Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


89. Рефлексотерапія

3. "Аурикулярна рефлексотерапія:"


437. Аурикулярна рефлексотерапiя є:
438. Аурiкулярнi точки в нормi:
439. Площа аурикулярної точки:
440. При гострих захворюваннях аурикулярнi точки:
441. При хронiчних захворюваннях аурикулярнi точки:
442. Для аурикулярних точок при патологiї характернi такi змiни:
443. Аурикулярнi точки мають:
444. Спонтанно болючi аурикулярнi точки вказують на:
445. Завдяки Полю Нож'є:
446. Вушна раковина нагадує:
447. На вушнiй раковинi поданi:
448. Нiжка завитку представляє топографiю:
449. Мочка вуха представляє топографiю:
450. Протизавиток представляє топографiю:
451. Топографiя верхньої кiнцiвки представлена в:
452. Топографiя нижньої кiнцiвки представлена на:
453. Топографiя органiв травлення представлена:
454. Топографiя органiв грудної порожнини представлена:
455. Топографiя органiв черевної порожнини представлена на:
456. Топографiя спини представлена:
457. Iнервацiя вушної раковини здiйснюється:
458. Вушна раковина утворилася з:
459. Точка стовбура мозку / 25 / представлена в:
460. Точка потилицi 29 знаходиться на:
461. Точка чола /33 / розташована:
462. Точка скронi /35/ розташована:
463. Точка гiпофiза /28 / знаходиться на:
464. Точки зору знаходяться:
465. Точка артерiальної гiпертензiї /19/ знаходиться на:
466. Точка голоду /18/ знаходиться на:
467. Точка спраги (17) знаходиться на:
468. Точка наднирника (13) знаходиться:
469. Точка язика (4) знаходиться на:
470. Точка щоки /11/ знаходиться:
471. Точки аналгезiї при екстракцiї зубiв /1, 7/ знаходяться в:
472. Точка серця II /21/ знаходиться на:
473. Точка залоз внутрiшньої секрецiї /22/ знаходиться:
474. Точка яєчника /23/ знаходиться:
475. Точка шийного вiддiлу хребта /37/ знаходиться:
476. Точка крижового вiддiлу хребта /38/ знаходиться:
477. Точка живота /43/ знаходиться на:
478. Точка щитовидної залози /45/ знаходиться на:
479. Точка пальцiв стопи /46/ знаходиться на:
480. Точка п'яти /47/ знаходиться на:
481. Точка колiнного суглоба / 49/ знаходиться:
482. Точка кульшового суглоба /50/ знаходиться на:
483. Антистресова точка знаходиться:
484. Сексуальна точка /58/ знаходиться:
485. Точка, яка знижує АТ-I /59/ знаходиться:
486. Бронхолiтична точка /60/ знаходиться:
487. Точка ключицi /63/ знаходиться:
488. Точка плечового суглоба /64/ знаходиться:
489. Точка кистi /67/ знаходиться:
490. Точка кропивницi /71/ знаходиться:
491. Точка верхiвки вуха /78/ знаходиться:
492. Точка зовнiшнiх статевих органiв /79/ знаходиться:
493. Точка сонячного сплетення /83/ знаходиться:
494. Точка шлунка /87/ знаходиться:
495. Точка рота /84/ знаходиться:
496. Точка 12 п. кишки /88/ знаходиться:
497. Точка тонкої кишки /89/ знаходиться:
498. Точка товстої кишки /91/ знаходиться:
499. Точка сечового мiхура /92/ знаходиться:
500. Точка нирки /95/ знаходиться:
501. Точка пiдшлункової залози i жовчевого мiхура /96/ знаходиться:
502. Точка печiнки /97/ знаходиться:
503. Точка селезiнки /98/ знаходиться:
504. Точка асцита /99/ знаходиться:
505. Точка серця I /100/ знаходиться:
506. Точка легень /101/ знаходиться:
507. Точка 3-х частин тулуба знаходиться:
508. Точка, яка знижує АТ-II /105/ знаходиться:
509. Точки спини /106, 107, 108/ розташовуються:
510. Точки живота /109, 110/ розташовуються:
511. Вушна раковина з тулубом зв'язана:
512. Ефект аурiкулярних точок:
513. Тривалiсть дiї аурiкулярних точок:
514. При тонiзуючому впливi голка вводиться:
515. При гальмiвнiй методицi голка вводиться:
516. Болетамуючу дiю справляють такi точки:
517. Точка, яка здiйснює нормалiзуючу енергетичну дiю:
518. Головною точкою при туговухостi є точка:
519. Точка верхiвки козелка /12/ використовується для дiї:
520. Точка наднирника /13/ використовується для надання дiї:
521. Точка залоз внутрiшньої секрецiї /22/ використовується при захворюваннях:
522. Точка залоз внутрiшньої секрецiї /22/ використовується для надання дiї:
523. Точка стовбура мозку /25/ використовується для надання дiї:
524. Точка шишковидного тiла (таламус) /26А/ ефективна при:
525. Точка потилицi /29/ використовується при:
526. Показанням до використання точки чола /33/ є:
527. Показанням до використання точки кори головного мозку /34/ є:
528. Показанням Довикористання точки скронi /тай-ян/ /35/ є:
529. Точка симпатична /51/ використовується для надання дiї:
530. Точка шень-мень /55/ використовується для надання дiї:
531. Точки завитка I-VI /72 1-6/ використовуються для надання дiї:
532. Точка верхiвки вуха /78/ використовується для надання дiї:
533. Точка дiафрагми, нульова /82/ використовується при захворюваннях:
534. Точка дiафрагми, нульова /82/ використовується для надання дiї:
535. Точка розгалуження, черевне сплетення /83/ використовується при захворюваннях:
536. Точка нирки /95/ використовується при захворюваннях:
537. Точка печiнки /97/ використовується при захворюваннях:
538. Точка серце I /100/ використовується при:
539. Точка легень /101/ використовується для надання дiї:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів