Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


88. Рентгенологія

3. "Рентгенодіагностика захворювань органів дихання і середостіння"


846. Оптимальна проекція для вивчення передньої і задньої стінки глотки і гортані:
847. Яка методика мало інформативна для вивчення гортані?
848. Оптимальна методика дослідження гортані і глотки:
849. Оптимальне зображення гортані у прямій передній проекції відповідає глибині томографічного шару від переднього гортанного виступу на:
850. У разі якої локалізації патологічного процесу в гортані томографія має перевагу?
851. Оптимальне положення хворого для дослідження під час оглядової рентгеноскопії органів грудної порожнини
852. Для оцінки правильності укладки хворого у прямій передній проекції не має значення:
853. Внаслідок асиметричної укладки на оглядовій рентгенограмі легень:
854. Правильну бічну проекцію органів грудної клітки виконують:
855. Оптимальна проекція рентгенологічного дослідження для визначення об'ємного зменшення середньої частки легень:
856. Положення гіперлордозу під час дослідження легень показане у випадках локалізації патологічного процесу в:
857. Прицільні знімки легень виконуються в:
858. Латеропозиція дозволяє уточнити:
859. Пневмополіграми виконують для уточнення:
860. Під час виконання функціональної проби Гольцкнехта-Якобсона спостерігається:
861. Під час функціональної проби Прозорова /кашльовий поштовх/ серединна тінь:
862. Томорафія легень застосовується для уточнення:
863. Для отримання чіткого зображення обох головних і нижніх часткових бронхів у фронтальній площині під час томографії рекомендується підняти ліву половину грудної клітки на:
864. Томографія легень із поперечним розмазуванням показана для виявлення:
865. Томографія в бічній проекції для лівого кореня легені виконується донизу від лінії остистих відростків на:
866. Томографія в бічній проекції для правого кореня легені виконується донизу від лінії остистих відростків на:
867. Для уточнення причини нагнійного процесу легень доцільно застосувати:
868. Для уточнення ступеня об'ємного зменшення частки або сегмента легені більше прийнятне використання методики:
869. Яка методика рентгенологічного дослідження найінформативніша для визначення фази розвитку туберкульозного процесу?
870. Зонографія показана у випадку:
871. Комп'ютерна томографія найдоцільніша у разі:
872. Комп'ютерну томографію недоцільно використовувати для діагностики:
873. Що не є протипоказанням до бронхографії:
874. Бронхографію доцільно застосовувати для визначення:
875. Для розпізнавання бронхоектатичної хвороби найінформативніша методика:
876. Діагностичний пневмоторакс показаний для уточнення:
877. Для уточнення походження пристінкової тіні найінформативніша методика:
878. Діагностичний пневмоперитонеум показаний для уточнення:
879. Показанням до пневмомедіастінографії є:
880. Показанням до бронхіальної ангіографії є:
881. Показанням до селективно-ретроградної аортографії є:
882. Ангіопульмонографія показана для підтвердження діагнозу:
883. Показанням до ангіопульмонографії є:
884. Катетеризаційна біопсія показана для виявлення:
885. Що дозволяє відрізнити рентгенограму органів грудної порожнини у прямій передній від прямої задньої проекції?
886. На прямій оглядовій рентгенограмі грудної клітки у новонароджених дітей:
887. Проекція грудних м'язів на передню грудну стінку:
888. Чим зумовлені стрічкоподібні тіні /2 - 3 мм/ уздовж внутрішнього контуру бічних відділів I - II ребер?
889. На рентгенограмі легень тіні сосків молочних залоз:
890. Смужка, що супроводжує верхній край ключиці, зумовлена:
891. Рівень розташування діафрагми праворуч на рентгенограмі у прямій передній проекції у вертикальному положенні хворого в нормі:
892. В нормі на рентгенограмі у правій бічній проекції склепіння діафрагми розміщене:
893. Амплітуда екскурсій діафрагми у дорослого у разі глибокого дихання у нормі:
894. Чим відрізняються прикріплені до ребер м'язові пучки діафрагми від діафрагмальних плевральних зрощень:
895. На оглядовій рентгенограмі у прямій передній проекції верхньою межею косої міжчасткової щілини правої легені є:
896. Нижньою межею косої міжчасткової щілини правої легені є:
897. Горизонтальна міжчасткова щілина розташовується на рівні:
898. В нормі плевра міжчасткових щілин у рентгенівському зображенні:
899. В нормі на оглядовій рентгенограмі легень пристінкова плевра:
900. Зображення супровідної паравертебральної смужки від кореня легені до діафрагми на рентгенограмі у прямій передній проекції у нормі зумовлене:
901. Ширина передхребцевої тіні в нормі на рентгенограмі гортані в бічній проекції на рівні I - IV шийних хребців:
902. Ширина передхребцевої тіні в нормі на рентгенограмі гортані в бічній проекції на рівні V - VI шийних хребців:
903. На рентгенограмах гортані в нормі найраніше звапнення спостерігається в:
904. З якого віку починається звапнення хрящів гортані?
905. Поперечний розмір трахеї у нормі на рентгенограмі чи томограмі у прямій передній проекції у дорослих дорівнює:
906. Чим зумовлене в нормі відхилення грудного відділу трахеї праворуч, що виявляється на рентгенограмі у прямій передній проекції:
907. Біфуркація трахеї у дітей грудного віку в нормі розташовується на рівні:
908. Величина кута біфуркації трахеї у нормі у дорослих:
909. Які чинники не впливають на величину кута біфуркації трахеї?
910. Симптом розсування кута біфуркації трахеї спостерігається у разі збільшення:
911. На рівні яких грудних хребців у дорослих у нормі проекціюється біфуркація трахеї?
912. Ширина правого головного бронха у дорослих у нормі дорівнює:
913. Ширина лівого головного бронха у дорослих у нормі:
914. Довжина правого головного бронха:
915. Довжина лівого головного бронха:
916. Від якого бронха відходить середній частковий бронх:
917. Від якого бронха відходить серцевий бронх правої легені?
918. Від якого бронха відходять язичкові сегментарні бронхи?
919. Який сегмент нижньої частки має найменші розміри:
920. Найбільший сегмент верхньої частки правої легені:
921. Проекція верхньої частки правої легені на прямій рентгенограмі відповідає переднім відділам:
922. Проекція середньої частки правої легені на прямій рентгенограмі відповідає переднім відділам:
923. Нижня частка правої легені на прямій рентгенограмі проекціюється:
924. Верхня частка лівої легені на прямій рентгенограмі проекціюється:
925. Нижня частка лівої легені на прямій рентгенограмі проекціюється:
926. Яка додаткова частка не зустрічається у правій легені:
927. Яка додаткова частка не зустрічається в лівій легені:
928. В нормі легеневий малюнок утворюють:
929. Поперечний розмір основної частини легеневої артерії у правому корені дорівнює:
930. Легеневий малюнок у новонароджених утворений здебільшого:
931. Легеневий малюнок у новонароджених на рентгенограмі:
932. В нормі у дитини до 1 року легеневий судинний малюнок простежується:
933. Розгалуження судин легень магістрального типу на рентгенограмі характеризується малюнком:
934. Розгалуження судин легень розсипного типу на рентгенограмі характеризується малюнком:
935. Сегментарні легеневі артерії розташовуються в легенях:
936. Міжсегментарні легеневі вени розташовуються в легенях:
937. Легеневі вени в нормі надходять до:
938. В літньому і старечому віці легеневий малюнок найчастіше:
939. Які судини живлять легеневу тканину і стінки бронхів?
940. В нормі гілки бронхіальної артерії виявляються:
941. В нормі поперечний розмір лівої легеневої артерії над лівим бронхом дорівнює:
942. Корені легень у рентгенівському зображенні створені в нормі:
943. Проекція кореня легені на передню грудну стінку в нормі:
944. Довжина кореня легені на рентгенограмі у прямій передній проекції у нормі складає:
945. Верхня межа кореня легені в нормі зумовлена:
946. Нижня межа кореня легені в нормі зумовлена:
947. В правому корені верхній частковий бронх розміщений:
948. В правому корені зверху вниз розміщені:
949. В лівому корені верхній частковий бронх розміщений:
950. В лівому корені зверху вниз розміщені:
951. На рентгенограмі органів грудної порожнини в бічній проекції у нормі у дорослих розташування коренів легень відповідає грудним хребцям:
952. Як розміщені корені легень щодо фронтальної площини?
953. На рентгенограмі органів грудної порожнини у правій бічній проекції у нормі правий корінь щодо лівого розміщений:
954. Що відрізняє лівий корінь від правого на томограмі у лівій бічній проекції у нормі?
955. На рентгенограмі в бічній проекції інтенсивна округла тінь у передньому відділі кореня в нормі зумовлена:
956. В нормі у дитини 6 місяців на рентгенограмі у прямій передній проекції:
957. Анатомічна структура, що відмежовує середнє середостіння від заднього на рентгенограмі в бічній проекції:
958. Загруднинна залоза у нормі у дітей грудного віку на рентгенограмі у бічній проекції:
959. Ступінь збільшення загруднинної залози на оглядовій рентгенограмі у прямій проекції визначається:
960. Тінь загруднинної залози в нормі найчастіше простежується до:
961. Затемнення верхнього відділу переднього середостіння в бічній проекції з чіткими контурами зумовлене:
962. Трахея і головні бронхи у новонароджених дітей проекціюються на:
963. Природжена відсутність легені за наявності рудиментарного головного бронха називається:
964. Природжена відсутність легені і відповідного головного бронха називається:
965. Просвітлення у верхній частині гемітораксу на боці аплазії зумовлене:
966. Деформація грудної клітки на боці ураження більш виражена у випадках:
967. У разі агенезії та аплазії легені ангіопульмонографія виявляє:
968. Проста гіпоплазія частки легені характеризується:
969. Об'ємне зменшення частки, незмінений просвіт часткового бронха, розширені, зближені, сегментарні бронхи, що сліпо закінчуються, найхарактерніші для:
970. Гіпоплазія частки легені відрізняється від хронічної пневмонії:
971. Зближення сегментарних, субсегментарних бронхів і зображення їхніх просвітів спостерігається у випадку:
972. Розосередженість легеневого малюнка в компенсаторно збільшених частках спостерігається у випадку:
973. Для неускладненої кістозної гіпоплазії характерно:
974. Яка рентгенологічна ознака не властива кістозній гіпоплазії:
975. У разі кістозної гіпоплазії ангіопульмонографія найчастіше виявляє:
976. Помірне зменшення об'єму частки легені, множинні тонкостінкові порожнини, відсутність вогнищевих тіней найхарактерніші для:
977. Природжена емфізема частки легені морфологічно являє собою порушення розвитку:
978. Природжена емфізема характеризується:
979. З якими патологічними процесами слід диференціювати природжену емфізему частки легені:
980. У разі природженої емфіземи частки легені бронхографія дозволяє виявити:
981. В якому віці найчастіше виявляється природжена емфізема частки легень?
982. Яка локалізація найхарактерніша для природженої емфіземи частки легені?
983. Трахеобронхомегалія характеризується:
984. Розширення просвіту трахеї в 2 рази і рівномірна хвилястість контурів характерно для:
985. Рентгенологічні ознаки, що дозволяють відрізнити туберкульому і гамартохондрому:
986. Секвестрація легені виникає внаслідок порушення розвитку:
987. У разі неускладненої внутрішньолегеневої секвестрації бронхи секвестрованої ділянки на бронхограмі:
988. Рентгенографічна картина внутрішньолегеневої секвестрації найчастіше ідентична:
989. Яка методика є оптимальною для виявлення дивертикулів трахеї і бронхів?
990. Для розпізнавання природженої трахео-стравохідної нориці необхідна:
991. Гіпоплазія легеневої артерії характеризується:
992. Для артеріовенозних аневризм легені характерно:
993. Застосування якої методики дозволяє відрізнити доброякісну пухлину від артеріовенозної аневризми?
994. Яке дослідження найінформативніше для виявлення варикозного розширення легеневих вен?
995. Поєднане ураження гортані, шийного і грудного відділів трахеї спостерігається у випадку:
996. Причиною первинного експіраторного стенозу трахеї є:
997. В якому віці найчастіше зустрічається експіраторний стеноз трахеї?
998. Зміщення трахеї у поєднанні з стисненням її властиві для:
999. Обмежене звуження трахеї не властиве для:
1000. Зміщення трахеї наперед і стиснення її не властиві для:
1001. Склерозуючий медіастиніт супроводжується:
1002. Первинні пухлини трахеї супроводжуються:
1003. У разі яких захворювань не спостерігається зміщення трахеї:
1004. Склерома трахеї і бронхів характеризується:
1005. Аденосинусотрахеобронхопатія спостерігається у випадку:
1006. У разі хронічного бронхіту у дітей необхідно виключити:
1007. Хронічний бронхіт характеризується:
1008. У разі хронічного бронхіту зміни дрібних бронхів виявляються на:
1009. Для хронічного бронхіту на бронхограмі не характерно:
1010. Для виявлення бронхоектазів оптимальною методикою є:
1011. Нерівномірне розширення бронхів IV - VII порядку спостерігається у разі:
1012. Які захворювання не спричиняють розвиток бронхоектазів?
1013. Для бронхоектазів на бронхограмі характерно:
1014. Для гострої часткової пневмонії на відміну від ателектазу характерно:
1015. Розміри вогнищ у випадку вогнищевої пневмонії дорівнюють:
1016. Проствіти бронхів у випадку вогнищевої пневмонії:
1017. Бронхопневмонія створює затемнення:
1018. Затемнення у випадку бронхопневмонії:
1019. Переважна локалізація бронхопневмонії:
1020. Основна диференційна ознака бронхопневмонії від метастазів:
1021. Характер затемнення стафілококової і стрептококової пневмоній:
1022. Чіткий контур затемнення крупозної пневмонії зумовлений:
1023. Яке ускладнення не характерне для крупозної пневмонії верхньої частки?
1024. Що визначає поняття "перисцисуріт"?
1025. Для часткової пневмонії у стадії інфільтрації характерне затемнення:
1026. Лінійні просвітлення у випадку неускладненої часткової пневмонії зумовлені:
1027. Найчастіші терміни розсмоктування гострої пневмонії:
1028. Інтерстиціальна пневмонія розвивається у випадку:
1029. Характерна ознака інтерстиціальної пневмонії:
1030. Для вірусної пневмонії не характерно:
1031. Найчастіші терміни розсмоктування вірусної пневмонії:
1032. Для розпаду легеневої тканини у випадку деструктивної пневмонії не характерна:
1033. Для розпаду легеневої тканини у випадку стафілококової чи стрептококової пневмоній не характерно:
1034. Дослідження хворого з підозрою на хронічний нагнійний процес легені обов'язково включає:
1035. Для стафілококової чи стрептококової пневмонії не характерно:
1036. Що дозволяє відрізнити стафілококову пневмонію від вірусної?
1037. Що не спричиняє застійну пневмонію?
1038. Для застійної пневмонії не характерно:
1039. Інфарктна пневмонія розвивається у разі емболії:
1040. Для інфарктної пневмонії не характерно:
1041. Перебіг актиномікозу легень характеризується як:
1042. Посттравматича пневмонія виникає:
1043. Постпроменева пневмонія виникає внаслідок:
1044. Рентгенологічна ознака гострої абсцедуючої пневмонії:
1045. Яка рентгенологічна ознака не характерна для хронічної абсцедуючої пневмонії:
1046. Йодліпол після бронхографії може викликати розвиток:
1047. У випадку аспіраційної пневмонії не спостерігається:
1048. Аспіраційна пневмонія у разі порушення акту ковтання локалізується здебільшого в:
1049. Аспіраційна пневмонія потопаючих рентгенологічно протікає за типом:
1050. Абсцедуючій пневмонії з наявністю секвестрів не властиво:
1051. Гангрені легені не властиво:
1052. Гострий абсцес легені формується:
1053. Для гострої абсцедуючої пневмонії до прориву гнійника у бронх характерно:
1054. Для гострої абсцедуючої пневмонії до прориву гнійника у бронх не характерно:
1055. Для хронічної пневмонії найхарактернішим є ураження:
1056. Яка ознака не характерна для хронічної пневмонії у період ремісії?
1057. Порожнина хронічного абсцесу характеризується:
1058. Для хронічної абсцедуючої пневмонії не характерно:
1059. Для хронічної абсцедуючої кулястої пневмонії не властиво:
1060. У разі якого захворювання найчастіше виникає пневмонія?
1061. Для диференціальної діагностики хронічної пневмонії і раку легені необхідно виконати:
1062. Хронічна абсцедуюча пневмонія частіше виникає на тлі:
1063. Які захворювання найчастіше супроводжуються розвитком легенево-плевральних і зовнішніх нориць?
1064. Міжчасткові плевральні щілини у дітей 1 року життя:
1065. Диференціювання бронхо-легеневої системи закінчується:
1066. Причиною пневмопатій недоношених дітей частіше є:
1067. Для гіалінових мембран новонароджених не характерно:
1068. Хвороба гіалінових мембран найчастіше зустрічається:
1069. Первинному ателектазу новонароджених не властива наявність:
1070. Ателектаз легень у мертвонароджених дітей локалізується:
1071. Муковісцедозу у дітей не властиво:
1072. Для ураження легень у дітей у разі ГРВІ характерно:
1073. Зникнення фокуса інфільтрації еозинофільного інфільтрату спостерігається через:
1074. Розміри дрібно-вогнищевих тіней:
1075. Розміри великих вогнищевих тіней:
1076. Що не впливає на інтенсивність тіней у випадку вогнищевого туберкульозу?
1077. Яка форма первинного туберкульозу зустрічається у дітей ?
1078. Найтиповіша локалізація вогнища в легенях у разі первинного туберкульозного комплексу:
1079. Яка ознака дозволяє відрізнити сегментарну туберкульозну пневмонію від неспецифічної пневмонії?
1080. Для малих залишкових змін перенесеного первинного туберкульозу характерно:
1081. Розміри туберкульозного пневмонічного фокуса у разі неускладненого перебігу первинного туберкульозного комплексу:
1082. Однобічне збільшення бронхолегеневих лімфатичних вузлів у підлітка більш характерно для:
1083. Для яких процесів найхарактерніше звапнення внутрішньогрудних лімфатичних вузлів?
1084. Характерні розміри вогнища Гона:
1085. До великих залишкових змін перенесеного туберкульозу відносять:
1086. Великовогнищеві несиметричні затемнення з нечіткими контурами в легенях виникають унаслідок дисемінації:
1087. Розсмоктування вогнищ під час лікування міліарного туберкульозу виявляється через:
1088. З яких відділів легень починається розсмоктування вогнищ міліарного туберкульозу?
1089. В яких сегментах легень найдовше зберігаються вогнища у разі розсмоктування міліарного туберкульозу?
1090. Дрібновогнищева двобічна обмежена дисемінація у верхніх відділах легень спостерігається у випадку:
1091. Вогнища міліарного туберкульозу рентгенологічно виявляються через:
1092. В яких відділах легень спостерігається злиття вогнищ у разі прогресування дисемінованого туберкульозу легень?
1093. Для яких патологічних процесів характерно двобічне зміщення коренів догори?
1094. У випадку свіжої гематогенної дисемінації у дітей вогнища в легенях на відміну від дорослих будуть:
1095. До формування вогнища Гона минає не менше:
1096. Яка поширеність вогнищ у разі вогнищевого туберкульозу?
1097. Характерна локалізація вогнищевого туберкульозу легень:
1098. Поліморфні вогнища в легенях спостерігаються у випадку:
1099. Основна диференціальна рентгенологічна відзнака округлого туберкульозного інфільтрату і туберкульоми:
1100. Яка клінічна форма туберкульозу найчастіше ускладнюється розпадом?
1101. Які ознаки не характерні для казеозної часткової пневмонії?
1102. Найчастіші наслідки інфільтративного туберкульозу легень у фазі розпаду:
1103. Кавернозний туберкульоз найчастіше розвивається з:
1104. Рентгенологичні ознаки порожнини, що формується:
1105. Рентгенологічні ознаки "свіжої" порожнини деструкції у легені:
1106. Для кавернозного туберкульозу характерно:
1107. Не характерна ознака активності туберкульоми легені:
1108. Для яких округлих утворів легень найхарактерніше звапнення?
1109. Рентгенологічна ознака стабільної туберкульоми:
1110. Для якої клінічної форми туберкульозу характерні каверни, фіброз і поліморфні вогнища?
1111. Для фіброзно-кавернозного туберкульозу не характерно:
1112. Аспергільома легені найчастіше формується у разі захворювання на:
1113. У разі якого захворювання не формується аспергільома легені:
1114. Розширення коренів легень у разі фіброзно-кавернозного туберкульозу зумовлено:
1115. Фіброзно-кавернозний туберкульоз відрізняється від циротичного наявністю:
1116. Циротичний туберкульоз відрізняється від посттуберкульозного цирозу наявністю:
1117. Яке ускладнення туберкульозу найчастіше призводить до фіброателектазу?
1118. Яка форма туберкульозу поєднується з ознаками хронічного легеневого серця?
1119. Звуження міжребрових проміжків спостерігається у разі:
1120. У разі якого захворювання частіше спостерігаються ретенційні бронхогенні кісти?
1121. Бронхолітіаз частіше зустрічається у разі:
1122. Для пневмоконіозу не характерно:
1123. Для пневмоконіозів характерні:
1124. Для пневмоконіозу І ступеня характерні:
1125. Пневмоконіозу ІІ ступеня не властиві:
1126. У разі інтерстиціальної форми пневмоконіозу в рентгенологічній картині переважають:
1127. Для пневмоконіозу ІІІ ступеня не характерні:
1128. Особливості звапнення лімфатичних вузлів у коренях легень характерні для пневмоконіозу:
1129. Найчастіше ураження плеври у разі пневмоконіозу:
1130. Найчастіше ускладнення пневмоконіозу II - III ступеня:
1131. Неминуче ускладнення пневмоконіозу III ступеня:
1132. Найчастіша динаміка пневмоконіозу в післяпиловому періоді:
1133. Для ателектазу частки легені не характерно:
1134. Який рак легені зустрічається частіше?
1135. Периферичний рак легені виникає з бронхів:
1136. Центральний рак легені найчастіше супроводжується:
1137. Яка ознака не характерна для центрального раку легені з переважно екзобронхіальним ростом?
1138. Доріжка лімфангіту до кореня легені спостерігається у разі:
1139. "Культя часткового бронха на томограмі чи бронхограмі спостерігається у разі:
1140. Периферичний рак легені від туберкульоми відрізняється:
1141. Для якого захворювання характерна деструкція ребра на рівні легеневого процесу?
1142. Для ракового лімфангіту характерно:
1143. Для кортикоплеврального раку характерно:
1144. Товстостінна солітарна порожнина з хвилястими внутрішнім і зовнішнім контурами без вмісту характерна для:
1145. Саркома легені характеризується:
1146. Контур периферичного раку легені:
1147. Медіастинальна форма раку легені найчастіше метастазує у лімфатичні вузли:
1148. Для бронхіолоальвеолярного раку легені не характерно:
1149. У разі диференціальної діагностики округлих тіней за периферичний рак свідчить:
1150. Для диференціальної діагностики округлих тіней найменше значення мають ознаки:
1151. Множинні округлі чітко окреслені тіні в нижніх частках легень розміром 1- 3 см характерні для:
1152. Поштовхоподібне зміщення органів середостіння у бік ураження під час швидкого вдиху спостерігається у разі:
1153. Кліничний симптом, що дозволяє запідозрити аденоматоз легень:
1154. Збільшення парастернальних лімфатичних вузлів характерно для:
1155. Для сарком легень не характерно:
1156. Карциноматоз характеризується наявністю в легенях:
1157. Який тип аденом бронхів супроводжується порушенням бронхіальної прохідності:
1158. Для аденоми бронху не характерно:
1159. Для аденоми бронху характерно:
1160. Для доброякісних пухлин легень характерно:
1161. Доброякісним внутрішньолегеневим пухлинам властива:
1162. Тератома легені характеризується наявністю:
1163. В об'ємно зменшеному передньому сегменті гомогенна подовжена тінь з чіткими хвилястими контурами і кальцинатом у корені легені характерна для:
1164. Найхарактерніша локалізація ретенційних кіст:
1165. Форма і розміри ретенційних кіст не залежать від:
1166. Ехінокок легень характеризується:
1167. Звапнення контуру округлої тіні в легені спостерігається у випадку:
1168. Рентгенологічна ознака щілиноподібного субкапсулярного просвітлення верхнього полюса чіткої округлої тіні характерно для:
1169. Ехінококоз легень характеризується:
1170. Для цистицеркозу не властива:
1171. Збільшення периферичних і внутрішньогрудних лімфатичних вузлів і зміни у крові (лейкоцитів 280 х 9 в десятому ступені в 1 мкл, лімфоцитів 82%, клітини Гумпрехта, ШЗЕ - 54 мм /годину) характерно для:
1172. Для гострого лейкозу не характерні:
1173. У дитини 12 років затемнення переднього середостіння, анемія, 98% гемоцитобластів спостерігається у випадку:
1174. Для хронічного лімфолейкозу не характерно:
1175. Лімфогранульоматоз найчастіше уражає:
1176. Ускладнення після променевої терапії лімфогрунуломатозу:
1177. Рідкісні ускладнення лімфогранульоматозу:
1178. Збільшення лімфатичних вузлів середнього середостіння і коренів легень за відсутністю клініки і змін крові характерно для:
1179. Лікування саркоїдозу призводить до зменшення лімфатичних вузлів через:
1180. Найчастіша форма саркоїдозу:
1181. Яке ускладнення найменш властиве для саркоїдозу?
1182. Для саркоїдозу внутрішньогрудних лімфатичних вузлів найхарактерніше:
1183. Саркоїдоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів найчастіше ускладнюється:
1184. Найчастіший наслідок саркоїдозу легень:
1185. Для саркоїдозу не характерно:
1186. Активність саркоїдозу легень найчастіше проявляється:
1187. Для саркоїдозу характерним є ураження лімфатичних вузлів:
1188. Саркоїдоз органів дихання призводить до:
1189. Лімфогранульоматоз легень зумовлює:
1190. Специфічні зміни в легенях у випадку лімфогранульоматозу характеризуються:
1191. Системний червоний вовчак з ураженням органів дихання характеризується:
1192. Системний червоний вовчак найчастіше уражає:
1193. Склеродермія з ураженням легень характеризується:
1194. Зміни в органах грудної порожнини у випадку склеродермії найчастіше спостерігаються в:
1195. Системному червоному вовчаку не властиві:
1196. Ураження легень у випадку вузликового периартеріїту характеризується:
1197. Виразність клінічних проявів синдрому Хаммена-Річа:
1198. Найхарактерніша рентгенологічна ознака ідіопатичного фіброзуючого альвеоліту:
1199. Ідіопатичному фіброзуючому альвеоліту не властиво:
1200. Ідіопатичний гемосидероз характеризується:
1201. Якому дисемінованому процесу властива більша густота і злиття вогнищ у нижніх відділах легень?
1202. Бронхіальна астма рентгенологічно проявляється:
1203. Для емфіземи легень не характерна:
1204. Емфізематозні були локалізуються в:
1205. У разі емфіземи прозорість легень на вдиху і видиху:
1206. Гігантська кіста відрізняється від осумкованого пневмотораксу:
1207. Прогресуюча дистрофія легень характеризується:
1208. Для хронічного бронхіту характерно:
1209. Для пневмосклерозу характерні:
1210. Відсутність контуру діафрагми в медіальному відділі на рентгенограмі у прямій передній проекції відповідає локалізації патологічного процесу в:
1211. Найчастіша причина розвитку синдрому середньої частки легені:
1212. Рентгенологічна ознака цирозу частки легені:
1213. Рентгенологічна ознака не характерна для плеврогенного цирозу:
1214. Відсутність контуру правого передсердя в прямій проекції відповідає локалізації патологічного процесу в:
1215. Відсутність контуру серцевої тіні на рівні лівого шлуночка серця в прямій проекції відповідає локалізації патологічного процесу в:
1216. Відсутність контуру серединної тіні на рівні I - IV ребрових хрящів у прямій проекції відповідає локалізації патологічного процесу в:
1217. Для уточнення внутрішньолегеневої чи медіастінальної локалізації патологічного процесу має значення:
1218. Зміщення органів середостіння у здоровий бік спостерігається у випадку:
1219. Зміщення органів середостіння під час дихання спостерігається у разі:
1220. Яке патологічне утворення середостіння зміщується під час кашлю і ковтання?
1221. Пульсація уздовж контуру розширеної серединної тіні властива:
1222. Для диференціальної діагностики пухлинних утворів середостіння найважливішим є:
1223. Рентгенологічна ознака медіастинальної грижі виникає у разі:
1224. Тератома найчастіше локалізується в:
1225. Найвагоміша рентгенологічна ознака тератоми:
1226. У верхньому відділі переднього середостіння локалізується:
1227. Часточкова структура утворів у середостінні спостерігається у випадку:
1228. Яка пухлина середостіння є злоякісною?
1229. Невриномі не властива рентгенологічна ознака:
1230. Ліпоми середостіння найчастіше зустрічаються на рівні:
1231. Целомічна кіста перикарда найчастіше локалізується:
1232. Бронхогенні кісти локалізуються здебільшого в:
1233. Емфізема середостіння є ускладненням:
1234. Гострому медіастиніту не властиво:
1235. Хронічному медіастініту не властиво:
1236. Рентгенологічна методика, що дозволяє відрізнити ексудативний плеврит від злипливого:
1237. На початку ексудативного плевриту рідина накопичується:
1238. Відсутність верхньої косої лінії вільного випоту у плевральній порожнині зумовлена:
1239. Відсутність зміщення органів середостіння великою кількістю випоту у плевральній порожнині зумовлена?
1240. В якому віці спостерігається найвиразніше зміщення органів середостіння у здоровий бік хворого на ексудативний плеврит?
1241. Температура, біль у грудній клітці, зміни у крові у випадку осумкованого плевриту характерні для:
1242. Для визначення локалізації осумкованого плевриту провідне значення має рентгенологічне дослідження:
1243. Методика, що дозволяє диференціювати осумкований ребровий плеврит від пухлини плеври?
1244. Чим зумовлене "плевральне вікно" у разі ексудативного плевриту?
1245. Що не характерно для тотального плевриту?
1246. Які плеврити мають рецидивний характер:
1247. Раптова смерть у разі масивного випоту у правій плевральній порожнині може бути зумовлена:
1248. Горизонтальний рівень рідини у плевральній порожнині зумовлений:
1249. Яка методика сприяє розпізнаванню осумкованого міжчасткового плевриту в косій щілині?
1250. Осумкований верхівковий плеврит частіше ускладнює:
1251. Пристінкова інтенсивна гомогенна тінь з чітким випуклим внутрішнім контуром не характерна для:
1252. Стрічкоподібні пристінкові тіні на рентгенограмі у прямій проекції, що не виявляються в бічний, характерні для:
1253. Для злипливого плевриту характерно:
1254. Зміни форми та інтенсивності затемнення під час змін положення хворого спостерігається у випадку:
1255. Випітний плеврит характеризується:
1256. Чітко окреслена округла тінь праворуч на рівні горизонтальної міжчасткової щілини, характерна для:
1257. Який осумкований плеврит може ускладнитися бронхіальною норицею?
1258. Яке захворювання найчастіше призводить до утворення фібротораксу:
1259. Для пухлини плеври не характерно:
1260. Невелика кількість рідини у плевральній порожнині краще виявляється під час дослідження хворого у проекціях:
1261. Зміщення середостіння у здоровий бік характерно для:
1262. Для гострих травматичних ушкоджень грудної клітки не характерно:
1263. Для травматичного розриву трахеї не характерний:
1264. Розрив легені не супроводжується:
1265. У випадку закритого травматичного пневмотораксу органи середостіння на вдиху:
1266. Відкритий пневмоторакс у першу добу після травми:
1267. Стадія шокової легені, що характеризується рівномірним посиленням легеневого малюнка?
1268. Стадія шокової легені, що характеризується появою множинних дрібних вогнищевих тіней?
1269. Стадія шокової легені, що характеризується зниженням прозорості паренхіми і симптомом повітряної бронхографії?
1270. Стадія шокової легені, що характеризується фіброзними змінами легеневого малюнка?
1271. Шокова легеня виникає внаслідок:
1272. Які зміни серця викликає шокова легеня:
1273. Найхарактерніша рентгенологічна ознака тромбоемболії великої гілки легеневої артерії у перші дві доби:
1274. Характерна рентгенологічна ознака тромбоемболії дрібних гілок легеневої артерії на 5 - 6 добу:
1275. На 7 - 10 добу для тромбоемболії легеневої артерії не характерно:
1276. Найчастіша поширеність інфаркту легені:
1277. Для інфарктної пневмонії не характерні:
1278. Наслідок тромбоемболії та інфарктної пневмонії:
1279. Побічна ознака неконтрастного стороннього тіла у бронху:
1280. Стороннє тіло переважно локалізується у бронху:
1281. Не властива ознака для гострого періоду стороннього тіла у бронху:
1282. Органи середостіння у разі вентильного здуття легені:
1283. Бронхоліт найчастіше виявляється у:
1284. З якого бронха можлива міграція стороннього тіла:
1285. Ускладнення первинного туберкульозу ателектазом найчастіше зумовлене:
1286. Відсутність судинного малюнка на тлі лівого шлуночка серця у прямій проекції характерна для:
1287. Вогнища якого типу найшвидше розсмоктуються під впливом лікування?
1288. Найбільш імовірною ознакою активності туберкульозного вогнища є:
1289. Яка форма туберкульозу зустрічається найчастіше?
1290. Первинні туберкульоми відрізняються від вторинних:
1291. Основна ознака фази ущільнення легеневого фокуса у випадку неускладненого перебігу первинного туберкульозного комплексу:
1292. Після радикальної операції на легені у найближчі терміни не характерно:
1293. Відновний період після резекції частки легені відбувається через:
1294. Формування фібротораксу після пульмонектомії відбувається через:
1295. У віддалені терміни після пульмонектомії спостерігається:
1296. Для компенсаторної гіпертрофії єдиної легені не властиво:
1297. Післяопераційному фібротораксу не властиво:
1298. Співвідношення поперечних розмірів правої й лівої половини серця на рентгенограмі у прямій передній проекції у нормі:
1299. Співвідношення висоти судинного пучка і серця на рентгенограмі у прямій передній проекції уздовж правого контуру в нормі:
1300. Ліва межа серця на рентгенограмі у прямій проекції у нормі частіше розташовується:
1301. Права межа серця у прямій передній проекції у нормі розташовується назовні від краю хребта на:
1302. Який відділ серця у прямій передній проекції праворуч не створює контуру в нормі?
1303. Який відділ серця в нормі створює лівий контур у прямій проекції?
1304. Який відділ серця в нормі не створює задній контур серця в бічній проекції?
1305. Який відділ серця в нормі створює передній контур серця в бічній проекції?
1306. Який відділ серця в нормі у правій передній косій проекції не створює задній контур?
1307. Який відділ серця в нормі у правій передній косій проекції займає найбільшу довжину переднього контуру?
1308. Проекція мітрального клапана в нормі на рентгенограмі у прямій передній проекції:
1309. Проекція клапанів аорти в нормі у прямій передній проекції:
1310. Яка проекція є оптимальною для вивчення правого передсердя?
1311. Яка проекція не є оптимальною для вивчення лівого шлуночка?
1312. Оптимальна проекція для вивчення правого шлуночка:
1313. Оптимальна проекція для вивчення шляхів відпливу з правого шлуночка:
1314. Рентгенографія серця в лівій передній косій проекції виконується з поворотом хворого до екрану під кутом:
1315. Оптимальна проекція для вивчення дуги і низхідної аорти:
1316. Чи відхиляється дугою аорти контрастований стравохід у нормі в прямій передній проекції:
1317. Яка методика сприяє розпізнаванню внутрішньосерцевих пухлин?
1318. Найбільш інформативною методикою діагностики целомічних кіст перикарда є:
1319. Яка методика сприяє розпізнаванню пухлин перикарда?
1320. В якій проекції не характерно відхилення контрастованого стравоходу лівим передсердям?
1321. Чи відхиляється контрастований стравохід збільшеним лівим передсердям в прямій передній проекції?
1322. Чи відхиляється контрастований стравохід лівим передсердям в нормі в прямій передній проекції ?
1323. Оптимальна методика для розпізнавання правобічної аорти:
1324. Стравохід на рівні дуги аорти відхиляється наперед в бічній проекції у випадку:
1325. Уздовж контуру якого відділу серця спостерігається в нормі найбільша амплітуда скорочень?
1326. Для уточнення функціонального стану клапанного апарату серця найефективніше застосування методики:
1327. Оптимальною методикою для уточнення локалізації звуження грудної аорти і стану колатерального кровообігу є:
1328. Рентгенографія серця в правій передній косій проекції виконується з поворотом хворого до екрану під кутом:
1329. Стравохід відхиляється ліворуч в прямій проекції на рівні дуги аорти у випадку:
1330. Оптимальні томографічні зрізи для вивчення низхідної аорти в прямій передній проекції:
1331. Оптимальні томографічні зрізи в бічній проекції для вивчення висхідної аорти:
1332. Оптимальні томографічні зрізи в бічній проекції для вивчення дуги і низхідної аорти:
1333. Розмір лівої легеневої артерії більше 25 мм відповідає:
1334. Розмір основної частини правої легеневої артерії більше 15 мм відповідає:
1335. Кардіогенний пневмосклероз виникає внаслідок:
1336. Розширення часткових і сегментарних артерій в коренях легень і збідніння периферичного судинного малюнка характерно для:
1337. Побічний симптом артеріальної гіпертензії:
1338. Ознака ателектазу нижньої частки лівої легені на рентгенограмі в прямій передній проекції:
1339. Для центрального венозного застою характерно:
1340. Центральний венозний застій у малому колі кровообігу найхарактерніший для:
1341. Дифузне посилення і деформація легеневого малюнка спостерігається у випадку:
1342. Однобічне тотальне збідніння судинного малюнка легені спостерігається у випадку:
1343. Для артеріальної гіпертензії не характерно:
1344. Чим відрізняється розширення кореня за рахунок великих гілок легеневої артерії від збільшених лімфатичних вузлів:
1345. Змішаний тип застою в малому колі кровообігу найхарактерніший для:
1346. Для якого типу застою в легенях характерні перегородкові лінії Керлі?
1347. У випадку якої вади серця спостерігається збідніння судинного малюнка легень?
1348. Рентгенологічна ознака "розсування" судин і бронхів спостерігається у випадку:
1349. Чим відрізняється розширення кореня легені внаслідок артеріальної гіпертензії від збільшення лімфатичних вузлів:
1350. Між якими дугами лівого контуру серця спостерігається "коромислоподібна пульсація" у разі мітральної недостатності:
1351. У випадку якої набутої вади серця спостерігається симптом "коромислоподібної пульсації" між лівим передсердям і лівим шлуночком?
1352. Чим зумовлений симптом "коромислоподібної пульсації" у разі мітральної недостатності:
1353. У випадку якої вади серця спостерігається симптом "коромислоподібної пульсації" на рівні дуги аорти і лівого шлуночка?
1354. Чим зумовлений симптом "коромислоподібної пульсації" на рівні дуги аорти і лівого шлуночка?
1355. Внутрішньосерцеві звапнення спостерігаються у випадку:
1356. Ознакою якої вади серця є збільшення лівого передсердя?
1357. Яке захворювання призводить до артеріальної гіпертензії в легенях?
1358. Яке захворювання серця призводить до виникнення адинамічної зони уздовж контуру лівого шлуночка?
1359. Для якої природженої вади серця характерні узури ребер?
1360. Яке захворювання серця призводить до збільшення амплітуди пульсації артерій коренів легень?
1361. Яке захворювання серця не призводить до збільшення лівого шлуночка?
1362. Між якими дугами серцево-судинної тіні спостерігається "коромислоподібна" пульсація у разі аортальної недостатності:
1363. Яке захворювання серця спричиняє гіпертрофію правого шлуночка?
1364. У випадку якого захворювання виникає значне збільшення /атріомегалія/ лівого передсердя?
1365. Яке захворювання викликає відхилення стравоходу лівим передсердям за дугою великого радіусу?
1366. Що лежить в основі рефлексу Китаєва?
1367. Рентгенологічна ознака рефлексу Китаєва:
1368. Яке захворювання серця супроводжується рефлексом Китаєва?
1369. Морфологічним субстратом ліній Керлі є:
1370. Яке захворювання викликає подовження дуги лівого шлуночка?
1371. Яке захворювання спричиняє венозний застій в легенях?
1372. Звапнення клапанів серця найчастіше спостерігається у разі:
1373. Яка вада серця створює "легеневий бар'єр" для кровообігу в малому колі?
1374. Яке захворювання найчастіше викликає збільшення лівого передсердя?
1375. Симптом"зарубки" уздовж правого контуру серця спостерігається у разі:
1376. Який радіус дуги відхилення контрастованого стравоходу характерний для недостатності мітрального клапана?
1377. Яке захворювання призводить до відхилення стравоходу за дугою малого радіусу?
1378. Яке захворювання серця призводить до зміщення догори атріовазального кута?
1379. Для гемосидерозу легень не характерно:
1380. Який стан міокарда супроводжується значним збільшенням розмірів серця?
1381. Для гострої недостатності лівого шлуночка серця найхарактерніше порушення кровообігу малого кола за типом:
1382. Яке захворювання викликає появу дуги збільшеного лівого передсердя на правому контурі серця?
1383. Яка ознака не характерна для хвороби Аерса?
1384. Первинна артеріальна гіпертензія спостерігається у випадку:
1385. Зменшення розмірів ретрокардіального простору в нижньому відділі в бічний проекції характерно для:
1386. Зменшення розмірів ретростернального простору в бічний проекції характерно для збільшення:
1387. Зміщення догори атріо-вазального кута не характерно для розширення:
1388. Яке захворювання серця викликає гемосидероз легень:
1389. Який функціональний стан міокарда супроводжується збільшенням амплітуди серцевих скорочень?
1390. Яка вада серця супроводжується значним збільшенням амплітуди пульсації аорти?
1391. Яка амплітуда скорочень лівого передсердя у разі мітральної недостатності:
1392. У випадку якого захворювання спостерігається напружена пульсація лівого шлуночка?
1393. Амплітуда скорочень лівого передсердя, що характерна для мітрального стенозу:
1394. Збільшений кровоток в легенях спостерігається у разі:
1395. Нормальний кровоток в легенях спостерігається у разі:
1396. Зміна форми серцево-судинної тіні під час зміни положення хворого найбільш властива для:
1397. Яка вада серця супроводжується гіпертрофією лівого шлуночка?
1398. Яка компенсована вади серця призводять до збільшення правого передсердя?
1399. Відносна недостатність тристулкового клапана частіше спостерігається у разі:
1400. Яка природжена вада серця з гіпертрофією правого шлуночка не супроводжується легеневою гіпертензією?
1401. Пульсація аорти у випадку мітрального стенозу:
1402. Яка природжена вада серця з гіпертрофією правого шлуночка не супроводжується розширенням стовбура легеневої артерії?
1403. Яка природжена вада серця не викликає гіпертрофію правого шлуночка?
1404. Аневризма легеневої артерії найчастіше спостерігається у випадку:
1405. У разі тетради Фалло ціаноз зумовлений:
1406. У випадку тетради Фалло збіднення судинного малюнка легень зумовлене:
1407. У випадку тетради Фалло кровоток в малому колі кровообігу:
1408. Яке захворювання серця супроводжується відсутністю дуги легеневого стовбура уздовж лівого контуру?
1409. Яке захворювання зумовлює одночасне контрастування аорти і легеневої артерії під час ангіокардіографії?
1410. Що не характерно для синдрому Зіверта-Картагенера?
1411. Яке захворювання серця створює локальне випинання уздовж контуру лівого шлуночка?
1412. У разі якого захворювання серця спостерігається зменшена амплітуда скорочень міокарда?
1413. Яке захворювання серця створює нерівномірні і зазублені контури обабіч серцевої тіні?
1414. Яке захворювання створює додаткову тінь з чітким зовнішнім контуром в правому серцево-діафрагмальному куті?
1415. Для якого захворювання властива швидка динаміка змін розмірів серцево-судинної тіні?
1416. Для легеневого серця не характерно:
1417. Який відділ серця змінюється у випадку гострого легеневого серця?
1418. Яке захворювання легень спричиняє хронічне легеневе серце?
1419. Для якого захворювання характерна відсутність пульсації уздовж контуру серця:
1420. Для целомічної кісти перикарда не характерно:
1421. Яке захворювання призводить до звапнення уздовж контуру тіні серця?
1422. Порушення скоротливої функції міокарда спричиняє зміни:
1423. Гіпертонічна хвороба супроводжується:
1424. Постінфарктна аневризма найчастіше локалізується в:
1425. Які аневризми серця найважче розпізнаються рентгенологічно:
1426. Постінфарктній аневризмі серця не властиво:
1427. Зміни аорти у разі стенозу її устя:
1428. Які захворювання викликають гіпоплазію аорти?
1429. Яке захворювання серця викликає зменшення пульсації аорти?
1430. Яке захворювання викликає локальне розширення висхідної аорти?
1431. Патологічні вигини дуги аорти спостерігаються у випадку:
1432. Яке захворювання спричиняє набуту патологічну звивистість аорти?
1433. Яке захворювання серця або аорти може спричинити атрофію хребця від тиску?
1434. Яке захворювання серця чи судин спричиняє гіпертонію на верхніх і гіпотонію на нижніх кінцівках?
1435. Для диференціальної діагностики кісти середостіння і аневризми аорти найінформативнішою є методика:
1436. Ступінь і довжина звуження аорти у разі коарктації визначається за допомогою:
1437. В якому відділі аорти рідко спостерігаються мішкоподібні аневризми:
1438. Дочірні аневризми частіше виникають в аневризмі:
1439. Високе положення і чітка окресленість склепіння діафрагми праворуч характерні для:
1440. Однобічне високе положення діафрагми спостерігається у разі:
1441. Парадоксальна екскурсія діафрагми зустрічається у випадку:
1442. У випадку грижі стравохідного отвору діафрагми в грудну порожнину найчастіше пролабує:
1443. Найтиповіша локалізація природжених діафрагмальних гриж:
1444. У випадку парастернальної природженої грижі діафрагми в грудну порожнину найчастіше пролабує:
1445. У разі задньої реброво-діафрагмальної грижі в грудну порожнину найчастіше пролабує:
1446. Для піддіафрагмального абсцесу не характерно:
1447. Піддіафрагмальний газовий абсцес характеризується:
1448. Для гострого діафрагматиту не характерно:
1449. Для хронічного діафрагматиту не характерно:
1450. Травматичні грижі діафрагми найчастіше розпізнаються:
1451. Доброякісній пухлині діафрагми властиві:
1452. Злоякісна пухлина діафрагми характеризується:
1453. Обмежена релаксація діафрагми найчастіше виявляється на рівні:
1454. Для повної релаксації діафрагми не характерно:
1455. Після операції на діафрагмі у віддалені строки характерно:
1456. Парез діафрагми спостерігається у випадку:
1457. Параезофагеальна грижа характеризується:
1458. Положення діафрагми після пульмонектомій:
1459. За допомогою якої методики спостерігають екскурсії діафрагми:
1460. Двобічне обмеження екскурсій діафрагми спостерігається у випадку:
1461. Однобічні парадоксальні екскурсії діафрагми спостерігаються у разі:
1462. Обмежена релаксація склепіння діафрагми частіше спостерігається в:
1463. Дископодібні колапси не зустрічаються у випадку:
1464. Для хронічної пневмонії не характерно:
1465. Просвіти бронхів на тлі інтенсивного затемнення частки легені спостерігаються у разі:
1466. Супутні ускладнення "шокової" легені:
1467. Яке додаткове дослідження слід застосувати у випадку підозри на малігнізацію кісти молочної залози?
1468. Яка ознака характерна для аденозу молочної залози?
1469. Яка ознака характерна для фіброзної мастопатії?
1470. Однобічне розширення вен молочної залози більш характерне для:
1471. Інтенсивне ущільнення тканин молочної залози, вузький премамарний простір, незмінена шкіра характерні для:
1472. Для експансивного раку молочної залози не характерно:
1473. Втягнення соска характерно для:
1474. Деформація шкіри молочної залози найхарактерніша для:
1475. Для уточнення стану ретромамарного простору оптимальною методикою дослідження є:
1476. Що дозволяє диференціювати фіброаденому від кісти молочної залози?
1477. Дифузне стовщення шкіри молочної залози характерно для:
1478. Інфільтрація премамарного простору характерна для:
1479. Для інфламативного /рожеподібного/ раку молочної залози характерно:
1480. Яка ознака не характерна для доброякісного утвору молочної залози?
1481. Яка ознака не характерна для вузловатого раку молочної залози?
1482. Який симптом патогномонічний для раку молочної залози за відсутності вузловатої тіні?
1483. В яку групу внутрішньогрудних лімфатичних вузлів частіше метастазує пухлина молочної залози:
1484. Найчастіші зміни в грудній порожнині у випадку інфільтративного раку молочної залози?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів