Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


78. Провізор

11. "Контроль якості"


441. Яким видам внутріаптечного контролю підлягають лікарські засоби вибірково
442. Посадові особи які повинні володіти всіма видами внутріаптечного контролю
443. Контроль зовнішнього вигляду полягає
444. Дії аптеки у випадку сумніву за якість ЛЗ при їх надходженні і прийомі
445. Перевірка ЛРС, що надійшла від населення
446. Реквізити на штангласах з лікарськими речовинами в асистентській кімнаті
447. Аптеки яких груп мають бути забезпчені дублюючими штангласами
448. Термін зберігання паспорта письмового контролю
449. Опитувальний контроль проводиться
450. При органолептичному контролі перевіряються
451. Контроль на однорідність змішування порошків, мазей, пілюль, супозиторіїв проводиться
452. Мінімальна кількість доз для проведення фізичного контролю
453. Фізичному контролі підлягає
454. Кількість лікарських форм, виготовлених за індивідуальними рецептами підлягає фізичному контролю
455. Якісний аналіз очищеної води проводиться
456. Очищена вода (не для ін'єкцій) перевіряється на відсутність домішок
457. Очищена вода повному хімічному контролю підлягає
458. Вода для ін'єкцій та очних крапель перевіряється на відсутність домішок
459. Якісний аналіз вмісту бюреткової системи проводиться
460. Чи є відсутність аналітика підставою для скорочення обсягу аналізів в аптеці
461. Кількість лікарських форм, виготовлених в аптеці за індивідуальними рецептами, перевіряється провізором-аналітиком вибірково в одну зміну
462. Повний хімічний контроль ЛЗ, що швидко псуються та нестійких ЛЗ здійснюється
463. При відпуску підлягають контролю лікарські форми
464. Контрольно-аналітичні столи організують в аптеках
465. Випробування за ДФ Х1 на відсутність запаху в препараті проводять
466. Спостереження помутніння та опалесценції проводять
467. Рідину, яка повинна бути безбарвною, спостерігають за ДФ Х1
468. Визначення прозорості та ступіню помутніння проводять при
469. Згідно з ДФ-ХІ еталоном для визначення ступеню помутніння розчинів є зависи речовин
470. Визначення домішок хлоридів проводять у середовищі
471. При визначенні домішок хлоридів після додавання реактивів спостерігають ступінь помутніння
472. При визначенні домішок сульфатів після додавання розчину барію хлориду в солянокислому середовищу спостерігають ступінь помутніння
473. Домішки сульфатів визначаюь в середовищі
474. Домішки солей амонію визначають в середовищі
475. При визначення солей амонію з реактивом Неслера спостерігають забарвлення
476. Ідентифікація бромідів проводиться з
477. Ідентифікація йодидів проводиться з
478. Сульфати ідентифікують реакцією з розчином
479. Продуктом реакції глюкози з аміачним розчином нітрату срібла є
480. Реакцію ідентифікації сульфаніламідної групи в альбуциді з солями важких металів проводять в середовищі
481. Ідентифікацію саліцилової кислоти проводять
482. Реакцію азосполучення проводять з реактивам
483. Для ідентифікації пілокарпіну гідрохлориду в ізотонованих очних краплях застосовують
484. Калію йодид у розчині Люголю ідентифікують з
485. Якісному хімічному контролю підлягає вода очищена
486. Вода очищена підлягає перевірці в аптеці на допустимі в межах єталону домішків
487. Воду, яка призначена для виготовлення розчинів для ін'єкцій, ліків для новонароджених в аптеці перевіряють на відсутність
488. Лікарські речовини, концентрати та напівфабрикати, які поступають в асистентську кімнату підлягають
489. Воду для ін'єкцій добувають шляхом
490. Наявність сертифіката якості на препарати у аптечному кіосці
491. Якість таблеток при вхідному контролі в аптеці не здійснюють по показнику:
492. Обов'язковому посерійному контролю в лабораторії не підлягають
493. Кожна серія готового лікарського засобу на заводі-виробника підлягає
494. Розчини для ін'єкцій перевіряються після стерилізації
495. Отримана очищена вода зберігається в асептичних умовах не більше
496. Отримана вода для ін'єкцій зберігається в асептичних умовах і годиться для вживання на протязі не більше
497. Метод рефрактометрії базується на вимірюванні


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів