Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


79. Променева терапія

1. "Розділ 1.Організація радіологічної служби."
2. "Розділ 2.Фізичні основи і технічне забезпечення променевої терапії."
3. "Розділ 3. Радіобіологічні основи променевої терапії."
4. "Розділ 4. Гігієнічні основи радіаційної безпеки у променевій терапії."
5. "Розділ 5. Методи променевої терапії злоякісних пухлин і передпроменева підготовка."
6. "Розділ 6. Променева терапія пухлин органів голови та шиї."
7. "Розділ 7. Променева терапія пухлин органів грудної клітини."
8. "Розділ 8. Променева терапія пухлин малого тазу."
9. "Розділ 9. Променева терапія гемобластозів."
10. "Розділ 10. Променева терапія пухлин інших локалізацій."
11. "Розділ 11. Променева терапія непухлинних захворювань."
12. "Розділ 12. Реакції та ускладнення при променевій терапії."


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів