Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


89. Рефлексотерапія

6. "Екстраординарні меридіани"


1052. Переднiй i задньосерединний меридiан вiдноситься до:
1053. Передньосерединний меридiан є:
1054. Передньосерединний меридiан є:
1055. Передньосерединний меридiан є:
1056. Задньосерединний меридiан є:
1057. Задньосерединний меридiан є:
1058. Задньосерединний меридiан є:
1059. Передньо- i задньосерединний меридiани вiдрiзняються вiд парних:
1060. Точкою об'єднання всiх янських меридiанiв на задньосерединному меридiанi є:
1061. Назвiть загальний "Ло-пункт" iньських меридiанiв:
1062. Назвiть загальний "Ло-пункт" янських меридiанiв:
1063. Основна точка лiкування енуреза:
1064. Основна точка при лiкуваннi ентероколiтiв у дiтей:
1065. Назвiть основнi точки, якi використовуються при асцитi:
1066. Точки, якi використовуються при спазмi дiафрагми:
1067. Основнi точки передньосерединного меридiана, якi використовуються при бронхiальнiй астмi:
1068. Назвiть точки "спiвочого" трикутника:
1069. Назвiть точку передньосерединного меридiана, яку використовують при слинотечi:
1070. Назвiть точку швидкої допомоги передньосерединного меридiана:
1071. Точка передньосерединного меридiана, яку використовують при невралгiї трiйничного нерва:
1072. Точки, якi використовуються при лiкуваннi геморою:
1073. Точка задньосерединного меридiана Т1-Т4 використовується для лiкування хвороб:
1074. Точка задньосерединного меридiана Т5-Т8 використовується для лiкування хвороб:
1075. Точка задньосерединного меридiана Т9-Т14 використовується для лiкування хвороб:
1076. Точка задньосерединного меридiана Т15-Т24 використовується для лiкування хвороб:
1077. Точка задньосерединного меридiана Т25-Т28 використовується для лiкування хвороб:
1078. Точка Т4 /мiн-мень/ знаходиться пiд остистим вiдростком поперекового хребця:
1079. Точка Т4 /мiн-мень/ використовується при:
1080. Точка Т11 /шень-дао/ знаходиться пiд остистим вiдростком грудного хребця:
1081. Точка Т11 /шень-дао/ використовується при:
1082. Точка Т13 /тао-дао/ знаходиться пiд остистим вiдростком грудного хребця:
1083. Точка Т13 /тао-дао/ використовується при:
1084. Точка задньосерединного меридiана Т14 /да-чжун/ знаходиться пiд остистим вiдростком:
1085. Точка Т14 /да-чжуй/ використовується при:
1086. Точка Т20 /бай-хуей/ знаходиться позаду вiд передньої межi росту волосся на:
1087. Точка Т20 /бай-хуей/ використовується при:
1088. Точка Т23 /шан-син/ знаходиться вище передньої межi росту волосся на:
1089. Точка Т23 /шан-син/ використовується при:
1090. Точка Т24 /шень-тин/ знаходиться вище передньої межi волосся на:
1091. Точка Т24 /шень-тiн/ використовується при:
1092. Точка задньосерединного меридiана Т26 /жень-чжун/ використовується при:
1093. Точки передньосерединного меридiана I1-I8 /до рiвня пупка/ використовують для лiкування:
1094. Точки передньосерединного меридiана I8-I15 /область епiгастрiя/ використовують при:
1095. Точки передньосерединного меридiана I16-I22 /область грудини/ використовуються при захворюваннях:
1096. Точки передньосерединного меридiана I23-I24 /область шиї, обличчя/ використовуються при захворюваннях:
1097. Точка I3 /чжун-цзi/ є точкою глашатаєм меридiана:
1098. Точка I3 /чжун-цзi/ знаходиться вище рiвня лобкового симфiзу на:
1099. Точка I4 /гаунь-юань/ є точкою глашатаєм меридiана:
1100. Точка I4 /гаунь-юань/ знаходиться вище лобкового симфiза на:
1101. Точка I5 /шi-мень/ є точкою глашатай меридiана:
1102. Точка I5 /шi-мень/ знаходиться нижче рiвня пупка на:
1103. Точка I6 /ци-хай/ знаходиться нижче рiвня пупка на:
1104. Точка I6 /ци-хай/ використовується при:
1105. Точка I7 /iнь-цзяо/ є точкою глашатай меридiана:
1106. Точка I7 /iнь-цзяо/ знаходиться нижче рiвня пупка на:
1107. Точка I12 /чжун-вань/ використовується при:
1108. Точка I14 /цзюй-цює/ знаходиться вище рiвня пупка на:
1109. Точка I14 /цзюй-цює/ використовується при:
1110. Точка I14 /цзюй-цює/ є точкою глашатай меридiана:
1111. Точка I17 /тань-чжун/ знаходиться на рiвнi мiжребiр'я:
1112. Точка I17 /тань-чжун/ є точкою глашатай:
1113. Точка I18 /юй-тан/ знаходиться на рiвнi мiжребiр'я:
1114. Точка I18 /юй-тан/ використовується при:
1115. Точка I22 /тянь-ту/ є специфiчною для лiкування захворювань:
1116. Точка I23 /линь-цюань/ використовується при:
1117. Точка I24 /чен-цзян/ використовується при:
1118. Назвiть першу пару Ч.М.:
1119. Назвiть другу пару Ч.М.:
1120. Назвiть третю пару Ч.М.:
1121. Назвiть четверту пару Ч.М.:
1122. Назвiть т.ключ I /контролюючого/ меридiана:
1123. Назвiть т.ключ II /зовнiшнього п'яткового/ меридiана:
1124. Назвiть т.ключ III /зовнiшнього пiдтримуючого/ меридiана:
1125. Назвiть т.ключ IV / щооперiзує/ меридiана:
1126. Назвiть т.ключ V меридiана /зачаття/:
1127. Назвiть т.ключ VI /внутрiшнього п'яткового/ меридiана:
1128. Назвiть т.ключ VII /внутрiшнього пiдтримуючого/ меридiана:
1129. Назвiть т.ключ VIII /пiднiмаючого/ меридiана:
1130. Назвiть зв'язуючу точку I ЧМ:
1131. Назвiть зв'язуючу точку II ЧМ:
1132. Назвiть зв'язуючу точку III ЧМ:
1133. Назвiть зв'язуючу точку IV ЧМ:
1134. Назвiть зв'язуючу точку V ЧМ:
1135. Назвiть зв'язуючу точку VI ЧМ:
1136. Назвiть зв'язуючу точку VII ЧМ:
1137. Назвiть зв'язуючу точку VIII ЧМ:
1138. Назвiть т.ключ i зв'язуючу I ЧМ:
1139. Назвiть т.ключ i зв'язуючу II ЧМ:
1140. Назвiть т.ключ i зв'язуючу III ЧМ:
1141. Назвiть т.ключ i зв'язуючу IV ЧМ:
1142. Назвiть т.ключ i зв'язуючу V ЧМ:
1143. Назвiть т.ключ i зв'язуючу VI ЧМ:
1144. Назвiть т.ключ i зв'язуючу VI ЧМ:
1145. Назвiть т.ключ i зв'язуючу VII ЧМ:
1146. Назвiть т.ключ i зв'язуючу VIII ЧМ:
1147. Назвiть груповий "Ло-пункт", пiдсилюючий терапевтичну дiю I ЧМ:
1148. Назвiть груповий "Ло-пункт", пiдсилюючий терапевтичну дiю II ЧМ:
1149. Назвiть груповий "Ло-пункт", пiдсилюючий терапевтичну дiю III ЧМ:
1150. Назвiть груповий "Ло-пункт", пiдсилюючий терапевтичну дiю IV ЧМ:
1151. Назвiть груповий "Ло-пункт", пiдсилюючий терапевтичну дiю V ЧМ:
1152. Назвiть груповий "Ло-пункт", пiдсилюючий терапевтичну дiю VI ЧМ:
1153. Назвiть груповий "Ло-пункт", пiдсилюючий терапевтичну дiю VII ЧМ:
1154. Назвiть груповий "Ло-пункт", пiдсилюючий терапевтичну дiю VIII ЧМ:
1155. Назвiть протибольову точку I ЧМ:
1156. Назвiть протибольову точку II ЧМ:
1157. Назвiть протибольову точку III ЧМ:
1158. Назвiть протибольову точку IV ЧМ:
1159. Назвiть протибольову точку V ЧМ:
1160. Назвiть протибольову точку VI ЧМ:
1161. Назвiть протибольову точку VII ЧМ:
1162. Назвiть протибольову точку VIII ЧМ:
1163. Показаннями до використання ЧМ I є:
1164. Показанням до використання ЧМ II є:
1165. Показанням до використання ЧМ III є:
1166. Показанням до використання ЧМ IV є:
1167. Показанням до використання ЧМ V є:
1168. Показанням до використання ЧМ VI є:
1169. Показанням до використання ЧМ VII є:
1170. Показанням до використання ЧМ VIII є:
1171. ДО складу ЧМ I входять акупунктурнi точки таких класичних меридiанiв:
1172. ДО складу ЧМ II входять акупунктурнi точки таких класичних меридiанiв:
1173. До складу ЧМ III входять акупунктурнi точки таких класичних меридiанiв:
1174. До складу ЧМ IV входять акупунктурнi точки таких класичних меридiанiв:
1175. До складу ЧМ VII входять акупунктурнi точки таких класичних меридiанiв:
1176. До складу ЧМ VIII входять акупунктурнi точки таких класичних меридiанiв:
1177. ДО складу ЧМ V входять акупунктурнi точки таких класичних меридiанiв:
1178. До складу ЧМ IV входять акупунктурнi точки таких класичних меридiанiв:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів