Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


89. Рефлексотерапія

4. "Ручні меридіани:"


540. Назвiть точку "глашатай" I (Р) меридiану:
541. Назвiть точку "спiвчуття" 1 (Р) меридiану:
542. Точка "спiвчуття" 1 меридiану знаходиться на 1,5 цунi назовнi вiд нижнього краю остистого вiдростка:
543. Меридiан "легень" нараховує точок:
544. Назвiть седативну точку меридiану легень:
545. Назвiть "тонiзуючу точку" 1 меридiану:
546. Назвiть "Ло-пункт" 1 меридiану:
547. Ло-пункт" 1 меридiану знаходиться вище променезап'ясткового суглоба на:
548. Назвiть точку "посiбник-джерело" 1 меридiану:
549. Назвiть протибольову точку 1 меридiану:
550. 1 меридiан по У-СIН вiдповiдає елементу:
551. Елементу "вогонь" на 1 меридiанi вiдповiдає точка:
552. Елементу "дерево" на 1 меридiанi вiдповiдає точка:
553. Елементу "земля" на 1 меридiанi вiдповiдає точка:
554. Елементу "метал" на 1 меридiанi вiдповiдає точка:
555. Елементу "вода" на 1 меридiанi вiдповiдає точка:
556. Матiр'ю"по У-Сiн для 1 меридiана є:
557. Сином" по У-Сiн для 1 меридiана є:
558. Матiр'ю" по колу загальної циркуляцiї енергiї для 1 меридiана є:
559. Сином" по колу загальної циркуляцiї енергiї для 1 меридiана є:
560. Час максимальної активностi 1 меридiана:
561. 1 меридiан спарений iз меридiаном:
562. 1 меридiан контрастно зв'язаний з меридiаном:
563. Пульсова позицiя 1 меридiана:
564. Точка Р5 знаходиться в ділянці:
565. Точка Р7 знаходиться в ділянці:
566. Точка Р9 знаходиться в ділянці:
567. У лiктьовому згинi знаходиться точка:
568. Пiд зовнiшнiм краєм ключицi знаходиться точка:
569. 1 меридiан використовується при:
570. .Меридiан "легень" є одним iз головних для лiкування захворювань:
571. Яка з перерахованих точок є найбiльш ефективною при гiпотонiї:
572. Яка точка є найбiльш ефективною при головному болi?
573. Яка з перерахованих точок є ефективною при хронiчному алкоголiзмi?
574. Яка з перерахованих точок є ефективною при набряку обличчя?
575. Яка з перерахованих точок меридiана легень ефективна при нiчному енурезi?
576. Яка з перерахованих точок є "ключовою" для лiкування невриту променевого нерва?
577. Яка з перерахованих точок меридiана легень найбiльш ефективна при психоемоцiйних порушеннях?
578. Назвiть точку "глашатай" IХ меридiана:
579. Назвiть точку "спiвчуття" IХ меридiана:
580. Точка спiвчуття IХ меридiана знаходиться на 1,5 цунi назовнi вiд нижнього краю остистого вiдростка:
581. Меридiан "перикарду" налiчує:
582. По якiй поверхнi плеча i передплiччя проходить меридiан "перикарда"?
583. Меридiан "перикарда" є:
584. Назвiть точку виходу меридiана "перикарда":
585. У якому мiжребер'ї знаходиться точка "входу" меридiана "перикарда":
586. Назвiть "седативну" точку IХ меридiана:
587. Назвiть "тонiзуючу" точку IХ меридiана:
588. Назвiть "Ло-пункт" IХ меридiана:
589. Назвiть точку "посiбник-джерело" IХ меридiана:
590. Назвiть точку "щiлину" /протибольову/ IХ меридiана:
591. IX меридiан У-Сiн вiдповiдає елементу:
592. Елементу "вогонь" на IX меридiанi вiдповiдає точка:
593. Елементу "дерево" на IX меридiанi вiдповiдає точка:
594. Елементу "метал" на IX меридiанi вiдповiдає точка:
595. Елементу "вода" на IX меридiанi вiдповiдає точка:
596. Елементу "земля" на IX меридiанi вiдповiдає точка:
597. Точка "елемент в елементi" на меридiанi "перикарда":
598. матiр'ю" по У-Сiн для IX меридiана є:
599. СИНОМ" по У-Сiн для IX меридiана є:
600. матiр'ю" по колу загальної циркуляцiї енергiї для IX меридiана є:
601. СИНОМ" по колу загальної циркуляцiї енергiї для IX меридiана є:
602. Час максимальної активностi IX меридiана:
603. IX меридiан спарений iз меридiаном:
604. IX меридiан контрасно-сполучений iз меридiаном:
605. Пульсова позицiя IX меридiана:
606. Точка МС1 знаходиться в:
607. Точка МС3 знаходиться в ділянці:
608. Точка МС6 знаходиться вище променезап'ясткової складки на:
609. Точка МС7 знаходиться:
610. Назвiть точку швидкої допомоги на IX меридiанi:
611. Яка з перерахованих точок впливає на систолiчний артерiальний тиск?
612. Меридiан "перикарда" є одним iз головних для лiкування захворювань:
613. Яка з перерахованих точок меридiана перикарда є "метеоточкою"?
614. Назвiть точку "групове-Ло" iньських ручних меридiанiв:
615. Яка з перерахованих точок меридiана перикарда є найбiльш ефективною при долоневому гiпергiдрозi:
616. Назвiть точку глашатай V меридiана:
617. Назвiть точку "спiвчуття" V меридiана:
618. Точка "спiвчуття" V меридiана знаходиться на 1,5 цунi назовнi вiд нижнього краю остистого вiдростка:
619. Меридiан "серця" нараховує:
620. Назвiть седативну точку V меридiана:
621. Назвiть "тонiзуючу" точку V меридiана:
622. Назвiть "Ло-пункт" V меридiана:
623. Груповий Ло-пункт iньських ручних меридiанiв знаходиться:
624. Назвiть точку "посiбник-джерело" V меридiана:
625. Назвiть протибольову точку V меридiана:
626. V меридiан по У-Сiн вiдповiдає елементу:
627. Елементу "вогонь" на V меридiанi вiдповiдає точка:
628. Елементу "дерево" на V меридiанi вiдповiдає точка:
629. Елементу "земля" на V меридiанi вiдповiдає точка:
630. Елементу "метал" на V меридiанi вiдповiдає точка:
631. Елементу "вода" на V меридiанi вiдповiдає точка:
632. "матiр'ю" по У-Сiн для V меридiана є:
633. матiр'ю" по колу загальної циркуляцiї енергiї для V меридiана є:
634. СИНОМ" по У-Сiн для V меридiана є:
635. СИНОМ" по колу загальної циркуляцiї енергiї для V меридiана є:
636. Час максимальної активностi V меридiана:
637. Час мiнiмальної активностi V меридiана:
638. Найбiльш ефективним для седатацiї V меридiана є час з:
639. Найбiльш ефективним для тонiзацiї V меридiана є час iз:
640. V меридiан сполучений з меридiаном:
641. V меридiан контрасно-сполучений з меридiаном:
642. Пульсова позицiя V меридiана:
643. Точка С7 знаходиться в ділянці:
644. Точка С4 знаходиться вище променезап'ясткової складки на:
645. Точка С2 знаходиться вище лiктьового згину на:
646. Точка С5 знаходиться вище променезап'ясткової складки на:
647. У лiктьовому згинi знаходиться точка:
648. V меридiан є:
649. На долоннiй поверхнi кистi знаходиться точка:
650. Меридiан "серця" бере участь у:
651. V меридiан використовується при:
652. Яка точка є ключовою /специфiчною/ для лiкування страху:
653. Яка з перерахованих точок використовується при артерiальнiй гiпертонiї:
654. Яка з перерахованих точок меридiана серця є найбiльш ефективною при центральних порушеннях сечовидiлення?
655. Яка точка є найбiльш ефективною при iстерiї?
656. Яка з перерахованих точок меридiана серця вибiрково знижує дистолiчний артерiальний тиск?
657. Яка з перерахованих точок меридiана серця є специфiчною для лiкування захворювань щитовидної залози?
658. Яка з перерахованих точок меридiана серця є найбiльш ефективною при пароксизмальнiй тахiкардiї?
659. Яка з перерахованих точок меридiана серця має найбiльш виражену вегетативну спрямованiсть?
660. Яка з перерахованих точок меридiана серця найбiльше часто використовується при порушеннях сну?
661. Назвiть точку глашатай VI меридiана:
662. Назвiть точку спiвчуття VI меридiана:
663. Точка "спiвчуття" VI меридiана знаходиться на 1,5 цунi назовнi вiд нижнього краю остистого вiдростка:
664. Меридiан "тонкого кишечника" нараховує:
665. Назвiть "седативну" точку VI меридiана:
666. Назвiть "тонiзуючу" точку VI меридiана:
667. Назвiть ЛО-пункт VI меридiана:
668. Назвiть груповий ЛО-пункт янських ручних меридiанiв:
669. Назвiть точку "посiбник-джерело" VI меридiана:
670. Назвiть протибольову точку VI меридiана:
671. VI меридiан по У-Сiн вiдповiдає елементу:
672. Елементу "вогонь" на VI меридiанi вiдповiдає точка:
673. Елементу "дерево" на VI меридiанi вiдповiдає точка:
674. Елементу "земля" на VI меридiанi вiдповiдає точка:
675. Елементу "метал" на VI меридiанi вiдповiдає точка:
676. Елементу "вода" на VI меридiанi вiдповiдає точка:
677. "матiр'ю" по У-Сiн для VI меридiана є:
678. "СИНОМ" по У-Сiн для VI меридiана є:
679. матiр'ю" по колу загальної циркуляцiї енергiї для VI меридiана є:
680. "СИНОМ" по колу загальної циркуляцiї енергiї для VI меридiана є:
681. Час максимальної активностi VI меридiана:
682. Час мiнiмальної активностi VI меридiана:
683. Меридiан "тонкого кишечника" сполучений iз меридiаном:
684. Меридiан "тонкого кишечника" контрастно-сполучений iз меридiаном:
685. Пульсова позицiя VI меридiана:
686. Меридiан "тонкого кишечника":
687. Точка IG3 знаходиться в ділянці:
688. Точка IG7 знаходиться вище променезап'ясткового суглоба на:
689. Точка IG16 знаходиться в ділянці:
690. Точка IG3 знаходиться:
691. Точка IG7 /Ло-пункт/ знаходиться вище променезап'ясткового суглоба на:
692. Точка IG11 знаходиться:
693. Назвiть точку виходу меридiана "тонкої кишки"
694. Назвiть точку, розташовану в ділянці обличчя, яка може бути використана при радикулярних синдромах:
695. Точка IG17 знаходиться на 1 цунь:
696. Точка IG17 використовується при:
697. яка з перерахованих точок меридiана "тонкого кишечника" є найбiльш ефективною при остеохондрозi, артрозах?
698. Для посилення терапевтичної дiї седативної точки IG8 /земля/, її належить поєднувати з:
699. Для посилення терапевтичної дiї тонiзуючої точки IC3 /дерево/, її належить поєднувати з:
700. Назвiть "тонiзуючу" точку меридiана "товстої кишки":
701. Назвiть "седативну" точку меридiана "товстої кишки":
702. Назвiть "спiвчутливу" точку меридiана "товстої кишки":
703. Точка "спiвчуття" меридiану "товстої кишки" знаходиться на рiвнi:
704. Назвiть точку "глашатай" меридiана "товстої кишки":
705. Назвiть точку-посiбник меридiана "товстої кишки":
706. Назвiть "стабiлiзуюче Ло" меридiана "товстої кишки":
707. Елементу "вогонь" на меридiанi "товстої кишки" вiдповiдає:
708. Елементу "земля" на меридiанi "товстої кишки" вiдповiдає:
709. Елементу "дерево" на меридiанi "товстої кишки" вiдповiдає:
710. Елементу "метал" на меридiанi "товстої кишки" вiдповiдає:
711. Елементу "вода" на меридiанi "товстої кишки" вiдповiдає:
712. матiр'ю" по циклу "У-Сiн" для меридiана "товстої кишки" є:
713. Сином по циклу "У-Сiн" для меридiана "товстої кишки" є:
714. матiр'ю по колу загальної циркуляцiї енергiї для меридiана товстої кишки є меридiан:
715. Сином по колу загальної циркуляцiї для меридiана "товстої кишки" є:
716. Найбiльш ефективним для тонiзацiї меридiана "товстої кишки" є час:
717. Найбiльш ефективним для седатацiї меридiана "товстої кишки" є час:
718. Меридiан "товстої кишки" сполучений iз меридiаном:
719. Меридiан "товстої кишки" контрасно-сполучений iз меридiаном:
720. Пульсова позицiя меридiана "товстої кишки":
721. У лiктьовому згинi знаходиться точка:
722. Точка "щiлина" /протибольова/ GI7 знаходиться вище променезап'ясткового суглоба на:
723. Назвiть точку "щiлину" /протибольову/ меридiана "товстої кишки":
724. Меридiан "товстої кишки" нараховує:
725. Час максимальної активностi меридiана "товстої кишки":
726. Назвiть точку входу меридiана "товстої кишки":
727. Стабiлiзуючий Ло-пункт меридiана "товстої кишки" знаходиться вище променезап'ясткового суглоба на:
728. Точка GI14 /бi-нао/ знаходиться вище точки GI11 /чюй-чi/ на:
729. Назвiть точку, яка впливає на церебральну гемодинамику:
730. По задньому краю кивального м'яза знаходиться точка:
731. Назвiть загальну точку "глашатай" Х меридiана:
732. Точка загальний "глашатай" Х меридiана знаходиться нижче пупка:
733. Назвiть точку "глашатай" верхнього свiтильника Х меридiана:
734. Точка "глашатай" "верхнього свiтильника" Х меридiана знаходиться на:
735. Назвiть точку "глашатай" "середнього свiтильника" Х меридiана:
736. Точка "глашатай" "середнього свiтильника" Х меридiана знаходиться на:
737. Назвiть точку "глашатай" "нижнього свiтильника" Х меридiана:
738. Точка "глашатай" "нижнього свiтильника" Х меридiана знаходиться на:
739. Назвiть точку спiвчуття Х меридiана:
740. Точка "спiвчуття" Х меридiана знаходиться на 1,5 цунi назовнi вiд нижнього краю остистого вiдростка:
741. Меридiан "трьох порожнин" нараховує:
742. Назвiть "седативну" точку Х меридiана:
743. Назвiть "тонiзуючу" точку Х меридiана:
744. Назвiть Ло-пункт Х меридiана:
745. Ло-пункт Х меридiана знаходиться на внутрiшнiй поверхнi передплiччя над променезап'ястним згином на:
746. Назвiть груповий Ло-пункт янських ручних меридiанiв:
747. Груповий Ло-пункт iньських меридiанiв знаходиться на внутрiшнiй поверхнi передплiччя, над променезап'ястковим згином на:
748. Назвiть точку "посiбник-джерело" Х меридiана:
749. Назвiть протибольову точку Х меридiана:
750. Протибольова точка Х меридiана знаходиться вище променезап'ясткового згину на внутрiшнiй поверхнi передплiччя на:
751. Х меридiан по У-Сiн вiдповiдає елементу:
752. Елементу "вогонь" на Х меридiанi вiдповiдає точка:
753. Елементу "дерево" на Х меридiанi вiдповiдає точка:
754. Елементу "земля" на Х меридiанi вiдповiдає точка:
755. Елементу "метал" на Х меридiанi вiдповiдає точка:
756. Елементу "вода" на Х меридiанi вiдповiдає точка:
757. матiр'ю" по У-Сiн для Х меридiана є:
758. СИНОМ" по У-Сiн для Х меридiана є:
759. матiр'ю" по по колу загальної циркуляцiї енергiї для Х меридiана є:
760. СИНОМ" по колу загальної циркуляцiї енергiї для Х меридiана є:
761. Час максимальної активностi Х меридiана:
762. Меридiан "трьох порожнин" сполучений iз меридiаном:
763. Пульсова позицiя Х меридiана:
764. Точка "спiвчуття" якого меридiана знаходиться на рiвнi L1-L2:
765. Точка "спiвчуття" меридiана трьох порожнин /V22/ знаходиться на рiвнi:
766. Точка TR4 знаходиться в ділянці:
767. Точка TR10 знаходиться вище лiктьового вiдростка лiктьової кiстки на:
768. Точка TR8 /груповий Ло-пункт/ знаходиться вище променезап'ясткового згину на:
769. Ло-пункт меридiана "трьох порожнин" TR5 знаходиться вище променезап'ясткового згину на:
770. Назвiть ключову точку, iз перерахованих нижче, якi використовують при чутливих i рухових порушеннях у плечовому суглобi:
771. Зазначте одну з перерахованих точок, якi використовуються при пiдвищенiй чутливостi до змiни метеоумов:
772. Точка "спiвчуття" меридiана товстої кишки /V25/ знаходиться на рiвнi:
773. Точка "спiвчуття" якого меридiана знаходиться на рiвнi L4-L5?
774. Точка "спiвчуття" меридiана тонкої кишки /V27/ знаходиться на рiвнi:
775. Точка "спiвчуття" якого меридiана знаходиться на рiвнi S1-S2?
776. Точка "спiвчуття" меридiана Легень /V13/ знаходиться на рiвнi:
777. Точка "спiвчуття" якого меридiана знаходиться на рiвнi Д3 - Д4:
778. Точка "спiвчуття" меридiана перикарда /V14/ знаходиться на рiвнi:
779. Точка "спiвчуття" якого меридiана знаходиться на рiвнi Д4 - Д5:
780. Точка "спiвчуття" меридiана серця /V15/ знаходиться на рiвнi:
781. Точка "спiвчуття"якого меридiана знаходиться на рiвнi Д5 - Д6:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів