Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


78. Провізор

6. "Несумісності"


310. З вазеліном по причині незмішування несумісні
311. Гелі метилцелюлози по причині хімічної взаємодії не слід поєднувати з
312. Для запобігання утворення евтектичної суміші не слід поєднувати хлоралгідрат з
313. На сумісність інгредієнтів складної інфузійної системи впливають
314. Препарати важких металів несумісні з
315. Поява запаху у лікарських сумішах свідчить про взаємодію кислот з солями
316. Поява забарвлення у лікарських сумішах свідчить про
317. Поява осаду або каламутності в лікарських сумішах свідчить про наявність в них реакцій
318. Не рекомендується поєднувати молочний цукор через його біофармацевтичну несумісність з
319. Не рекомендується поєднувати солі алкалоїдів через їх адсорбцію з
320. Не слід поєднувати активоване вугілля через явище адсорбції з
321. Не можна змішувати з 5 % розчином глюкози при парентеральному їх введенні
322. Гліцерин утворює суміші (несумісності), що розшаровуються при поєднанні з
323. Суміші, що відволожуються, утворюються при поєднанні еуфіліну з
324. Антибіотики пеніцилінового ряду руйнуються при поєднанні їх з
325. Фізико-хімічні взаємодії інгредієнтів у ліках можуть візуально проявлятися у виді
326. Усунути незмішування гідрофільних і гідрофобних компонентів можна шляхом
327. Хлоралгідрат утворює суміші, що відволожуються, з
328. Камфора утворює евтектичні суміші з
329. Не рекомендується розтирати калію перманганат внаслідок можливого вибуху суміші з
330. Не рекомендується поєднувати в одному шприці з іншими, або вводити в складні інфузійні системи через підвищену реакційну здатність
331. В ізотонічному розчині натрію хлориду не рекомендується парентеральне введення
332. При парентеральному введенні не можна поєднувати кров і плазму крові з
333. На процес відволоження складних порошків впливають
334. Несумісність інгредієнтів в мазях може виявлятися
335. Зазнають реакції гідролізу
336. До сильних окислювачів, що легко вступають в окисно-відновлювальні реакції відносять
337. Пеніциліни не можна поєднувати внаслідок хімічної взаємодії з
338. Калієва сіль бензилпеніциліну з перекисем водню несумісна через
339. Причиною утворення осадів у рідких лікарських формах є
340. Причиною утворення осадів у рідких лікарських формах є
341. Розчини колоідів несумісні
342. При хімічних несумісностях мають місце
343. При фізичних несумісностях мають місце
344. Кальцію глюконат утворює важкорозчинні комплекси, в результаті чого знижується терапевтична дія
345. Нераціональна комбінація лікарських засобів
346. Раціональні поєднання лікарських засобів
347. Причини утворення осадів в рідких лікарських формах
348. Осади в рідких лікарських формах утворюються внаслідок


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.



© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів