Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


89. Рефлексотерапія

7. "Приватна рефлексотерапія:"


1179. При головному болi в ділянці лоба i скронь мiсцево дiють на точки:
1180. У пiдгострому перiодi невриту лицевого нерва використовуємо:
1181. У випадках сухостi в ротi при невритi лицевого нерва дiють на точку:
1182. При невритi лицевого нерва в гострому перiодi голкотерапiю пiдключаємо:
1183. При цервiкалгiї частiше iнших використовуються аурiкулярнi точки:
1184. Напрямок голки при пункцiї точки Е1:
1185. Яка методика впливу на хворiй сторонi при пiдгострому невритi лицевого нерва?
1186. Якому методу вiддають перевагу на початку лiкування невралгiї трійчастого нерва?
1187. У випадках передбачаємого гiпоталамiчного нападу сеанси рефлексотерапiї проводяться:
1188. При ранкових гiпоталамiчних кризах /7-9 год/ краще пiдключити меридiан:
1189. При гiпоталамiчних кризах у вечiрнiй час /23-1 год/ бажано пiдключити меридiан:
1190. У випадках вираженого страху /гiпоталамiчний криз/ перевагу вiддають точцi:
1191. Ключовими точками при нiчному енурезi є:
1192. При спастичнiй кривошиї переважно використовувати точки:
1193. При дитячих церебральних паралiчах частiше iнших використовуються точки меридiанiв:
1194. Основними точками для лiкування вазомоторного ринiту є:
1195. При гострому тонзилiтi для зменшення болю в горлi використовуються точки:
1196. Пiсля тонзiлектомiї для зменшення больового синдрому використовують точку:
1197. При порушеннi нюху найбiльш ефективними є:
1198. Найчастiше при невритi слухових нервiв використовуються точки:
1199. Пiд час нападiв при хворобi Меньєра використовують точки:
1200. Основними для лiкування невриту зорового нерва є акупунктурнi точки меридiанiв:
1201. При невритi вiдвiдного /VI " нерва, /збiжна косоокiсть/ ефективним є вплив на точки:
1202. Для лiкування глаукоми використовують точки:
1203. Для впливу на м'яз, який пiднiмає верхню повiку, варто застосовувати:
1204. Лiкування екземи починають iз впливу на загальнозміцнюючі точки, до яких вiдносяться:
1205. Для лiкування шкiряних захворювань основними є:
1206. Для лiкування шкiряних хвороб специфiчними точками є:
1207. Для лiкування шкiряних захворювань використовують точки:
1208. Головними меридiанами для лiкування гiнекологiчних захворювань є:
1209. Назвiть "ключову" точку при лiкуваннi невриту лицевого нерва:
1210. Яка з перерахованих точок має вегетативну /симпатичну/ спрямованiсть:
1211. Яка з перерахованих точок регулює церебральну гемодинамiку в басейнi а.а. Carotici:
1212. Яка з перерахованих аурiкулярних точок нормалiзує вегетативно-ендокриннi взаємовiдносини при клiмаксi:
1213. Судинорозширювальний ефект пiд час електроакупунктури досягається при частотi iмпульсiв електричного струму:
1214. Оптимальна частота електричного струму для збудження симпатичних нервiв:
1215. Оптимальна частота електричного струму для збудження парасимпатичних нервiв:
1216. Яка частота струму пригнiчує дiяльнiсть симпатичного вiддiлу вегетативної нервової системи:
1217. Для тонiзацiї застосовується струм:
1218. Для гальмування застосовується струм:
1219. Частота електромагнiтних коливань поля людини:
1220. Для знеболювання застосовують струм частоти:
1221. Для електроанальгезiї поблизу операцiйного поля ефективнiше застосовувати iмпульси:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів