Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


85. Радіаційна гігієна

1. "Розділ 1. Фізичні характеристики радіонуклідів та іонізуючих випромінювань, фізичні основи захисту"
2. "Розділ 2. Природні та техногенно-підсилені джерела природного походження"
3. "Розділ 3. Основи радіобіологіі та характеристики радіаційних ушкоджень"
4. "Розділ 4. Гігієнічне регламентування радіаційної дії ждерел іонізуючих випромінювань. НРБУ-97."
5. "Розділ 5. Радіаційна безпека при використанні джерел іонізуючих аипромінювань. ОСПУ."
6. "Розділ 6. Радіаційна безпека при перевезенні радіоактивних речовин. Правила поводження з радіоактивними відходами."
7. "Розділ 7. Ядерні реактори, радіаційний контроль на АЕС. Радіаційні та ядерні аварії, ліквідація їх наслідків."
8. "Розділ 8. Заходи радіаційної безпеки при ядерних вибухах."
9. "Розділ 9. Радіаційний моніторінг довкілля."


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів