Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


88. Рентгенологія

1. "Фізико-технічні основи рентгенології"


1. Яке з тверджень щодо рентгенівського випромінювання невірно?
2. Здатність рентгенівського випромінювання проникати крізь оптично непрозорі середовища залежить від:
3. Чим здебільшого зумовлена інтенсивність випромінювання рентгенівської трубки?
4. Інтенсивність рентгенівського випромінювання, що досягає приймача реєстрації зображення здебільшого залежить?
5. Який тип підсилювального екрана має максимальну радіаційну чутливість:
6. Залежність інтенсивності рентгенівського випромінювання від фокусної відстані:
7. Для зміни інтенсивності рентгенівського випромінювання в 2 рази для виконання рентгенограми у діапазоні напруги на трубці від 40 до 60 кВ необхідно змінити напругу на:
8. Яка величина напруги на трубці еквівалентна зміні інтенсивності рентгенівського випромінювання в 2 рази у діапазоні від 60 до 90 кВ?
9. Яка величина напруги на трубці еквівалентна зміні інтенсивності рентгенівського випромінювання в 2 рази у діапазоні від 90 до 150 кВ?
10. Коефіціент корекції експозиції для рентгенографії органів і тканин крім органів грудної клітки), якщо товщина об'єкта відрізняється від стандартної товщини на 3 см?
11. Коефіціент корекції експозиції для рентгенографії органів грудної клітки, якщо товщина її відрізняється від стандартної на 5 см?
12. Від яких параметрів не залежить величина проекційного збільшення об'єкта?
13. Чи можливо досягти мінімального проекційного збільшення використанням:
14. Чи можливо уникнути проекційного викривлення форми рентгенівського зображення об'єкта використанням:
15. Яка проекція призводить до максимального укорочення зображення об'єкта ?
16. Як слід направити центральний рентгенівський промінь для отримання контуру краю об'єкта, що вивчається?
17. Як отримати однакове проекційне збільшення об'єкта у випадку контрольного дослідження?
18. Якими процесами супроводжується взаємодія рентгенівського випромінювання з речовиною?
19. Вплив вторинного і розсіяного рентгенівського випромінювання призводить до:
20. Для зменшення впливу вторинного і розсіяного рентгенівського випромінювання на якість зображення необхідно застосувати:
21. Який оптичний фокус рентгенівської трубки створює мінімальну геометричну нечіткість?
22. Як впливає нечіткість рентгенівської плівки і підсилювального екрана на параметри зображення?
23. Що найчастіше впливає на якість рентгенівського зображення?
24. Яка нечіткість призводить до найзначнішого зниження якості рентгенівського зображення?
25. Що здебільшого впливає на зміну контрастності рентгенівського зображення?
26. Як отримати нормально експонований знімок, якщо попередній виявився значно переекспонованим?
27. Як зменшити інтенсивність рентгенівського випромінювання в 2 рази, змінивши силу анодного струму в рентгенівській трубці в:?
28. Яка залежність інтенсивності рентгенівського випромінювання від експозиції (мАс)?
29. Додаткові алюмінієві чи мідні фільтри застосовують для:
30. Який параметр відсіюючого растра враховують у випадках використання підвищеної напруги струму для рентгенографії?
31. Фільтрація пучка рентгенівського випромінювання застосовується в основному для:
32. Найефективніші засоби зменшення кількості вторинного і розсіяного рентгенівського випромінювання:
33. Чинники, що мало впливають на утворення вторинного і розсіяного рентгенівського випромінювання:
34. До значного збільшення вторинного рентгенівського випромінювання призводить:
35. Діафрагмування і екранування використовують:
36. Що не суттєво для вибору фізико-технічних умов томографії?
37. Товщина томографічного шару, що має чітке зображення залежить від:
38. Під час томографії найбільше розмазуються анатомічні структури, що не підлягають вивченню, якщо їх довжина:
39. Дозиметричний контроль засобів захисту від рентгенівського випромінювання проводиться через?
40. Чи слід проводити дозиметричний контроль після капітального ремонту рентгенівського апарата?
41. Вибір кроку томографії не залежить від:
42. Які параметри рентгенівської плівки не змінюються в процесі її зберігання?
43. Температура води для приготування розчину проявника:
44. Температура води для приготування розчину фіксажу:
45. Оптимальний температурний режим ручного проявлення:
46. Оптимальнай температурний режим ручного фіксування:
47. Якими властивостями рентгенівського випромінювання не можна управляти?
48. Від якого електричного параметру залежить проникаюча спроможність рентгенівського випромінювання?
49. Який електричний параметр найефективніше збільшує інтенсивність рентгенівського випромінювання з меншим тепловим навантаженням трубки?
50. Що не сприяє захисту рентгенівської трубки від перевантаження?
51. Що не забезпечує контроль роботи рентгенолаборанта?
52. Основні вимоги для виконання прицільної рентгенографії:
53. Виконання телерентгенографії необхідно для:
54. Максимальний час впливу світла фотолабораторного ліхтаря на рентгенівську плівку:
55. Максимальна потужність лампочки розжарювання для фотолабораторного ліхтаря:
56. Мінімальна відстань від фотолабораторного ліхтаря до рентгенівської плівки в процесі її обробки:
57. Величина експозиційного числа відсіюючих растрів, що найчастіше використовуються:
58. Збільшення якого електричного параметру найефективніше підвищує радіаційний вихід рентгенівської трубки з невеликим збільшенням її потужності?
59. Яка найчастіша причина виникнення артефактів на рентгенівському зображенні?
60. Проявник необхідно замінити, якщо в 1л розчину оброблено плівки (квадратних метрів):
61. Фіксаж необхідно замінити, якщо в 1 л розчину оброблено плівки (квадратних метрів):
62. Підтримання якого середовища вимагає розчин фіксажу?
63. У якому середовищі найефективніше працює проявник?
64. Який розчин є джерелом відходів срібла?
65. Корекція оптичної щільності у разі помилки експонування можлива внаслідок:
66. Для запобігання неправильного висновку щодо зображення, рентгенограми маркірують:
67. Час повної адаптації лікаря-рентгенолога в затемненій процедурній:
68. Свинцевий еквівалент індивідуальних засобів захисту персоналу рентгенодіагностичного кабінету:
69. Стандартна фокусна відстань для виконання телерентгенографії легень:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів