповідальність за дотримання протиепідемічного режиму на харчоблоці дошкільного закладу
144. Які спеціалісти обов'язково повинні брати участь в поглиблених медоглядах дітей, що постраждали від аварії на ЧАЕС
145. Яка частота медоглядів дітей в дошкільному закладі педіатром не відповідає рекомендаціям
146. Подання про відсторонення від роботи осіб, що ухиляються від обов'язкового медогляду, підлягає виконанню в термін
147. Основний контингент дошкільного віку в дитячому закладі складають, як правило, діти
148. Що з перерахованого включається в план оздоровлення дітей з групи ризику
149. Безпосередніми виконавцями плану оздоровлення дітей групи ризику в дошкільному закладі є
150. Які фактори сприяють виникненню в дошкільному закладі групи дітей, які часто хворіють
151. Основні критерії, за якими оцінюється адаптація дитини до дошкільного закладу
152. Які медико-організаційні заходи можуть сприяти зменшенню кількості дітей, які часто хворіють
153. В яких випадках у дітей, як правило, спостерігається важка адаптація до дошкільного закладу
154. Що з перерахованого впливає на ступінь тяжкості адаптації дитини до дошкільного закладу
155. Яке основне завдання масових медоглядів дітей в колективах
156. Контролюючи диспансеризацію дітей та підлітків, лікар з ГДП оцінює
157. До якої групи здоров'я належать діти з хронічними захворюванями в стадії компенсації
158. До якої групи здоров'я належать діти з хронічними захворюваннями в стадії декомпенсації
159. До якої групи здоров'я належать діти з хронічними захворюваннями в стадії субкомпенсації
160. Здоров'я людини - це
161. Систематичне вивчення стану здоров'я дітей та підлітків має на меті
162. Підрахункова одиниця загальної захворюваності
163. Підрахункова одиниця гострої захворюваності
164. Який показник можна розрахувати при наявності даних про число випадків певного виду захворювань, які виявлені при огляді певної кількості дітей
165. Основний напрям в діяльності лікаря з ГДП
166. Які хвороби в структурі захворюваності за зверненнями найбільш часто зустрічаються серед дітей дошкільного віку
167. Які хвороби в структурі захворюваності за зверненнями найбільш часто зустрічаються серед дітей молодшого шкільного віку
168. Які хвороби в структурі захворюваності за зверненнями найбільш часто зустрічаються серед дітей середнього шкільного віку
169. Які хвороби в структурі захворюваності за зверненнями найбільш поширені серед підлітків старшого шкільного віку
170. Вкажіть соціально-гігієнічні фактори виникнення групи дітей, які часто хворіють
171. Вкажіть основний показник при оцінці ефективності оздоровчої роботи дитячого закладу
172. Вкажіть, що є теоретичним обгрунтуванням нормування факторів оточуючого середовища в гігієні дітей та підлітків
173. Вкажіть фактори, що сприяють підвищенню захворюваності дітей в дошкільних закладах
174. Які заходи можуть сприяти зменшенню в дошкільних закладах кількості дітей, які часто хворіють
175. Які фактори впливають на адаптацію дитини до дошкільного закладу
176. До якої групи здоров'я належать школярі, у яких виявлена слабка міопія (до 3 діоптрій)
177. В якому віковому періоді найбільш поширені інфекційні захворювання
178. В якому віковому періоді найчастіше зустрічаються неврози та невротичні реакції
179. Які біологічні фактори впливають на формування здоров'я дітей та підлітків
180. Які природні фактори впливають на формування здоров'я дітей та підлітків
181. Вкажіть соціальні фактори, які впливають на формування здоров'я дітей та підлітків
182. Вкажіть строки медичного огляду дітей 6 років, що вступають в перший клас
183. Що може контролювати лікар з ГДП під час медичних оглядів дітей та підлітків
184. Які гігієнічні заходи в меньшій мірі забезпечують профілактику порушень постави у школярів
185. У якому віці проводяться поглиблені медичні огляди дітей в дошкільних закладах
186. Чи доцільно проводити трудове навчання школярів в спеціальних школах-інтернатах для дітей з відхиленнями в стані здоров'я
187. Які гігієнічні рекомендації сприяють профілактиці порушень зору у школярів
188. В якому віковому періоді спостерігається збільшення гострої респіраторної захворюваності у дітей, що відвідують дошкільні заклади і школи
189. Яка відповідь найбільш повно характеризує стан здоров'я дитини
190. Які заходи сприяють підвищенню стійкості організму дітей до захворювань
191. Які дані необхідні для розрахунку показників "індекс здоров'я"
192. Які соціальні фактори впливають на формування здоров'я дітей та підлітків
193. Вкажіть необхідні елементи обстеження дітей дошкільного і шкільного віку
194. Які відносні показники можна застосовувати для характеристики частоти явища
195. При медичному огляді підлітків виявлено зниження частки хворих на хронічні захворювання. Критерій Ст'юдента більше 2,5. Ваш висновок
196. На яку кількість учнів в міських школах встановлена посада середнього медперсоналу
197. На яку кількість учнів у сільських школах встановлена посада середнього медперсоналу
198. Яка кратність медогляду педіатром дітей після 3-річного віку в дошкільному закладі
199. Яка кратність медогляду педіатром дітей ясельного віку в дошкільному закладі
200. З якою метою проводиться аналіз структури захворюваності дитячих та підліткових колективів
201. Які лікарі-спеціалісти приймають участь в поглиблених медоглядах дитячого населення
202. Вкажіть основний контингент дітей дошкільного віку залежно від стану здоров'я в дошкільних закладах
203. Вкажіть, на яке число дітей в будинках дитини встановлена посада лікаря-педіатра
204. Що із перерахованого може проконтролювати лікар з ГДП при оцінці диспансерного огляду хворих в школі
205. На яких дітей повинні бути спрямовані оздоровчі заходи, що розробляють лікарі з ГДП, в першу чергу
206. В якому віковому періоді найбільш часто зустрічаються травми
207. В якому віці у дітей зростає рівень захворювань органів травлення
208. Вкажіть основні причини погіршення зору у дітей шкільного віку
209. Який показник можна розрахувати для виявлення зв'язку між бактеріальним забрудненням питної води і захворюваністю дітей дошкільних закладів на гастроентерит
210. За якими медичними критеріями визначається ступінь готовності дітей 6 років до навчання в школі
211. Вкажіть критерії неготовності дітей 6-річного віку до навчання в школі
212. Що з перерахованого має відношення до спільної роботи педіатрів і лікарів ГДП при оцінці стану здоров'я
213. Які дані необхідні для розрахунку показника ефективності диспансеризації дітей
214. Які питання повинні вирішувати лікар з ГДП разом з лікарем-педіатром при аналізі стану здоров'я дитячих колективів
215. Який показник можна розрахувати при наявності даних про число всіх захворювань за рік і середню чисельність дитячого населення
216. Вкажіть показники, необхідні для розрахунку індексу здоров'я
217. Вкажіть кратність поглиблених медичних оглядів вихованців інтернатних закладів
218. Які небезпечні фактори, присутні в оточуючому середовищі, підлягають регламентації у відповідності з законом України "Про забезпечення санітарного і епідемічного благополуччя"
219. Який із перерахованих варіантів оцінки фізичного розвитку слід віднести до відхилень "недостатня маса тіла"
220. Які критерії використовуються для оцінки рівня індивідуального здоров'я дітей та підлітків


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів