Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


87. Ревматологія

1. "Ревматологія."


1. Останнім наказом "Про заходи розвитку і вдосконаленню медичної допомоги хворим ревматичними захворюваннями" являється:
2. Штатні нормативи лікаря-ревматолога міських поліклінік з населенням більше 25 тисяч чоловік (наказ N 243) слідуючі:
3. Які імунні фактори формують імунологічну толерантність:
4. Специфічні (імунні) фактори захисту:
5. Які антигени комплексу HLА відносяться до 1 класу?
6. На поверхні яких клітин розміщуються HLА D - антигени?
7. Основні гіпотези розвитку схильності до ревматичних хвороб, пов'язаних із системою HLА:
8. На якій хромосомі розміщуються HLА-гени?
9. Носійство антигену В 27 системи HLА має схильність до розвитку:
10. Присутність HLА DR 4 антигену у більшості випадків спонукає до розвитку:
11. Основна функція імунітету:
12. Типи імунних реакцій по Сооmbs, Gеll:
13. Основні субпопуляціі Т-лімфоцитів:
14. Основні класи імуноглобулінів:
15. Імунна відповідь можлива при кооперації наступних типів клітин:
16. До імунорегуляторних клітин відносяться:
17. Аутоімунна патологія розвивається в результаті:
18. Патогенні реакції, визвані імунними комплексами призводять до:
19. Імунокомплексні процеси займають важливе місце в патогенезі наступних ревматичних хвороб:
20. В результаті циклооксигеназного шляху метаболізму арахідонової кислоти, утворюються слідуючі медіатори запалення:
21. Інгібіторами циклооксигенного шляху перетворення арахідонової кислоти являються слідуючі лікарські препарати:
22. В результаті ліпооксигеназного шляху метаболізму арахідонової кислоти утворюються слідуючі медіатори запалення:
23. Інгібіторами ліпооксигеназного шляху перетворення арахідонової кислоти являються слідуючі лікарські препарати:
24. При антифосфоліпідному синдромі в крові визначається:
25. Симптомами антифосфоліпідного синдрому являються:
26. При яких ревматичних хворобах лізосомальні ферменти нейтрофілів і макрофагів являються активними медіаторами запалення і деструктивних процесів у суглобах?
27. Центральним органом імунної системи являється:
28. При підвищенні вмісту в клітинах якого циклічного нуклеотиду подавляється виділення медіаторів запалення та імунна відповідь?
29. Які імунологічні тести характеризують функціональну активність Т-лімфоцитів?
30. Які імунологічні тести характеризують функціональну активність В-лімфоцитів?
31. Завдяки якому ефекту дії глюкокортикоїди широко впроваджені в терапію ревматичних хвороб?
32. Основні регуляторні медіатори імунокомпетентних клітин:
33. Основними гормонами (медіаторами) вилочкової залози є:
34. Імуностимуляторами, отриманими з вилочкової залози, являються:
35. Про вираженність аутоімунних процесів при ревматичних хворобах можна судити по:
36. До неспецифічних факторів захисту відносяться:
37. Які медіатори запалення володіють цитопротекторною дією?
38. Які гормони володіють антиоксидантною, мембраностабілізуючою дією?
39. Які антигенні системи HLА найбільш вірогідно спонукають до розвитку хвороби Шегрена?
40. Антигенний склад органів і тканин людини:
41. Що таке рефлекс Китаєва?
42. Якою є нормальна площа лівого атріовентрикулярного отвору?
43. Площа правого атріовентрикулярного отвору в порівнянні з лівим:
44. Площа аортального отвору в нормі складає:
45. Асиметрію пульса на верхніх кінцівках краще всього виявляти при симетричній пальпації:
46. Напади Морган'ї - Адамса - Стокса виникають:
47. Чим характеризується ознака Риверо - Карвалло?
48. Чим характеризується шум Флінта?
49. Які симптоми характерні для артрозу?
50. Які симптоми характерні для артриту?
51. Вкажіть причини ексудативних плевритів?
52. Вкажіть причини кровохаркання:
53. Препарати, які є антиоксидантами прямої дії:
54. Антиоксиданти прямої дії:
55. До антиоксидантів непрямої дії відносяться:
56. Вкажіть похідні пропіонової кислоти:
57. Глюкокортикоїди впливають на організм таким чином:
58. Найбільш часті побічні ефекти при тривалому використанні глюкокортикоїдів такі:
59. Глюкокортикоїди впливають на основні механізми запалення таким чином:
60. Глюкокортикоїди впливають на імунну систему таким чином:
61. Які з перелічених засобів використовують в якості протизапальних в терапії ревматичних хвороб?
62. До якого ряду імунодепресантів відноситься циклофосфамід?
63. Яка група препаратів відноситься до імуномодулюючих?
64. До методів фізичного імуномодулювання в терапії ревматичних хвороб відносяться всі перелічені, за винятком:
65. Які з токсичних ускладнень препаратів золота відносяться до ранніх?
66. Які зміни в периферичній крові спостерігаються при вживанні препаратів золота, як прояв токсичної дії препарату?
67. Який із перерахованих препаратів призначають при розвитку токсичних ускладнень кризотерапії?
68. Скільки мг металічного золота знаходиться в 2 мл 5% кризанолу?
69. Який препарат необхідно призначати разом з Д-пеніциламіном для профілактики ранніх медикаментозних ускладнень?
70. При проведенні цитостатичної терапії ревматолог повинен керуватися всіма правилами, за виключенням одного:
71. При якому з перерахованих захворювань використовують етіотропну терапію?
72. Найбільш частим ускладненням при вживанні препаратів пеніцилінового ряду є:
73. Протипоказанням до призначення індометацину є всі стани, окрім одного:
74. В чому заключається перевага вольтарену перед індометацином?
75. До нестероїдних протизапальних препаратів не відносяться
76. Терапевтичний ефект Д-пеніциламіну розвивається після початку лікування через:
77. В чому заключається переваги Д-пеніциламіну перед препаратами золота при лікуванні ревматоїдного артриту?
78. Який з перерахованих препаратів має латирогенну дію?
79. Який із перерахованих препаратів відноситься до групи цитостатичних імунодепресантів - антиметаболітів?
80. Вкажіть основний механізм дії кальцитрину?
81. При якому захворюванні показано призначення кальцитрину?
82. До імунодепресантів відносяться:
83. Період напіввиведення піроксікаму складає:
84. Використання норадреналіну приводить до:
85. При лікуванні атріовентрикулярної блокади ІІІ ступеня внутрішньовенно використовується:
86. До препаратів, що використовуються при зупинці серця відносяться:
87. Причиною анафілактичного шоку може бути:
88. Загальний вигляд хворого при анафілактичному шоці характеризується слідуючими ознаками:
89. До ускладнень анафілактичного шоку відносять:
90. Принципами лікування анафілактичного шоку є:
91. Для ліквідації анафілактичного шоку використовується:
92. Для гострої кропивниці характерно:
93. Складові частини суглобового хряща:
94. Неспецифічні фактори захисту організму:
95. Головні функції імунної системи:
96. Імунна система забезпечує в організмі:
97. Антигенний склад у здорової людини:
98. Показаннями до призначення центральної електроанальгезії є:
99. Що зумовлює в'язкість синовіальної рідини?
100. Які твердження відносно суглобового хряща вірні:
101. Протипоказаннями до призначення центральної електроанальгезії є:
102. До імунодепресантів відносяться:
103. Етіотропна терапія реактивних артритів:
104. Препарат вибору для лікування рефрактерного реактивного артриту:
105. Важливий діагностичний критерій псоріатичного артриту:
106. Протипоказаннями до призначення центральної електроанальгезіі є:
107. До розвитку токсичних гепатитів призводять:
108. Гострий токсичний гепатит розвивається при:
109. Які гострі процеси не супроводжуються гепатомегалією?
110. Назвіть захворювання, які не супроводжуються гепатомегалією:
111. При терапії хронічного персистуючого гепатиту не показане призначення:
112. Імуномодулюючі засоби, що застосовуються в терапії гепатитів :
113. При яких хронічних захворюваннях печінки показане призначення глюкокортикостероїдів?
114. Яке із захворювань печінки близьке по своїй природі до ДЗСТ?
115. Чи може бути зменшена печінка при цирозі?
116. Найбільш достовірним критерієм в діагностиці хронічних захворювань печінки є:
117. Назвіть екстракорпоральні методи вибору при печінковій недостатності:
118. В комплексному лікуванні гіпертонічного типу дискінезіії жовчних ходів є протипоказаним:
119. Які медикаментозні засоби показані при лікуванні гіпотонічної дискінезії жовчних ходів ?
120. Які засоби застосовуються при біліарно-кардіальному синдромі?
121. При яких формах вірусного гепатиту частіше розвиваються цирози печінки?
122. До печінково-клітинної недостатності приводить :
123. До передвісників печінкової коми не відносяться:
124. Яким є характер ураження суглобів при хронічному активному гепатиті ?
125. При яких захворюваннях, крім ССД показане призначення Д-пеніциламіну?
126. Найбільш частими ускладненнями при терапії НПЗЗ в ревматологіі є:
127. Які із названих препаратів найбільш часто призводять до утворення виразок шлунково-кишкового тракту?
128. Які відділи шлунково-кишкового тракту найбільш часто уражаються при ССД :
129. До ускладнень протизапальної терапії ревматичних захворювань відносяться:
130. Якою є тактика призначення НПЗЗ при супутньому загостренні виразкової хвороби дванадцятипалоі кишки ?
131. Ураження шлунково-кишкового тракту найбільш часто спостерігається при :
132. Які з вказаних захворювань по своїй природі є найбільш близькими до ревматичних захворювань ?
133. Основним препаратом при лікуванні неспецифічного виразкового коліту є:
134. При яких захворюваннях, крім неспецифічного виразкового коліту, застосовується сульфасалазин як базисний засіб?
135. Можливі ускладнення терапіі глюкокортикостероїдами:
136. Які фактори провокують розвиток печінкової коми?
137. При яких захворюваннях має місце розширення вен стравоходу?
138. Диференціально-діагностична ознака між гепатитом і цирозом печінки:
139. Основна причина смерті при цирозі печінки:
140. Яка інфекція найбільш часто викликає гострий гломерулонефрит?
141. Якими є причини розвитку анурії у хворих з гострим гломерулонефритом?
142. Причиною гематуріі при гострому гломерулонефриті є:
143. Основною причиною розвитку анемії у хворих на гострий гломерулонефрит є:
144. В патогенезі гострого гломерулонефриту має місце:
145. Який з перелічених симптомів не є характерним для хронічного гломерулонефриту?
146. Яка з перелічених ознак не є характерною для нефротичного синдрому?
147. Якою є найбільш достовірна ознака хронічної ниркової недостатності?
148. Якою є найбільш часта ознака амілоїдозу нирок?
149. Який з перерахованих методів діагностики амілоїдозу нирок є найбільш точним?
150. Яка з перелічених ознак є прямим показанням для проведення гемодіалізу при ХНН?
151. Для нефротичного синдрому є характерним:
152. Назвіть можливі ускладнення при протезуванні мітрального клапану:
153. Який з перелічених препаратів пригнічує імунну систему?
154. Яка флора є найчастішою причиною розвитку гострого пієлонефриту ?
155. Вкажіть шляхи проникнення мікробної флори в нирку:
156. Яке з перерахованих ускладнень при гострому пієлонефриті зустрічається найчастіше?
157. Для яких захворювань нирок є характерною гематурія?
158. Якою є найбільш вірогідна ознака туберкульозу нирок?
159. Яка з перерахованих ознак є найменш характерною для гострого пієлонефриту?
160. Причиною гіпостенурії при гострому пієлонефриті є:
161. При якому із перерахованих захворювань нирок спостерігається істинна бактеріурія?
162. Амілоїдоз нирок проявляеться наступним:
163. Найбільш характерною ознакою при гемангіомі нирки є:
164. Яка з перерахованих ознак не є характерною для нефропатії вагітних ?
165. Найчастішим ураженням нирок у вагітних є:
166. Яке з перерахованих захворювань найчастіше викликає амілоїдоз нирок?
167. Найбільш характерною ознакою при нефротичному синдромі є:
168. Вкажіть причину розвитку гіпостенурії у хворих на хронічний гломерулонефрит:
169. Яка з перерахованих ознак є найбільш характерною для гострого гломерулонефрита?
170. Найчастішим ускладненням гострого гломерулонефриту є:
171. Яка з перерахованих ознак є найбільш характерною для пізніх стадій хронічного гломерулонефриту?
172. Яка з перерахованих ознак при хронічному гломерулонефриті вказує на розвиток хронічної ниркової недостатності?
173. Найбільш характерною ознакою при нападі ниркової коліки є:
174. Для якого з перерахованих захворювань нирок є найбільш характерним позитивний симптом Пастернацького ?
175. Який з перерахованих препаратів використовується для лікування раку (аденокарциноми) нирок?
176. Яке з перерахованих уражень нирок є найбільш типовим для цукрового діабету ?
177. Коли можна думати про розвиток нефропатії у вагітних?
178. Для тиреотоксичного серця є характерним:
179. Які форми тиреотоксичного кризу виділяють:
180. Найбільш характерними змінами обміну речовин при токсичному зобі:
181. Для зобу третього ступеня є характерним:
182. Дифузний токсичний зоб - це захворювання за етіологічним фактором:
183. Патогенез дифузного токсичного зоба пов'язаний з:
184. Для тиреотоксикозу є характерним:
185. Для тиреотоксикозу є характерною патологія наднирників:
186. Назвіть ускладнення, що виникають після хірургічного лікування дифузного токсичного зобу:
187. Для лікування тиреотоксикозу препаратами вибору є:
188. Характерним симптомом тиреотоксикозу є:
189. Вага щитовидної залози є найбільшою:
190. Щоденна потреба здорової людини у йоді складає:
191. Найвищим регулятором функції щитовидної залози є:
192. Глюкокортикоїди сприяють:
193. Вкажіть на характерні ознаки ожиріння при синдромі Іценко-Кушинга:
194. Для вторинної наднирникової недостатності є характерним зниження продукції переважно:
195. Для вторинної аменореї є характерним зниження секреції:
196. Для синдрома Симмондса є характерним зниження секреції:
197. Для вторинного гіпотиреозу є характерним зниження секреції:
198. Підвищенною продукцією глюкокортикоїдів в організмі супроводжується:
199. Фізіологічна дія кортизолу характеризується:
200. Які із зазначених гормонів мають контрінсулярну дію?
201. Через скільки годин простий інсулін діє максимально?
202. В чому полягає механізм дії інсуліну на вуглеводний обмін?
203. Які із зазначених гормонів підвищують рівень цукру крові?
204. Зниження функції кори наднирників викликає:
205. При якому захворюванні знижується гіпоталамо-гіпофізарна функція?
206. До основних проявів церебрально-гіпофізарної недостатності належить:
207. Причиною схуднення при церебрально-гіпофізарній недостатності є:
208. За допомогою яких показників диференціюється первинний і вторинний гіпотиреоз:
209. Для синдрому Іценко-Кушинга є характерним:
210. Для синдрому Іценко-Кушинга характерною є зміна кольору шкіри:
211. Для синдрому Іценко-Кушинга є характерним:
212. Для синдрому Іценко-Кушинга при дослідженні серцево-судинної системи є характерним:
213. Які профілактичні заходи призначите при загрозі розвитку цукрового діабету?
214. Яка діабетична кома не дає кетозу?
215. Найбільш активним гормоном щитовидної залози є:
216. Клінічні прояви токсичного зобу обумовлені:
217. При дифузному токсичному зобі найбільше вираженими є:
218. Для хронічної тиреотоксичної міопатії є характерним:
219. Які гормони підсилюють анаболічну фазу білкового обміну?
220. Церебрально-гіпофізарна недостатність обумовлена ураженнями:
221. Який з перерахованих методів інструментального і лабораторного досліджень включено в перелік обов'язкових для діагностики ревматичних хвороб в поліклініках (наказ № 420):
222. До кріоглобулінів відносяться імуноглобуліни, які випадають в осад при температурі:
223. Про підвищення яких "білків гострої фази запального процесу" свідчить підвищення вмісту фракції альфа - 1 - глобулінів?
224. Про підвищення яких "білків гострої фази запального процесу" свідчить підвищення вмісту фракції альфа 2 - глобулінів?
225. Про підвищення яких "білків гострої фази запального процесу" свідчить підвищення вмісту фракції бета-глобулінів?
226. Лабораторні зміни, які не є характерними для печінкової коми:
227. В яких випадках сеча дає густу піну?
228. При наявності яких конкрементів сеча буває молочного кольору?
229. Характерними змінами діагностичного лабораторного тесту за поглинанням J131 при тиреотоксикозі є:
230. Визначте показники нормальної функціональної активності щитовидної залози:
231. Яким є нормальний рівень цукру в капілярній крові?
232. Вкажіть добовий ритм рівню кортизолу у здорових осіб:
233. Який із перерахованих методів інструментального та лабораторного досліджень є включеним в перелік обов'язкових для діагностики ревматичних хвороб в стаціонарах (наказ № 420)?
234. Які біоелектричні процеси в міокарді відображує ЕКГ?
235. Зубець Р ЕКГ відображує процес:
236. Комплекс QRS ЕКГ відображує процес:
237. Яке з цих тверджень є правильним:
238. Зубець Т ЕКГ відображує процес:
239. Назвіть основний катіон внутрішньоклітинного простору:
240. Назвіть основний катіон позаклітинного простору:
241. Які із названих відведень являються класичними двополюсними?
242. Які із названих відведень являються класичними однополюсними?
243. Біоелектричну активність якої зони міокарда відображує І- е відведення?
244. Біоелектричну активність якої зони міокарда відображує ІІІ - є відведення?
245. Біоелектричну активність якої зони міокарда відображує відведення аVL?
246. Біоелектричну активність якої зони міокарда відображує відведення аVF?
247. Біоелектричну активність якої зони міокарда відображує відведення аVR?
248. Біоелектричну активність якої зони міокарда відображують відведення V5 та V6?
249. Які з перерахованих відведень відображують переважно біоелектричну активність базальних відділів задньої стінки лівого шлуночка?
250. Назвіть найбільш надійну ЕКГ - ознаку гіпертрофії міокарда лівого шлуночка:
251. Назвіть найбільш надійну ЕКГ - ознаку гіпертрофії міокарда правого шлуночка:
252. Для субендокардіальної ішемії міокарда найбільш характерним є:
253. Для субепікардіальної ішемії міокарда найбільш характерним є:
254. Для субендокардіального "пошкодження" міокарда найбільш характерним є:
255. Для субепікардіального чи дифузного "пошкодження" міокарда найбільш характерним є:
256. Для некрозу міокарда найбільш характерним є:
257. Назвіть відведення, в яких буде чітко видно ЕКГ - картину передньо-перетинкового інфаркту міокарда:
258. Перерахуйте відведення, в яких буде чітко відображена ЕКГ - картина задньо-перетинкового інфаркту міокарда:
259. Перерахуйте відведення, в яких буде чітко відображена ЕКГ - картина інфаркту міокарда бокової стінки лівого шлуночка:
260. Перерахуйте відведення, в яких буде чітко відображена ЕКГ - картина інфаркту міокарда базальних відділів задньої стінки лівого шлуночка:
261. В якому відсотку випадків через 5 років після перенесеного крупновогнищевого інфаркту міокарда на ЕКГ залишаються його чіткі ознаки?
262. Для стенокардії Принцметала найбільш характерним є:
263. Вольтаж якого зубця, як правило, збільшується при синусовій тахікардії у здорових людей?
264. Який має бути інтервал R - R при синусовій брадикардії?
265. Який із перерахованих варіантів синусової аритмії не існує?
266. Компенсаторна пауза при синусовій екстрасистолії:
267. Компенсаторна пауза при передсердних екстрасистолах:
268. Компенсаторна пауза при атріовентрикулярних екстрасистолах:
269. Якими є характерні ознаки пароксизмальної тахікардії?
270. При якому варіанті пароксизмальної тахікардії частота скорочень передсердь і шлуночків є різною?
271. При якому порушенні ритму на ЕКГ найбільш чітко виявляється зубець Т?
272. Крупнопетлясте миготіння передсердь є найбільш характерним для:
273. Дрібнопетлясте миготіння передсердь найбільш характерним є для:
274. Періоди Самойлова-Венкебаха спостерігаються при:
275. Яка із перерахованих блокад може бути повною?
276. Яка із перерахованих блокад може бути неповною?
277. Які ознаки на ЕКГ спостерігаються при синдромі Романо-Уорда?
278. Яка ознака на ЕКГ є найбільш характерною для синдрому WРW?
279. При внутрішньошлуночковій блокаді спостерігається:
280. Подовження інтервалу Р - R більше 0,2 с спостерігається при:
281. Основним етіологічним фактором ревматизму являється:
282. Успадкування яких антигенів системи HLА сприяє розвитку ревматизму?
283. Генетично детермінована перехресна реактивність сприяє розвитку ревматизму при наявності її між:
284. Який відсоток осіб, що перенесли гостру стрептококову інфекцію хворіє ревматизмом?
285. Наявність яких антитіл у високих титрах свідчить про стрептококову інфекцію при ревматизмі?
286. Які фактори сприяють розвитку клітинно-опосередкованих аутоімунних реакцій при ревматизмі?
287. Відповідно до існуючої в теперішній час класифікації, які фази ревматизму слід виділити?
288. На якій стадії морфологічного розвитку ревматизму можливі зворотність або обмеженість процесу?
289. Основними варіантами перебігу ревматизму (класифікація А.І.Нестерова, 1964) є наступні:
290. Клініко-анатомічні ураження серця в активну фазу ревматизму (класифікація А.І.Нестерова, 1964) є наступними:
291. Які вікові групи населення найчастіше уражуються ревматизмом?
292. Особи якої статі найчастіше страждають ревматизмом?
293. Які періоди ревматичного процесу виділяють при ревматизмі?
294. Які ступені активності запального процесу виділяють при ревматизмі?
295. Характерними ознаками ревматичного процесу ІІІ ст. активності є:
296. Характерними ознаками ревматичного процесу ІІ ст. активності є:
297. Характерними ознаками ревматичного процесу мінімального ступеню активності є:
298. Назвіть характерні ознаки гострого перебігу ревматизму:
299. Характерними ознаками підгострого перебігу ревматизму є:
300. Назвіть характерні ознаки затяжного перебігу ревматизму:
301. Які ферменти стрептококу А мають кардіотоксичний ефект?
302. Які ферменти бета-гемолітичного стрептококу А викликають артрит?
303. Яка ступінь активності процесу є харктерною для гострого перебігу ревматизму?
304. Яка ступінь активності процесу є характерною для підгострого перебігу ревтизму?
305. Яка ступінь активності процесу є характерною для безперервно-рецидивуючого перебігу ревматизму?
306. Укажіть характерні лабораторні ознаки (фібріноген, С - реактивний білок) ревматичного процесу ІІІ ст. активності:
307. Укажіть характерні лабораторні ознаки (фібриноген, С - реактивний білок) ревматичного процесу ІІ ст. активності:
308. Характерні лабораторні ознаки (фібриноген, С - реактивний білок) ревматичного процесу І ст. активності:
309. Характерними лабораторними ознаками (глобуліни альфа 2 і гамма) ревматичного процесу ІІІ ст. активності є:
310. Укажіть характерні лабораторні ознаки (глобуліни альфа 2 і гамма) ревматичного процесу ІІ ст. активності:
311. Укажіть характерні лабораторні ознаки ( глобуліни альфа 2 і гамма) ревматичного процесу І ст. активності:
312. Характерними лабораторними ознаками (серомукоїд і ДФА в од.) ревматичного процесу ІІІ ст. активності:
313. Укажіть характерні лабораторні ознаки (серомукоїд і ДФА в од.) ревматичного процесу ІІ ст. активності:
314. Укажіть характерні лабораторні ознаки (серомукоїд і ДФА в од.) ревматичного процесу І ст. активності:
315. Укажіть великі діагностичні критерії ревматизму (ВООЗ (1965), Американська Кардіологічна Асоціація (1984)):
316. Наявність якої вади серця є найбільш характерною для ревматизму?
317. Яка симптоматика є характерною для ревматичного міокардита?
318. Визначте характерні шкірні прояви ревматизму:
319. Відзначте характерні ознаки ревматичної хореї:
320. Якому препаратові з групи глюкокортикоїдів надається перевага при зворотньому ревматизмі?
321. Яким антибактеріальним препаратам надається перевага при ревматизмі у випадках непереносимості пеніциліну?
322. В яких випадках при ревматизмі показане призначення глюкокортикоїдів?
323. При наявності ревматичного легеневого васкуліту надається перевага призначенню:
324. При якому перебігу ревматизму в терапію включаються амінохінолінові похідні:
325. При призначенні яких протиревматичних препаратів може розвитися лейкопенія?
326. Яка група протиревматичних засобів є протипоказаною для водіїв машин?
327. За рекомендацією ВООЗ в якості вторинної профілактики ревматизму дорослим біцилін - 5 вводиться:
328. За рекомендацією ВООЗ в якості вторинної профілактики ревматизму дітям дошкільного віку біцилін - 5 вводиться:
329. Вагітним, що хворі на ревматизм біцилін - 5 призначається:
330. При яких захворюваннях зустрічається синдром Жакку?
331. Укажіть етіологію мітрального стенозу:
332. При якому захворюванні зустрічається стеноз лівого атріовентрикулярного отвору?
333. Який найбільш характерний шум вислуховується при відкритій артеріальній протоці?
334. У пацієнтів з недостатністю клапанів аорти рентгенологічно визначаються:
335. Відсутність пульсу на нижніх кінцівках спостерігається при:
336. Яка найбільш характерна ознака спостерігається при трикуспідальному стенозі?
337. Найбільш характерною ознакою недостатності тристулкового клапана при огляді є
338. Найбільш характерною ознакою недостатності клапану аорти при огляді є
339. Що характерно для синдрому Лютембаше?
340. При якій ваді серця частіше спостерігається симптом Мюссе?
341. Що таке хвороба Толочинова-Роже?
342. При якій ваді серця під час фізичних навантажень частіше розвивається гострий набряк легень?
343. При якій ваді серця спостерігається посилення І тону?
344. При якій набутій ваді частіше реєструється на ФКГ ромбовидний шум?
345. При якій ваді частіше спостерігається малий пульс?
346. При якій ваді частіше вислуховується шум Грехема-Стілла?
347. При якій ваді серця частіше зустрічається різне наповнення пульса на правій і лівій руці?
348. При якій ваді серця вислуховується подвійний шум Дюрозьє-Виноградова?
349. Які скарги хворих частіше спостерігаються при стенозі гирла аорти?
350. Вроджений мітральний стеноз найбільш часто поєднується з:
351. Площа атріовентрикулярного отвору у людини в нормі:
352. Критична площа мітрального отвору у хворих з мітральним стенозом дорівнює:
353. Градієнт тиску між лівим передсердям і легеневою артерією у здорових людей складає:
354. Назвіть причини стенокардитичного болю у хворих з мітральним стенозом:
355. Період вислуховування тону відкриття мітрального клапана:
356. Протодіастолічний шум при мітральному стенозі виникає:
357. Виникнення брадикардії при мітральному стенозі веде до посилення:
358. Який шум у хворих на мітральний стеноз зникає при виникненні миготливої аритмії:
359. З чим пов'язане послаблення І тону у хворих на мітральний стеноз?
360. З чим пов'язане послаблення пресистолічного шуму у хворих на мітральний стеноз?
361. Пресистолічний шум у хворих на мітральний стеноз при виникненні миготливої аритмії:
362. На початкових стадіях розвитку мітрального стенозу недостатність кровообігу є:
363. Збільшення лівого передсердя у хворих на мітральний стеноз при перкусії серця можна виявити завдяки зміщенню його меж:
364. Електрокардіографічною ознакою гіпертрофії лівого передсердя у хворих на мітральний стеноз є:
365. Тривалість інтервалу від початку ІІ тону до тону відкриття мітрального клапана при вираженому мітральному стенозі складає:
366. Тривалість інтервалу Q - І тон при вираженому мітральному стенозі складає:
367. Ехокардіографічними ознаками мітрального стенозу є:
368. Величина індекса Макруза у хворих на мітральний стеноз складає:
369. При "чистому" мітральному стенозі можуть спостерігатись варіанти з:
370. Місце вислуховування шуму Грехема-Стіла:
371. Фаза вислуховування шуму Грехема-Стіла:
372. Яким є шум при міксомі лівого передсердя:
373. Афонічний мітральний стеноз може спостерігатись при:
374. При систолічному варіанті мітрального стенозу спостерігаються:
375. Назвіть стадію мітрального стенозу за класифікацією А.Н.Бакулева і Е.А.Дамир, в якій найбільш доцільно проводити мітральну комісуротомію:
376. Для недостатності мітрального клапана в найбільшій мірі є характерним:
377. Для недостатності мітрального клапана є характерним:
378. Визначте симптом, який не є характерним для недостатності мітрального клапана:
379. При недостатності мітрального клапана за допомогою ехокардіографії виявляють:
380. Яку кількість ступенів вираженості мітральної недостатності виділяють Н.М.Мухарлямов зі співавторами:
381. Визначте захворювання, які не являються причиною розвитку стенозу гирла аорти:
382. Величина градієнту тиску лівий шлуночок - аорта при вираженому аортальному стенозі може сягати:
383. Посилення та збільшення площі серцевого поштовху у хворих з аортальною недостатністю пов'язане з розвитком:
384. Про найбільшу ступінь аортального стенозу свідчить систолічний шум:
385. Тембр систолічного шуму, що рідко спостерігається у хворих на аортальний стеноз:
386. Другий тон при аортальному стенозі частіше є:
387. Початкова частина аорти при аортальному стенозі:
388. При аортальному стенозі рідко спостерігається:
389. При аортальному стенозі на ехокардіограмі не спостерігається:
390. Причинами розвитку коронарної недостатності у хворих на аортальний стеноз є:
391. Назвіть симптом, який є не характерним для аортального стенозу:
392. На сфігмограмі у хворих на аортальний стеноз визначається:
393. При розвитку блокади лівої ніжки пучка Гіса у хворих на аортальний стеноз на ЕКГ відмічається:
394. Зменшення хвилинного об'єму крові у хворих з аортальним стенозом наступає при зменшенні площі аортального отвору на:
395. Критична площа аортального отвору при "чистому" аортальному стенозі:
396. Визначте характер перевантаження лівого шлуночка у хворих на аортальний стеноз:
397. Роль якого етіологічного фактору розвитку аортальної недостатності збільшується з віком хворих?
398. Роль якого етіологічного фактора розвитку аортальної недостатності зменшується з віком?
399. Яка найбільша кількість крові може повертатись в лівий шлуночок при кожному скороченні серця у хворих з різко вираженою аортальною недостатністю?
400. Якою є фаза ізометричного скорочення у хворих з аортальною недостатністю:
401. Фаза вигнання у хворих з аортальною недостатністю:
402. Частота серцевих скорочень у хворих з аортальною недостатністю:
403. Яка із зазначених скарг є менш характерною для хворих з аортальною недостатністю?
404. Основною причиною значного збільшення сили серцевого поштовху у хворих з аортальною недостатністю є:
405. Визначте симптом, характерний для аортальної недостатності:
406. Особливості, що не характерні для діастолічного шуму при аортальній недостатності:
407. Шум Флінта при аортальній недостатності вислуховується:
408. Шум Флінта при аортальній недостатності вислуховується:
409. При вислуховуванні шуму Флінта необхідно проводити диференційну діагностику з:
410. Різниця в рівні систолічного артеріального тиску між підколінною та плечовою артеріями при вираженій аортальній недостатності становить:
411. За допомогою ехокардіографії при недостатності аортального клапана можна виявити:
412. Звучність ІІ тону на аорті при аортальній недостатності типу Коррігена:
413. Звучність ІІ тону на аорті при аортальній недостатності типу Ходжкіна:
414. Найбільший ступінь розширення початкового відділу аорти, який спостерігається при аортальній недостатності, за етіологією може бути:
415. Назвіть клапанну ознаку аортальної недостатності:
416. Виділіть захворювання, яке не є причиною розвитку органічної недостатності тристулкового клапана:
417. Для недостатності тристулкового клапана є характерними:
418. Виділіть симптоми, які не є характерними для недостатності тристулкового клапана:
419. Розширення серця вправо у хворих з недостатністю тристулкового клапана пов'язане з дилятацією:
420. Яким чином змінюється систолічний шум при недостатності тристулкового клапана під час вдоху:
421. Назвіть рентгенологічну ознаку, яка не є характерною для недостатності тристулкового клапана:
422. При приєднанні миготливої аритмії у хворих з недостатністю тристулкового клапана вираженість позитивного венозного пульсу:
423. Виділіть електрокардіографічну ознаку, не характерну для гіпертрофії правого передсердя у хворих з тристулковим стенозом
424. Форма пресистолічного шуму у хворих з трикуспідальним стенозом:
425. При трикуспідальному стенозі спостерігається:
426. При наявності вираженого мітрально-аортального стенозу в клініці, як правило, переважають симптоми:
427. При наявності мітрально-аортального стенозу і переважанні аортального стенозу часто спостерігаються:
428. Виділіть електрокардіографічну ознаку, не характерну для аортального стенозу:
429. При наростанні декомпенсації у хворих з мітрально-аортальним стенозом за даними аускультації в більшій мірі ускладнюється діагностика:
430. Ознака, не характерна для хворих з поєднанням мітрального стенозу і аортальною недостатністю:
431. Якщо поєднуються мітральний стеноз і аортальна недостатність, то визначається:
432. Виділіть симптом, який не спостерігається при поєднанні мітральної та аортальної недостатності:
433. При наявності мітрально-аортально-трикуспідального стенозу в клінічній картині звичайно переважає:
434. При наявності мітрально-аортально-трикуспідального стенозу виявленню трикуспідального стенозу допомагають:
435. Виділіть ознаку, не характерну для аортального стенозу:
436. Який клапан серця частіше всього вражається при інфекційному ендокардиті?
437. Показання для хірургічного лікування (протезування клапана) при інфекційному ендокардиті:
438. Назвіть етіологію недостатності мітрального клапана:
439. При недостатності мітрального клапана відмічаються:
440. Недостатність мітрального клапану:
441. Кровохаркання при мітральних вадах обумовлено:
442. Серцевий горб при недостатності мітрального клапану може бути обумовлений:
443. Рентгенологічно при недостатності мітрального клапану найбільш часто спостерігається відхилення стравоходу:
444. Протипоказаннями до хірургічного лікування набутих вад серця є:
445. Зазначте ускладнення мітральної вади серця:
446. Назвіть найбільш часту причину розвитку миготливої аритмії у осіб молодого віку:
447. Заходи, які є не припустимими після мітральної комісуротомії:
448. Недостатність аортального клапану зустрічається:
449. Виділіть симптом, який не є характерним для недостатності аортального клапану:
450. Артеріальний тиск при недостатності аортального клапану:
451. Виділіть рентгенологічну ознаку, яка не характерна для недостатності аортального клапану:
452. Виділіть варіант аортального стенозу, який не спостерігається:
453. Виділіть рентгенологічну ознаку, яка не характерна для аортального стенозу:
454. Визначте ознаку, не характерну для недостатності тристулкового клапану:
455. Високий та швидкий пульс може спостерігатися при:
456. Визначте причину, яка не може обумовити мітральну регургітацію при відносній недостатності мітрального клапану:
457. Застій крові у великому колі кровообігу є обумовленим переліченими причинами, крім однієї:
458. Діастолічне тремтіння при мітральному стенозі обумовлене:
459. Особливості пульсу при недостатності аортального клапану:
460. Визначте ознаку, не характерну для ФКГ при мітральному стенозі:
461. Визначте механізм системної артеріальної гіпертонії при мітральному стенозі:
462. Вкажіть оптимальне положення тіла для аускультації діастолічного шуму при недостатності аортального клапану:
463. Вкажіть оптимальне положення тіла для аускультації діастолічного шуму при мітральному стенозі:
464. Визначте причину, яка не являється показанням для протезування аортального клапану:
465. Визначте ехокардіографічний симптом не характерний для хворих з недостатністю мітрального клапану:
466. Який з перелічених факторів не може служити механізмом компенсації при мітральному стенозі:
467. Визначте ехокардіографічну ознаку, яка не характерна для мітрального стенозу:
468. Ударний об'єм крові при недостатності аортального клапану збільшується за рахунок:
469. Застій у великому колі кровообігу при недостатності тристулкового клапану:
470. Визначте ехокардіографічний симптом, який не є характерним для аортального стенозу:
471. Визначте ехокардіографічну ознаку, не характерну для недостатності аортального клапану:
472. Укажіть найбільш частий рентгенологічний варіант відхилення стравоходу при мітральному стенозі:
473. Тетрада Фалло включає перелічені дефекти окрім:
474. Акцент ІІ тону над легеневою артерією обумовлений:
475. При стенозі гирла легеневої артерії в 2 міжребер'ї зліва вислуховується:
476. Коарктація аорти веде до:
477. Визначте ознаку, не характерну для коарктації аорти:
478. Для коарктації аорти при аускультації серця характерно:
479. Який з допоміжних методів є найбільш ефективним в діагностиці коарктації аорти?
480. Для початкової стадії патогенезу дефекту міжпередсердної перетинки найбільш характерним є:
481. Визначте клінічні ознаки дефекту міжпередсердної перетинки при важкому перебігу захворювання :
482. При дефекті міжпередсердної перетинки можуть спостерігатися наступні ускладнення:
483. При синдромі Лютембаше спостерігається:
484. Визначте ускладнення при синдромі Лютембаше:
485. Яке операційне втручання проводять при синдромі Лютембаше?
486. Аускультативно для відкритої артерільної протоки є характерними:
487. Виділіть ознаку, яка не характерна для синдрому Ейзенменгера:
488. Визначте ознаку, яка не характерна для пентади Фалло:
489. Яка вроджена вада зустрічається частіше за інші і має доброякісний перебіг?
490. Визначте основний діагностичний критерій при низькому дефекті міжшлуночкової перетинки:
491. Відсутність пульсу на ногах спостерігається при:
492. Назвіть зміни, до яких веде перев'язка відкритої артеріальної протоки:
493. Пульсація печінки може бути обумовлена:
494. Мезодіастолічний або пресистолічний шум на верхівці серця обумовлені:
495. Протодіастолічний шум на основі серця може бути обумовлений:
496. Які рентгенологічні ознаки можуть свідчити про збільшення лівого передсердя:
497. Визначте рентгенологічну ознаку, яка не характерна для аортального стенозу:
498. Які ускладнення можуть виникати при вроджених вадах серця?
499. Які ускладнення можуть спостерігатися при вроджених вадах серця, особливо у дітей ?
500. Назвіть ускладнення високого дефекту міжшлуночкової перетинки:
501. Пролапс мітрального клапану частіше спостерігається:
502. Вторинний пролапс мітрального клапана розвивається на фоні:
503. Пролапс мітрального клапану поєднується з:
504. Перебіг пролапсу мітрального клапану може ускладнюватись:
505. Які відхилення в будові скелету спостерігаються при пролапсі мітрального клапану?
506. Виділіть порушення ритму і провідності, які характерні для пролапсу мітрального клапану:
507. При пролапсі мітрального клапану спостерігається:
508. Виділіть ознаки, які є характерними для синдрому "панічних атак" у хворих з пролапсом мітрального клапана:
509. Діагноз пролапсу мітрального клапану базується на наявності:
510. Який із перерахованих термінів рекомендується для визначення специфічних уражень міокарду?
511. Показання до призначення антибактеріальної терапії при проведенні вторинної профілактики у хворих з рецидивуючим перебігом інфекційно-алергічного міокардиту:
512. Профілактика загострень рецидивуючих форм міокардитів полягає в:
513. Оформлення діагнозу хворого на алкогольну міокардіодистрофію проводить :
514. Тривалість диспансерного нагляду за хворими на міокардит складає:
515. Нагляд за хворим на міокардит проводить:
516. Яка із перелічених ознак не є ЕКГ- ознакою гострого міокардиту:
517. Виділіть ознаки, які спостерігаються при дифузному міокардиті:
518. Найбільш серйозною прогностичною ознакою при дифтерійному міокардиті слід вважати:
519. Наявність ознак правошлуночкової недостатності при "малому" серці і відсутність верхівкового поштовху найбільш часто є доказом:
520. Для констриктивного перикардиту характерним є:
521. Констриктивний перикардит можна запідоздрити при:
522. Яка з перелічених ознак є характерною для гіпертрофічної кардіоміопатії:
523. Яке порушення ритму частіше зустрічається при гіпертрофічній кардіоміопатії?
524. Зниження серцевого викиду при гіпертрофічній кардіоміопатії зумовлено:
525. Яке порушення ритму є характерними для гіпертрофічної кардіоміопатії?
526. Яка з наведених ознак характеризує знижену здатність міокарду лівого шлуночку до розтягування у діастолу:
527. Систолічний шум при гіпертрофічній кардіоміопатії відрізняється від систолічного шуму при аортальному стенозі тим, що він:
528. Поява миготливої аритмії у хворих з гіпертрофічною кардіоміопатією являє собою загрозу з вірогідністю розвитку:
529. Яка з ехокардіографічних ознак не спостерігається при гіпертрофічній кардіоміопатії ?
530. Гіпертрофічна кардіоміопатія частіше супроводжується:
531. Для гіпертрофічної кардіоміопатії є характерним:
532. Зміни ЕКГ у хворих з гіпертрофічною кардіоміопатією характеризуються:
533. Призначення бета-адреноблокаторів хворим з гіпертрофічною кардіоміопатією супроводжується :
534. Алкогольна міокардіодистрофія відноситься до:
535. Систолічний шум при асиметричній гіпертрофії міжшлуночкової перетинки подібний до шуму, що виникає при:
536. Для гіпертофічної обструктивної кардіоміопатії характерною ознакою є:
537. При гіпертрофічній концентричній кардіоміопатії може мати місце:
538. Посилення діастолічного розслаблення міокарда лівого шлуночку спостерігається при:
539. Післяпологова кардіоміопатія буває у молодих жінок і тому може вилікуватись повністю:
540. Для дилятаційної кардіоміопатії при аускультації є характерними:
541. Характерним для декомпенсації при дилятаційній кардіоміопатії при аускультації є:
542. При дилятаційній кардіоміопатії спостерігається:
543. При дилятаційній кардіоміопатії конфігурація серця нагадує ту, що зустрічається при:
544. Найбільш частою причиною смерті при інфекційному ендокардиті на І стадії є:
545. Найбільш часто інфекційний ендокардит викликають:
546. Яка із перерахованих вроджених вад частіше за все супроводжується розвитком інфекційного ендокардиту?
547. Назвіть найбільш стійку ознаку інфекційного ендокардиту:
548. Інфекційний ендокардит розвивається частіше при:
549. Найбільш частим етіологічним фактором при інфекційному ендокардиті на фоні вади серця є:
550. В діагностиці інфекційного ендокардита у хворого з вадою серця важливу роль відіграє наявність:
551. Найбільш частою причиною смерті хворого з інфекційним ендокардитом в ІІІ стадії є:
552. Основними лікувальними засобами при інфекційному ендокардиті є:
553. Ендокардит Лібмана-Сакса це:
554. Констриктивний перикардит етіологічно може бути:
555. При гострому перикардиті можуть бути слідуючі ЕКГ-ознаки:
556. Перикардит спостерігається при:
557. Найбільш частою причиною здавлюючого перикардиту слід вважати:
558. Найбільш частою з перелічених причин перикардиту є:
559. Виділіть захворювання, при яких не спостерігається хронічний констриктивний перикардит:
560. Визначте захворювання при якому не розвивається специфічне ураження міокарду:
561. Ділянка притуплення біля кута лопатки з бронхофонією тієї ж локалізації звичайно пов"язані з:
562. Антибіотиком вибору при лікуванні помірно резистентного стрептококового ендокардиту слід вважати:
563. При лікуванні гіпертрофічної кардіоміопатіі з обструкцією вихідного відділу лівого шлуночку не застосовують:
564. При яких, з перелічених нижче форм некоронарогенних хвороб серця, належить приймати великі дози вітамінів групи В?
565. Якщо у хворого з рестриктивною кардіоміопатією з'являється лівошлуночкова недостатність, слід приймати:
566. При консервативному лікуванні рестриктивної кардіоміопатії належить приймати:
567. Наперстянку не застосовують при наступних ураженнях серця:
568. При гіпертрофічній обструктивній кардіоміопатії не застосовують В-адреноблокатори у зв'язку з їх негативною інотропною і хронотропною дією:
569. Яка з перелічених комбінацій препаратів є найбільш ефективною при лікуванні міокардитів:
570. Обгрунтування призначення В-адреноблокаторів при лікуванні інфекційно-алергічного міокардиту:
571. Обгрунтування призначення глюкокортикостероїдів при міокардитах:
572. Калію оротат призначають хворим міокардитом з метою:
573. Тактика призначення В-адреноблокаторів при дилятаційній кардіоміопатії є наступною:
574. Показання до призначення серцевих глікозидів при дилятаційній кардіоміопатіі:
575. Показання до призначення глюкокортикостероїдів і імунодепресантів при кардіоміопатіях:
576. Показання до призначення гормональної терапії при лікуванні клімактеричної міокардіодистрофіі :
577. Основним антиаритмічним препаратом,що застосовується при гіпертрофічній кардіоміопатіі є:
578. Показаннями до курсового призначення прямих антикоагулянтів при міокардитах є:
579. При міокардитах направленню на МСЕК підлягають:
580. Тактика лікаря поліклініки при веденні хворих з наявністю І стадіі недостатності кровообігу:
581. При яких вадах серця з серцевою недостатностю не показані інгібітори АПФ:
582. Профілактичні заходи недостатності кровообігу у хворих з мітральним стенозом:
583. Найбільш достовірним показником гемодинаміки при оцінці функціі лівого шлуночку є визначення:
584. Раннім аускультативним симптомом набряку легень є:
585. Раннім рентгенологічним симптомом лівошлуночкової недостатності є:
586. Основним раннім симптомом правошлуночкової недостатності є:
587. Хвилинний об'єм серця у хворого з хронічною недостатністю кровообігу при зміні вертикальної позиції на горизонтальну:
588. Протодіастолічний ритм галопу більш за все характерний для:
589. Що слід пропонувати хворому змінити в дієті при застійній серцевій недостатністі:
590. При оцінці функції зовнішнього дихання у хворого з лівошлуночковою недостатністю з задишкою можна очікувати:
591. Найбільш частою причиною правошлуночкової недостатності слід вважати:
592. При застійній серцевій недостатності може виявлятись:
593. Які нейро-гуморальні зміни беруть участь в розвитку серцевої недостатності:
594. Серцеві глікозиди ведуть до:
595. Вкажіть, яку дію викликають серцеві глікозиди:
596. Які зміни на ЕКГ виникають при прийомі препаратів дігіталісу:
597. Які групи препаратів застосовують для лікування серцевої недостатності:
598. Збільшення збудливості міокарду при дігіталізації може бути результатом дефіциту:
599. Ознаками гіпердігіталізації є:
600. На користь глікозидної інтоксикації свідчать:
601. Нейрогуморальні зміни як наслідок серцевої недостатності призводять до:
602. При гіпердігіталізації проводять:
603. З якими сечогінними препаратами застосовують інгібітори АПФ:
604. Який із перерахованих препаратів може викликати гіпокаліємію:
605. Самим небезпечним ускладненням при діуретичній терапії є:
606. Тіазидні діуретики відносно протипоказані при:
607. Серцеві глікозиди не можна поєднувати з:
608. Тактика призначення серцевих глікозидів при гіпертрофічній кардіопатії:
609. Каптоприл застосовується при дилятаційній кардіоміопатії:
610. Лікування рефрактерних набряків при серцевій недостатності проводиться:
611. Який із перерахованих сечогінних препаратів відноситься до конкурентних антагоністів альдостерону?
612. Одним з протипоказів для призначенні сечовини є:
613. Протипоказом для використання наперстянки є:
614. Дефіцит магнію при серцевій недостатності може привести до:
615. Показання для проведення ехокардіографії:
616. Ехокардіографічне дослідження уточнює :
617. Медикаментозні засоби, які провокують та, або посилюють серцеву недостатність:
618. Кардіотоксичні препарати, які посилюють або провокують серцеву недостатність:
619. Основні групи антигіпертензивних препаратів, які пропонуються ВООЗ:
620. Препарат вибору для лікування артеріальної гіпертензії при аденомі передміхурової залози:
621. Терапія рефракторної серцевої недостатності :
622. Показання для проведення магнітно-резонансної томографії при серцевій недостатності :
623. Немедикаментозні засоби профілактики та лікування серцевої недостатності:
624. Основні групи медикоментозних засобів при лікуванні систолічної серцевої недостатності:
625. Тактика медикаментозного лікування хронічної серцевої недостатності :
626. Які сечогінні препарати не рекомендується призначати в комбінації з інгібіторами АПФ?
627. Побічні ефекти інгібіторів АПФ :
628. Основні причини розвитку хронічної серцевої недостатності:
629. Фактори,які сприяють розвитку хронічної серцевої недостатності:
630. Яка питома вага ішемічної хвороби серця в розвитку хронічної серцевої недостатності :
631. Неміокардіальні причини ураження міокарду:
632. Фактори ураження міокарду, пов"язані з гемодинамічним навантаженням:
633. Активація яких нейрогуморальних факторів є ведучими в розвитку хронічної серцевої недостатності :
634. Які цифри артеріального тиску вважаються підвищенними (тобто, свідчать про артеріальну гіпертензію по ВООЗ)?
635. Імунодепресанти, які застосовуються при системному червоному вовчаку:
636. Які симптоми характерні для СRЕSТ- синдрому?
637. Критерії поліміозиту:
638. Критерії синдрому Шарпа:
639. Клінічні критерії антифосфоліпідного синдрому:
640. Причини резистентності до діуретиків:
641. Перспективні направлення в лікуванні хронічної серцевої недостатності:
642. До системних уражень сполучної тканини відносяться слідуючі нозологічні одиниці , крім:
643. Основні фактори, які вважаються етіологічними для розвитку СЧВ:
644. Назвіть препарати, які сприяють виникненню медикаментозного системного червоного вовчака:
645. Про роль вірусної інфекції в етіології системного червоного вовчака свідчать:
646. Підвищення яких антигенів гістосумісності спостерігаються при системному червоному вовчаку?
647. Що лежить в основі імунорегулюючих порушень при системному червоному вовчаку?
648. Які аутоантитіла найчастіше виявляються і є патогномонічними для системного червоного вовчака?
649. Розвиток імунного запалення при системному червоному вовчаку пов'язаний з дією:
650. Які антитіла є маркерами медикаментозного системного червоного вовчака?
651. Патогенетична роль імунних коплексів при системному червоному вовчаку підтверджується:
652. Особливостями патоморфологічних змін при системному червоному вовчаку є:
653. Найбільш частий варіант перебігу системного червоного вовчака є:
654. Класичною діагностичною тріадою при системному червоному вовчаку є:
655. Які шкірні зміни найбільш характерні для системного червоного вовчака?
656. Основними діагностичними критеріями суглобового синдрому при системному червоному вовчаку є:
657. При лікуванні суглобового синдрому у хворих на системний червоний вовчак перевага віддається:
658. При системному червоному вовчаку частіше зустрічається:
659. Ураження ЦНС при системному червоному вовчаку:
660. Які прояви люпус-кардиту найбільш типові для системного червоного вовчака?
661. Назвіть характерні ознаки ендокардиту Лібмана-Сакса:
662. Які особливості синдрому Рейно при системному червоному вовчаку?
663. Специфічними змінами в легенях при системному червоному вовчаку є:
664. Які ознаки можуть вказувати на люпус-нефрит?
665. Основні клініко-лабораторні критерії діагностики антифосфоліпідного синдрому у хворих на системний червоний вовчак:
666. Які особливості перебігу системного червоного вовчака у чоловіків?
667. Найбільш важливими діагностичними тестами при системному червоному вовчаку є:
668. Який з глюкокортикостероїдних препаратів найменше викликає остеопороз, міопатію та затримку рідини:
669. Що лежить в основі утворення LЕ-клітин?
670. Які зміни з боку периферичної крові являються характерними для системного червоного вовчака?
671. З чим пов'язаний розвиток синдрому Верльгофа при системному червоному вовчаку?
672. Які препарати є ліками першого ряду для системного червоного вовчака при гострому перебігу?
673. Добова доза глюкокортикостероїдів та термін застосування необхідні для лікування хворих на системний червоний вовчак з клінікою люпус-нефриту та\або нейролюпусу:
674. Які препарати з групи імунодепресантів є препаратами вибору при при системному червоному вовчаку з ураженням нирок?
675. Які ускладнення є найбільш частими та важкими при використанні цитостатиків у хворих на системний червоний вовчак?
676. Переважно селективними інгібіторами ЦОГ-2 є:
677. Які методи екстракорпоральної терапії найбільш широко застосовуються при системному червоному вовчаку?
678. Для підгострого перебігу системного червоного вовчаку характерна наявність:
679. Маркером хронічного перебігу системного червоного вовчаку є:
680. Найбільше значення у діагностиці вовчакового гломерулонефриту має:
681. Пієлонефритичний синдром у хворих на системний червоний вовчак може виникнути при використанні:
682. Найбільш несприятливим у прогностичному відношенні серед клінічних проявів системного червоного вовчака є:
683. Розвиток люпус-кризу є наслідком:
684. Для усунення артеріальної гіпертензії у хворих на системний червоний вовчак найбільш доцільно використовувати:
685. Добова доза та термін призначення глюкокортикостероїдів для лікування системного червоного вовчака високого ступеню активності в сполученні з вісцеритами (без люпус-нефриту та нейролюпусу):
686. Показання до застосування комбінованої пульс-терапії при системному червоному вовчаку:
687. Які препарати є найбільш гепатотоксичними:
688. Найбільш небезпечні ускладнення у хворих на системний червоний вівчак при лікуванні глюкокортикостероїдами:
689. Яка лікувальна тактика при виникненні декомпенсованого тонзиліту у хворих на системний червоний вівчак:
690. Показання для застосування комбінованої пульс-терапії 6-метилпреднізолону та циклофосфаміду при системному червоному вовчаку є:
691. Через який термін від початку захворювання розвивається полісиндромність при гострому перебігу системного червоного вовчаку:
692. Найбільш частий варіант перебігу системного червоного вовчаку:
693. Тривалість захворювання системним червоним вовчаком при гострому перебігу без лікування становить не більше:
694. Який перебіг системного червоного вовчака найбільш благоприємний?
695. При системному червоному вовчаку найбільш часто спостерігаються наступні прояви ураження кістково-м'язевого апарату:
696. Еквівалентом "метелика" при системному червоному вовчаку є:
697. При якому системному захворюванні сполучної тканини найбільш часто зустрічається ексудативний плеврит?
698. Для якого захворювання ексудативний плеврит є діагностичним критерієм:
699. Характер ураження легень при системному червоному вовчаку:
700. На фоні яких системних уражень сполучної тканини найбільш часто розвивається туберкульоз:
701. Що сприяє активації або приєднанню туберкульозу при системному червоному вовчаку:
702. Характерне ураженя серця при системному червоному вовчаку
703. Що лежить в основі люпус-нефриту?
704. Які зміни крові найбільш часто спостерігаються у хворих на системний червоний вівчак?
705. В якому віці частіше зустрічається системний червоний вівчак?
706. При якому захворюванні з системних уражень сполучної тканини найбільш часто спостерігається аспіраційна пневмонія:
707. Для системного червоного вовчаку найбільш характерним є виявлення антитіл до:
708. LЕ - клітини являють собою:
709. До морфологічних змін при системному червоному вовчаку відносяться
710. Гістологічні та імунологічні зміни при люпус-нефриті
711. Який із нестероїдних протизапальних препаратів найбільш часто викликає гематологічні порушення при його тривалому прийомі в високих дозах:
712. При системному червоному вовчаку з'являється:
713. Ураження суглобів при системному червоному вовчаку спостерігається:
714. Які серозні оболонки частіше вражаються при системному червоному вовчаку:
715. Ендокардит Лібмана-Сакса є ознакою:
716. LЕ - клітини можна виявити при:
717. Пульс-терапія - це є внутрішньовенне призначення:
718. Які з названих ознак є характерними для системного червоного вовчаку?
719. Вовчаковий перикардит супроводжується:
720. Найбільш характерні ураження слизової оболонки порожнини роту, які спостерігаються при системному червоному вовчаку:
721. Характерні ураження суглобів при системному червоному вовчаку:
722. Характерні діагностичні ознаки перикардиту при системному червоному вовчаку:
723. Безпосередньою причиною смерті при системному червоному вовчаку є:
724. Основою для встановлення стійкої непрацездатності у хворих системним червоним вовчаком є:
725. Який із препаратів пригнічує дію інтерлейкіну-1?
726. Який з цитостатичних препаратів найбільш часто використовується для проведення комбінованої пульс-терапії:
727. Найбільш частим ускладненням при лікуванні амінохіноліновими препаратами хворих системним червоним вовчаком є:
728. В якому відсотку спостерігається ураження шлунково-кишкового тракту при призначенні індометацину:
729. При якому захворюванні можуть виявлятися в плевральному випоті LЕ - клітини?
730. При вживанні якого препарату можлива поява міастенічного синдрому у хворих на системний червоний вівчак:
731. Назвіть препарат, який селективно пригнічує активність Т - хелперів:
732. Вагітність при системному червоному вовчаку:
733. При наявності у хворих на системний червоний вівчак позитивної реакції Васермана необхідно верифікувати антифосфоліпідний синдром виявленням наступних факторів:
734. Захворювання, з якими частіше доводиться диференціювати дерматоміозит?
735. Який симптом є найбільш раннім при поліміозиті?
736. З якими захворюваннями шкіри частіше доводиться диференціювати дерматоміозит?
737. З якими захворюваннями, які супроводжуються ураженням м'язів, необхідно диференціювати поліміозит:
738. Найчастіші ураження суглобів при дерматоміозиті?
739. Найчастіші зміни крові при дерматоміозиті?
740. Найчастіші зміни нервової системи при дерматоміозиті?
741. З якими захворюваннями необхідно диференціювати поліміозит?
742. З якими із перерахованих захворювань найчастіше необхідно диференціювати дерматоміозит?
743. Які ураження селезінки спостерігаються при дерматоміозиті?
744. Які ураження печінки спостерігаються при дерматоміозиті?
745. Побічні дії при застосуванні метотрексату:
746. Які найбільш часті ураження дихальної системи при дерматоміозиті?
747. Які зміни на ЕКГ найбільш часто спостерігаються при дерматоміозиті?
748. Які найбільш часті ураження серцево-судинної системи спостерігаються при дерматоміозиті?
749. Яка із перерахованих ознак найбільш характерна для поліміозиту?
750. Яке із системних захворювань сполучної тканини необхідно диференціювати з пухлинним процесом?
751. Що сприяє ураженню легень при дерматоміозиті?
752. Які найбільш характерні лабораторні дані для дерматоміозиту?
753. Як змінюється хода при дерматоміозиті
754. Що необхідно використовувати при важких формах дерматоміозиту?
755. Які ділянки шкіри частіше уражуються при дерматоміозиті в початковий період?
756. Які найбільш часті ознаки виявляються при ураженні шлунково-кишкового тракту у хворих на дерматоміозит?
757. Яка найбільш характерна ознака на обличчі при дерматоміозиті?
758. Ураження яких груп м'язів характерно для раннього періоду дерматоміозиту?
759. Які основні механізми патогенезу дерматоміозиту?
760. Яка етіологія вторинного дерматоміозиту?
761. Які зміни з боку кистей спостерігаються при дерматоміозиті?
762. Який найбільш частий симптом спостерігається в період максимального розвитку поліміозиту?
763. Які особливості клініки дитячого дерматоміозиту?
764. Чим відрізняються паразитарні міозити від поліміозиту?
765. Які клінічні ознаки відрізняють прогресуючу м'язеву дистрофію від поліміозиту?
766. Які клінічні ознаки відрізняють системний червоний вівчак від дерматоміозиту?
767. Які клінічні ознаки відрізняють міастенію від поліміозиту?
768. Які ураження слизових оболонок спостерігаються при дерматоміозиті?
769. Побічні дії, які виникають при застосуванні циклофосфаміду:
770. Які глюкокортикортикостероїди не показані хворим на системні захворювання сполучної тканини з ознаками міозиту:
771. Які найбільш характерні лабораторні дані при ювенільному дерматоміозиті?
772. Які ураження лімфатичних вузлів спостерігаються при ювенільному дерматоміозиті:
773. Які найбільш характерні ознаки ураження м'язів при ювенільному дерматоміозиті?
774. Які ураження шкіри і підшкірної клітковини спостерігаються при ювенільному дерматоміозиті?
775. Які особливості ураження слизових оболонок при ювенільному дерматоміозиті?
776. Які клінічні ознаки ураження суглобів при ювенільному дерматоміозиті?
777. В якому віці частіше зустрічається ювенільний дерматоміозит?
778. Які важкі ураження м'яких тканин спостерігаються при ювенільному дерматоміозиті ІІІ ступеню активності?
779. Які найбільш характерні ознаки ураження шлунково-кишкового тракту при ювенільному дерматоміозиті:
780. Які препарати є найбільш гепатотоксичними:
781. Які групи м'язів частіше пошкоджуються в ранній період поліміозиту?
782. Які захворювання викликають паранеопластичний дерматоміозит?
783. Які препарати застосовуються для базисної терапії хронічного перебігу дерматиміозиту з акт. І ст.?
784. Можливі зміни легень при системному червоному вовчаку:
785. Які препарати найбільш показані для лікування кальцинозу при дерматоміозиті?
786. Які дози преднізолону показані при гострому дерматоміозиті?
787. Які препарати найбільш показані при дерматоміозиті?
788. Які препарати найбільш показані при порушенні функціі м'язів Ш ступеню при дерматоміозиті ?
789. Які найбільш небезпечні ускладнення спостерігаються при ураженні м'язів глотки у хворих на дерматоміозит?
790. Які найбільш достовірні методи діагностики поліміозиту?
791. Які ураження опорно-рухового апарату не характерні для дерматоміозиту:
792. Ураження яких ділянок серця та судин не характерні для дерматоміозиту:
793. Клініка паранеопластичного дерматоміозиту може проявлятись:
794. Дерматоміозит у онкологічного хворого свідчить про:
795. Зміни в легенях при дерматоміозиті найчастіше зумовлені:
796. Яка з ознак характерна для вогнищевої склеродермії?
797. Чи можуть спостерігатись при вогнищевій склеродермії зміни в лабораторних тестах:
798. Найбільш часте ураження легень при ССД?
799. Чи можуть при ССД розвиватись бронхоектази?
800. Найбільш характерні скарги з боку шлунково-кишкового тракту у хворих ССД:
801. Ознаки ураження судин малого кола кровообігу при ССД:
802. Що означає термін"бджолині соти" при ССД ?
803. Який найбільш характерний синдром облітеруючої ангіопатії спостерігається при хронічному перебігу ССД:
804. При яких захворюваннях може розвиватися легеневе серце?
805. Чим зумовлений розвиток легеневого серця при ССД?
806. Яка ознака характерна для склеродермії?
807. Ураження обличчя при склеродермії:
808. Які фактори можуть бути індукторами у виникненні системної склеродермії?
809. В якому відсотку спостерігається ураження шлунково-кишкового каналу при призначенні індометацину:
810. Системна склеродермія частіше розвивається у віці:
811. Найчастіше ураження серця при системній склеродермії:
812. Який тип пневмосклерозу найчастіше спостерігається при системній склеродермії?
813. Ранні ознаки системної склеродермії:
814. Які характерні зміни для системної склеродермії спостерігаються в підшкірній клітковині?
815. Ураження міокарду при системній склеродерміі зумовлено:
816. Препаратами базової терапіі при системній склеродерміі є:
817. Які ураження серця не властиві для системної склеродерміі хронічного перебігу?
818. З якими захворюваннями необхідно диференціювати системну склеродермію:
819. Які із перерахованих лабораторних ознак не характерні для системної склеродерміі:
820. Найбільш характерні ураження шлунково-кишкового тракту при системній склеродерміі:
821. Які імунологічні показники найбільш специфічні для системної склеродермії:
822. Пошкодження ендотелію судин при системній склеродерміі не супроводжується:
823. Для стадії індурації при системній склеродерміі характерно:
824. Синдром Тиб'єржа-Вейссенбаха характеризується відкладанням солей кальцію,за винятком:
825. Лабораторними ознаками системної склеродерміі являються перераховані,за винятком:
826. При розвитку злоякісноі гіпертензіі при системній склеродерміі найбільш ефективний:
827. При лікуванні системноі склеродерміі найбільший ефект спостерігається при призначенні:
828. При І ступеню активності системноі склеродермії показано:
829. Синдром Рейно при системній склеродерміі характеризується наступними фазами:
830. Ураження суглобів при системній склеродерміі характеризується:
831. При системній склеродермії найчастіше спостерігаються наступні синдроми:
832. Найбільш важливим діагностичним критерієм системноі склеродерміі являється:
833. При якому із перерахованих захворювань найчастіше зустрічається синдром Шегрена:
834. Найбільш характерні ураження шкіри при системному червоному вовчаку:
835. Ураження шкіри, специфічні для системної склеродермії:
836. Для синдрому Рейно характерні наступні ознаки:
837. Лікування купренілом може ускладнюватись:
838. Який із нестероїдних протизапальних препаратів найбільш часто викликає гематологічні порушення при його тривалому прийомі в високих дозах:
839. Д-пеніциламін застосовується в наступних випадках системної склеродерміі:
840. Для ССД найбільш характерно:
841. Ураження м'язів при дерматоміозиті підтверджують:
842. При системній склеродермії специфічним імунологічним лабораторним критерієм є:
843. Який із цитостатиків є препаратом вибору в лікуванні дерматоміозиту:
844. До системних проявів хвороби Шегрена відносяться:
845. Який із перерахованих факторів не сприяє виникненню системної склеродермії?
846. Синдром Рейно є ознакою:
847. Схема лікування хвороби Шегрена при наявності ураження нирок (імунокомплексний гломерулонефрит):
848. Вазоспастична реакція при синдромі Рейно частіше розвивається після:
849. Яке захворювання було вперше описане Шарпом та співавт.?
850. Хто частіше хворіє змішаним захворованням сполучної тканини?
851. Яка із перерахованих ознак найчастіше зустрічається при хворобі Шарпа?
852. Який із перерахованих органів найбільш рідко уражується при хворобі Шарпа?
853. Який із перерахованих імунологічних маркерів є специфічним для хвороби Шарпа :
854. Найбільш характерна лабораторна ознака при хворобі Шарпа?
855. Найбільш характерне ураження кистей при хворобі Шарпа?
856. Найбільш характерні ознаки ураження м'язів при хворобі Шарпа?
857. Найбільш ефективні групи препаратів при ураженні м'язів у хворих хворобою Шарпа?
858. Який з перерахованих синдромів при хворобі Шарпа несприятливо впливає на перебіг захворювання?
859. Які органи та системи частіше уражуються при хворобі Шегрена?
860. Який із синдромів є несприятливим для прогнозу життя при хворобі Шарпа?
861. Найбільш характерні клінічні ознаки хвороби Шегрена:
862. При наявності якого клінічного синдрому застосовується пульс-терапія при хворобі Шегрена:
863. Який метод ранньої діагностики синдрому (хвороби) Шегрена являється найбільш цінним?
864. При якому захворюванні частіше зустрічається синдром Шегрена?
865. Хто частіше хворіє синдромом (хворобою) Шегрена?
866. Диференціальна ознака еозинофільного фасциїту при проведенні диференціальної діагностики з системною склеродермією:
867. Схема лікування хвороби Шегрена при ураженні легень:
868. Схема лікування хвороби Шегрена при наявності тепского поліомієліту:
869. Яке ускладнення при синдромі (хворобі) Шегрена являється найбільш небезпечним для життя?
870. Яка клінічна ознака частіше зустрічається при синдромі (хворобі) Шегрена?
871. Характерні зміни зі сторони крові при синдромі (хворобі) Шегрена:
872. Препарати вибору при неускладненому синдромі Шегрена:
873. Схема лікування хвороби Шегрена при наявності гіпергама-кріоглобулінемічної пурпури:
874. Схема лікування хвороби Шегрена при наявності цереброваскуліту:
875. Який препарат показаний при ксерофтальміі?
876. З якими з перерахованих захворювань частіше проводиться диференційна діагностика хвороби Шегрена?
877. Для рецидивуючого поліхондриту характерно:
878. Для рецидивуючого поліхондриту найбільш типово:
879. Найбільш типовими клінічними ознаками рецидивуючого поліхондриту є:
880. Характерними клінічними ознаками рецедивуючого поліхондриту можна вважати:
881. Які патологічні зміни при рецидивуючому поліхондриті ведуть до розвитку дихальної недостатності?
882. Яке ураження серцево-судинної системи найбільш характерне для рецидивуючого поліхондриту?
883. Схема лікування хвороби Шегрена при наявності виразково-некротичного васкуліту:
884. Найбільш частою причиною смерті при рецидивуючому поліхондриті:
885. Для лікування рецидивуючого поліхондриту застосовуються:
886. Для якого із перерахованих захворювань є характерним розвиток карієсу?
887. Характерна лабораторна ознака при хворобі Шегрена:
888. Можливі варіанти перебігу хвороби Шегрена:
889. При рецидивуючому поліхондриті ерозивні зміни на R-грамі суглобів:
890. При синдромі Тітце морфологічні зміни розвиваються:
891. Препарати вибору для лікування підгострого перебігу хвороби Шегрена:
892. Який із системних проявів частіше всього спостерігається при хворобі Шегрена:
893. Синдром Тітце необхідно диференціювати з :
894. Найбільш характерне ураження легень при хворобі Шегрена
895. Для дифузного фасциїту характерно:
896. З яким захворюванням найбільш часто необхідно диференціювати еозинофільний фасциїт:
897. При якому із перерахованих захворювань розвивається симптом гіперв'язкості:
898. Основний лікарський засіб лікування дифузного еозинофільного фасциїту:
899. Характерна лабораторна ознака для хвороби Шегрена:
900. Для дифузного еозінофільного фасциїту характерно:
901. Який із препаратів пригнічує дію інтерлейкіну-1?
902. Найбільш раннім проявом дифузного еозинофільного фасциїту є:
903. Основними провокуючими факторами дифузного фасциїту є:
904. Для якого захворювання з групи системних захворювань сполучної тканини характерна клітинна інфільтрація з макрофагів і еозинофілів в фасції?
905. При якому захворюванні із групи системних захворювань сполучної тканини в випадку патогенетичної терапії можливе застосування циметидину?
906. Зміни судин в зоні фасцій у вигляді дилятацій венул і капілярів спостерігаються при:
907. Ранніми ознаками дифузного фасциїту є:
908. Зміни шкіри по типу "апельсинової шкірки" характерне для:
909. Для дифузного фасциїту характерні наступні лабораторні показники:
910. Препаратом вибору в лікуванні дифузного фасциїту є:
911. Найбільш типовими змінами клінічного аналізу крові для дифузного фасциїту є:
912. Як антифіброзна терапія при дифузному фасциїті найчастіше застосовується :
913. Дифузний еозинофільний фасциїт являє собою:
914. Дифузний еозинофільний фасциїт раніше розглядався як варіант наступного захворювання:
915. Найбільш характерні морфологічні прояви дифузного еозинофільного фасциїту:
916. Найбільш характерна локалізація затвердінь м'яких тканин при дифузному еозинофільному фасциїті:
917. Симптом "апельсинової шкірки" при дифузному еозинофільному фасциїті це:
918. При дифузному еозинофільному фасциїті ураження суглобів супроводжується:
919. Для дифузного еозинофільного фасциїту є характерним:
920. При торпідному перебігу дифузного еозинофільного фасциїту показані:
921. До системних васкулітів відносяться усі захворювання, крім:
922. Що лежить в основі розвитку клінічних симптомів системних васкулітів?
923. Для вузликового поліартеріїту характерним є ураження:
924. Що зумовлює розвиток легеневого серця при вузликовому поліартеріїті?
925. Бронхоспастичний синдром є типовим для дебюту:
926. Яка ознака є найбільш характерною для вузликового поліартеріїту?
927. Яка ознака ураження нирок є характерною для хворих з хронічним перебігом вузликового поліартеріїту?
928. При вузликовому поліартеріїті найчастіше уражуються судини:
929. До васкулітів з ураженням артерій малого калібру відносять:
930. Вкажіть ознаки типові при поєдненні вузликового поліартеріїту з хронічним гепатитом:
931. Для вузликового поліартеріїту характерним є:
932. Для вузликового поліартеріїту є характерними наступні клінічні симптоми, крім:
933. Найчастіше вузликовим поліартеріїтом хворіють:
934. До симптомів дебюту вузликового поліартеріїту відносяться:
935. При вузликовому поліартеріїті в разі інфікування вірусом гепатиту В частіше зустрічаються:
936. Як часто при вузликовому поліартеріїті виявляється в сироватці / HВsАg / поверхневий антиген гепатиту В?
937. Які ураження шкіри віднесено до класифікаційних критеріїв вузликового поліартеріїту?
938. Найчастішою ознакою моноорганного варіанту вузликового поліартеріїту є:
939. Артеріальна гіпертензія при вузликовому поліартеріїті зумовлена:
940. Який гіпотензивний препарат є найбільш ефективним при вузликовому поліартеріїті?
941. Абдомінальний синдром при вузликовому поліартеріїті частіше зумовлений ураженням:
942. Назвіть найбільш характерні для вузликового поліартеріїту ураження нервової системи:
943. Для якого з перерахованних захворювань є характерним лейкоцитоз?
944. Для вузликового поліартеріїту найбільш характерним ураженням легень є:
945. Для синдрому Чарга-Стросса характерним є:
946. Гіпереозінофілія спостерігається при:
947. Основною клінічною ознакою ураження серця при синдромі Чарга-Стросса є:
948. Які твердження відносно синдрому Чарга-Стросса вірні?
949. Вкажіть найбільш часту причину смерті при вузликовому поліартеріїті:
950. Ураження яких органів частіше зумовлює прогноз при синдромі Чарга-Стросса:
951. При синдромі Чарга-Стросса середньої важкости перебігу препаратом вибору є:
952. Які ознаки є характерними для шкірно-тромбангітичного синдрому при вузликовому поліартеріїті?
953. Хворим на вузликовий поліартеріїт при наявністі в сиворотці HВеАg протипоказані:
954. Яка ознака дозволяє диференціювати ревматоїдний артрит від вузликового поліартеріїту:
955. Лікування хворого на вузликовий поліартеріїт починають преднізолоном в добовій дозі:
956. Перебіг вузликового поліартеріїту може ускладнюватися:
957. При вузликовому поліартеріїті з системними ураженнями базовою терапією є:
958. Гігантоклітинний темпоральний артеріїт це:
959. До імунокомплексних васкулітів належить:
960. Які симптоми з перелічених виявляються на очному дні при вузликовому поліартеріїті?
961. При важкому перебігу некротичного васкуліту циклофосфамід призначають в добовій дозі:
962. Для вузликового поліартеріїту є вірними всі твердження, крім:
963. Яке захворювання частіше зустрічається у чоловіків?
964. Біопсія яких тканин важлива для діагностики вузликового поліартеріїту?
965. Які з уражень ендокринної системи при вузликовому поліартеріїті найчастіше зустрічаються?
966. Яка з перелічених хвороб є синонімом облітеруючого тромбангіїту?
967. Для облітеруючого тромбангіїту типовим є ураження:
968. Облітеруючим тромбангіїтом частіше хворіють:
969. Для облітеруючого тромбангіїту типовими є наступні морфологічні зміни в судинах:
970. При облітеруючому тромбангіїті в першу чергу уражуються судини:
971. Першою ознакою у більшості хворих на облітеруючий тромбангіїт є:
972. Хворим на облітеруючий тромбангіїт з ураженням внутрішніх органів показані:
973. Для вісцерального варіанту облітеруючого тромбангіїту типовим є часте ураження судин:
974. Діагноз облітеруючого тромбангіїту підтверджують наступні інструментальні методи дослідження:
975. Для облітеруючого тромбангіїту на відміну від облітеруючого атеросклерозу характерні наступні ангіографічні ознаки:
976. Гігантоклітинним темпоральним артеріїтом страждають переважно:
977. Для хворобі Хортона характерним є ураження:
978. Для хвороби Хортона характерними є наступні ознаки, крім:
979. При неспецифічному аортоартеріїті виділяють наступні типи ураження судин:
980. При неспецифічному аортоартеріїті ІІ типу характерне ураження:
981. При неспецифічному аортоартеріїті І типу уражаються:
982. При неспецифічному аортоартеріїті ІV типу уражаються:
983. Найбільш частою локалізацією патологічного процесу при неспецифічному аортоартеріїті є:
984. Характерною ознакою ураження легень при неспецифічному аортоартеріїті є?
985. Вкажіть основний симптом, що є характерним для звуження нисхідного грудного відділу аорти при хворобі Такаясу:
986. Різний рівень систолічного АТ в верхній і нижній половині тіла при хворобі Такаясу вказує на:
987. При неспецифічному аортоартеріїті в активну фазу морфологічно виявляють:
988. Вкажіть етіологію геморагічного васкуліту:
989. Для геморагічного васкуліту типовим є ураження:
990. Вкажіть ознаку,яка найчастіше зустрічається при геморагічному васкуліті:
991. Вкажіть клінічні варіанти перебігу хвороби, що спостерігаються при гігантоклітинному темпоральному артеріїті:
992. Для гігантоклітинного темпорального артеріїту є характерними всі симптоми, крім:
993. Ознаками активності запального процесу при хворобі Хортона є:
994. Чи є характерним ураження легень для хвороби Хортона?
995. Для якого захворювання при гістологічному дослідженні скроневої артерії характерна картина гранулематозного ангіїту з гігантськими клітинами?
996. Для пурпури при геморагічному васкуліті є характерними всі ознаки, крім:
997. У хворих на геморагічний васкуліт з ізольованою гематурією виявляють наступний морфологічний варіант гломерулонефриту:
998. Для геморагічного васкуліту є характерними всі ознаки, крім:
999. При шкірно-суглобовому варіанті геморагічного васкуліту призначають всі групи препаратів, крім:
1000. Які твердження відносно гранульоматозу Вегенера є вірними?
1001. Який з перерахованих методів обстеження є найбільш інформативним для діагностики гранульоматозу Вегенера?
1002. Які ознаки не є характерними для гранульоматозу Вегенера?
1003. Характерні рентгенологічні ознаки ураження легень при гранульоматозі Вегенера:
1004. Для гранульоматозу Вегенера не є характерним некротизуючий гранульоматозний васкуліт:
1005. Гранульоматоз Вегенера частіше всього дебютує ураженням:
1006. В дебюті гранульоматозу Вегенера в типових випадках спостерігаються зміни з боку:
1007. Діагностичними критеріями гранульоматозу Вегенера є наступні ознаки, крім:
1008. До клінічних проявів патології нирок при гранульоматозі Вегенера відносять всі симптоми, крім:
1009. Для ураження легень при гранульоматозі Вегенера не є типовим наявність:
1010. Який показник найбільш достовірно підтверджує діагноз мікроскопічного поліангіїту?
1011. В лікуванні хворих на мікроскопічний поліангіїт використовують всі препарати і методи, крім:
1012. При якому васкуліті на початку хвороби використовують бісептол?
1013. Для мікроскопічного поліангіїту характерним є ураження:
1014. Про патологію нирок при мікроскопічному поліангіїті свідчить:
1015. Для ураження легень при мікроскопічному поліангіїті типові наступні ознаки:
1016. Клінічною тріадою синдрому Бехчета є наступні ознаки:
1017. Для синдрому Бехчета не є характерними:
1018. Для енцефаліту при синдромі Бехчета характерні наступні ознаки:
1019. При морфологічному вивченні мозку у хворих на синдром Бехчета з ураженням нервової системи виявляють:
1020. Який діагностичний критерій синдрому Бехчета є обов'язковим:
1021. При лікуванні менінгоенцефаліту при синдромі Бехчета препаратом вибору є:
1022. Для хвороби Кавасакі не є характерним:
1023. Хвороба Кавасакі відноситься до хвороб:
1024. При гістологічному обстеженні біоптату назофарингіальної ділянки у хворих на гранульоматоз Вегенера знаходять:
1025. При гострому прогресуючому перебігу гранульоматозу Вегенера застосовується наступна початкова добова доза циклофосфану (для внутрішньовенного введення):
1026. Метотрексат у хворих на гранульоматоз Вегенера застосовують в дозі:
1027. Для синдрому Чарга-Стросса характерним є сегментарне ураження середніх та дрібних артерій м'язового типу всіх областей, крім:
1028. Для гранульоматозу Вегенера характерним є наявність наступних імуногенетичних маркерів:
1029. До діагностичних критеріїв еозинофільного гранульоматозного васкуліту не відноситься:
1030. Вкажіть ознаки, які є характерними для ревматичної поліміалгії?
1031. Для хвороби Бехчета характерним є наявність наступних імуногенетичних маркерів:
1032. До діагностичних критеріїв ревматичної поліміалгії не відносяться:
1033. Вкажіть ознаки загальні для ревматичної поліміалгії і поліміозиту:
1034. Для хворих на ревматичну поліміалгію характерним є:
1035. Для облітеруючого тромбангіїту характерним є наявність наступних імуногенетичних маркерів:
1036. При диференційній діагностиці ревматичної поліміалгії немає необхідності виключати:
1037. В лікуванні ревматичної поліміалгії ведуче значення належить:
1038. Вкажіть, що зумовлює прогноз при ревматичній поліміалгії:
1039. Для ревматичної поліміалгії не є характерним:
1040. Ревматична поліміалгія - це:
1041. Яка лабораторна ознака є найбільш типовою для ревматичної поліміалгії:
1042. Ревматичною поліміалгією хворіють в основному:
1043. Які твердження відносно ревматичної поліміалгії вірні?
1044. Змішана кріоглобулінемія найчастіше зумовлює розвиток:
1045. Для кріоглобулінемічного васкуліту типовим є ураження:
1046. Які з можливих причин зумовлюють розвиток кріоглобулінемічного васкуліту?
1047. Вкажіть найбільш типову локалізацію уражень суглобів при ревматоїдному артриті:
1048. Вкажіть частоту суглобової форми ревматоїдного артриту:
1049. Вкажіть найчастіший варіант початоку ревматоїдного артриту:
1050. Яке ураження плеври найчастіше зустрічається при РА?
1051. Ураження легень при РА найчастіше буває у вигляді:
1052. Який пневмосклероз може розвиватися при РА?
1053. Чи бувають ревматоїдні вузлики в легенях при РА?
1054. Найбільш ефективний препарат в лікуванні інтерстиціальної пневмонії при РА ?
1055. Що таке симптом Каплана?
1056. Найбільш частий варіант ураження судин при ревматоїдному артриті ?
1057. Ураження м'язів при ревматоїдному артриті:
1058. Найбільш часте ураження серця при ревматоїдному артриті?
1059. Ураження нервової системи при ревматоїдному артриті:
1060. Ураження легень і плеври при ревматоїдному артриті:
1061. Ураження нирок при ревматоїдному артриті:
1062. Ураження печінки і шлунково-кишкового тракту при ревматоїдному артриті:
1063. Найбільш характерні ознаки продромального періоду ревматоїдного артриту:
1064. Що таке "кістковий блок" променевозап'ясного суглобу?
1065. Найбільш часта локалізація ревматоїдних вузликів при ревматоїдному артриті:
1066. Рентген - характеристика І стадії ревматоїдного артриту:
1067. Рентген-характеристика ІІ стадії ревматоїдного артриту:
1068. Рентген-характеристика ІІІ стадії ревматоїдного артриту:
1069. Рентген-характеристика ІV стадії ревматоїдного артриту:
1070. Що таке серопозитивний ревматоїдний артрит?
1071. Прогностичне значення ревматоїдного фактору:
1072. Зміна білкового складу крові при прогресуючому ревматоїдному артриті:
1073. В яких випадках визначається антинуклеарний фактор при ревматоїдному артриті:
1074. Нормальна синовіальна рідина:
1075. Що таке рагоцити при ревматоїдному артриті?
1076. Що таке синдром Фелті?
1077. Найбільш часте поєднання ревматоїдного артриту та інших хвороб:
1078. Лабораторні критерії неактивного РА:
1079. Лабораторні критерії РА І ст. активності:
1080. Лабораторні критерії РА ІІ ст. активності:
1081. Лабораторні критерії РА ІІІ ст. активності:
1082. Що таке індекс Річі або суглобовий індекс при РА?
1083. Клінічні критерії неактивного РА:
1084. Клінічні критерії РА І ст. активності:
1085. Клінічні критерії РА ІІ ст. активності:
1086. Клінічні критерії РА ІІІст. активності:
1087. Об'єктивні клінічні критерії активності РА:
1088. Суб'єктивні критерії активності РА:
1089. Принципи лікування хворих РА:
1090. Препарати вибору при повільнопрогресуючому РА:
1091. Препарати вибору для базисної терапії РА І ст. активності:
1092. Базисна терапія РА ІІ-ІІІст. активності процесу:
1093. Вибір засобів при серопозитивному РА:
1094. Вибір препаратів при РА з вісцеритами
1095. Показання до повної відміни делагілу при РА:
1096. Тривалість кризотерапії при РА:
1097. Найбільш небезпечні ускладнення кризотерапії при РА:
1098. Можливі поєднання солей золота та інших препаратів при РА:
1099. Часті ускладнення при прийомі цитостатиків при РА:
1100. Показання для призначення Д-пеніциламіну при РА:
1101. Протипоказанння для застосування ГКС при РА:
1102. Показання для застосування ГКС при РА:
1103. Застосування ГКС при олігоартритах при РА:
1104. Показання до застосування НПЗП при РА:
1105. Оптимальне застосування ДМСО при РА:
1106. Що відноситься до пролонгованих ГКС
1107. Показання до застосування бенорилату при РА:
1108. Показання до застосування артепарона при РА:
1109. Що таке синовектомія за допомогою ліків при РА:
1110. Показання для внутрішньосуглобового введення радіоактивного золота при РА
1111. Протипоказання для введення радіоактивного золота в суглоб при РА:
1112. Показання до застосування лазерної терапії при РА:
1113. Показання до застосування румалону при РА:
1114. Показання до фізіотерапевтичних методів при РА:
1115. Показання до санаторно-курортного лікування РА:
1116. Що таке "місцева активність" при РА?
1117. Що таке ювенільний РА?
1118. Основні відміни ЮРА від РА
1119. Рентген-ознаки при ЮРА
1120. Що таке синдром Стілла?
1121. Найбільш часте ураження внутрішніх органів і систем при синдромі Стілла:
1122. Що таке алергосептичний синдром (синдром Віслера-Фанконі) ?
1123. Показання до синовектомії при РА:
1124. Показання до внутрішньосуглобового введення медикаментів:
1125. Яке твердження вірне?
1126. Ревматоїдний фактор - це частіше антитіла:
1127. Грануляційна тканина при РА локалізується:
1128. Побічні ефекти при прийомі НПЗП у хворих на РА:
1129. Клінічна ремісія при РА може наступити:
1130. Остеопороз в кістках при РА частіше буває в:
1131. Яка комбінація медикаментів найбільш прийнятна у хворих РА з виразковою хворобою
1132. Найбільш небезпечне ускладнення при внутрішньосуглобовому введенні ГКС:
1133. Ульнарна девіація у хворих РА обумовлена:
1134. Кіста Бекера діагностується у хворих РА при ураженні суглобів:
1135. У хворих РА паннус трансформується в:
1136. При біопсії синовії у хворих РА знаходять:
1137. Тижнева доза метотрексату при РА:
1138. Добова доза при 80% пульс-терапії у хворих РА:
1139. Добова доза метипреду при пульс-терапії у хворих РА:
1140. Тривалість пульс-терапії у хворих РА:
1141. Відповідно до якого наказу хворі на РА підлягають диспансерному спостереженню?
1142. Які задачі диспансерного етапу лікування?
1143. Яка ціль курортного лікування хворих на ревматоїдний артрит?
1144. На які курорти направляються хворі з ревматоїдним артритом:
1145. Задачі курортного лікування:
1146. Хто проводить медичний відбір хворих з ревматоїдним артритом на санаторно-курортне лікування:
1147. Які показання для направлення хворих на ревматоїдний артрит на курорт:
1148. Які курорти з радоновими ваннами прийнятні для лікування хворих на РА?
1149. Які курорти з сірчановодневими джерелами прийнятні для лікування хворих на РА:
1150. Які грязьові курорти використовуються при лікуванні хворих на РА:
1151. Які курорти показані хворим з гіпертонічною хворобою І ст.?
1152. Які курорти показані хворим з ревматоїдним артритом в поєднанні з порушенням обміну речовин, кардіосклерозом
1153. Які курорти показані хворим з ревматоїдним артритом в поєднанні з хворобами органів травлення?
1154. Які курорти показані хворим з ревматоїдним артритом та хворобами периферичної нервової системи?
1155. Хворі зі стійкими артралгіями та невираженими ексудативними змінами в суглобах направляються на курорти:
1156. На які курорти направляються хворі з прогресуючим перебігом ревматоїдного артриту, частими і тривалими загостреннями, торпідним перебігом?
1157. Хвороба Бехтєрєва характеризується ушкодженням:
1158. Анкілозуючий спонділоартрит частіше зустрічається у чоловіків в віці:
1159. Анкілозуючий спонділоартрит зустрічається серед населення:
1160. Як часто зустрічаеться антиген гістосумісності HLА В27 при хворобі Бехтєрєва?
1161. Якими є етіологічні фактори анкілозуючого спондилоартриту?
1162. Патанатомічна картина анкілозуючого спонділоартриту:
1163. Найбільш типова локалізація ураження суглобів при хворобі Бехтєрєва?
1164. Для хвороби Бехтєрєва характерно:
1165. Як часто бувають ураження легень при хворобі Бехтєрєва?
1166. Фактори, які сприяють легеневій патологіі при хворобі Бехтєрєва?
1167. При якому захворюванні може бути прогресуючий фіброз верхівок легенів?
1168. Чим зумовлений розвиток легеневого серця при хворобі Бехтєрєва?
1169. Початкові прояви хвороби Бехтєрєва:
1170. Характерні клінічні прояви хвороби Бехтєрєва:
1171. Характерна осанка хворих на хворобу Бехтєрєва:
1172. Типові ураження нервової системи при хворобі Бехтєрєва:
1173. Ураження очей при хворобі Бехтєрєва:
1174. Типові ураження нирок при хворобі Бехтєрєва:
1175. Клінічний перебіг хвороби Бехтєрєва:
1176. Клінічна форма хвороби Бехтєрєва, що зустрічається найбільш часто:
1177. Найбільш характерні клініко-лабораторні ознаки тяжкого перебігу хвороби Бехтєрєва:
1178. Характерна вада серця при хворобі Бехтєрєва:
1179. Діагностичні критерії хвороби Бехтєрєва:
1180. Для ранньої діагностики хвороби Бехтєрєва необхідно провести рентген-обстеження:
1181. Диференційна діагностика початкових проявів хвороби Бехтєрєва проводиться з:
1182. З якими ендокринними захворюваннями диференціюють хворобу Бехтєрєва?
1183. Діагностичні рентгенологічні ознаки хвороби Бехтєрєва:
1184. Препарат вибору при хворобі Бехтєрєва з нестероїдних протизапальних препаратів:
1185. Які препарати знімають напруження м'язів при хворобі Бехтєрєва?
1186. При хворобі Бехтєрєва глюкокортикостероїди найбільш частіше призначають у дозах:
1187. При тривалому перебігу хвороби Бехтєрєва з високою активністю використовують:
1188. Які фізіотерапевтичні процедури призначають при хворобі Бехтєрєва при високій активності?
1189. Показання для бальнеотерапії та грязелікування при хворобі Бехтєрєва:
1190. Що містить комплексна терапія при хворобі Бехтєрєва?
1191. Показання до внутрішньосуглобового введення глюкокортикостероїдів при хворобі Бехтєрєва:
1192. Показання до пульс-терапії при хворобі Бехтєрєва:
1193. Прогноз при хворобі Бехтєрєва:
1194. Особливості перебігу хвороби Бехтєрєва у жінок:
1195. Що таке скандинавський варіант хвороби Бехтєрєва?
1196. Ураження серцевосудинної системи при хворобі Бехтєрєва, яке найбільш часто зустрічається:
1197. Інформативність сучасних методів дігностики при хворобі Бехтєрєва:
1198. Для хвороби Рейтера є характерними:
1199. Найбільш достовірним збудником хвороби Рейтера є:
1200. Характерна тріада при хворобі Рейтера:
1201. При хворобі Рейтера поява сліпоти частіше зумовлена:
1202. Загальними ознаками серонегативних артритів являються:
1203. До групи серонегативних спондилоартритів не відноситься:
1204. Відмінними патоморфологічними ознаками хронічного синовіїту при псоріатичному артриті є:
1205. Які особливості є притаманними для псоріатичного артриту:
1206. Найбільш характерна локалізація дерматозу у хворих псоріатичним артритом?
1207. Класичний тип ураження суглобів при псоріатичному артриті:
1208. Характерна клінічна ознака псоріатичного артриту:
1209. При рентгенологічному обстеженні хребта у хворих на псоріатичний артрит виявляються:
1210. Основні діагностичні критерії псоріатичного артриту:
1211. Ознака мутилюючого артриту при псоріатичний артропатії:
1212. Для псоріатичного артриту на відміну від ревматоїдного характерно:
1213. Найбільш характерними клінічними ознаками псоріатичного артриту є:
1214. Діагноз псоріатичного артриту підтверджує:
1215. Діагноз псоріатичного артриту є сумнівним при наявності:
1216. При диференційній діагностиці псоріатичного артриту на відміну від хвороби Бехтєрєва враховуються:
1217. Ефективними дозами індометацину при псоріатичному артриті є:
1218. Специфічною лабораторною діагностичною ознакою псоріатичного артриту являється:
1219. Для серонегативних спондилоартритів не є характерним:
1220. При якому захворюванні спостерігається рентгенологічний прояв " олівець у склянці"?
1221. Для якого артриту є характерними ураження у дебюті захворювання суглобів-виключень (МФ 1 пальця і ПМФ 5 пальця):
1222. Для хвороби Рейтера є характерною наявність:
1223. Для якого артриту є характерною зміна кольору шкіри над ураженними суглобами:
1224. Рентгенологічними ознаками хвороби Рейтера є:
1225. Яка з діагностичних ознак є найбільш значимою при хворобі Рейтера:
1226. Найбільш часто хворобу Рейтера диференціюють з:
1227. На відміну від хвороби Бехтєрєва для хвороби Рейтера є характерним:
1228. Етіотропну терапію хвороби Рейтера слід проводити:
1229. Ефективною початковою дозою тетрацикліну при хворобі Рейтера є:
1230. Внутрішньосуглобові ін'єкції глюкокортикостероїдів при хворобі Рейтера показані:
1231. Наявність антигена HLА В-27 у хворих хворобою Рейтера обумовлює:
1232. Який лабораторний метод дослідження дозволяє достовірно підтвердити етіологію хвороби Рейтера?
1233. Для суглобового синдрому при хворобі Рейтера не є характерним:
1234. Важливою діагностичною ознакою хвороби Рейтера є:
1235. Діагноз хвороби Рейтера піддається сумніву при наявності:
1236. До діагностичних критеріїв хвороби Рейтера не відноситься:
1237. Відмінними ознаками епідемічної та спорадичної форми хвороби Рейтера являються:
1238. Діагноз хвороби Рейтера підтверджується:
1239. До діагностичних критеріів артриту при хворобі Крона не відноситься:
1240. Суглобовий синдром при неспецифічному виразковому коліті характеризується:
1241. Лікування суглобового синдрому при хворобі Крона проводиться:
1242. Спондилоартрит при неспецифічному виразковому коліті характеризується:
1243. Патогенетична терапія артритів при хворобі Крона передбачає призначення:
1244. Характерні ознаки хвороби Крона:
1245. Діагностичними критеріями артритів при виразковому коліті являються наступні, крім:
1246. При інфекційних артритах вхідними воротами інфекції, як правило не являються:
1247. Найбільш частими етіологічними факторами гострих інфекційних артритів є:
1248. Фактори,які сприяють розвитку інфекційного артриту:
1249. Назвіть характерний клінічний варіант інфекційного артриту:
1250. Вкажіть необхідні специфічні лабораторні дослідження при діагностиці інфекційного артриту:
1251. Діагноз інфекційного артриту підтверджується:
1252. Діагноз інфекційного артриту підлягає сумніву при наявності:
1253. Типовими представниками реактивних артритів визнаються всі, за винятком:
1254. В патогенезі реактивних артритів провідне значення має:
1255. Для реактивних артритів не характерно:
1256. Для реактивного артриту не властиво:
1257. Основним етіологічним фактором при Лаймовській хворобі являється
1258. Механізм передачі інфекціі при Лаймовській хворобі
1259. Діагностичними критеріями Лаймовської хвороби є
1260. Діагностичні лабораторні тести при Лаймовській хворобі:
1261. Для Лаймовської хвороби не характерно:
1262. Для хвороби Уіпла характерно:
1263. При реактивних артритах не визначаються:
1264. Діагноз реактивного артриту піддається сумніву при наявності:
1265. Відмінними ознаками артритів, пов'язаних з кишковою інфекцією є:
1266. Відмінними ознаками хвороби Бехтєрєва від реактивних артритів є:
1267. Дифференціально-діагностичною ознакою ієрсініозних артритів і хвороби Рейтера є:
1268. Діагноз реактивного артриту, пов'язаного з кишковою інфекцією, підлягає сумніву при:
1269. Відмінними ознаками хвороби Рейтера і хвороби Бехтєрєва є:
1270. Ієрсиніозний реактивний артрит не розвивається після наступного:
1271. Значною диференційно-діагностичною ознакою реактивного і ревматоїдного артриту є:
1272. Для реактивних артритів рентгенологічно не є характерним:
1273. Можливі системні прояви ієрсініозних реактивних артритів:
1274. Для ієрсініозного артриту не є характерним:
1275. Етіотропна терапія ієрсініозного реактивного артриту проводиться:
1276. Назвіть можливі наслідки реактивного ієрсініозного артриту:
1277. Для артритів при паразитарних інвазіях не є характерним:
1278. Під "ревматизмом Понсе" розуміють:
1279. Для "ревматизму Понсе" не є характерними наступні діагностичні ознаки:
1280. Діагностичними критеріями паранеопластичного артриту є:
1281. Для паранеопластичного артриту не є характерним:
1282. Відмінними ознаками вірусних артритів є наступні, за винятком:
1283. Діагноз ієрсініозного реактивного артриту достовірно підтверджується наступними лабораторними тестами:
1284. Характерними особливостями реактивних артритів після носоглоткової інфекції є:
1285. Важливими ознаками ураження суглобів є:
1286. Ураження очей (ірит, іридоцикліт, увеїт) є найбільш характерними для:
1287. Симптом Шобера є показником:
1288. Симптоми Кушелевського (І, ІІ, ІІІ) використовуються для дослідження:
1289. Ранньою ренгенологічною ознакою запальних захворювань суглобів є:
1290. Спеціальними методами дослідження суглобів являються:
1291. При дослідженні синовіальної рідини оцінюється:
1292. Нормальними параметрами синовіальної рідини є наступні , за виключенням:
1293. Низька в'язкість синовіальної рідини спостерігається при:
1294. Сипкий муциновий згусток в синовіальній рідині визначається при:
1295. Рагоцити в синовіальній рідині найбільш часто визначаються при:
1296. Високий лейкоцитоз в синовіальній рідині є характерним для:
1297. Мутна синовіальна рідина визначається при:
1298. Основними функціями синовіальної рідини являються наступні:
1299. Найчастіше скарги на ранкову скутість мають наступні хворі, за виключенням хворих з:
1300. Болі в ділянці п'яткових горбів відмічають хворі, за винятком:
1301. Які фактори сприяють розвитку подагри?
1302. Що сприяє підвищенню рівня сечової кислоти в крові?
1303. При яких захворюваннях виникає вторинна подагра?
1304. Загроза кристалізації уратів виникає у випадку гіперурікемії, що перевищує:
1305. Тривалість типового приступу гострого подагричного артриту?
1306. Які симптоми характеризують гострий приступ подагри?
1307. Затримка виведення сечової кислоти нирками відбувається при:
1308. Що лежить в основі виникнення гострого приступу подагри?
1309. Назвіть форми порушення пуринового обміну при подагрі
1310. Якою є причина гіперурикемії при синдромі Леша-Найхена?
1311. Нормальна концентрація сечовоі кислоти в крові у чоловіків:
1312. Якою є нормальна екскреція сечової кислоти з сечею?
1313. Які показники кліренса сечової кислоти є нормальними?
1314. Які фази виділяють в патогенезі подагри?
1315. В яких органах і тканинах можуть відкладатися урати?
1316. Який з приведених органів уражується при подагрі найчастіше?
1317. Які симптоми є характерними для подагричної нефропатії?
1318. Рентгенологічні ознаки подагри на початку захворювання:
1319. Характерними рентгенологічними ознаками подагрі є:
1320. Якими є морфологічні відмінності між тофусами і ревматоїдними вузликами?
1321. Що є спільного в клінічному перебізі подагри та ревматоїдного артрита?
1322. Характерними змінами в синовіальній рідині при подагричному артриті є:
1323. Які симптоми відрізняють подагру від ревматичного артриту?
1324. Вкажіть головний симптом, що дозволяє відрізнити подагру від остеоартриту:
1325. Для хондрокальцинозу не є характерним:
1326. Якою є відмінність між хворобою Бехтєрєва і подагрою?
1327. Назвіть ознаки, які відрізняють подагру від псоріатичної атропатії:
1328. Який метод лікування подагри є патогенетичним?
1329. Які продукти необхідно виключити з їжі при лікуванні подагри?
1330. Які препарати використовуються для купування гострого подагричного артриту?
1331. В якій дозі використовується ацетилсаліцилова кислота для купування гострого подагричного артриту?
1332. Яка тріада симптомів спостерігається при подагрі?
1333. Які групи антиподагричних засобів Ви знаєте?
1334. Який симптом є показником тривалості і важкості порушення сечокислого обміну?
1335. Вкажіть ураження нирок, що розвиваються при гіперурикемії:
1336. Які препарати відносяться до базових при подагрі?
1337. Назвіть механізм дії алопуринолу:
1338. Які побічні явища можуть з'являтися при прийомі алопуринолу?
1339. Які фактори сприяють гіперурикемії?
1340. Що включає антиподагрична дієта?
1341. Які препарати відносять до урикодепресивних?
1342. Показання до призначення алопуринолу при подагрі:
1343. Які препарати відносять до урикозуричних засобів?
1344. Механізм дії колхіцину?
1345. Які ускладнення можливі при використанні колхіцину?
1346. Які фізметоди використовують при лікуванні подагри?
1347. При яких захворюваннях виникає симптоматична подагра?
1348. Яка тривалість гострого нападу псевдоподагри?
1349. До яких груп артритів відноситься пірофосфатна артропатія?
1350. Який суглоб найчастіше пошкоджується при гідроксиапатичній атропатіі?
1351. Чим клінічно відрізняється гемохроматоз від ревматоїдного артриту:
1352. Що лежить в основі патогенезу алкаптонурії?
1353. Які положення вірні відносно гемохроматозу?
1354. Що собою являють подагричні тофуси?
1355. Які зміни шкіри вказують на гемохроматоз:
1356. Вказати медикаменти, які призначають при лікуванні хворих на подагру з нирковим типом гіперурикеміі і хронічною нирковою недостатністю:
1357. Відмітити лабораторні зміни типові для гострого приступу подагри:
1358. Легкий перебіг подагри характеризується:
1359. Визначити оптимальну схему лікування колхіціном гострого приступу подагри на протязі першої доби:
1360. Вказати найбільш ефективний нестероїдний протизапальний препарат у хворих на подагру:
1361. Через скільки місяців безперервного лікування алопурінолом зникають тофуси?
1362. Початкова доза алопуринолу при лікуванні подагри складає:
1363. Підтримуюча доза алопуринолу для лікування подагри складає:
1364. При гіперурікемії метаболічного типу показані:
1365. Нападу псевдоподагри можливо запобігти з допомогою:
1366. Основними етіологічними факторами остеоартрозу є слідуючі, за винятком:
1367. Які рентгенологічні ознаки є найбільш характерними для остеоартрозу?
1368. Основними причинами розвитку остеоартрозу є:
1369. Які суглоби частіше уражуються при остеоартозі?
1370. Симптом "блокади суглобу" при остеоартрозі проявляється:
1371. Больовий синдром при артрозах характеризується:
1372. Стартові болі у хворих на остеоартроз можуть відмічатись:
1373. Симптом "блокади суглобу" при остеоартрозі обумовлений:
1374. Клінічні передвісники остеоартрозу:
1375. Для хворих на остеоартроз найбільш важкими є:
1376. Яка клінічна форма остеоартрозу є найбільш частою?
1377. Які рентгенологічні ознаки остеоартрозу є найбільш характерними:
1378. У хворих на остеоартроз може відмічатись збільшення ШОЕ:
1379. Які особливості синовіальної рідини спостерігаються при остеоартрозі:
1380. Для остеоартрозу характерним є:
1381. Перебіг остеоартрозу є найбільш сприятливим:
1382. Відмінними ознаками артрозу від артриту є:
1383. Основним раннім симптомом коксартрозу є:
1384. Назвіть основні причини гонартрозу:
1385. Яке ускладнення гонартрозу є найбільш частим:
1386. Які ознаки вторинного реактивного синовіту спостерігаються при гонартрозі?
1387. Якою є найбільш часта локалізація вузликів Гебердена?
1388. Особливостями реактивного синовіїту при остеоартрозі дистальних міжфалангових суглобів є:
1389. Де локалізуються вузлики Бушара?
1390. Вкажіть на особливості остеоартрозу п'ястно-зап'ястного суглобу великого пальця:
1391. Які суглоби найбільш часто вражаються при артрозній хворобі?
1392. Діагностичними критеріями остеоартрозу, є слідуючі, за винятком:
1393. Діагноз остеоартрозу виставляється на основі слідуючих критеріїв:
1394. Якими є головні етіологічні фактори остеоартрозу?
1395. Найбільш часто остеоартроз необхідно диференціювати:
1396. Головними диференційно-діагностичними ознаками остеоартрозу і ревматоїдного артриту є:
1397. З яким захворюванням частіше доводиться диференціювати вузлики Гебердена?
1398. До "базисних " засобів для лікування остеоартрозу відносяться:
1399. Показання до застосування алфлутопу при остеоартрозі:
1400. Розвантаження ураженого суглобу у хворих на остеоартроз здійснюється:
1401. Якими є основні методи лікування реактивного синовіту у хворих на остеоартроз?
1402. Які засоби використовують для внутрішньосуглобового введення при реактивному синовіті у хворих на остеоартроз?
1403. Основними рентгенологічними ознаками остеоартрозу є слідуючі, за виключенням:
1404. Хворим на остеоартроз є протипоказаними:
1405. Характерними ознаками остеоартрозу з реактивним синовітом є всі, за винятком:
1406. В якому віці частіше проявляеться остеоартроз?
1407. Що лежить в основі першопричини остеоартрозу?
1408. Фактори ризику розвитку остеоартрозу:
1409. Вторинний остеоартроз як професійне захворювання буває у:
1410. Показання до введення кеналогу-40 в суглоб при остеоартрозі:
1411. Одночасно з кеналогом-40 в суглоб краще вводити при остеоартрозі:
1412. Ознаки синовіту при остеоартрозі :
1413. При остеоартрозі біль посилюється:
1414. Показанням до протезування кульшового суглобу при остеоартрозі є:
1415. Оптимальна добова доза індометацину у хворого на остеоартроз з реактивним синовітом складає:
1416. Тривалість лікування НПЗП при остеоартрозі:
1417. Показання до внутрішньосуглобового введення ГКС при остеоартрозі:
1418. Для паліндромного ревматизму характерні всі перелічені симптоми, крім одного:
1419. Для паліндромного ревматизму найбільш характерними симптомами є:
1420. При паліндромному ревматизмі гістологічно в синовіальній оболонці спостерігається:
1421. Для інтермітуючого гідрартрозу є характерними:
1422. Паліндромний ревматизм слід диференціювати з слідуючими хворобами:
1423. Які твердження відносно пігментного вілезонодулярного синовііту є вірними?
1424. Для паліндромного ревматизму не є характерним:
1425. При паліндромному ревматизмі спостерігаються слідуючі рентгенологічні зміни:
1426. Кращий ефект при паліндромному ревматизмі спостерігається при призначенні:
1427. Діагноз інтермітуючого гідроартрозу виставляють на основі всіх симптомів, крім одного:
1428. Які суглоби переважно уражаються при саркоїдозі?
1429. На фоні якого захворювання можуть розвиватися артрити?
1430. При яких захворюваннях системи крові можуть бути артралгії і оссалгії?
1431. Згідно класифікаціі ВНОР (1985) до захворювань кісток відносяться:
1432. Згідно класифікаціі ВНОР (1985) до остеохондропатій відносяться:
1433. Для якого захворювання за рентгенологічними даними характерне розсмоктування чи фрагментація головки стегна?
1434. При якому захворюванні кісток можливе підвищення рівня кальцію в крові?
1435. Для якого захворювання за рентгенологічними даними характерна деформація ладьєвидної кістки стопи (симптом "серпа")?
1436. Для якого захворювання є характерним укорочення ІІ пальця стопи?
1437. При якому захворюванні за рентгенологічними даними спостерігається зміна форми, зменьшення в об'ємі і підвивих ладьєвидної кістки кисті?
1438. Для якого захворювання є характерними припухлість і болючість п'яткової ділянки обох ступень,ущільнення епіфізів п'яткових горбів?
1439. Асептичний некроз епіфізів грудних хребців, виражений кіфоз є характерними для:
1440. Що необхідно розуміти під загальним терміном "панікуліт"?
1441. Під якими ще назвами в літературі зустрічається "панікуліт"?
1442. Які виділяють основні форми панікуліту?
1443. Які розрізняють гістологічні стадії "панікуліту"?
1444. Які морфологічні зміни спостерігаються на початковій стадії панікуліту?
1445. Які морфологічні зміни спостерігаються в пізньому періоді панікуліту?
1446. Яка спостерігаеться тривалість гострих проявів панікуліту?
1447. Який перебіг є характерним для панікуліту?
1448. В яких тканинах можуть розвиватися процеси,аналогічні панікуліту?
1449. Які органи залучаються в процес при панікуліті?
1450. Які спостерігаються клініко-лабораторні прояви гострого періоду панікуліту?
1451. З якими захворюваннями необхідно диференціювати панікуліт?
1452. Вкажіть основні групи препаратів,що застосовуються при лікуванні панікуліту:
1453. До якої групи ревматичних захворювань відноситься панікуліт?
1454. Для якого захворювання є характерним вузли з переважною локалізацією в підшкірній клітковині стегон, сідниць, що залишають після себе рубці?
1455. Чим викликаний розвиток нових вузлів у гострий період панікуліту?
1456. В якому віці частіше розвивається панікуліт?
1457. Через який термін розсмоктуються вузли при панікуліті?
1458. Які дози гепарину застосовують в лікуванні панікуліту?
1459. Якими є доза та тривалість лікування амінокапроновою кислотою при панікуліті?
1460. Які групи вітамінів застосовують при лікуванні панікуліту?
1461. Які морфологічні ознаки є характерними для рецидивуючого панікуліту?
1462. Які зміни лежать в основі рецидивуючого панікуліту?
1463. Які патоморфологічні зміни розвиваються в жировій клітковині при рецидивуючому панікуліті?
1464. З чим пов'язані місцеві прояви та загальні симптоми при рецидивуючому панікуліті?
1465. Де частіше локалізуються вузли при рецидивуючому нагноюванному панікуліті?
1466. Які морфологічні зміни лежать в основі перетворення вузлів у бляшки при панікуліті?
1467. Якою є летальність при ураженні внутрішніх органів при панікуліті?
1468. Які зміни в крові спостерігаються у гострий період при рецидивуючому панікуліті?
1469. При рецидивуючому панікуліті застосовують глюкокортикоїди якщо:
1470. В яких дозах і на який строк призначають амінокапронову кислоту при рецидивуючому панікуліті?
1471. Для якого захворювання на рентгенограмі є характерною лінзоподібна секвестрація крайового фрагменту виростка стегна ?
1472. Якими є головні клінічні симптоми трохантеріїту?
1473. Якими є головні клінічні ознаки периартриту стопи?
1474. Назвіть головні клінічні симптоми периартриту променевозап'ястного суглобу?
1475. Якого генезу можуть бути ревматичні ураження навколосуглобових м'яких тканин?
1476. Які симптоми є характерними для хронічного анкілозуючого плечелопаточного периартриту?
1477. Які симптоми є характерними для гострого плечелопаточного периартриту?
1478. Які симптоми є характерними для периартриту?
1479. Назвіть основні клінічні форми плечелопаточного периартриту:
1480. Які причини можуть викликати альгодистрофічний синдром "плече-кисть"?
1481. Дайте визначення терміну "міотендиніт":
1482. Назвіть клінічні форми периартриту :
1483. В якому віці частіше всього зустрічається плечелопаточний периартрит ?
1484. Дайте визначення терміну "лігаментит":
1485. Дайте визначення терміну "кальцифікація":
1486. Дайте визначення тендовагиніту:
1487. Дайте визначення терміну "тендиніт":
1488. В якому віковому проміжку частіше виникає ревматичне ураження білясуглобового апарату у жінок?
1489. Як може починатися міозит, викликаний прийомом ліків?
1490. Найбільш постійною клінічною ознакою міозиту, викликаного прийомом ліків, є:
1491. Назвіть препарати вибору при міозиті, викликаному прийомом ліків:
1492. Вузловата еритема не спостерігається при:
1493. Вузловата еритема - це :
1494. Вкажіть симптоми не характерні для вузловатої еритеми:
1495. Морфологічно при вузловатій еритемі не визначаються:
1496. Як змінюється шкіра над вузлами при вузловатій еритемі?
1497. Виключіть нехарактерні ознаки вузловатої еритеми:
1498. Які групи препаратів застосовуються при вузловатій еритемі з нерізковираженим запаленням:
1499. Назвіть синонім асоціативної міофасціальної трігерної точки:
1500. Які групи препаратів застосовуються при вузловатій ерітемі з різко вираженим запаленням :
1501. Добові дози преднізолону, які призначаються при вузловатій еритемі з різко вираженим запаленням:
1502. Дайте визначення активної міофасціальної трігерної точки :
1503. Назвіть ознаки міалгіі:
1504. Назвіть ознаки, які не є типовими для міофасціального синдрому:
1505. Назвіть симптом не характерний для міофасціїту:
1506. Ознака, яка не є характерною для відображених вегетативних проявів при міофасціїтах:
1507. Назвіть ознаку не типову для "феномену відображеної трігерної крапки":


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів