Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


86. Радіонуклідна діагностика

1. "Розділ 1. Організація радіологічної служби України"
2. "Розділ 2. Математика в ядерній медицині"
3. "Розділ 3. Елементи ядерної фізики, методи реєстрації та аналізу радіонуклідних випромінювань"
4. "Розділ 4. Радіофармацевтичні препарати"
5. "Розділ 5. Ядерно-медична апаратура. Методи вимірювання."
6. "Розділ 6. Дозиметрія іонізуючих випромінювань. Радіаційна гігієна."
7. "Розділ 7. Біологічна дія іонізуючого випромінювання."
8. "Розділ 8. Радіонуклідні іп vіtrо методи дослідження."
9. "Розділ 9. Клінічне застосування радіонуклідних досліджень."
10. "Розділ 10. Лікувальне застосування радіонуклідів."


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів