Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


82. Психіатрія

1. "Загальна психопатологія"
2. "Методи обстеження психічно хворих"
3. "Шизофренія"
4. "Афективні розлади"
5. "Епілепсія"
6. "Геронтопсихіатрія"
7. "Дитяча психіатрія"
8. "Психогенії, межові стани"
9. "Наркологія"
10. "Лікування психічних розладів"
11. "Організаційні питання психіатрії"


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів