Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


80. Проктологія

1. "Проктологія."


1. Захворювання яких органів відносять до проктології як до розділу медицини?
2. У якому році був заснований перший у світі проктологічний стаціонар?
3. Яка виявленність проктологічних захворювань при пальцьовому дослідженні та ректоскопії на 1000 оглядів?
4. Яка частина хворих, виявлених при пальцьовому дослідженні та ректоскопії, бідуває в стаціонарному лікуванні?
5. Виділення проктології як самостійного розділу медицини дозволило збільшити виявленність захворювань прямої кишки:
6. Виділення проктології як самостійного розділу медицини дозволило підвищити виявленність захворювань злоякісними новотворами колоректальної області:
7. Яку вікову категорію людей найбільше часто уражають проктологічні захворювання?
8. Який % від усіх проктологічних захворювань складають злоякісні новотвори колоректальної зони?
9. Який відсоток від усіх проктологічних захворювань складають передракові стани?
10. Адекватне лікування в загального хірурга з приводу проктологічних захворювань хворі одержують:
11. Цілком неадекватне лікування в загальних хірургів із приводу проктологічних захворювань хворі одержують:
12. Скільки хворих надходить у проктологічні відділення в екстреному порядку?
13. Яке повинне бути співвідношення проктологів та загальних хірургів по кількості оборотності хворих із проктологічними захворюваннями?
14. На яку кількість населення покладена ставка лікаря проктолога?
15. Скільки стаціонарних проктологічних койок покладено на 100 тисяч населення?
16. Яка в середньому витрата часу на одного проктологічного хворого на амбулаторному прийомі?
17. Яка питома вага хворих із проктологічними захворюваннями, що негайно надходять у відділення гнійної хірургії, при відсутності проктологічного стаціонару?
18. Яка питома вага хворих із проктологічними захворюваннями в структурі госпіталізованих хворих на койки хірургічного профілю?
19. Який % радикальних операцій виконується в хірургічних відділеннях проктологічним хворим в екстреному порядку?
20. Який % рецидивів проктологічних захворювань уже протягом першого року після оперативних утручань, зроблених у загальнохірургічних відділеннях?
21. Який % рецидивів проктологічних захворювань уже протягом першого року після оперативних утручань, зроблених у проктологічних стаціонарах?
22. Який % непрофільної госпіталізації хворих на проктологічні койки?
23. Виберіть правильне визначення поняття. Асептика - це:
24. Зазначте оптимальний спосіб стерилізації інструментарію з оптичним пристроєм:
25. Виберіть правильне визначення поняття. Антисептика - це:
26. Скільки фізіологічних вигинів має пряма кишка?
27. Яка довжина прямої кишки дорослої людини?
28. До системи воротної вени відноситься:
29. До системи нижньої вени відносяться:
30. Якими артеріями кровозабезпечує товста кишка?
31. Джерелом артеріального кровопостачання сліпої кишки є:
32. Висхідна ободова кишка розташовується:
33. Правий вигин ободової кишки частіше відповідає рівню:
34. Лівий вигин ободової кишки частіше усього розташовується на рівні:
35. Дуга Ріолана це:
36. Верхня прямокишкова артерія є прямим продовженням:
37. Нижні прямокишкові артерії є кінцевими гілками:
38. Підстава м'яза леватора анусу прикріплене:
39. Верхня частина прямої кишки розташована:
40. Скільки півмісячних заслінок має пряма кишка в більшості випадків?
41. Яку довжину має анальний канал?
42. У проксимальних відділах прямої кишки слизова оболонка подана:
43. Як розташовуються в стінці прямої кишки подовжнє м'язове волокно?
44. Який м'яз має найбільше близьке як анатомічне, так і функціональне відношення до замикаючого жому прямої кишки?
45. Від яких судин відходять середні прямокишкові артерії?
46. Чи має клапанну систему верхня прямокишкова вена?
47. З якого відділу прямої кишки збирають лімфу її нижні лімфатичні судини?
48. З скількох частин перебуває анальний сфінктер?
49. Як називається друга порція анального сфінктера?
50. Яка середня довжина ободової кишки?
51. Як називається сфінктер у місці западання здухвинної кишки в товсту?
52. Як називається сфінктер, розташований у дистальній частині сигмоподібної кишки?
53. Як називається сфінктер, розташований у місці переходу спадної ободової кишки в сигму?
54. Який середній діаметр товстої кишки?
55. Як розташований корінь брижі товстої кишки?
56. Основним фіксуючим елементом правого вигину ободової кишки є зв'язка:
57. У систему якої вени відбувається відтік крові з лівого вигину ободової кишки?
58. Яку частину від довжини прямої кишки складає анальний канал?
59. Яку частину від довжини прямої кишки складає її ампулярний відділ?
60. З якого зародкового листка розвивається ободова кишка?
61. Яка в середньому товщина внутрішнього сфінктера заднього проходу?
62. Як називається сфінктер, розташований у середній третині сигмоподібної кишки?
63. З яких зародкових листків розвивається пряма кишка?
64. Що є анатомічною межею між прямою кишкою та анальним каналом?
65. Хірургічний анальний канал довше, чим анатомічний?
66. Чим утвориться дуга Ріолана?
67. Іннервація прямої кишки здійснюється:
68. Яка середня довжина сигмоподібної кишки?
69. До басейну якої артерії відносяться сигмоподібні артерії?
70. На якій відстані від передбачуваної лінії розтину варто робити "скелетизацію" товстої кишки?
71. Які ознаки відрізняють товсту кишку від тонкої?
72. Скільки венозних сплетень має пряма кишка?
73. Скільки основних лімфатичних колекторів имеет пряма кишка
74. Яким нервом іннервує промежинний відділ прямої кишки?
75. Які основні функції виконує пряма кишка?
76. За який в середньому час кишковий уміст проходить товсту кишку?
77. Яка флора в нормі превалює в просвіті товстої кишки?
78. Скільки шарів має стінка товстої кишки?
79. Які м'язи є основними в утворенні діафрагми таза?
80. Внутрішній сфінктер анусу поданий:
81. На рівні якого хребця починається звичайно пряма кишка?
82. Скільки постійних вигинів має пряма кишка?
83. Якими артеріями кровозабезпечується висхідна ободова кишка?
84. Як варто перетинати жирові підвіски товстої кишки?
85. При перев'язуванні внутрішніх здухвинних судин страждає кровопостачання:
86. Верхня прямокишкова артерія відходить:
87. Серединна крижова артерія відходить:
88. Анальної залози відчиняються:
89. Нижня ректальна вена впадає:
90. Яка з прямокишкових вен відноситься до басейну воротної вени?
91. Тазова фасція є продовженням:
92. Позив на дефекацію з'являється при розтягу прямої кишки та при підвищенні в ній тиску до:
93. Більшості людей властивий наступний тип дефекації:
94. Яка середня довжина брижі поперечної ободової кишки справа ліворуч?
95. Найбільше потужна зв'язка поперечної ободової кишки це:
96. Кровопостачання лівого вигину ободової кишки здійснюється:
97. Венозний відтік від лівого вигину ободової кишки здійснюється?
98. Початковий відділ сигмоподібної кишки знаходиться на рівні гребеня здухвинної кістки?
99. Чи варто вважати нижньою межею сигмоподібної кишки мис хрестця
100. Власна фасція прямої кишки та фасція Амюса синоніми?
101. Як розташовується фасція Вальдейєра - Пирогова стосовно прямої кишки?
102. Апоневроз Деновільє розташовується між переднім півколом прямої кишки та задньою стінкою піхви в жінок та сечівником у чоловіків?
103. Активне скорочення замикального апарату прямої кишки здійснюється:
104. Апоневроз Деновільє розташований між прямої кишкою та:
105. Морганієвими стовпами називаються:
106. Довжина анального каналу складає:
107. Сфінктер прямої кишки складається з:
108. Верхня прямокишкова артерія відходить:
109. Гемороїдальна зона утворена:
110. Серединна прямокишкова артерія проходить:
111. При гемороїдальній кровотечі виливається кров:
112. Зовнішні гемороїдальні вузли відділені від внутрішніх:
113. Кавернозні тельця прямої кишки розташовані:
114. Під терміном "гострий геморой" треба розуміти:
115. Вихід гострого тромбозу гемороїдальних вузлів:
116. Типова локалізація анальної тріщини:
117. Саркома ободової кишки частіше уражає:
118. По гістологічній будівлі в ободовій кишці переважають саркоми:
119. Саркоми прямої кишки виникають із:
120. При випаданні прямої кишки запальні зміни є:
121. У розвитку гнилосно-некротичної форми парапроктиту основну роль грають:
122. При дивертикульозі товстої кишки в початкових стадіях слизова оболонка:
123. При гострому дивертикуліті:
124. Остаточний діагноз ендометріоза прямої кишки підтверджується даними:
125. Ангіоми товстої кишки виходять із:
126. Міоми товстої кишки виходять із:
127. Меланобластоми товстої кишки виходять із:
128. Найбільше доброякісною пухлиною прямої кишки є:
129. При дивертикуліті зміни в стінці кишки починаються:
130. У виникненні дивертикуліту мікрофлора товстої кишки:
131. При випаданні прямої кишки запальний процес поширюється:
132. Найбільше сприятливо, з анаеробних парапроктитів, протікає:
133. У розвитку септичної форми анаеробного парапроктиту основну роль грає:
134. Для початкової стадії гострого пельвіоректального парапроктиту характерно наявність болів:
135. Для гострої анальної тріщини поява болів характерна:
136. Що можна вважати нормальним актом дефекації?
137. Наявність тенезмів характерно для:
138. Запори характерні для локалізації пухлин:
139. Що розуміти під терміном багатоступінчастий стілець?
140. Нетримання калу та газів є основним симптомом:
141. Наявність домішки в калі характерно для:
142. При правобічній локалізації пухлини товстої кишки кров у калі буває:
143. Частий стілець у виді діареї є першою ознакою:
144. Наявність у калі слизу та гноя чи є характерним для:
145. Причиною виникнення діарея при пухлинах товстої кишки є:
146. Чергування діареї та запорів із здуттям живота характерно для:
147. Сверблячка в області промежини є основною ознакою:
148. Поява переймоподібних болів у животі при пухлинах товстої кишки є слідством:
149. Анальна сверблячка є ознакою:
150. Синдром Оджільві характерний для:
151. Які з ранніх ознак порушення загального стана при раку ободової кишки є основними?
152. Локалізація дивертикулів товстої кишки частіше усього буває в:
153. При дивертикульозі товстої кишки локалізація болів характерна:
154. Відсутність хворобливості при пальпації живота з наявністю суб'єктивного відчуття болів характерно:
155. При неускладненому дивертикульозі товстої кишки частота стільця:
156. Для хворих із рецидивуючим дивертикулітом у клінічному аналізі крові характерно:
157. У хворих дивертикульозом товстої кишки характер мікрофлори:
158. У хворих рецидивуючим дивертикулітом характер мікрофлори товстої кишки:
159. У діагностиці дивертикульозу товстої кишки головну роль грає:
160. У хворих із кровотечею з дивертикулу товстої кишки система крові, що згортає:
161. При дифузійному поліпозі малігнізація поліпів у першу чергу відбувається:
162. У хворих із поліпозом товстої кишки характер стільця:
163. У хворих із поліпозом товстої кишки патологічні домішки в калі у виді:
164. Для хворих із дифузійним поліпозом у клінічному аналізі крові характерно:
165. Порушення функції печінки в хворих із поліпозом товстої кишки виявляється у виді:
166. Порушення електролітного балансу плазми в хворих із поліпозом товстої кишки виявляється у виді:
167. У хворих із поліпозом товстої кишки є:
168. Чи змінюється стан імунних сил організму в хворих із поліпозом
169. Зниження імунітету в хворих поліпозом товстої кишки відбувається за рахунок:
170. Для хворих із поліпозом товстої кишки характерна:
171. Зміна нігтьових фаланг у виді "барабанних паличок" характерно для хворих:
172. Анемія в хворих дифузійним поліпозом обумовлена наступним генезом:
173. Для хворих дифузійним поліпозом обов'язково:
174. Хвороба Рандю-Ослера-Вебера виявляється у виді:
175. Геморагічний ангіоматоз товстої кишки зв'язаний із наявністю:
176. Для хвороби Шагаса характерно:
177. Методи діагностики хвороби Шагаса:
178. Метод Баєрмана необхідний при постановці діагнозу:
179. І. bеllі є збудником:
180. В.соlі є причиною:
181. Клінічні прояви доброякісного карциноїда товстої кишки:
182. Характер стільця при проктиті:
183. При пальцьовому дослідженні товстої кишки при проктиті тонус сфінктера:
184. Причиною запору при проктиті є:
185. Основною ознакою оборотної форми ішемічної хвороби товстої кишки є:
186. Для підтвердження діагнозу ішемічної хвороби товстої кишки необхідно:
187. Методом вибору підготування товстої кишки для проведення ректороманоскопії в хворих із НВК є:
188. Для виявлення пухлини сигмоподібної кишки необхідно:
189. Метод колоноскопії протипоказаний:
190. Сканування печінки необхідно хворим:
191. Зміни ОЦЕ в хворих із постколектомічним синдромом відбувається за рахунок:
192. Кровоносні судини в прямій кишці розташовуються:
193. М'язовий шар у прямій кишці:
194. Анальним каналом називається:
195. Верхньо-ампулярна частина прямої кишки:
196. Фасція Амюса є:
197. Рентгенологічно симптом "бруковою бруківкою" є ознакою:
198. До рентгенфункціональних ознак НВК відноситься:
199. При НВК пасаж їжі (хімуса) по тонкій кишці:
200. До рентгенфункціональних ознак НВК відносяться:
201. Рентгенологічна ознака недостатності баугінієвої заслінки є:
202. У хворих із НВК екскреторна функція печінки:
203. У хворих із НВК рефлюксдуоденіти є слідством:
204. Видалення товстої кишки веде до втрати наступних кількостей води в добу:
205. У товстій кишці відбувається усмоктування іонів:
206. У товстій кишці відбувається виділення іонів:
207. Добова втрата натрію в хворих із колектомією складає:
208. Добове виділення Калію з калом складає:
209. У результаті балонографії встановлено, що в нормі позив до дефекації відбувається при ємкості балона:
210. Наявність барію в здухвинній кишці при іригоскопії є слідством:
211. Рак ободової кишки може ускладнитися кишковою непрохідністю:
212. Клінічні форми прояву раку товстої кишки обумовлені:
213. Постколектомічний синдром це:
214. Функція товстої кишки:
215. Причина розвитку криптиту:
216. Клінічні симптоми криптиту:
217. Клінічна картина криптиту:
218. Де звичайно розташовуються анальні сосочки?
219. З якої тканини формуються анальні сосочки?
220. Яка операція виконується при папіліті?
221. Що позначає термін "Ректоцелє"?
222. Яка причина виникнення ректоцелє?
223. Який симптом найбільше характерний при ректоцелє?
224. Яке захворювання вважається основним джерелом анальної інфекції?
225. Яке саме грізне ускладнення криптиту?
226. Чи може криптит симулювати гострі захворювання органом черевної порожнини?
227. Чи є криптит передраковим захворюванням?
228. Чи є папіліт передраковим захворюванням
229. Чи необхідно видаляти гіпертрофований анальний сосок при геморойектомії?
230. Чи можуть бути причиною розвитку проктиту кишкові паразити?
231. Чи потребує оперативного лікування хворий із сфінктерним проктитом
232. Який метод обстеження найбільше достовірний при постановці діагнозу виразковий проктит?
233. Чи є передраковим захворюванням параректальний свищ?
234. Чи буває рецидив при досить широкому висіченні анальної крипти при криптиті?
235. Якому методу варто віддати перевагу при лікуванні прокталгії?
236. Чи є видалення куприка методом вибору при лікуванні кокцигодінії?
237. Якому методу варто віддати перевагу при лікуванні анальної сверблячки?
238. Хто частіше хворіє на прокталгію?
239. Чи є травма провокуючим моментом у виникненні кокцигодінії
240. Яка причина виникнення гострого парапроктиту?
241. Яка операція виконується при гострому підшкірному парапроктиті?
242. Яка операція виконується при ішиоректальному парапроктиті?
243. Яка операція виконується при ретроректальному парапроктиті?
244. Яка операція виконується при гострому підковоподібному парапроктиті?
245. Як розташовується норицевий хід при інтрасфінктерному парапроктиті?
246. Як розташовується норицевий хід при транссфінктерному парапроктиті?
247. чи Обов'язково наявність внутрішнього отвору при парапроктиті?
248. Яка основна причина рецидиву парапроктиту?
249. Яка операція виконується при недостатності сфінктера заднього проходу 1 ступеня?
250. Яка операція виконується при недостатності сфінктера заднього проходу 2 ступеня?
251. Яка операція виконується при недостатності сфінктера заднього проходу 3 ступеня?
252. Яка основна причина, що приводить до недостатності сфінктера заднього проходу?
253. Яка операція виконується при інтрасфінктерному парапроктиті?
254. Яка операція виконується при транссфінктерному парапроктиті?
255. Яка операція виконується при екстрасфінктерному парапроктиті?
256. Під яким знеболюванням необхідно оперувати хворих із гострим парапроктитом?
257. Що перешкоджає закриттю норицевого ходу при парапроктиті?
258. Чи може хронічний специфічний парапроктит протікати без свищів?
259. Чи дозволяє барвна проба досить радикально прооперувати хворого з парапроктитом?
260. Яка летальність при гнилостно-гангренозному парапроктиті?
261. Яка летальність при анаеробному парапроктиті з висхідним лімфангоітом?
262. Яка летальність при анаеробному парапроктиті з переваженням сепсису?
263. Чи Обов'язково введення полівалентної антигангренозної сироватки при анаеробному парапроктиті?
264. Яка кількість рідини повинно уводитися хворим при лікуванні анаеробного парапроктиту?
265. Де локалізуються стриктури в прямій кишці?
266. Яка основна причина виникнення стриктур прямої кишки?
267. Яке лікування застосовується при стриктурі прямої кишки?
268. Яка причина виникнення періанальних гострих кондилом?
269. Чи показане оперативне лікування хворим із періанальними гострими кондиломами
270. Які консервативні заходи показані при лікуванні періанальних гострих кондилом?
271. Що сприяє розвитку гемороїдального тромбозу?
272. Що позначає термін "геморой"?
273. Чи може геморой бути причиною гострої крововтрати?
274. Чи є геморой облігатним передраком
275. Яка операція є радикальної при геморої?
276. Яка основна нестача операції Уайтхеда?
277. Дегенеративні зміни в яких м'язах сприяють випаданню прямої кишки?
278. Яка найбільш важлива причина випадання, що привертає, прямої кишки в дітей?
279. Яка найбільш важлива виробляюча причина випадання прямої кишки в дорослих?
280. Методом вибору лікування випадання прямої кишки в дітей є:
281. Ступінь випадання прямої кишки визначається по:
282. Чи Є операція методом вибору лікування випадання прямої кишки?
283. Які операції дають найменший відсоток рецидивів при випаданні прямої кишки?
284. Яка теорія найкраще в поясненні етиології випадання прямої кишки?
285. При натужуванні тазове дно випробує тиск:
286. Яке найбільше небезпечне ускладнення випадання прямої кишки?
287. При защемленні прямої кишки , що випала , показана:
288. При пальцьовому дослідженні прямої кишки на відстані 3 см від заднього проходу виявлена пухлина. Пахові лімфатичні вузли не пальпують. Гістологічна будівля пухлини - аденокарцинома. Зазначте операцію вибору при цій патології:
289. Яке з захворювань товстої кишки найбільше схильне до малігнізація?
290. Яке з захворювань товстої кишки найбільше часто супроводжується рясним виділенням слизу з калом та гіпокаліємією?
291. Де найбільше часто виникає карциноїдна пухлина?
292. Зазначте оптимальну тактику лікування сімейного поліпозу товстої кишки в жінки у віці 20 років:
293. При копростазі з затримкою стільця більш 10 доби рекомендується:
294. Чи правильне твердження, що товста кишка містить у собі: сліпу, що восходить, правий вигин, поперечну ободову, лівий вигин, що нисходить, сигмоїдну, пряму?
295. Зазначте найбільше уроджене захворювання, що зустрічається часто, товстої кишки:
296. Усі чи функції товстої кишки перераховані: моторна, усмоктувальна, видільна, вітаміноутворююча, нагромаджувальна, евакуаторна?
297. Зазначте найважливіше джерело кровопостачання правої половини товстої кишки:
298. Зазначте найважливіше джерело кровопостачання лівої половини ободової кишки:
299. Як часто викликає перев'язка нижньої брижової вени розвиток некрозу ободової кишки?
300. Зазначте найбільше ймовірний діагноз у хворого зі скаргами на стійкий запор, здуття живота, біль у животі, слабість:
301. Який обсяг оперативного втручання при класичній формі хвороби Крона?
302. Зазначте захворювання товстої кишки, при котрому найбільше ефективно застосування операції - субтотальної колектомії з колоректальним анастомозом типу Дюамеля, Торнбола:
303. Зазначте найбільше ймовірний діагноз у х-го,що має стілець 10-15 разів у добу,що відзначає домішку в калі слизу,крові,гноячи,біль у суглобах,підвищення температури тіла до 38 град.С.Захворювання почалося гостро та триває 4 місяці:
304. Зазначте захворювання, при якому під час іригоскопії виявляють відсутність гаустр, симптом подвійного контуру, <пальцьові> удавлення, укорочення сегментів кишки, її стриктури:
305. Зазначте захворювання, при якому під час фіброколоноскопії та ректороманоскопії виявляють дискретну поразку слизової оболонки товстої кишки у виді тріщин, набряку та контактної кровоточивості:
306. Зазначте захворювання товстої кишки, при якому характерні ускладнення: профузна кровотеча, формування стриктури, перфорації, токсична дилатація, розвиток раку:
307. Зазначте оптимальну схему лікування дифузійного коліту:
308. Чи Рівнозначні поняття дивертикульоз та дивертикуліт?
309. Зазначте, у якому відділі товстої кишки найбільше часто зустрічаються дивертикули:
310. Виберіть оптимальний метод лікування дивертикульозу товстої кишки:
311. Поліпи товстої кишки та поліпоз це рівноцінні визначення:
312. Зазначте найбільше сполучення, що часто зустрічається, поліпозу товстої кишки з іншими захворюваннями:
313. Зазначте найбільше характерну ознаку поліпозу та поліпів товстої кишки:
314. Зазначте найбільше достовірний метод діагностики поліпів та поліпозу товстої кишки:
315. Зазначте найбільше клінічну форму, що зустрічається часто, раку товстої кишки:
316. Чи може бути радикальної правобічна геміколектомія при стадії <С> пухлинного росту?
317. Чи можна вважати радикальну операцію черевнево-анальну резекцію з колостомою при стадії <В> пухлини прямої кишки?
318. Зазначте найбільше важливе для хірурга фасціальне покриття прямої кишки:
319. Зазначте найбільше клінічну ознаку, що зустрічається часто, геморою:
320. Зазначте оптимальний метод лікування геморою:
321. Зазначте найбільше часто виникаюче ускладнення хірургічного лікування геморою:
322. Зазначте найбільше ймовірний діагноз, якщо хворий скаржиться на сильний біль у задньому проході після дефекації:
323. Зазначте оптимальний метод лікування тріщини заднього проходу:
324. Зазначте оптимальний метод хірургічного лікування недостатності сфінктера заднього проходу з органічним порушенням замикаючого апарата:
325. Виберіть оптимальний вид операції при підкожно-підслизистому свищі прямої кишки:
326. Зазначте оптимальний вид операції при транссфінктерному та екстрасфінктерному свищах прямої кишки:
327. Якими мікроорганізмами визиваються запальні захворювання прямої та ободової кишки?
328. Які бувають форма запалення прямої та ободової кишки?
329. Які типи запалення зустрічаються в прямої та ободовій кишці?
330. Який метод дослідження є найбільше достовірним при гострому проктиті?
331. Перерахуйте найбільш частіші скарги при гострому проктиті:
332. Яка форма гострого проктиту протікає найбільше важко?
333. З яким захворюванням найбільше часто доводиться диференціювати проктит?
334. Яка схема лікування гострого проктиту?
335. Слідством якого захворювання є хронічний проктит?
336. Яка форма характерна для хронічного проктиту?
337. Які характерні скарги при катаральному проктиті?
338. Яка схема лікування хронічного проктиту?
339. Які головні патоморфологічні ознаки неспецифічного виразкового коліту?
340. Чи завжди уражається пряма кишка при неспецифічному виразковому коліті?
341. Які форми плину неспецифічного виразкового коліту?
342. Які клінічні прояви неспецифічного виразкового коліту?
343. У чому виявляються порушення гомеостазу в хворих неспецифічним виразковим колітом?
344. Які клінічні симптоми характерні для підгострої форми неспецифічного виразкового коліту?
345. Яке захворювання найбільше часто приймається за неспецифічний виразковий коліт?
346. Які клінічні симптоми характерні для хронічного плину неспецифічного виразкового коліту?
347. Яка характерна рентгенологічна картина при неспецифічному виразковому коліті?
348. Які характерні зміни лабораторних показників при неспецифічному виразковому коліті?
349. Коли відзначаються загострення при неспецифічному виразковому коліті?
350. Які методи є вирішальними в діагностиці неспецифічного виразкового коліту?
351. Яка типова картина при ректороманоскопії у хворих із неспецифічним виразковим колітом?
352. Чи існує етіотропна терапія неспецифічного виразкового коліту
353. Комбінація яких препаратів дає гарний ефект при лікуванні неспецифічного виразкового коліту?
354. У які терміни виконуються оперативні втручання при гострій формі неспецифічного виразкового коліту?
355. На які групи діляться операції при неспецифічному виразковому коліті?
356. Чим характеризується хвороба Крона?
357. Яке лікування найбільше часто застосовується при хворобі Крона?
358. У якому році Гіршпрунг зробив повідомлення про розширення та стовщення стінки товстої кишки?
359. Класифікація причин мегаколон В.Д.Федорова, Ю.В.Дульцева, 1984 р:
360. Причини розвитку хвороби Гіршпрунга:
361. Патогенез хвороби Гіршпрунга:
362. Морфологічні зміни в товстій кишці при хворобі Гіршпрунга:
363. Назвіть найбільше характерний та ранній симптом Хвороби Гіршпрунга:
364. На чому засновується діагностика хвороби Гіршпрунга?
365. Симптоми, характерні для субкомпенсованої стадії хвороби Гіршпрунга:
366. Рентгенологічні ознаки хвороби Гіршпрунга:
367. Чи є обов'язковим пальцьове дослідження прямої кишки при діагностиці хвороби Гіршпрунга?
368. Фізичні методи діагностики хвороби Гіршпрунга:
369. Чи Завжди необхідно проведення біопсії для діагностики хвороби Гіршпрунга?
370. Підвищення якого сироваткового ферменту характерно для хвороби Гіршпрунга?
371. Чи приносять позитивний результат консервативні методи лікування хвороби Гіршпрунга
372. Чи в усіх випадках хвороби Гіршпрунга показане оперативне лікування?
373. Чи відбувається наростання декомпенсації захисних сил організму при консервативному лікуванні хвороби Гіршпрунга в субкомпенсованої стадії?
374. Які заходи містить у собі підготування пацієнта до оперативного лікування?
375. Чи обов'язково проводити оперативне лікування хвороби Гіршпрунга в два або три етапи?
376. Яка головна ціль оперативного лікування хвороби Гіршпрунга?
377. Показання до виконання оперативного лікування в два або три етапи при хворобі Гіршпрунга:
378. Етапи оперативного лікування /при трьохетапному лікуванні/ хвороби Гіршпрунга:
379. На якому відділі товстої кишки варто накладати колостому при виконанні першого етапу операції з приводу хвороби Гіршпрунга?
380. Який термін повинний пройти від формування колостоми до радикальної операції при оперативному лікуванні хвороби Гіршпрунга?
381. Який чинник визначає тривалість терміна від формування колостоми до радикальної операції при оперативному лікуванні хвороби Гіршпрунга?
382. Найбільше часта помилка при проведенні оперативного лікування хвороби Гіршпрунга:
383. Яка операція найбільше прийнятна при лікуванні хвороби Гіршпрунга?
384. У чому полягає інтраопераційна профілактика рецидивів епітеліального куприкового ходу?
385. У якому відсотку випадків правильний вибір хірургічної тактики та адекватне післяопераційне ведення дозволяє домогтися видужання при епітеліальному куприковому ході?
386. Як підрозділяються мезенхімоми параректальної клітковини?
387. Чим відрізняється злоякісна мезенхімома від доброякісної?
388. Чи спостерігається при мезенхімомі параректальної клітковини позитивний симптом кашльового поштовху та збільшення видимої частини пухлини при натужуванні?
389. Який метод дослідження грає домінуючу роль у діагностиці мезенхімоми параректальної клітковини?
390. Рецидив епітеліального куприкового ходу після операції обумовлений:
391. Як завершують операцію при наявності гострого запального процесу епітеліального куприкового ходу?
392. Як завершують операцію при наявності хронічного запального процесу епітеліального куприкового ходу?
393. Які шви забезпечують найкращу адаптацію країв рани при операції з приводу епітеліального куприкового ходу?
394. Чи мають мезенхімоми капсулу?
395. Яким тканинним складом характеризується мікроструктура мезенхімоми?
396. Чи схильні мезенхімоми параректальної клітковини до малігнізації?
397. Чи схильні мезенхімоми параректальної клітковини до рецидування?
398. У якої категорії хворих мезенхімоми параректальної клітковини зустрічаються частіше?
399. Який симптом при мезенхімомі параректальної клітковини найбільше часто виявляється першим?
400. Що собою представляє епітеліальний куприковий хід?
401. Які чинники приводять до виникнення запалення при епітеліальному куприковому ході?
402. Як прийнято називати зовнішній отвір гнійного свища при розвитку запалення епітеліального куприкового ходу?
403. Які клінічні прояви неускладненого епітеліального куприкового ходу?
404. Чи бувають рубцеві зміни при неускладненому плині епітеліального куприкового ходу?
405. Первинні норицеві отвори чи є обов'язковою діагностичною ознакою епітеліального куприкового ходу?
406. Чи Можуть первинні норицеві отвори при епітеліальному куприковому ході розташовуватися безпосередньо над заднім проходом?
407. Чи завжди первинні норицеві отвори при епітеліальному куприковому ході розташовуються по середній лінії між'ягодичної складки?
408. Чи може з первинного норицевого отвору при епітеліальному куприковому ході сторчати пучок злиплого волосся у виді щіточки?
409. Чи обов'язковою умовою є виконання ректороманоскопії при обстеженні хворого з приводу епітеліального куприкового ходу?
410. Чи Обов'язково пальцьове дослідження прямої кишки, доповнене зондуванням гнійних затеків при обстеженні хворого з приводу епітеліального куприкового ходу?
411. Чи Можливо подібність клінічної картини при ускладненому епітеліальному куприковому ході та дермоїдної кісті?
412. Чи Існує подібність клінічних проявів при ускладненому епітеліальному куприковому ході та остеомієліті хрестця та куприка?
413. Чи Можна судити про розміри гнійних затеків при ускладненому епітеліальному куприковому ході по кількості введеного в норицевий отвір червоної речовини?
414. Що виявляється при пальцьовому дослідженні в пацієнтів із подвоєнням прямої кишки?
415. Що виявляється при ректороманоскопії в пацієнтів із подвоєнням прямої кишки?
416. Іригоскопічна ознака подвоєння прямої кишки:
417. На підставі якого методу дослідження може бути встановлений остаточний діагноз подвоєння прямої кишки?
418. У якої категорії хворих частіше діагностується подвоєння прямої кишки?
419. Яким за формою буває подвоєння прямої кишки?
420. Найбільше характерні клінічні ознаки подвоєння прямої кишки:
421. Яке подвоєння прямої кишки зустрічається частіше?
422. Поруч із якою стінкою прямої кишки частіше розташовується подвоєний відділ прямої кишки?
423. Чи підлягає хірургічному лікуванню промежинна ектопія задньопрохідного отвору
424. Чи обов'язковим є виконання хірургічної операції при вестибулярній ектопії задньопрохідного отвору (анусовагіналіс)
425. З яким захворюванням необхідно диференціювати дійсну вестибулярну ектопію задньопрохідного отвору?
426. Яка ознака є диференційно-діагностичним тестом, характерним для вестибулярної ектопії задньопрохідного отвору?
427. Чим пояснюється тривалий безсимптомний плин уроджених промежинних свищів прямої кишки?
428. Відмінні риси будівлі норицевого ходу при промежинних уроджених свищах прямої кишки:
429. Характерна риса уроджених промежинних ректальних свищів:
430. Принципи хірургічного лікування хворих з уродженими промежинними свищами прямої кишки:
431. Чи обов'язковим є хірургічне лікування уроджених свищів прямої кишки?
432. У якому віці проводять оперативне лікування виявлених уроджених свищів прямої кишки?
433. Чи можуть уроджені ректовагінальні свищі бути не діагностованими до зрілого віку?
434. Характерні риси уродженого ректовагінального свища:
435. Чи має епітеліальну вистілку стінки уроджений промежинний свищ?
436. У якому відділі прямої кишки частіше усього локалізується патологічний процес при звуженні заднього проходу та прямої кишки?
437. Чим визначається необхідність хірургічного лікування звуження прямої кишки?
438. Чи може наступити декомпенсація в зрілому віці компенсованих форм звуження заднього проходу та прямої кишки?
439. Яким способом проводять висічення стенозуючої каблучки при звуженні заднього проходу?
440. Який вид консервативного лікування застосовують при звуженні заднього проходу?
441. Який патологічний стан завжди супроводжує норицевій формі атрезії заднього проходу, виявленої в зрілому віці?
442. У якої категорії хворих частіше залишається не діагностованої норицева форма атрезії заднього проходу?
443. Яка операція виконується дорослим хворим з атрезією заднього проходу та ректовагінальним свищем?
444. Як часто зустрічається звуження заднього проходу та прямої кишки серед хворих з аноректальними пороками розвитку?
445. Найбільше достовірний метод дослідження в діагностиці аномалії положення товстої кишки:
446. Як часто зустрічається атрезія заднього проходу та прямої кишки серед хворих з аноректальними пороками розвитку?
447. Терміни виконання оперативного втручання після народження дитини з атрезією заднього проходу та прямої кишки:
448. Чи обов'язковим є виконання радикальної операції дитині з атрезією заднього проходу та прямої кишки в перші години після народження
449. Чи зустрічається атрезія заднього проходу в дорослих пацієнтів?
450. Основна рентгенологічна ознака незавершеного повороту кишечника:
451. Найбільше характерний клінічний прояв незавершеного повороту кишки:
452. При випадково виявлених та безсимптомно аномаліях, що протікають, положення товстої кишки потрібно чи обов'язково оперативне лікування?
453. Основний метод оперативного лікування аномалій положення товстої кишки:
454. Причина психогенного мегаколон:
455. При якому виді мегаколон немає уродженої поразки інтрамурального нервового апарату?
456. Класифікація аномалій положення товстої кишки Геваркяна И.Х. та співавт. (1969):
457. Найбільше часта причина аномалії положення товстої кишки:
458. Який метод дослідження має основне значення в диференціальній діагностиці ідіопатичного мегаколон та хвороби Гіршпрунга?
459. Найбільше часта причина обструктивного мегаколон:
460. Якими показниками визначається необхідність резекції розширеної товстої кишки при обструктивному мегаколон?
461. Яка ціль досягається при консервативному лікуванні психогенного мегаколон?
462. Чи Трапляються періоди нормалізації стільця при ідіопатичному мегаколон
463. Який метод дослідження є основним у диференціальній діагностиці ідіопатичного мегаколон та хвороби Гіршпрунга?
464. Ректороманоскопічна картина при ідіопатичному мегаколон:
465. Характерна рентгенологічна ознака ідіопатичного мегаколон:
466. У чому полягає операція Свенсона застосовувана при лікуванні хвороби Гіршпрунга?
467. У чому полягає операція Дюамеля, застосовувана при лікуванні хвороби Гіршпрунга?
468. Основний прояв ідіопатичного мегаколон:
469. Оперативна тактика при операціях із приводу епітеліального куприкового ходу:
470. Показання до радикальної операції при епітеліальному куприковому ході:
471. У якому положенні укладають хворого при виконанні оперативного втручання з приводу епітеліального куприкового ходу?
472. Чи варто підшивати краї рани до окістя при операції з приводу епітеліального куприкового ходу?
473. Етіологія епітеліального куприкового ходу:
474. Класифікація епітеліального куприкового ходу по клінічній картині /В.Д.Федоров, Ю.В.Дульцев, 1984/:
475. У якої категорії хворих епітеліальним куприковим ходом зустрічається частіше?
476. Обов'язкова діагностична ознака епітеліального куприкового ходу:
477. Найбільше часте позакишкове ускладнення амебіазу товстої кишки:
478. На чому засновується діагностика амебіазу товстої кишки?
479. На чому засновується діагностика лямбліозу товстої кишки?
480. Як часто зустрічається туберкульозний парапроктит?
481. Яка частина хворих актиномікозом має поразки прямої кишки?
482. Хірургічне ускладнення актиномікозу прямої кишки:
483. Чи Підлягають спеціальному місцевому лікуванню вторинні туберкульозні свищі /при поразці кісток, органів малого таза/?
484. Основна клінічна ознака лямбліозу товстої кишки:
485. Шлях зараження лямбліозом товстої кишки:
486. Шлях передачі амебіазу товстої кишки:
487. Якими препаратами проводять лікування клінічно вираженого амебіазу товстої кишки?
488. Основна клінічна ознака шистозоматозу товстої кишки:
489. Основна клінічна ознака трихоцефальозу товстої кишки:
490. Основний метод діагностики трихоцефальозу товстої кишки:
491. Шлях зараження американським трипоносомозом /хвороба Шагаса/:
492. Тактика лікування актиномікозного парапроктиту:
493. Проктологічні прояви американського трипоносомозу /хвороба Шагаса/:
494. Клінічні прояви амебіазу товстої кишки:
495. Клінічні ознаки актиномікозного парапроктиту:
496. Тактика лікування гострого туберкульозного парапроктиту:
497. Стадії розвитку актиномікозу прямої кишки /класифікація Інституту медичної паразитології та тропічної медицини/ Пінзр Г.С., 1970/:
498. Основний та найбільше радикальний метод лікування гемангіом товстої кишки:
499. Найбільше часта локалізація туберкульозних виразок прямої кишки:
500. С яким захворюванням необхідно в першу чергу диференціювати туберкульозну виразку прямої кишки?
501. Чи свідчить виявлення в що відокремлюється з параректальних свищів бацил Коха про специфічний парапроктит у усіх випадках?
502. Ускладнення що викликаються гемангіомами товстої кишки:
503. Які захворювання частіше усього приймають за геморагічний гемангіоматоз товстої кишки /хвороба Рандю-Ослера-Вебера/?
504. Якому методу дослідження належить основна роль у діагностиці гемангіоматозу товстої кишки?
505. Показання до хірургічного лікування при геморагічному ангіоматозі /хвороба Рандю-Ослера-Вебера/ товстої кишки:
506. Класифікація гемангіом товстої кишки С.А.Холдіна:
507. У якому випадку при геморагічному гемангіоматозі /хвороба Рандю-Ослера-Вебера/ бувають масивні кишкові кровотечі, що приводять до колапсу?
508. До якого віку починають формуватися гемангіомектазії при геморагічному гемангіоматозі /хвороба Рандю-Ослера-Вебера/?
509. Основна клінічна ознака геморагічного гемангіоматозу:
510. Показання до хірургічного лікування при виявленні барієвих гранулем прямої кишки:
511. Макроскопічна картина при лімфофолікулярної гіперплазії товстої кишки:
512. На чому засновується діагностика меланоза товстої кишки?
513. Хто проводить лікування сифілісу прямої кишки?
514. Діагностичні методи, застосовувані для дифдіагностики сифілісу та раку прямої кишки:
515. У якої категорії хворих зустрічається гонорея прямої кишки?
516. На чому засновується діагностика гонорейного проктиту?
517. Найбільше характерні симптоми ендометріоза прямої та сигмоподібної кишки:
518. Який шар кишкової стінки уражається в першу чергу при ендометріозі товстої кишки?
519. С яким захворюванням найбільше важко проводити дифдіагностику ендометріоза товстої кишки?
520. На чому засновується діагностика ендометріоза товстої кишки?
521. На чому засновується діагностика м'якого шанкеру прямої кишки?
522. С якими захворюваннями виникає необхідність диференціювати четверту венеричну хворобу?
523. Основний метод діагностики барієвих гранулем прямої кишки:
524. Характерна локалізація ендометріоза товстої кишки:
525. З якими захворюваннями варто диференціювати твердий шанкер при сифілісі прямої кишки?
526. На чому засновується діагностика балантидіазу товстої кишки?
527. На чому засновується діагностика при виразково-некротичних поразках товстої кишки лікарського походження?
528. Причини виникнення барієвих гранулем:
529. Причини ендометріоза товстої кишки:
530. Методи хірургічного лікування ендометріоза товстої кишки при наявності великої ендометріоми:
531. Причини меланоза товстої кишки:
532. Методи лікування меланоза товстої кишки:
533. Клінічна картина при лімфофолікулярної гіперплазії товстої кишки:
534. Частота розвитку лімфофолікулярної гіперплазії товстої кишки:
535. У якої категорії хворих частіше усього варто очікувати наявність поразки прямої кишки сифілісом?
536. Найбільше хірургічне ускладнення, що зустрічається часто, третинного сифілісу прямої кишки:
537. Найбільше часта причина гонорейної поразки прямої кишки:
538. Можливість та причина самовилікування при гонорейному проктиті:
539. Клінічні прояви хронічного гонорейного проктиту:
540. Прояв м'якого шанкеру при поразці прямої кишки:
541. Аноректальні прояви четвертої венеричної хвороби:
542. Чи можливо самовилікування при четвертій венеричній хворобі?
543. Якому чиннику додають найбільше значення в патогенезі виразково-некротичного поразки товстої кишки лікарського походження?
544. Принципи лікування виразково-некротичного пораження товстої кишки лікарського походження:
545. У яких випадках показане хірургічне лікування амілоідозу товстої кишки?
546. Від яких тварин відбувається зараження <балантидіум колі> людини?
547. Яким шляхом відбувається поширення інфекції при кокцидіозі товстої кишки?
548. Основний симптом при кокцидіозі товстої кишки:
549. На чому засновується діагностика кокцидіозу товстої кишки?
550. Патогенез амілоідозу товстої кишки:
551. Як часто зустрічається первинний та вторинний амілоідоз товстої кишки?
552. Чи має амілоідоз товстої кишки характерну клінічну картину?
553. На чому засновується діагностика амілоідозу товстої кишки?
554. Зазначте діагностичну ефективність іригографії при обстеженні хворих із підозрою на пухлину товстої кишки / що непальпується/:
555. Зазначте найбільше часту локалізацію поліпів товстої кишки:
556. Як довго повинні знаходиться під спостереженням хворі після видалення /у тому числі електрокоагуляції/ поліпа товстої кишки?
557. Яке з зазначених досліджень обов'язкове у хворих із гістологічно підтвердженим діагнозом ворсинчастого поліпа прямої кишки?
558. Як часто залозисто-ворсинчатий поліп товстої кишки має множинний характер?
559. Зазначте, у якому з зазначених відділів товстої кишки найбільше часто зустрічаються (розвиваються) ракові пухлини:
560. Яка частота раку ободової кишки, що розвивається з поліпів?
561. Яка частота розвитку раку ободової кишки на фоні доброякісних поліпів?
562. Яка частота малігнізації поліпів товстої кишки діаметром від 1 до 2 см?
563. Для якої локалізації товстої кишки характерні запори?
564. Яка послідовність досліджень хворих із пухлиною?
565. Для якої локалізації пухлини товстої кишки характерна діарея?
566. Яка причина гіпокаліємії при діареї?
567. Назвіть, які з зазначених утворень розвиваються зі сполучної тканини?
568. Яка діагностична значимість пункційної біопсії при пухлинах?
569. Які найбільше важливі чинники ризику розвитку раку товстої кишки?
570. Яка частота малігнізації поліпів товстої кишки діаметром більш 20 мм?
571. Яка частота малігнізації поліпів кишки діаметром до 1 мм?
572. Яка повинна бути швидкість інфузії рідини при введенні з лікувальними цілями /поповнення/?
573. З якого віку необхідно починати обстеження членів сімей, у яких зареєстрований рак товстої кишки спадковий, що не має клінічних ознак даного захворювання?
574. Який найбільш частий клінічний прояв ювенільного поліпозу?
575. Зазначте найбільше правильне тлумачення 3 стадії онкозахворювання:
576. Яке з зазначених визначень справедливе?
577. Яке з зазначених визначень справедливо?
578. Зазначте, у якому відділі товстої кишки при дифузійному поліпозі найбільше часто спостерігається малігнізація поліпів?
579. Зазначте правильне позначення за допомогою символів ТNМ при малігнізації папілярної аденоми сигмоподібної кишки без метастазів:
580. У хворого при гістологічному дослідженні віддаленої сигмоподібної кишки з підозрою на злоякісне утворення виявлений запальний її генез. Чи правильно використане позначення <рТіs>?
581. Зазначте правильне позначення за допомогою символів ТNМ пухлини сигмоподібної кишки, що проростає серозну оболонку та очеревину бічної стінки, без метастазів:
582. Зазначте правильне позначення за допомогою символів ТNМ пухлини сигмоподібної кишки, що не проростає серозну оболонку з метастазами в брижові лімфовузли до нижньої мезентеріальної артерії:
583. Зазначте правильне позначення за допомогою символів ТNМ пухлини висхідної кишки, що не проростає серозну оболонку діаметром до 3 см, з одиночними метастазами в печінку:
584. Зазначте правильне позначення за допомогою символів ТNМ малігнізованого одиночного поліпа сигмоподібної кишки без метастазів:
585. Зазначте найбільше значимий клінічний прояв поліпів товстої кишки:
586. Зазначте правильне позначення за допомогою символів ТNМ пухлини поперечноободової кишки до 3 см у діаметрі, що проростає серозну оболонку, без метастазів:
587. Зазначте правильне позначення за допомогою символів ТNМ пухлини поперечноободової кишки, що звужує просвіт її, що проростає серозну оболонку, із метастазами в брижі поруч із пухлиною:
588. Зазначте правильне позначення за допомогою символів ТNМ пухлини поперечноободової кишки, що звужує просвіт її, що проростає серозну оболонку, із метастазами в брижі поруч із пухлиною, із крапковим свищем та з периколярним абсцесом:
589. Зазначте індекс малігнізації ворсинчастої пухлини прямої кишки:
590. Зазначте для якого з перерахованих захворювань характерна наявність синдрому Гарднера, Турко, Пейтца-Егерса:
591. Зазначте індекс малігнізації ювенільних поліпів прямої кишки:
592. Зазначте який вид операції треба обрати в хворого 40 років нормальної статури з аденокарциномою прямої кишки, що локалізується на відстані 6 - 7 см від краю заднього проходу, до 3 см у діаметрі без метастазів та непрохідності:
593. Зазначте який вид операції треба обрати в хворого 50 років нормальної статури з карциномою прямої кишки, що локалізується на відстані 12 см від краю заднього проходу, до 3 см у діаметрі, без метастазів та непрохідності:
594. Зазначте який вид операції треба обрати в хворого 60 років підвищеного харчування, із ІХС (ІШЕМІЧНА ХВОРОБА СЕРЦЯ) та з карциномою прямої кишки, до 5 см (Т3 N1 М0), що локалізується на відстані 10 см від анусу:
595. Зазначте який вид операції треба обрати в хворого 55 років з ендофітною карциномою прямої кишки , що росте , (Т3 N1 М0), розташовану на відстані 11 см від анусу:
596. Яка частота виявлення ракових клітин у змивах з інструментів та рук хірургів при операції з приводу карциноми прямої кишки?
597. Чи необхідне промивання малого таза після резекції прямої кишки з пухлиною для профілактики рецидиву карциноми?
598. Для якої патології була розроблена та запропонована резекція прямої кишки по Свенсону?
599. Чи справедливе твердження, що довгостроково існуючі /більше 10 років/ хронічні параректальні свищі можуть малігнізувати?
600. Чим диктується необхідність при операції Габрієля більшого висічення періанальної клітковини навколо зовнішнього отвору свища, чим тканини навколо внутрішнього отвору свища?
601. Чи справедливе твердження, що операція Габрієля є варіантом висічення свища в просвіт прямої кишки?
602. Які з зазначених операцій доцільно застосовувати при екстрасфінктерних параректальних свищах?
603. Про який із перерахованих захворювань може свідчити біль та кров'янисті виділення з прямої кишки, що виявляються особливо яскраво в період менструацій?
604. Чи ефективне медикаментозне лікування ендометріоза прямої кишки на ранніх стадіях розвитку?
605. У хворого 55 років на 7 добу після операції черевно-анальної резекції прямої кишки наступив некроз низведеної сигми на відстані до 5 см від анусу. Стан хворого задовільний. Яка тактика?
606. Зазначте правильне позначення за допомогою символів ТNМ пухлини прямої кишки 8 см діаметром, що проростає в прямокишкову клітковину, із метастазами в тазові лімфовузли та печінку:
607. Зазначте оптимальний метод лікування раку ободової кишки:
608. Зазначте оптимальний метод лікування раку прямої кишки розташованого на 5 см від анусу:
609. Зазначте основну ціль передопераційного підготування до планової операції з приводу раку ободової кишки що проростає в прямокишкову клітковину, із метастазами в тазові лімфовузли та печінку:
610. Зазначте оптимальний рівень перетинання правої ободової артерії при операції з приводу раку висхідної ободової кишки:
611. Чим визначається рівень перетинання правої ободової артерії при операції з приводу раку висхідної ободової кишки?
612. Зазначте правильне позначення за допомогою символів ТNМ пухлини прямої кишки 4 см діаметром, що не виходить за її стінку, без метастазів:
613. Зазначте правильне позначення за допомогою символів ТNМ пухлини прямої кишки 4 см діаметром, що не виходить за її стінку, із метастазами в лімфовузли таза:
614. Зазначте правильне позначення за допомогою символів ТNМ пухлини прямої кишки 8 см діаметром, що проростає в навколопрямокишкову клітковину, із метастазами в лімфовузли таза:
615. Зазначте, чи рівнозначно визначення <поліпи товстої кишки> та <поліпоз>:
616. Зазначте найбільше сполучення, що часто зустрічається, поліпозу товстої кишки з іншими захворюваннями (синдромами) кишки:
617. Зазначте найбільш характерну ознаку поліпозу та поліпів товстої кишки:
618. Зазначте найбільш достовірний метод діагностики поліпів та поліпозу товстої кишки:
619. Зазначте найбільш ефективний метод лікування тотального поліпозу товстої кишки:
620. Зазначте найбільш клінічну форму, що зустрічається часто, раку товстої кишки:
621. Зазначте, яка з нижченазваних клінічних форм раку товстої кишки невірна:
622. Чи може бути радикальною правобічна геміколектомія при стадії <С> пухлини товстої кишки?
623. Чи вірне твердження, що при вираженій анемії при пухлині товстої кишки правої половини хворий неоперабельний?
624. Чи вірне твердження, що карцинома ободової кишки локалізується в 50% спостережень у сигмі?
625. Зазначте найбільш важливе з позицій хірургії фасціальне покриття прямої кишки:
626. Зазначте найбільш оптимальний метод оперативного лікування геморою, із перерахованих:
627. Зазначте найбільш часті, із нижче перерахованих, ускладнень хірургічного лікування геморою:
628. Зазначте найбільш оптимальний із перерахованих методів лікування хронічної анальної тріщини:
629. При пальцьовому дослідженні прямої кишки на відстані 3 см від заднього проходу виявлена пухлина; пахові вузли не пальпують. Зазначте операцію вибору:
630. Зазначте, яке з перерахованих утворень виявляється вперше як пухлина черевної порожнини частіше усього:
631. Зазначте яке з перерахованих утворень товстої кишки найбільше схильне до малігнізація::
632. Зазначте, яке з перерахованих утворень товстої кишки найбільш часто викликає рясне виділення слизу з калом?
633. Зазначте, де найбільше часто локалізується карциноїдна пухлина:
634. Зазначте оптимальну тактику лікування сімейного поліпозу товстої кишки, у жінки 20 років, без виявленої малігнізації:
635. Зазначте ймовірний діагноз у жінки 70 років, що пред'являє скарги на виділення червоної крові на калі:
636. Як часто викликає перев'язки нижньої брижової вени розвиток тромбозу ободової кашки?
637. Який обсяг операції показаний при класичній формі хвороби Крона?
638. При яких із зазначених захворювань найбільш доцільне застосування субтотальної колектомії з анастомозом типу Дюамеля, Торнбола?
639. Зазначте правильне тлумачення 1 стадії онкологічного захворювання товстої кишки:
640. Зазначте правильне тлумачення 2 стадії онкологічного захворювання товстої кишки:
641. Зазначте правильне тлумачення 3 стадії онкологічного захворювання товстої кишки:
642. Зазначте правильне тлумачення 4 стадії онкологічного захворювання товстої кишки:
643. Зазначте правильне тлумачення 1 клінічної групи онкологічного захворювання товстої кишки:
644. Зазначте правильно тлумачення 2 клінічні групи онкологічного захворювання товстої кишки:
645. Зазначте правильне тлумачення <2а> клінічної групи онкологічного захворювання товстої кишки:
646. Зазначте правильне тлумачення 3 клінічні групи онкологічного захворювання товстої кишки:
647. Зазначте правильне тлумачення 4 клінічні групи онкологічного захворювання товстої кишки:
648. Зазначте найбільш оптимальний метод лікування при випаданні прямої кишки, із поданих нижче:
649. Зазначте, чи правильно, що при радикальній операції з приводу пухлини середньої третини поперечноободової кишки 3 стадії була перев'язана:
650. Зазначте, чи правильно, що при радикальній операції з приводу пухлини спадної ободової кишки 3 стадії була перев'язана:
651. Чи правильне твердження, що проріст пухлини ободової кишки в сусідні органи завжди є ознакою неоперабельності?
652. На якій мінімальній відстані від нижнього краю екзофітно ростучої карциноми поперечноободової кишки, необхідно перетинати останню, щоб забезпечити радикальність втручання:
653. На якій мінімальній відстані від нижнього краю ендофітно ростучої карциноми поперечноободової кишки, необхідно перетинати останню, щоб забезпечити радикальність втручання?
654. Яка раціональна тактика лікування дифузійного поліпозу ободової кишки?
655. Який основний шлях метастазування злоякісних пухлин ободової кишки?
656. Для яких із зазначених локалізацій пухлин товстої кишки більш характерно метастазування в лімфатичні вузли сальника?
657. Для яких, із зазначених, локалізацій пухлин товстої кишки більш характерно метастазування в лімфатичні вузли парапанкреатичної клітковини та ворота селезінки?
658. Для яких із зазначених локалізацій пухлин товстої кишки більш характерно метастазування в лімфатичні вузли уздовж здухвинноободової, правої та середньої ободової артерії?
659. У хворого 45 років виявлений рак товстої кишки. Відомо, що його батьки та старша сестра померли від цього ж захворювання. Чи слід, та коли треба починати обстеження підростаючих членів сім'ї?
660. Чим характеризується синдром Пейтца-Егерса?
661. Чим характеризується синдром Гарднера?
662. Для яких із зазначених локалізацій пухлин товстої кишки більш характерна стенозуюча форма захворювання?
663. Якого розміру ділянку тонкої кишки доцільно резеціювати при неускладненій формі раку сліпої кишки?
664. Який найбільше частий клінічний симптом спостерігається у хворих із пухлиною ободової кишки?
665. Для яких із зазначених локалізацій пухлин товстої кишки більш характерна токсично-анемічна форма?
666. Який із зазначених симптомів найбільше часто визначається при наявності доброякісних епітеліальних поліпів товстої кишки?
667. Чим обумовлена необхідність резекції тонкої кишки при пухлини печінкового вигину товстої кишки?
668. Який із зазначених методів оперативного лікування рецидивної хронічної анальної тріщини є найбільш оптимальним та ефективним?
669. Яке з зазначених нижче ускладнень найбільше часто зустрічається при оперативному лікуванні анальної тріщини?
670. Яке з поданих нижче доброякісних захворювань прямої кишки має найбільший індекс малігнізації?
671. Який із перерахованих нижче симптомів найбільше часто визначається при доброякісних епітеліальних поліпах товстої кишки?
672. Зазначте діагностичну ефективність іригографії при обстеженні хворих із підозрою на пухлину тільки кишки ( що непальпується):
673. Зазначте найбільш часту локалізацію поліпів товстої кишки:
674. Як довго повинні знаходитися під спостереженням хворі після видалення поліпа товстої кишки?
675. Яке з зазначених досліджень обов'язкове в хворих із гістолггічно підтвердженим діагнозом ворсинчастого поліпа товстої кишки?
676. Як часто залозисто-ворсинчатий поліп товстої кишки має множинний характер?
677. Чим визначається в першу чергу обсяг резекції при пухлині нисхідної ободової кишки?
678. Який із перерахованих методів є основним при діагностиці мезенхімом параректальної клітковини?
679. Який із перерахованих методів варто обрати при лікуванні мезенхімоми параректальної клітковини, що викликає дизуричні розлади, у хворої 67 років із цукровим діабетом середньої ваги?
680. У хворої 60 років виявлена мезенхімома параректальної клітковини, верхній полюс якої іде вище промонторіуму. Який доступ варто обрати для видалення її?
681. У хворої 47 років виявлена мезенхімома параректальної клітковини, верхній полюс якої не доходить до промонторіуму. Який доступ варто обрати для видалення її?
682. На яку добу з'являються в більшості випадків початкові ознаки неспроможності швів товстої кишки та інші ускладнення, що вимагають релапаротомії?
683. Як часто та в яких випадках необхідно повне ендоскопічне обстеження товстої кишки після операції з приводу карциноми товстої кишки?
684. Який обсяг резекції при пухлини селезінкового вигину товстої кишки?
685. Який обсяг резекції при пухлині нисхідного відділу товстої кишки?
686. Чи необхідно при задній проктотомії розсікати фасцію Амюса?
687. Чи необхідно при задній проктотомії перев'язувати середню крижову артерію?
688. Чи необхідно при задній проктотомії перев'язувати бічні зв'язки прямої кишки?
689. Як часто відзначаються рецидиви ворсинчастих поліпів товстої та прямої кишки після їх радикального видалення (висічення, коагуляції)?
690. У хворого 55 років із гістологічним діагнозом ворсинчастий поліп прямої кишки, розташованому на відстані 8 см від анусу, виявлена після видалення поліпа малігнізація його "ніжки". Яка тактика?
691. При яких пухлинах товстої та прямої кишки можливі судинні кризи внаслідок продукції серотоніну?
692. Чи необхідний повторний ендоскопічний огляд протягом першого року після радикального видалення ворсинчастого поліпа прямої кишки?
693. Як часто необхідних повторні ендоскопічні дослідження хворим, що перенесло операцію з приводу раку товстої кишки?
694. Чи справедливе твердження, що будь-який поліп прямої та товстої кишки варто розглядати як передрак та його необхідно видаляти
695. Який спосіб видалення поліпа прямої кишки, що має широку основу та розташованого на 5 см від анусу, варто обрати?
696. Який спосіб видалення доброякісного поліпа прямої кишки, що має широку основу та розташований на відстані 11 см від анусу, варто обрати?
697. Який спосіб видалення доброякісного поліпа прямої кишки, що має широку основу та розташований на відстані 16 см від анусу, варто обрати?
698. Який основний метод лікування злоякісної лімфоми прямої кишки?
699. Які шари стінки кишки проростає лімфома?
700. Чи вірно, що аденопапіломатозні поліпи товстої кишки відносяться до утворень мезенхімального походження?
701. Чи вірно, що папіломатозні поліпи прямої кишки відносяться до утворень епітеліального походження
702. Чи вірно, що зі збільшенням числа поліпів товстої кишки істотно зростає індекс їхньої малігнізації?
703. Чи вірно, що епітеліальні поліпи товстої кишки, як правило, проходять розвиток від малої проліферативної активності до великої?
704. У хворої 50 років на 7 добу після коагуляції поліпа, розташованого на відстані 15 см від шкірно-анальної складки, з'явилися раптово сильні болі в животі та симптоми подразнення очеревини насподі живота. Яка подальша тактика?
705. У х-го 50р.на 9 добу після коагуляції поліпа з'явил кл-ка перфорації При лапаротомії виявл невелика к-сть мутного серозн випоту в м.тазі,наявн газу;кишечник не роздут,вісцерал.та парієтал.очеревина блискучі,перфорат отвір не виявл Тактика
706. У хворого була накладена колостома в зв'язку з перфорацією прямої кишки після коагуляції поліпа. Післяопераційний період ускладнився некротичним фасціїтом черевної стінки. Коли варто виконати операцію відновлення безперервності кишечника?
707. У х-го 57р.на 9 добу після коагуляції поліпа прямої кишки 16см від анусу клініка перфорації.При лапаротомії виявл невелика к-сть мутного випоту в м.тазу та темного кольору ділянка кишки,відкіля при надавлюванні надходить кал. Тактика:
708. У хворого була накладена колостома в зв'язку з перфорацією прямої кишки після коагуляції поліпа. Післяопераційний протікав без ускладнень. Коли можна виконати операцію відновлення безперервності кишечника?
709. У хворого 60 років, після видалення ворсинчастого поліпа прямої кишки (8 см від анусу), за даними доопераційної біопсії, виявлена, при післяопераційному дослідженні, малігнізація його верхівки. Яка тактика?
710. Зазначте в які лімфовузли метастазує рак правої половини поперечноободової кишки:
711. Зазначте в які лімфовузли метастазує рак лівої половини поперечноободової кишки
712. Зазначте в які лімфовузли метастазує рак спадної ободової кишки:
713. Зазначте найбільше значиму клінічну ознаку раку правої половини ободової кишки:
714. Зазначте найбільш значима, клінічна ознака раку поперечно-ободової кишки:
715. Зазначте найбільше значиму клінічну ознаку раку лівої половини товстої кишки:
716. Зазначте, які лімфовузли уражаються при раку сигмоподібної кишки:
717. Яким цілям служить перев'язка просвіту товстої кишки при операції з приводу злоякісної пухлини?
718. Чи справедливе твердження, що заочеревинне переміщення анастомозу товстої кишки підвищує ризик його неспроможності?
719. Чи характерний пропасний синдром для пухлин ободової кишки
720. Для якої локалізації пухлин ободової кишки характерний ентероколітичний синдром?
721. Зазначте найбільше значиму клінічну ознаку раку лівої половини товстої кишки:
722. Зазначте, які лімфовузли уражаються при раку сигмоподібної кишки:
723. При якій клінічній формі пухлини ободової кишки може виникнути необхідність диференціального діагнозу з панкреатитом?
724. Чи впливають розміри пухлини прямої кишки при її ендофітному рості на доцільність виконання сфінктерзберігаючої операції
725. Яка мінімальна відстань рівня перетинання кишки, при резекції з приводу раку ампулярного відділу прямої кишки, від проксимального краю пухлини?
726. Яка мінімальна відстань рівня перетинання кишки, при резекції з приводу раку ампулярного відділу прямої кишки, від дистального краю пухлини?
727. Чи доцільно використовувати метод Дюамеля, запропонований для лікування хвороби Гіршпрунга для сфінктерзберігаючої резекції прямої кишки в онкологічній практиці?
728. Яким повинен бути інтервал між сеансами електрокоагуляції поліпа прямої кишки, що має широку основу?
729. У хворого 50 років із показником гемоглобіну 80 р/л та гематокритом 30 виявлена при операції рухлива пухлина печінкового кута товстої кишки з парааортальними метастазами. Яка тактика?
730. Які показання до ощадливих операцій при раку ампулярного відділу прямої кишки?
731. Яка тактика лікування хворого 60 років із карциномою прямої кишки <Т1> на глибині 7 см від анусу, що страждає асцитом унаслідок цирозу печінки?
732. Яка тактика лікування хворого 60 років із карциномою прямої кишки <Т1> на глибині 5 см від анусу, із необтяженим анамнезом?
733. Як впливає передопераційне опромінення хворих із карциномою кишки прямої на рівень бактеріальної обсіяності шкіри та операційної рани?
734. Як впливає передопераційне опромінення хворих із карциномою кишки прямої на видовий склад мікрофлори шкіри та операційної рани?
735. Що таке тотальна біопсія поліпа прямої кишки?
736. Який індекс малігнізації неепітеліальних доброякісних пухлин прямої кишки?
737. Чи доцільна паліативна резекція товстої кишки при наявності парааортальних метастазів?
738. Чи доцільна паліативна екстирпація прямої кишки при наявності одиночних невидалимих метастазів?
739. Чи доцільно накладення колостоми при невидалимих пухлинах прямої кишки без непрохідності?
740. Чи прискорює несприятливий вихід паліативна екстирпація прямої кишки в хворих без непрохідності?
741. Яке наступне ведення хворих, що перенесли паліативну екстирпацію прямої кишки при наявності невидалимих метастазів тазової клітковини?
742. Чи доцільно паліативна екстирпація прямої кишки при пухлинах без непрохідності та при наявності множинних метастазів у печінці?
743. Який шов рани називається вторинним?
744. Інфекційний процес у рані та мікробне забруднення рани однаково впливають на загоєння рани:
745. Що відноситься до порушення санітарно-протиепідемічного режиму в операційній?
746. Основне джерело патогенної мікрофлори в операційній це:
747. Лапаротомія - це:
748. Релапаратомія - це:
749. Чи відноситься до релапаротомії операції на черевній стінці з розкриттям гематом, гнійничків, накладенням вторинних швів?
750. Запрограмовані релапаротомії це:
751. Чи можна віднести СНІД до контактних інфекцій, подібно венеричним захворюванням, сказу та хворобі Содоку?
752. Яке з перерахованих захворювань має найбільший інкубаційний період?
753. Рік опису СНІДу, як самостійного захворювання:
754. До якого виду збудників відноситься збудник СНІДу?
755. Температура, при якій СНІД інактивує:
756. Причина смерті при СНІДі:
757. 100"Які з перерахованих клінічних симптомів, найбільше характерні в клініці СНІДу, у перші місяці захворювання?
758. Етіотропними препаратами в лікуванні СНІДу є:
759. Збудник СНІДу:
760. Збудник ВІЛ- інфекції відноситься до групи:
761. Т - лімфотропний вірус, що є збудником ВІЛ:
762. ВІЛ у зовнішньому середовищі:
763. Інфекційність ВІЛ при кімнатній температурі зберігається:
764. Високою дією, що інактивує, до ВІЛ володіють:
765. Джерело ВІЛ- інфекції:
766. При ВІЛ- інфекції джерелом можуть бути:
767. Механізм передачі ВІЛ- інфекції:
768. Поразка клітин ЦНС вірусом імунодефіциту людини, можливо:
769. Збудник СНІДу здатний уражати:
770. ВІЛ може знаходитися у вільному (поза клітиною) стані в біологічних рідинах організму:
771. Біологічні рідини організму, де можна виявити ВІЛ:
772. Біологічна рідина організму, у якій ВІЛ міститься в найбільшій концентрації:
773. Проникнення ВІЛ через плацентарний бар'єр, можливо:
774. До периферичних органів імунної системи не відноситься:
775. При ВІЛ- інфекції відбувається зменшення числа:
776. Основні причини розвитку вторинного імунодефіциту при вірусних інфекціях та вакцинальних процесах:
777. Поняття "інкубаційний" та "латентний період" при ВІЛ інфекції ідентичні:
778. Лікар зобов'язаний запідозрити в хворого ВІЛ- інфекцію при наявності всіх зазначених ознак, крім:
779. Збудники, найбільше часто викликаючі поразку кишечника при ВІЛ- інфекції:
780. Поразка ЦНС при ВІЛ- інфекції:
781. Поразка ЦНС вірусом імунодефіциту людини:
782. Скільки відомо типів вірусу ВІЛ?
783. У яких тканинах найбільший вміст ВІЛ?
784. Вірус ВІЛ стійкий до впливу:
785. Від чого залежить тривалість інкубаційного періоду СНІДу:
786. Які пороки розвитку можуть виявлятися в дітей при внутрішньоутробному ВІЛ- інфікуванні?
787. Чи можна визначити наявність антитіла ВІЛ у слині
788. Чи володіють ВІЛ- антитіла вірусонейтралізуючим ефектом?
789. Які можуть бути зміни в загальному аналізі крові в ВІЛ - інфікованих?
790. Відкіля береться кров для ІФА?
791. Скільки відомо типів вірусу ВІЛ?
792. У яких тканинах найбільший вміст ВІЛ?
793. Вірус ВІЛ стійкий до впливу:
794. Від чого залежить тривалість інкубаційного періоду СНІДу:
795. Які пороки розвитку можуть виявлятися в дітей при внутрішньоутробному ВІЛ- інфікуванні?
796. Чи можна визначити наявність антитіла ВІЛ у слині
797. Чи володіють ВІЛ- антитіла вірусонейтралізуючим ефектом?
798. Які можуть бути зміни в загальному аналізі крові в ВІЛ - інфікованих?
799. Відкіля береться кров для ІФА?
800. Зазначити при якому ускладненні стенозуючого раку лівої половини найбільше несприятливий прогноз?
801. До якого виду непрохідності відноситься стенозуючий рак лівої половини товстої кишки?
802. Зазначити, до якого виду непрохідності відноситься інвагінація?
803. При якому виді товстокишкової інвагінації гірше прогноз?
804. При якому виді непрохідності характерний симптом Обуховської лікарні?
805. При якому виді непрохідності характерний симптом Шимана-Данса?
806. Для якого виду непрохідності характерний рентгенологічний симптом "кістяка риби" Кейсі?
807. Про який рівень непрохідності говорить проба Цеге-Мантейфеля при 200 мл?
808. Зазначити розмір балів індексу Дельтца для обгрунтування терміновості операції товстокишкової непрохідності:
809. Для якого виду непрохідності характерний симптом "дзьоба сидячої птиці"?
810. Зазначити найбільший відсоток діагностичних помилок у наступних видах товстокишкової непрохідності:
811. Для якого виду непрохідності характерний симптом Ківуля?
812. Для якого виду непрохідності характерний симптом "тризубця Нептуна"?
813. Для якого виду непрохідності характерний симптом Руша?
814. Зазначити, якому виду непрохідності властивий симптом Крювельє, що дає підставу до термінової операції?
815. Який із названих синдромів вимагає невідкладного хірургічного втручання?
816. Для якого виду непрохідності характерний симптом пневмобілії, що виявляється при рентгенівському або ультразвуковому дослідженні?
817. Вибрати обсяг оперативного втручання при товстокишкової інвагінації, локомотивом якої є пухлина:
818. Вибрати обсяг оперативного втручання при завороті сигми без некрозу її:
819. Вибрати обсяг оперативного втручання при завороті сигми з некрозом кишки:
820. Вибрати найбільше обгрунтований обсяг операції у хворої із гострою обтураційною непрохідністю раку лівої половини ободової кишки /нисхідної кишки/:
821. Вибрати обсяг операції при раку сліпої кишки, ускладненою непрохідністю /віддалених метастазів немає/:
822. Вибрати обсяг оперативного втручання при раку селезінкового кута, ускладненого непрохідністю:
823. Вибрати обсяг оперативного втручання при раку лівої половини, ускладненого перфорацією та периколярним гнійником:
824. Вибрати обсяг оперативного втручання при завороті сліпої кишки з життєздатними сегментами:
825. Вибрати обсяг оперативного втручання при нежиттєздатній сліпій кишці після завороту:
826. Вибрати обсяг оперативного втручання при завороті поперечної кишки з некрозом її:
827. Вибрати обсяг оперативного втручання при тонкокишковосигмовидному вузлі /із моменту вузлоутворення пройшло 4 години/:
828. Вибрати обсяг оперативного втручання при здухвинно-сліпокишкової інвагінації:
829. Зазначити найбільше ускладнення товстокишкової непрохідності, що зустрічаються часто:
830. Зазначити найбільше прийнятний термін відбудовної операції на товстій кишці після обструкційної резекції її при відсутності гнійно-септичних ускладнень:
831. Які патофізиологічні зміни відбуваються в організмі при низькій обтураційній непрохідності в ранні терміни?
832. Які патофізиологічні зміни відбуваються в організмі при низькій обтураційній непрохідності в пізні терміни?
833. Вибрати розмір внутрішньокишкового тиску, при якому виникає кишкова непрохідність:
834. Які патофізиологічні зміни відбуваються в організмі при странгуляційній непрохідності?
835. Чи існують надійні критерії відмінності паралітичної післяопераційної непрохідності від парезу кишечника:
836. Чи існують достовірні клінічні ознаки, що говорять про непрохідність кишечника у усіх фазах розвитку захворювання:
837. Чи можна в діагностичній програмі непрохідності орієнтуватися з упевненістю на:
838. Потреба інфузійних засобів у забезпеченні сприятливого післяопераційного періоду на 1 кг. ваги хворого:
839. Потреба інфузійних середовищ у передопераційному підготуванні хворих ілеусом, тривалість якого в середньому 3 години:
840. Передопераційне введення антибіотиків спрямоване на:
841. Яка основна задача хірургічного лікування гострої непрохідності кишечника?
842. Якому способові декомпресії кишкової трубки необхідно віддати перевагу в лікуванні непрохідності?
843. Чому треба віддавати перевагу у виборі методу лікування, в оцінці травми та прогнозу при ушкодженнях прямої кишки?
844. Зазначити визначальний чинник у ятрогенному ушкодженні прямої кишки при виконанні ректороманоскопії:
845. Зазначити найбільше реальний відсоток ушкоджень прямої кишки при РРС:
846. Зазначити клінічні ознаки ушкодження надчеревинного відділу прямої кишки при виконанні РРС:
847. Зазначити клінічні ознаки при позаочеревинному ушкодженні прямої кишки при РРС:
848. Вибрати найбільше інформативний метод діагностики ушкодження надчеревинного відділу прямої кишки:
849. Зазначити найбільше інформативний метод діагностики при позаочеревинній травмі прямої кишки:
850. Зазначити реальні цифри летальності при ятрогенному ушкодженні прямої кишки:
851. При якому виді ятрогенної травми легше усього поставити діагноз?
852. Вибрати обсяг оперативного втручання при надчеревинній травмі прямої кишки ректоскопом у перші 6 годин:
853. Вибрати обсяг оперативного втручання при позаочеревинній травмі прямої кишки в перші 6 годин:
854. Вибрати спосіб оперативного втручання при внутрішньочеревної травмі, через 6 та більше годин:
855. Якый операції віддати перевагу при масивній кровотечі, що продовжується, після видалення поліпа на широкій основі на глибині 9 см?
856. Який спосіб припинення кровотечі вибрати при кровотечі, що продовжується, при видаленні поліпа сигмоподібної кишки?
857. Чи обов'язкове накладення колостоми, якщо при дефекті передньої стінки ректосигмоїдного відділу довжиною 2 см хворий оперований відразу ж після гідродинамічної травми клізмою?
858. Зазначити протипоказання до відновлення цілісності сфінктера та прямої кишки після завершення родів:
859. Зазначити найбільше реальні терміни відбудовної операції з приводу ушкодження сфінктера прямої кишки під час родів:
860. Вибрати обсяг операції при ушкодженні анального каналу тупим предметом до 6 годин:
861. Вибрати обсяг оперативного втручання при ушкодженні середньої ампули та масивній кровотечі:
862. При якому розмірі внутрішньокишкового тиску можливий спонтанний розрив прямої кишки?
863. Який обсяг оперативного втручання найбільш доцільний при множинних ножових пораненнях правої половини товстої кишки?
864. Вибрати обсяг оперативного втручання при вогнепальній травмі правої половини товстої кишки?
865. Вибрати обсяг оперативного втручання при множинних вогнепальних ранах правої половини ободової кишки:
866. Вибрати обсяг оперативного втручання при вогнепальному пораненні лівої половини ободової кишки:
867. Вибрати обсяг утручання при вогнепальному пораненні позаочеревинного відділу прямої кишки:
868. Вибрати обсяг утручання при розриві прямої кишки, що випасла, без випадання кишкових петель:
869. Вибрати обсяг утручання при розриві прямої кишки, що випасла, із випадання петель кишки:
870. Що почати, якщо по час біопсії пухлини середньої ампули виникнула масивна кровотеча?
871. Вибрати найбільше швидкий та достовірний спосіб діагностики закритої травми живота:
872. Вибрати достовірний критерій позитивного діагнозу закритої травми живота, якщо під час лапароцентезу та лаважу черевної порожнини отримані наступні дані:
873. Вибрати достовірний критерій, що відрізняє контузію черевної стінки від закритого ушкодження живота:
874. Критерієм діагностики закритих ушкоджень при політравмі та коматозному стані є:
875. Назвати абсолютну ознаку проникаючого поранення живота:
876. Перерахувати хвороби, при яких реальний спонтанний розрив селезінки:
877. Назвати найбільш небезпечне "селезінкове ребро" при його переломі:
878. Характерна анамнестична ознака розриву селезінки поза залежністю від типу ушкодження:
879. Початковими симптомами при гострому одномоментному розриві селезінки будуть:
880. Вибрати найбільш інформативну фізикальну ознаку з боку живота при одномоментному розриві селезінки:
881. При субкапсулярному розриві селезінки правильний діагноз допоможуть поставити наступні ознаки:
882. Найбільше несприятливі ускладнення після спленектомії:
883. Найбільше небезпечні в плані виникнення сепсису терміни, що пройшли з моменту спленектомії, що дають винятково висока летальність:
884. Лабораторна ознака, що з'являється після спленектомії з приводу травми:
885. Причина розвитку сепсису після спленектомії:
886. Що превалює при ушкодженні печінки, на відміну від ушкодження інших органів черевної порожнини?
887. Зазначити найбільше небезпечну клінічну ознаку, при ушкодженні печінки:
888. Найбільше небезпечні ускладнення субкапсулярного розриву печінки:
889. У якій зоні сутужніше усього зупинити кровотечу при ушкодженні печінки?
890. Вибрати найбільше інформативний тест у діагностиці закритої травми підшлункової залози:
891. Вибрати обсяг оперативного втручання при травмі хвоста панкреас:
892. Вибрати обсяг оперативного втручання при повному поперечному розриві панкреас на межі голівки та тіла:
893. Перерахувати чинники, що визначають картину закритої травми 12-ти палої кишки:
894. Поява ознак заочеревинного розриву 12-ти палої кишки в годинах:
895. Яка із перерахованих ознак говорить на користь позаочеревинної травми 12-ти палої кишки:
896. Зазначити субопераційні ознаки позаочеревинного розриву 12-ти палої кишки:
897. Вибрати метод операції при ізольованому ушкодженні 12-ти палої кишки:
898. Вибрати обсяг операції після ятрогенного ушкодження 12-ти палої кишки під час правобічний нєфректомії:
899. Зазначити найбільше часту локалізацію ушкодження тощої кишки при закритій травмі:
900. Перерахувати специфічні ознаки внутрішньочеревного ушкодження тонкої кишки, властиві тільки цьому виду травми:
901. Особливостями внутрішньостінної обтураційної гематоми тонкої кишки є:
902. Особливості клініки закритої травми рухливого сегмента товстої кишки:
903. Вибрати обсяг оперативного посібника при закритій травмі товстої кишки:
904. При підозрі на ізольоване ушкодження нирки вибрати простий та неінвазивний метод дослідження:
905. Вибрати найбільше інформативний метод при внутрішньочеревному ушкодженні сечового міхура:
906. Вибрати найбільш інформативний метод при позаочеревинному ушкодженні сечового міхура:
907. Як найбільш правильно назвати нозологічний синдром-перитоніт:
908. Чи існує необхідність, із погляду сучасної тактики, поділи перитонітів на первинні та вторинні:
909. Визначальними чинниками прогнозу в тактиці лікування перитоніту є:
910. Зазначити головний симптом перитоніту, властивий усім фазам його плину:
911. Чи можна на підставі наступних ознак відрізнити первинний перитоніт від вторинного:
912. У патогенезі гострого перитоніту головну роль грає:
913. З головної задачі в лікуванні перитоніту є:
914. Для септичного шоку, що розвився при розлитому перітоніті характерні наступні ознаки:
915. Для підготування хворого до операції з приводу розлитого перитоніту показане введення наступних середовищ:
916. Головними клінічними ознаками недостатності швів товстокишкового анастомозу є:
917. Недостатність швів товстокишкових анастомозів розвивається в терміни:
918. Вибрати обсяг оперативного втручання при недостатності швів ілеотрансверзоанастомозу:
919. Чи справедливе твердження, що безсимптомних недостатностей швів кишкової трубки не існує:
920. Вибрати обсяг оперативного втручання при недостатності швів лівої половини товстої кишки:
921. Найбільш високу резорбтивну спроможність має очеревина, що покриває:
922. Зазначити головні симптоми наявності стороннього тіла в прямій кишці:
923. При пізньому надходженні хворих із великими сторонніми тілами прямої кишки можливі наступні ускладнення:
924. При пізньому надходженні хворих із сторонніми тілами прямої кишки та розвитку гнійних ускладнень можливо виконання наступних операцій:
925. Для діагностики сторонніх тіл сигми при пізньому надходженні прийнятні наступні прийоми:
926. При ушкодженні тупим предметом позаочеревинного відділу вибрати обсяг операції:
927. При внутрішньочеревному ушкодженні прямої кишки тупим предметом показана:
928. Клінічні ознаки вогнепального ушкодження прямої кишки:
929. Прийоми діагностики вогнепального ушкодження прямої кишки:
930. Про ушкодження сусідніх органів при вогнепальному пораненні прямої кишки говорять:
931. При позаочеревинних пораненнях прямої кишки вибрати обсяг операції:
932. При ушкодженні ретроректального простору необхідно:
933. При вогнепальній флегмоні таза показане:
934. Масивні кишкові кровотечі серед ускладнень захворювань прямої кишки складають:
935. Яке з перерахованих захворювань супроводжується профузною кишковою кровотечею:
936. Яке з перерахованих захворювань прямої кишки може знижувати рівень гематокриту до 10%?
937. Вибрати найбільше, інформативний метод діагностики масивних кровотеч ободової кишки:
938. Який показник питомої ваги крові говорить про масивну кровотечу?
939. Замісну терапію потрібно проводити при:
940. Вибрати обсяг оперативного втручання при профузній кровотечі та виявленому джерелі в ободовій кишці:
941. Яке ускладнення для гострого геморою в стадії запалення тромбозу та некрозу вузлів є найбільше характерним?
942. Який метод лікування вибрати при гострому гемороїдальному тромбозі?
943. С якими захворюваннями необхідно диференціювати гостру анальну тріщину?
944. Який вид гострого парапроктиту за течією нагадує інфекційне захворювання?
945. Зазначити головний клінічний симптом у початковій стадії анаеробного парапроктиту:
946. Який із приведених видів операцій найбільше придатний для лікування гострого підшкірного парапроктиту?
947. Яким доступом переважно оперувати пельвіоректальний парапроктит?
948. Яким доступом переважно оперувати ретроректальний гострий парапроктит?
949. Зазначити мікроорганізм найбільш несприятливий у прогностичному плині сепсису та септичного шоку:
950. Зазначити головну особливість післяопераційного ведення хворих з анаеробним парапроктитом:
951. Вибрати найбільше достовірну клінічну ознаку септичного шоку:
952. Вибрати метод операції при первинному нагноєнні епітеліального куприкового ходу:
953. Назвати найбільше часте ускладнення дивертикульозу сигмоподібної кишки:
954. Яке з перерахованих захворювань дає найбільшу добову кровотечу?
955. Вибрати показник клінічного аналізу крові, що говорить про неліквідоване гнійно-септичне ускладнення:
956. Зазначити терміни формування залишкових гнійників черевної порожнини після операцій на ободовій кишці:
957. До якого типу місцевої реакції тканин на гнійну інфекцію відноситься гострий парапроктит?
958. З морфологічної точки зору гострий парапроктит це:
959. Чи існує принципова різниця між поняттями "парапроктит" та "періпроктит" або це лише синоніми єдиного процесу?
960. При прориві параректального гнійника на шкіру чи завжди показана екстрена операція?
961. Чи є гострий парапроктит завжди гострою стадією свища прямої кишки?
962. Міжм'язовий парапроктит як окрема форма парапроктиту більше усього нагадує:
963. З якими захворюваннями найбільше часто доводиться диференціювати гострий ретроректальний парапроктит?
964. Зазначити найбільше несприятливу форму анаеробного парапроктиту:
965. Зазначити головну особливість ведення післяопераційного періоду в хворих анаеробним парапроктитом:
966. При якій формі парапроктиту доцільно "відключити" пряму кишку?
967. Хто автор "тактики безжалісних розрізів" при парапроктиті?
968. Яка форма парапроктиту вимагає консервативної терапії?
969. Зазначити найбільш небезпечні ускладнення пельвіоректального парапроктиту:
970. При розвитку бічної заочеревинної флегмони при пельвіоректальному парапроктиті показані доступи по:
971. Зазначити найбільш раціональний метод діагностики гострого парапроктиту:
972. Про що говорить правило Гудзала в діагностиці та тактиці гострого парапроктиту:
973. Що є патологічним субстратом анальної тріщини?
974. Причини, що приводять до виникнення гострої анальної тріщини:
975. При яких захворювання шлунково-кишкового тракту частіше усього виникає гостра анальна тріщина:
976. Зазначити, який із перерахованих синдромів характерний для гострої анальної тріщини:
977. Чи Може гостра анальна тріщина симулювати та служити підставою до невиправданої операції?
978. Процентна частота локалізації анальної тріщини на задній комісурі:
979. процентна локалізація анальної тріщини на передньої комісурі:
980. Частота болю, як ведучого симптому анальної тріщини, зустрічається:
981. Вибрати найбільш раціональний метод лікування /консервативний/ гострої анальної тріщини:
982. Вибрати метод лікування гострої анальної тріщини при первинному зверненні:
983. Вибрати метод лікування при омозолілої анальній тріщині:
984. Свищами, що найчастіше зустрічаються, при хворобі Крона є:
985. При яких захворюваннях частіше зустрічається ректовагінальний свищ?
986. Яке захворювання найбільш часто приводить до розвитку товстокишкововезикального свища?
987. Які порушення електролітного балансу виникають у хворих із тонкокишковими свищами?
988. Як змінюється Рh крові в хворих із високими тонкокишковими свищами?
989. У хворих із високими тонкокишковими свищами поганою прогностичною ознакою є:
990. Яке захворювання найбільш часто приводить до виникнення свища сліпої кишки?
991. У якому відділі товстої кишки найбільше часто зустрічаються зовнішні свищі?
992. Найбільш частим ускладненням колостоми є:
993. Яка летальність при високих тонкокишкових свищах?
994. Які уроджені свищі прямої кишки частіше зустрічаються в хлопчиків?
995. Які уроджені свищі прямої кишки частіше зустрічаються у дівчаток?
996. При якому захворюванні накладається резервуарна ілеостома по Коку?
997. При наявності яких свищів відбуваються найбільше серйозні порушення діяльності паренхіматозних органів?
998. Найбільше інформативним методом дослідження хворих із зовнішніми свищами є:
999. Яка імовірність виникнення рецидиву в хворого НВК після колопроктектомії?
1000. Вибрати спосіб закриття товстокишкового губовидного свища:
1001. Вибрати спосіб закриття неповного губовидного свища товстої кишки:
1002. Вибрати спосіб закриття повного губовидного свища товстої кишки:
1003. Коли необхідно оперувати хворих з уродженими товстокишковосечоміхурними свищами?
1004. Що є основною причиною смерті хворих із товстокишковими свищами?
1005. Чи характерні помітні порушення водноелектролітного обміну та харчування для хворих із товстокишковими свищами?
1006. Як довго варто лікувати консервативно свищі товстої кишки?
1007. Який анастомоз найбільше обгрунтований після резекції товстої кишки?
1008. Який оптимальний термін закриття розвантажувальної колостоми?
1009. Який спосіб закриття застосовується при двоствольної колостомі зі збереженою задньою стінкою?
1010. Як часто виникають рецидиви періанальних гострих кондилом?
1011. Чи є періанальні гострі кондиломи передраковим захворюванням?
1012. Де частіше усього локалізується ректовагінальний свищ?
1013. Основною причиною виникнення ректовагінального свища є:
1014. Якими бувають дуоденальні свищі?
1015. Які максимальні втрати рідини при високих тонкокишкових свищах?
1016. Який оптимальний термін проведення відбудовної операції після обструкційної резекції прямої кишки?
1017. Яке ускладнення вважається самим грізним при тонкокишкових свищах?
1018. Чи є наявність свища між здухвинної та попереково- ободовою кишкою при хворобі Крона показанням до термінової операції?
1019. Які обов'язки донорів найбільш відповідальні?
1020. Яка одноразова доза кроводачі є повною та загальновизнаною в усьому світі?
1021. Для чого необхідно дотримувати принципу заготівлі та застосування препаратів крові: "один донор один хворий"?
1022. Яка кількість антигенів еритроцитів у людини?
1023. Скільки груп крові нараховується по всіх системах антигенів у людини?
1024. Про що свідчить виявлення в сироватці антитіл до антитілу системи резус?
1025. Скільки необхідно виконати індивідуальних проб на сумісність при гемотрансфузіях?
1026. Що виділяє позитивна холодова проба на індивідуальну сумісність при гемотрансфузіях?
1027. Що виявляє позитивна "теплова" або з колоїдними розчинами проба на сумісність при гемотрансфузіях?
1028. Яке значення в трансфузіологічній практиці має різновид антигену А?
1029. Яке значення в трансфузіологічній практиці має умовний розподіл на резус-позитивних та резус-негативних осіб?
1030. Чому не визначають перед трансфузією групи крові по системі Келл-Челлано, МN, SS, Даффі та ін.?
1031. Які найбільш часті причини невдач при пересадці органів та тканин?
1032. Терміни збереження эритроцитарної маси при Т+4 град. по С на консерванті глюцирід %:
1033. Граничні терміни збереження заморожених еритроцитів, придатних для трансфузії:
1034. Припустимий час збереження відмитих еритроцитів при t=+4 град. по С:
1035. Яка кількість крові, эритроцитарної маси або плазми вводиться при виконанні біологічної проби?
1036. Які початкові клінічні симптоми ускладнення, зв'язані з переливанням крові, несумісної по системі АВО?
1037. У яких випадках виправдане переливання суцільної крові?
1038. Чому не відбуваються ускладнення при переливанні до 500 мл 0(І) групи крові хворим з А(ІІ) та У(ІІІ) групами крові?
1039. Про що свідчить позитивна біологічна проба?
1040. Причини обмеження показань до застосування прямого переливання крові:
1041. Переваги методу аутогемотрансфузій перед переливанням донорської крові:
1042. Припустимий для реінфузії час перебування в серозних порожнинах крові, що вилилась:
1043. На чому заснована лікувальна дія плазмафереза?
1044. Які трансфузійні середовища можуть зробити оптимальний гемостатичний ефект при гіпокоагуляційній кровотечі?
1045. Які трансфузійні препарати краще усувають порушення мікроциркуляції?
1046. Які трансфузійні препарати мають кращі дезинтоксикаційні властивості?
1047. Основна задача трансфузійної терапії при гострій крововтраті:
1048. Кількість втрат рідини при важкому ступені дегідратації:
1049. Які розчини, в основному, вводяться при гіпотонічної дегідратації?
1050. Що відноситься до хірургічних методів дезинтоксикації?
1051. Які трансфузійні середовища частіше використовують для керованої гемодилюція?
1052. Найбільш оптимальні способи гемотрансфузії:
1053. У якій кількості вводиться поліглюкин для біологічної проби?
1054. Чи показана гемотрансфузія при залозодефіцитній анемії?
1055. Яку частину маси тіла складає вода у дорослих здорових людей?
1056. Яка кількість загальної води організму знаходиться в середині клітини?
1057. Яка кількість води складає позаклітинний сектор організму?
1058. Яку частину належної маси тіла складає обсяг крові, що циркулює, /ОЦК/?
1059. Яка кількість загальної води організму знаходиться в судинному секторі?
1060. Які препарати найбільш ефективні для парентерального харчування?
1061. Які кровозамінники мають найбільш виражену гемодинамічну дію?
1062. Які кровозамінники мають найбільш виражену дезинтоксикаційну дію?
1063. З якою ціллю проводиться керована гемодилюція під час операції?
1064. Які найбільш важливі механізми інтоксикації при гнійному перітоніті?
1065. З якою швидкістю переливають кров під час проведення біологічної проби?
1066. Зазначте кількість антигенів крові людини:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів