Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


78. Провізор

12. "ОЕФ"


498. Поточний рахунок у банку може відкрити
499. Виправлення в звітній документації аптеки
500. Для здійснення діяльності, пов'язаної з виготовленням і реалізацією лікарських засобів, потрібна наявність ліцензії. Вона може бути видана
501. Ліцензія на виготовлення і реалізацію медикаментів видається
502. Які форми власності можуть існувати в Україні
503. Чи допускається в Україні створення змішаних форм власності
504. Відповідно до закону України " Про підприємництво " підприємцями можуть бути
505. Ліцензія на право виготовлення або реалізації лікарських засобів видається
506. Мету і види діяльності орендної аптеки визначає
507. При впровадженні нових лікарських препаратів найбільш ефективною рекламою є
508. Пропаганда лікарських засобів відрізняється від їх реклами
509. Потреба населення в лікарських засобах це
510. Потреба в лікарських засобах широкого спектру дії визначається
511. При впровадженні на ринок нового лікарського засобу для нього характерний
512. Фізична особа, зареєстрована як підприємець, діє на підставі
513. Символ, призначений для ідентифікації лікарського препарату або його виробника, називається
514. Заробітна плата фахівцю, що працює за контрактом, виплачується в розмірі та терміни
515. При укладанні контракту між працівником і роботодавцем іспитовий термін передбачається
516. При укладанні контракту між працівником і роботодавцем оформляється
517. Після укладання контракту між працівником і роботодавцем зміни до нього
518. При укладанні контракту між працівником і роботодавцем може бути встановлений іспитовий термін не більш, ніж
519. Ініціатива укладання контракту належить
520. Укладений контракт між працівником і роботодавцем підписується
521. Чинник, який найбільше впливає на стан здоров'я, це
522. Наркотичні лікарські засоби підлягають предметно-кількісному обліку
523. Отруйні лікарські засоби підлягають предметно-кількісному обліку
524. Необгрунтована одностороння відмова від виконання господарчого договору
525. Спирт етиловий підлягає предметно-кількісному обліку
526. Одурманюючі засоби підлягають предметно-кількісному обліку
527. 50 % знижка з вартості лікарських засобів передбачена для дітей у віці
528. Максимальний розмір доплати за роботу в нічний час складає до
529. Виконання працівником додаткової роботи по іншій посаді на протязі робочого дня є
530. Виконання заступником обов'язків тимчасово відсутнього керівника
531. Доплата в розмірі подвійної денної ставки проводиться за роботу
532. Приватизаційні папери можуть бути
533. При загальному стажі роботи до 5 років допомога при тимчасовій непрацездатності обчислюється від посадового окладу в розмірі
534. При загальному стажі роботи від 5 до 8 років допомога по тимчасовій непрацездатності обчислюється від посадового окладу в розмірі
535. Чергова відпустка тривалістю 31 календарний день надається
536. Утримання з заробітної плати працівника підзвітних і зайво виплачених сум проводиться
537. Група аптеки по оплаті праці керівників визначає розмір посадових окладів
538. Утримання з заробітної плати працівника відшкодування заподіяного матеріального збитку, штрафів проводиться
539. Утримання з заробітної плати працівника по виконавчих документах проводиться
540. Переведення працівника на іншу роботу внаслідок виробничої необхідності, простою, стихійного лиху, аварій
541. Фармацевтична галузь є різновидом
542. Утримання з заробітної плати працівника податків проводиться
543. При загальному стажі роботи понад 8 років допомога при тимчасовій непрацездатності обчислюється від посадового окладу в розмірі
544. Мінімальна заробітна плата визначається
545. Виконання працівником обов'язків тимчасового відсутнього керівника більше 12 днів згідно з наказом по підприємству є
546. При роботі за сумісництвом в трудову книжку заноситься відповідний запис
547. Вхідний контроль лікарських засобів здійснюється шляхом
548. Лікарські засоби, які пройшли вхідний контроль і надійшли на збереження
549. Діяльність підприємця у порівнянні з керівником (менеджером) розвивається переважно у сфері
550. Діяльність керівника (менеджера) у порівнянні з підприємцем розвивається в сфері
551. Керівники першої ( низової ) ланки виконують переважно функції
552. Делегування повноважень керівником установи полягає у
553. Основною метою делегування повноважень для керівника є
554. Недостатня участь керівника в прийнятті рішень характерна для
555. Керівники середньої ланки виконують переважно функції
556. Керівники вищої ланки виконують переважно функції
557. Основними функціями процесу управління називають
558. Високий рівень одноособової влади керівника характерний для
559. Доцільна творча участь членів трудового колективу в управлінні й розподіл влади характерні для
560. Поняття менеджер передбачає, що ця людина
561. Копії сертифікатів якості (виробника і лабораторії) зберігаються в аптеках і ЛПЗ протягом
562. Державний контроль якості лікарських засобів аптечного і промислового виробництва в Україні здійснює
563. За прибуткування товарно-матеріальних цінностей, що надійшли в аптеку, проводиться на підставі
564. Товар, що надійшов в аптеку без супровідних документів
565. Листок непрацездатності та допомога по догляду за хворим дорослим членом сім'ї надається не більше ніж на
566. Прийом та видача грошей по ордерах з каси проводиться
567. Невитрачений аванс на відрядження повинен бути повернений у касу аптеки після повернення з відрядження протягом
568. Раптова ревізія каси аптеки здійснюється
569. Списання природних витрат товарів за встановленими нормативами в аптеках проводиться
570. Прийнята від населення лікарська рослинна сировина оплачується на основі
571. Видаткові касові операції оформляються
572. Прибуткові касові операції оформляються
573. Який час повинен зберігатись на підприємстві журнал використання касового апарату
574. Початкові записи в товарно-касову книгу заносять
575. Облік використаних товарних чеків проводиться
576. В касі повинно бути розмінної монети у кількості
577. У випадку відсутності в аптеці касира ведення касових операцій доручається
578. Небажання учасників конфлікту докладати зусилля до вирішення проблеми найяскравіше проявляється у позиції
579. Етикетки, пробки, паперові капсули, фільтрувальний та вощаний папір, сигнатури відносяться до
580. Відпустка без збереження заробітку, яка погоджена між робітником та власником, не може бути більшою на рік
581. Перешкодження учасників конфлікту один одному у вирішенні проблеми найяскравіше проявляється у позиції
582. Безрецептурні лікарські засоби відпускаються з аптеки в кількості не більше
583. Право на оплату понаднормової праці надається тільки працівникам
584. Реєстраційні журнали, в яких здійснюється предметно-кількісний облік психотропних лікарських засобів, повинні зберігатись в аптеці
585. Контроль за правильним веденням касової книги виконує
586. Бій, псування та брак медикаментів, що виникли внаслідок неправильного зберігання, у норму природних втрат товару
587. Вартість медикаментів з простроченим терміном придатності в норму природних втрат товару
588. За звітний період загальну суму реалізованих товарів відображають у
589. Інвентаризація товарів і тари в аптеках проводиться не рідше
590. Інвентаризація основних засобів, малоцінних і швидкозношуваних предметів проводиться в аптеці не рідше
591. До методів демаркетингу відносяться
592. Порівняння фактичних результатів роботи із запланованими в теорії управління називається функцією
593. Регулювання стимулів до праці, які спонукають до виконання певної роботи, в теорії управління називається функцією
594. Очищена вода, що йде на виготовлення екстемпоральних лікарських форм
595. Очищена вода, що відпускається з аптек у чистому виді
596. Розрахунок тарифів за виготовлення лікарської форми з отруйною речовиною ведеться таким чином що
597. Розрахунок тарифів за виготовлення лікарської форми зі спиртом ведеться таким чином, що
598. При відпуску 50 мл 70 % етилового спирту береться
599. За виготовлення 1 флакона 400 мл очищеної води для ін'єкцій по амбулаторному рецепту необхідно взяти тариф за
600. Об'єктом оподатковування при розрахунку прибуткового податку є
601. Надання грошових коштів на визначений термін під певний відсоток є
602. Рішенням у теорії управління називається
603. Розрахунковий рахунок у банку може бути відкритий
604. При створенні нового підприємства колективний договір укладається за ініціативою однієї з сторін протягом
605. Середня заробітна плата при нарахуванні відпускних розраховується
606. Середня заробітна плата при нарахуванні допомоги за тимчасовою непрацездатністю розраховується
607. Право на оплату надурочної роботи надається працівникам
608. Оплата праці працівника, який за станом здоров'я не може працювати повний робочий день, здійснюється
609. Право працівника на відпустку повною тривалістю за перший рік праці наступає по завершенню
610. Виплата грошової компенсації за невикористану відпустку можлива
611. Щорічна відпустка може бути перенесена на інший термін
612. Щорічна відпустка за проханням працівника може бути розділена на частки за умовою, що основна частина повинна бути не менше
613. Додаткова оплачувана відпустка жінці, яка має 2-х дітей до 15 років, відноситься до
614. Забороняється ненадання відпусток повної тривалості протягом
615. За сімейними обставинами та за іншими причинами працівнику може надаватись відпустку без збереження заробітної плати не більше, ніж
616. Особам, які вступають в шлюб, відпустка без збереження заробітної плати надається в розмір
617. У випадку порушення з боку власника законодавства про охорону праці вихідна допомога виплачується у розмір
618. Для новонароджених дітей відпускають з позначкою "Приготовлено асептично "( без стерилізації ) розчин
619. При готуванні ін'єкційних розчинів категорично забороняється
620. До первинних видів інформації для фармацевтів відносять
621. До вторинних видів інформації для провізорів відносять
622. Принципи і правила GМР необхідні для
623. Принципи та правила GМР розповсюджуються на
624. Валідація процесів виробництва лікарських препаратів передбачає
625. Не підлягають обліку рецепти на такі лікарські засоби зі спиртом, як
626. На рецептурному бланку № 3 повинні прописуватись
627. Зубні лікарі, фельдшери, акушерки виписують рецепти на лікарські засоби для надання невідкладної медичної допомоги, зазначивши в рецепті
628. Рецепти для одержання лікарських засобів безкоштовно чи на пільгових умовах дозволяється виписувати
629. Не мають права виписувати рецепти на наркотичні, психотропні лікарські засоби, прекурсори у чистому вигляді та з індиферентними речовинами
630. Без рецепта лікаря дозволяється відпустити настоянки
631. Без рецепта лікаря з аптечної установи можна відпустити
632. Без рецепта лікаря дозволені до відпуску аерозольні препарати
633. Без рецепта лікаря дозволені до відпуску
634. Без рецепта лікаря дозволені до відпуску
635. Тільки за рецептами лікарів відпускаються з аптек та аптечних пунктів мазі
636. Без рецепта лікаря можна відпустити з аптечних установ
637. За рецептами лікарів відпускаються
638. Без рецепту лікаря відпускаються мазі
639. На рецептурному бланку ф.№ 1 зі штампом ЛПЗ, печаткою " Для рецептів ", підписом і особистою печаткою лікаря виписуються
640. Отруйна або сильнодіюча речовина може бути відпущена хворому в дозі, що перевищує вищий однократний прийом до випадку
641. На рецептурному бланку ф.№ 2 із штампом ЛПЗ " Для рецептів ", підписом і особистою печаткою лікаря виписуються
642. Ефір наркозний може бути відпущений з аптеки по
643. Рецепти на одержання наркотичних і прирівняних до них лікарських засобів повинні бути скріплені
644. На рецептурному бланку ф.№ 1 дозволяється виписувати не більше
645. Безкоштовно лікарські засоби відпускаються для дітей у віці
646. Протягом 5 днів із дня виписування дійсні рецепти на одержання
647. Рецепти на лікарські засоби, що містять отруйні речовини, етиловий спирт із дня їх виписування дійсні
648. Протягом 5 років в аптеках зберігаються рецепти на
649. Протягом 3 років в аптеках зберігаються рецепти, виписані на
650. Аптечне підприємство, що здійснює виготовлення і реалізацію наркотичних лікарських засобів
651. Рецепти, виписані на ліки, що містять отруйні речовини та етиловий спирт підлягають збереженню в аптеці протягом
652. Відпуск ліків безкоштовно чи на пільгових умовах за рецептами може здійснюватися з
653. Обслуговування онкологічних хворих наркотичними засобами здійснюється з
654. Норма відпуску етилового спирту в чистому виді 150,0 г. призначена
655. Норма відпуску етилового спирту безкоштовно хворим на цукровий діабет і онкологічним хворим складає
656. Хронічним хворим етиловий спирт у суміші з іншими інгредієнтами може бути відпущений у кількості
657. Тільки за рецептами лікарів відпускаються мазі


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів