Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


89. Рефлексотерапія

5. "Ножні меридіани"


782. Назвiть точку "глашатай" VIII меридiана:
783. Назвiть точку "спiвчуття" VIII меридiана:
784. Точка "спiвчуття" VIII меридiана знаходиться на 1,5 цунi назовнi вiд нижнього краю остистого вiдростка:
785. Меридiан "нирки" нараховує:
786. По якiй боковiй лiнiї грудей i живота проходить меридiан "нирки"?
787. Меридiан "нирок" є:
788. Назвiть точку "виходу" меридiана нирок:
789. У якому мiжребiр'ї знаходиться точка "виходу" меридiана "нирок"?
790. Назвiть "седативну" точку VIII меридiана:
791. Назвiть "тонiзуючу" точку VIII меридiана:
792. Назвiть "Ло-пункт" VIII меридiана:
793. Назвiть точку "посiбник-джерело" VIII меридiана:
794. Зазначте мiсцезнаходження точки "посiбник-джерело" VIII меридiана:
795. Назвiть протибольову точку VIII меридiана:
796. VIII меридiан по У-Сiн вiдповiдає елементу:
797. Елементу "вогонь" на VIII меридiанi вiдповiдає точка:
798. Елементу "дерево" на VIII меридiанi вiдповiдає точка:
799. Елементу "метал" на VIII меридiанi вiдповiдає точка:
800. Елементу "вода" на VIII меридiанi вiдповiдає точка:
801. Елементу "земля" на VIII меридiанi вiдповiдає точка:
802. Точка "елемент в елементi" на меридiанi "нирки":
803. "матiр'ю" по У-Сiн для VIII меридiана є:
804. СИНОМ" по У-Сiн для VIII меридiана є:
805. матiр'ю" по колу загальної циркуляцiї енергiї для VIII меридiана є:
806. СИНОМ" по колу загальної циркуляцiї енергiї для VIII меридiана є:
807. Час максимальної активностi VIII меридiана:
808. VIII меридiан сполучений iз меридiаном:
809. VIII меридiан контрасно сполучений iз меридiаном:
810. Пульсова позицiя VIII меридiана:
811. Точка R6 знаходиться в ділянці:
812. Точка R7 знаходиться в ділянці:
813. Точка R10 знаходиться в ділянці:
814. Точка R7 знаходиться над центром медiальної гомiлки на:
815. Назвiть комбiнацiю точок, яка має цiлеспрямовану дiю на наднирниковi залози, викликає кортикостероїдний ефект:
816. Назвiть точку на меридiанi "нирки", яка найбiльш часто використовується при гiнекологiчних захворюваннях у перiод загострення:
817. Назвiть точку, яка ефективна при гiнекологiчних захворюваннях, гормональних порушеннях:
818. Назвiть точку на меридiанi "нирки"вибiрково знижуючу дистонiчний артерiальний тиск
819. Назвiть точку на меридiанi "нирки", яка ефективна при цукровому дiабетi:
820. Назвiть дистально розташовану точку на меридiанi "нирки", яка є допомiжної для лiкування бронхiальної астми:
821. Назвiть точку на меридiанi "нирки", яка найбiльш ефективна при набряках, асцитi, нiчнiй пiтливоствi, загальному гiпергiдрозi:
822. Особливiстю внутрiшнього ходу меридiана "нирки" є те, що вiн:
823. Показанням до використання меридiана "нирок" є:
824. Меридiан "нирок" є одним iз головних для лiкування захворювань:
825. Назвiть точку "глашатай" IV меридiана:
826. Назвiть точку "спiвчуття" IV меридiана:
827. Точка "спiвчуття"IV меридiана знаходиться на 1,5 цунi назовнi вiд нижнього краю остистого вiдростка:
828. Меридiан "селезiнки-пiдшлункової залози" нараховує:
829. Назвiть "седативну" точку IV меридiана:
830. Назвiть "тонiзуючу" точку IV меридiана:
831. Назвiть ""Ло-пункт"" IV меридiана:
832. Груповий "Ло-пункт" iньських ножних меридiанiв знаходиться над центром медiальної щиколотки на:
833. Назвiть точку "посiбник" IV меридiана:
834. Назвiть протибольову точку IV меридiана:
835. IV меридiан по У-Сiн вiдповiдає елементу:
836. Елементу "вогонь" на IV меридiанi вiдповiдає точка:
837. Елементу "дерево" на IV меридiанi вiдповiдає точка:
838. Елементу "земля" на IV меридiанi вiдповiдає точка:
839. Елементу "метал" на IV меридiанi вiдповiдає точка:
840. Елементу "вода" на IV меридiанi вiдповiдає точка:
841. матiр'ю" по У-Сiн для IV меридiана:
842. матiр'ю" по колу загальної циркуляцiї енергiї для IV меридiана є:
843. СИНОМ" по колу загальної циркуляцiї енергiї У-Сiн для IV меридiана є:
844. СИНОМ" по колу загальної циркуляцiї енергiї для IV меридiана є:
845. Час максимальної активностi IV меридiана:
846. Час мiнiмальної активностi IV меридiана:
847. Найбiльш ефективним для седатацiї IV меридiана є час iз:
848. Найбiльш ефективним для тонiзацiї IV меридiана є час iз:
849. IV меридiан спарений iз меридiаном:
850. IV меридiан контрасно-сполучений iз меридiаном:
851. Пульсова позицiя IV меридiана:
852. Точка RP5 знаходиться в ділянці:
853. Точка RP6 знаходиться вище центру медiальної кiсточки на:
854. Точка RP10 знаходиться вище верхнього краю надколiнника на передньо-внутрiшнiй поверхнi стегна на:
855. Точка RP9 знаходиться нижче нижнього краю надколiнника на:
856. У дiлянцi грудей i передньої черевної стiнки IV меридiан займає:
857. IV меридiан є:
858. На III боковiй лiнiї живота на рiвнi пупка знаходиться точка:
859. Меридiан "селезiнки-пiдшлункової залози" бере участь у:
860. Особливiстю внутрiшнього ходу IV меридiана є те, що:
861. IV меридiан використовується при:
862. Яка точка є ключовою /специфiчною/ для лiкування гiнекологiчних захворювань:
863. Яка точка є найбiльш ефективною при проносi?
864. Яка з перерахованих точок є найбiльш ефективною при шкiрних захворюваннях?
865. Назвiть ключову точку IV меридiана для лiкування сполучної тканини:
866. Яка точка IV меридiана найбiльш ефективна при артерiальнiй гiпертензiї?
867. Яка з перерахованих точок використовується при офтальмiчнiй формi мiгренi?
868. Назвiть точку "глашатай" XII меридiана:
869. Назвiть точку "спiвчуття" XII меридiана:
870. Точка "спiвчуття" XII меридiана знаходиться на 1,5 цунi назовнi вiд нижнього краю остистого вiдростка:
871. Меридiан "печiнки" нараховує:
872. Назвiть "седативну" точку XII меридiана:
873. Назвiть "тонiзуючу" точку XII меридiана:
874. Назвiть "Ло-пункт" XII меридiана:
875. Ло-пункт" XII меридiана знаходиться над центром медiальної щиколотки на:
876. Назвiть точку "посiбник-джерело" XII меридiана:
877. Назвiть протибольову точку XII меридiана:
878. XII меридiан по У-Сiн вiдповiдає елементу:
879. Елементу "вогонь" на XII меридiанi вiдповiдає точка:
880. Елементу "дерево" на XII меридiанi вiдповiдає точка:
881. Елементу "земля" на XII меридiанi вiдповiдає точка:
882. Елементу "метал" на XII меридiанi вiдповiдає точка:
883. Елементу "вода" на XII меридiанi вiдповiдає точка:
884. матiр'ю" по У-Сiн для XII меридiана є:
885. СИНОМ" по У-Сiн для XII меридiана є:
886. матiр'ю" по колу загальної циркуляцiї енергiї для XII меридiана є:
887. СИНОМ" по колу загальної циркуляцiї енергiї для XII меридiана є:
888. Час максимальної активностi XII меридiана:
889. Найбiльш ефективним для седатацiї меридiана є час:
890. Найбiльш ефективним для тонiзацiї меридiана є час:
891. XII меридiан спарений iз меридiаном:
892. Пульсова позицiя XII меридiана:
893. Точка F5 знаходиться в ділянці:
894. Точка F4 знаходиться в ділянці:
895. Точка F8 знаходиться в ділянці:
896. У нижнього краю вiльного кiнця XI ребра знаходиться точка:
897. У VI мiжребiр'ї на середньо-ключичнiй лiнiї знаходиться точка:
898. Пiдсилити терапевтичну дiю "седативної" точки античним способом можливо, поєднав її з:
899. Пiдсилити терапевтичну дiю "тонiзуючої" точки античним способом можливо, поєднав її з:
900. Особливiстю внутрiшнього ходу XII меридiана є те, що вiн:
901. XII меридiан використовується при:
902. Яке сполучення точок дає потужний антисептичний ефект?
903. Меридiан "печiнки" є одним iз основних для лiкування захворювань:
904. Яка точка на меридiанi "печiнки" найбiльше ефективна при печiнковiй сверблячцi?
905. Яка з перерахованих точок ефективна при сверблячцi зовнiшнiх статевих органiв?
906. Якi точки чи їх поєднання є найбiльш ефективними при головному болi тiм'яної локалiзацiї:
907. Меридiан XII контрастно-сполучений iз меридiаном:
908. Час мiнiмальної активностi меридiана "сечового мiхура":
909. Найбiльш ефективним для седатацiї меридiана "сечового мiхура" є:
910. Найбiльш ефективним для тонiзацiї меридiана "сечового мiхура" є:
911. Меридiан "сечового мiхура" спарений iз меридiаном:
912. Меридiан "сечового мiхура" контрасно-спарений iз меридiаном:
913. Пульсова позицiя меридiана "сечового мiхура":
914. Точка "спiвчуття" меридiана "сечового мiхура" знаходиться на 1,5 цунi назовнi вiд серединної лiнiї на рiвнi:
915. Назвiть точку "глашатай" меридiана "сечового мiхура":
916. Назвiть точку "посiбник" меридiана "сечового мiхура":
917. Назвiть стабiлiзуюче Ло меридiана "сечового мiхура":
918. Назвiть спiвчутливу точку меридiана "сечового мiхура":
919. Меридiан "сечового мiхура", вiдповiдно до теорiї У-Сiн, вiдповiдає елементу:
920. Назвiть протибольову точку меридiана "сечового мiхура":
921. Назвiть тонiзуючу точку меридiана "сечового мiхура":
922. Назвiть седативну точку меридiана "сечового мiхура":
923. Елементу "вогонь" на меридiанi "сечового мiхура" вiдповiдає:
924. Елементу "земля" на меридiанi "сечового мiхура" вiдповiдає:
925. Елементу "дерево" на меридiанi "сечового мiхура" вiдповiдає:
926. Елементу "метал" на меридiанi "сечового мiхура" вiдповiдає:
927. Елементу "вода" на меридiанi "сечового мiхура" вiдповiдає:
928. "матiр'ю" по циклу "У-Сiн" для меридiана "сечового мiхура" є:
929. "СИНОМ" по циклу "У-Сiн" для меридiана "сечового мiхура" є:
930. матiр'ю" по колу загальної циркуляцiї для меридiана "сечового мiхура" є:
931. СИНОМ" по колу загальної циркуляцiї для меридiана "сечового мiхура" є меридiан:
932. Час максимальної активностi меридiана "сечового мiхура":
933. Зовнiшня гiлка меридiана "сечового мiхура" в ділянці голови проходить по:
934. Меридiан "сечового мiхура" /зовнiшня гiлка/ в ділянці спини проходить по:
935. Зовнiшнiй хiд меридiана "сечового мiхура" роздiляється на двi гiлки в точцi:
936. Обидвi зовнiшнi гiлки меридiана "сечового мiхура" з'єднуються в точцi:
937. Точка "спiвчуття" якого меридiана знаходиться на рiвнi Д9-Д10?
938. Точка "спiвчуття" меридiана печiнки /V18/ знаходиться на рiвнi:
939. Точка "спiвчуття" якого меридiана знаходиться на рiвнi Д10-Д11?
940. Точка "спiвчуття" меридiана жовчного мiхура /V19/ знаходиться на рiвнi:
941. Точка "спiвчуття" якого меридiана знаходиться на рiвнi Д11-Д12?
942. Точка "спiвчуття" меридiана селезiнки-пiдшлункової залози /V20/ знаходиться на рiвнi:
943. Точка "спiвчуття" якого меридiана знаходиться на рiвнi Д12-L1?
944. Точка "спiвчуття" меридiана шлунка /V21/ знаходиться на рiвнi:
945. Точка "спiвчуття" меридiана нирки /V23/ знаходиться на рiвнi:
946. Точка "спiвчуття" якого меридiана знаходиться на рiвнi L2-L3?
947. Точка "спiвчуття" меридiана сечового мiхура /V28/ знаходиться на рiвнi:
948. Точка "спiвчуття" якого меридiана знаходиться на рiвнi S2-S3?
949. У центрi пiдколiнної ямки назовнi вiд мiсця пульсацiї пiдколiнної артерiї знаходиться точка:
950. Показаннями до застосування точки V40 /вей-чжун/ є:
951. На рiвнi нижнього краю остистого вiдростка IV хребця знаходиться точка:
952. Показаннями до застосування точки V43 /гао-хуан/ є:
953. На рiвнi IV дорсального крижового отвору знаходиться точка:
954. Показанням до застосування точки V54 /чжи-бянь/ є:
955. "Ло-пункт" меридiана сечового мiхура, точка V58 /фей-ян/, розташовується вище центру латеральної щиколотки на:
956. Точка V60 /кунь-лунь/ є однiєї з основних для лiкування больових синдромiв:
957. Показаннями до застосування точки V60 /кунь-лунь/ є:
958. Показаннями до застосування точки V62 /шень-май/ є:
959. Назвiть тонiзуючу точку меридiана "жовчeвого мiхура":
960. Назвiть седативну точку меридiана "жовчного мiхура":
961. Точка "спiвчутлива" меридiану "жовчного мiхура" знаходиться на 1,5 цунi назовнi вiд задньої серединної лiнiї на рiвнi:
962. Точка VB20 /фен-чи/ знаходиться вище задньої межi росту волосся на:
963. Назвiть точку "глашатай" меридiана "жовчного мiхура":
964. Назвiть точку "посiбник" меридiана "жовчного мiхура":
965. Назвiть стабiлiзуюче Ло меридiана "жовчного мiхура":
966. Назвiть "спiвчутливу" точку меридiана "жовчного мiхура":
967. Елементу "вогонь" на меридiанi "жовчного мiхура" вiдповiдає точка:
968. Елементу "земля" на меридiанi "жовчного мiхура" вiдповiдає точка:
969. Елементу "дерево" на меридiанi "жовчного мiхура" вiдповiдає точка:
970. Елементу "метал" на меридiанi "жовчного мiхура" вiдповiдає точка:
971. Елементу "вода" на меридiанi "жовчного мiхура" вiдповiдає точка:
972. матiр'ю" по циклу У-Сiн для меридiана "жовчного мiхура" є:
973. СИНОМ" по циклу У-Сiн для меридiана "жовчного мiхура" є:
974. матiр'ю по загальному колу циркуляцiї енергiї для меридiана "жовчного мiхура" є:
975. Сином по загальному колу циркуляцiї енергiї для меридiана "жовчного мiхура" є:
976. Час максимальної активностi меридiана "жовчного мiхура":
977. Час мiнiмальної активностi меридiана "жовчного мiхура":
978. Найбiльш ефективним для седатацiї меридiана "жовчного мiхура" є:
979. Найбiльш ефективним для тонiзацiї меридiана "жовчного мiхура" є:
980. Меридiан "жовчного мiхура"Спарений iз меридiаном:
981. Меридiан "жовчного мiхура" контрасно-сполучений iз меридiаном:
982. Пульсова позицiя меридiана "жовчного мiхура":
983. Точка VB39 /сюань-чжун/ знаходиться вище центру латеральної щиколотки на:
984. У верхньо-латеральному вiддiлi сiдничної областi знаходиться точка:
985. У ділянці лоба знаходиться точка:
986. Точка VB38 /ян-фу/ знаходиться вище центру латеральной щиколотки на:
987. Зовнiшнiй i внутрiшнiй ходи меридiана "жовчного мiхура" з'єднуються в точцi:
988. Яка точка меридiана "жовчного мiхура" є груповим Ло-пунктом?
989. Меридiан "жовчного мiхура" проходить в мiжплесневому промiжку:
990. Точка VB14 /ян-бай/ знаходиться:
991. Меридiан "жовчного мiхура" нараховує:
992. Зазначте точку "виходу" меридiана "жовчного мiхура":
993. У вiльного кiнця 12-го ребра знаходиться точка:
994. Назвiть точку "групове Ло" для янських меридiанiв:
995. Назвiть точку "щiлину" /протибольову/ меридiану жовчного мiхура:
996. Точка VB37 /гуан-мин/, стабiлiзуючий "Ло-пункт", знаходиться вище центру латеральної щиколотки на:
997. Точка VB36 /вай-цю/, точка "щiлина" меридiана "жовчного мiхура" знаходиться вище центру латеральної щиколотки на:
998. Показаннями до застосування точки VB20 /фен-чи/ є:
999. На серединi вiдстанi мiж акромiоном i нижнiм краєм остистого вiдростка СVII знаходиться точка:
1000. Точка VB34 /ян-лин-цюань/ знаходиться нижче нижнього краю надколiнника на:
1001. Показаннями до застосування точки VB34 /ян-лин-цюань/ є:
1002. Назвiть "тонiзуючу" точку меридiана шлунка:
1003. Назвiть "седативну" точку меридiана шлунка:
1004. Точка "спiвчуття"меридiана шлунка знаходиться на рiвнi:
1005. Назвiть точку - глашатай меридiана шлунка:
1006. Назвiть "точку-посiбник" меридiана шлунка:
1007. Назвiть стабiлiзуюче ЛО меридiана шлунка:
1008. Назвiть точку "спiвчуття" меридiана шлунка:
1009. Елементу "вогонь" на меридiанi шлунка вiдповiдає точка:
1010. Елементу "земля" на меридiанi шлунка вiдповiдає точка:
1011. Елементу "дерево" на меридiанi шлунка вiдповiдає точка:
1012. Елементу "метал" на меридiанi шлунка вiдповiдає точка:
1013. Елементу "вода" на меридiанi шлунка вiдповiдає точка:
1014. "матiр'ю" по циклу "У-Сiн" для меридiана "шлунок" є:
1015. "СИНОМ" по циклу "У-Сiн" для меридiана "шлунок" є:
1016. "матiр'ю" по циклу загальної циркуляцiї енергiї для меридiана "шлунок" є меридiан:
1017. "СИНОМ" по циклу загальної циркуляцiї енергiї для меридiана "шлунок" є меридiан:
1018. Час максимальної активностi меридiана "шлунок":
1019. Час мiнiмальної активностi меридiана "шлунок":
1020. Найбiльш ефективним для седатацiї меридiана "шлунок" є:
1021. Найбiльш ефективним для тонiзацiї меридiана "шлунок" є:
1022. Меридiан "шлунок" спарений iз меридiаном:
1023. Меридiан "шлунок" контрасно сполучений iз меридiаном:
1024. Пульсова позицiя меридiана "шлунок":
1025. Точка Е40 знаходиться в ділянці:
1026. Бiля переднього краю грудинно-ключично-соскоподiбного м'яза на рiвнi в/краю щитовидного хряща знаходиться точка:
1027. У заднього краю грудинно-ключично-соскоподiбного м'яза на рiвнi в/краю щитовидного хряща знаходиться точка:
1028. На найвищiй частинi тилу стопи знаходиться точка:
1029. На рiвнi пупка знаходиться точка:
1030. Назвiть специфiчну точку для лiкування колiнного суглоба:
1031. Назвiть "ключову" точку для лiкування мiгренi:
1032. Назвiть точку "щiлину" меридiана "шлунок":
1033. Точка Ло меридiана "шлунок" Е40 /фен-лун/ знаходиться вище центру зовнiшньої щиколотки на:
1034. Точка Е36 /цзу-сань-лi/ знаходиться нижче нижнього краю надколiнника на:
1035. Зовнiшнiй хiд меридiана "шлунок" роздвоюється в точцi:
1036. Зовнiшня i внутрiшня гiлки меридiана "шлунок" з'єднуються в точцi:
1037. Зовнiшня гiлка меридiана "шлунок" проходить в ділянці грудної клiтини:
1038. На рiвнi верхнього краю лобкової кiстки на 2 цунi назовнi передньосерединної лiнiї знаходиться точка:
1039. Внутрiшнiй хiд меридiану "шлунок" бере початок в ділянці :
1040. меридiан шлунку проходить у мiжплесневому промiжку:
1041. Однiєї з головних точок для акупунктурного знеболювання є точка:
1042. Точка Е25 знаходиться на рiвнi:
1043. Точка Е34 /лян-цю/ знаходиться вище верхнього краю надколiнника на:
1044. Точка Е36 /цзу-сань-ли/ знаходиться назовнi вiд переднього краю великогомiлкової кiстки на:
1045. Точка Е42 /чун-ян/ знаходиться:
1046. Показаннями до застосування точки Е25 /тянь-шу/ є:
1047. Показаннями до застосування точки Е31 /бi-гуань/ є:
1048. Точка Е28 /шуй-дао/ знаходиться нижче рiвня пупка на:
1049. В западинi, мiж зв'язкою надколiнника на рiвнi його нижнього краю знаходиться точка:
1050. Показаннями до застосування точки Е40 /фен-лун/ є:
1051. Показаннями до застосування точки Е44 /ней-тiн/ є:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів