Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


77. Провізор загального профілю

3. "Фармацевтична хімія та фармацевтичний аналіз"


588. Завідувач аптекою, його заступник, провізор-технолог, провізор-аналітик зобов'язані володіти внутрішньоаптечними видами контролю
589. Результати контролю якості ліків в аптечній установі реєструють за визначеною формою у журналах
590. Умови зберігання кодеїну
591. Лікарську рослинну сировину, що надійшла в аптеку від населення, перевіряють на тотожність згідно з вимогами ДФ
592. Умови зберігання хлоралгідрату
593. Хімічний аналіз води очищеноъ проводять
594. Вплив пірогенності на якість інфузійних розчинів
595. Умови зберігання етилхлориду
596. Умови зберігання стрихніну нітрату
597. Вода, лікарські засоби, посуд, повітря перевіряють на мікробне забруднення
598. Умови зберігання бензилпеніциліну калієвої солі
599. Об'єктами арбітражного контролю є
600. Види контролю, яким підлягають імпортні лікарські засоби
601. Провізор-аналітик центральної районної аптеки здійснює контроль якості лікарських засобів в аптечних пунктах 1 категорії
602. Умови зберігання рибофлавіну
603. Якість води для ін'єкцій відповідно до вимог ДФ перевіряється
604. Провізор-аналітик центральної районної аптеки здійснює контроль якості ліків в аптеках, які не мають провізора-аналітика
605. Провізором-аналітиком контрольно-аналітичної лабораторії при перевірці аптеки повинно бути проаналізовано
606. Умови зберігання аміназину
607. Розчини для ін'єкцій підлягають аналізу
608. Результатом реакції при визначенні хлорид-іонів у воді очищеній є
609. З розчином йоду синє забарвлення утворює розчин
610. Колір препаратів або їх розчинів відповідно до вимог ДФ визначають
611. Розчинність фармацевтичних препаратів відповідно до вимог ФС вказується
612. Для ідентифікації препарату ДФ приводить якісні реакції
613. Концентрація титрованих розчинів згідно з ДФ ХІ може складати
614. Відповідно до вимог ДФ рН розчинів визначають
615. У розділі ФС "Іспит на специфічні домішки" наводяться
616. У розділі ФС "Органічні домішки"
617. ДФ регламентує домішки хлорид- та сульфат-іонів по їх
618. Для визначення сульфатної золи і важких металів ДФ вказує
619. При визначенні іонів кальцію у воді очищеній дослідний розчин порівнюють з
620. Якісному і кількісному аналізу підлягають концентрати, напівфабрикати і внутрішньоаптечні заготівки
621. Обов'язково підлягають якісному аналізу медикаменти, що поступають із
622. Швидкопсувні лікарські засоби, які підлягають кількісному аналізу є
623. Періодичність кількісного визначення швидкопсувних нестійких препаратів
624. Періодичність кількісного визначення дитячих лікарських засобів
625. При виявленні нітритів і нітратів у воді очищеній дослідний розчин порівнюють з
626. Реактив, яким ідентифікують піридоксину гідрохлорид
627. Види контролю, які використовують на стадії виготовлення розчинів для ін'єкцій
628. Раціональна схема аналізу лікарської форми: розчину глюкози 5%-100,0;аскорбінової кислоти - 1
629. Реактив для реакції визначення глюкози в 5% розчині (без стабілізатора)
630. Димедрол в 0,02% ін'єкційному розчині відповідно до вимог ДФ ідентифікують
631. Реактив для визначення тотожності еуфіліну по етилендіаміну
632. Умови проведення мурексидної реакції на алкалоїди пуринового ряду
633. Реактиви для здійснення мурексидної реакції на алкалоїди пуринового ряду
634. Фізичні методи кількісного і якісного визначення лікарських речовин в умовах аптек
635. Фізико-хімічні методи аналізу лікарських речовин
636. Хімічні методи аналізу, які використовують для кількісного визначення лікарських речовин
637. До методів осадження у кількісному аналізі відносять
638. Фізичні константи, які дають якісну характеристику речовини
639. Константа, по якій визначають вміст лікарської речовини в рефрактометрії
640. Константа, по якій визначають вміст лікарського препарату методом поляриметрії
641. Кількісна характеристика в методі потенціометрії
642. Для ідентифікації лікарської речовини методом хроматографії визначають константу
643. Результати реакцій, на яких заснований якісний аналіз лікарських речовин
644. Аналіз неорганічних лікарських речовин проводять за
645. Якісний аналіз органічних лікарських засобів найкраще проводити за реакціями на
646. З соляною кислотою або натрію хлоридом утворює білий сироподібний осад катіон
647. Аніон, який визначають з барієм хлоридом у присутності хлористоводневої кислоти
648. З калію фероціанідом виявляють катіон
649. З срібла нітратом виявляють аніон
650. З розчином натрію нітриту червоне забарвлення дає препарат
651. Синє забарвлення з розчином хлораміну в солянокислому середовищі утворює препарат
652. З реактивом Фелінга І і ІІ при нагріванні цеглисто-червоний осад утворює препарат
653. Реактив для визначення аміаку у воді очищеній
654. Наявність домішки аміаку допускається у воді очищеній тому, що
655. Ефект реакції при визначенні аміаку у воді очищеній
656. При виявленні аміаку у воді очищеній забарвлення розчину спостерігають
657. Набір реактивів для визначення сульфатів є
658. Для підвищення специфічності реакції на сульфати додають
659. Еталонний розчин це розчин
660. Еталонний розчин використовують для визначення
661. Реактивами для визначення важких металів у воді очищеній є
662. Умови зберігання резорцину
663. За допомогою калію перманганату в препараті "Вода очищена" визначають домішки відновлювальних речовин, які будуть
664. При визначенні хлоридів у воді очищеній використовують
665. Для визначення кальцію у воді очищеній використовують
666. При визначенні нітратів у воді очищеній використовують розчин
667. Припустимі межі рH води очищеної складають
668. Реактив для ідентифікації натрію броміду
669. Хімічні методи аналізу, якими можна визначити кількість кофеїн-бензоату натрію в 10% розчині -
670. Перед ідентифікацією глюкози необхідно вилучити з розчину аскорбінову кислоту, тому що
671. При ідентифікації аскорбінової кислоти розчином срібла нітрату утворюється
672. Реактив для ідентифікації натрію бензоату в його розчині
673. Умови і реактиви для визначення концентрації розчину натрію гідрокарбонату
674. Реактив для ідентифікації магнію сульфату
675. Щоб усунути аскорбінову кислоту, яка заважає ідентифікації глюкози, треба додати
676. При ідентифікації фурациліну розчином натрію гідроксиду спостерігається
677. Для ідентифікації 0,02% розчину рибофлавіну використовують
678. Хімічний метод аналізу для визначення кількості кальцію хлориду в 3% розчині
679. Реактив для ідентифікації аскорбінової кислоти
680. Функціональна група, яка обумовлює взаємодію аскорбінової кислоти з лугами
681. Реактив для ідентифікації димедролу в лікарській формі: димедролу - 0,01; глюкози - 0
682. Реактив для ідентифікації фенобарбіталу в лікарській формі: фенобарбіталу - 0,01; глюкози - 0
683. Умови кількісного визначення кальцію глюконату
684. Умови зберігання 3% розчину калію йодиду
685. Взаємодія кальцію глюконату з розчином заліза (ІІІ) хлориду дає
686. Метод кількісного визначення барбіталу натрію в 10% розчині є
687. Для ідентифікації гексаметилентетраміну в 10% розчині використовують
688. При взаємодії натрію саліцилату з розчином заліза (ІІІ) хлориду утворюється
689. Для кількісного визначення нікотинової кислоти використовують
690. При взаємодії калію броміду з хлораміном у кислому середовищі у присутності хлороформу спостерігається
691. Реактиви для кількісного визначення калію броміду
692. При взаємодії норсульфазолу натрію з нітритом натрію і бета-нафтолом у лужному середовищі утворюється
693. Для ідентифікації нікотинової кислоти використовують
694. Реактиви для визначення кількості йоду в 10% розчині
695. Для кількісного визначення димедролу в суміші з глюкозою використовується
696. При ідентифікації калію йодиду в 2% розчині з використанням окислювачів спостерігається
697. Для ідентифікації глюкози з реактивом Фелінга необхідно
698. При ідентифікації кальцію хлориду розчином амонію оксалату спостерігається
699. Метод хімічного аналізу для кількісного визначення натрію саліцилату в суміші з натрію гідрокарбонатом
700. Метод хімічного кількісного аналізу солей магнію в суміші із солями кальцію
701. Реактив для ідентифікації натрію саліцилату в суміші з гексаметилентетраміном
702. Титрований розчин для кількісного визначення еуфіліну
703. Атропіну сульфат ідентифікують за утворенням фіолетового забарвлення при виконанні реакції
704. Реакцією утворення основи Шиффа (реакція Овчинникова) відкривають
705. Фізико-хімічні методи кількісного аналізу атропіну сульфату в очних краплях
706. Розчин нінгідрину використовується для ідентифікації
707. Метод кількісного визначення прозеріну в очних краплях
708. Реактив Драгендорфа застосовують для ідентифікації
709. Функціональна група в структурі аскорбінової кислоти, яка обумовлює її легке окислювання
710. Метод кількісного визначення аскорбінової кислоти в присутності глюкози і рибофлавіну
711. Функціональна група в молекулі глюкози, яка обумовлює легке окислювання
712. Реактивом для ідентифікації натрію гідрокарбонату в лікарських формах є
713. Розчин рибофлавіну зберігають
714. Ідентифікацію рибофлавіну в очних краплях в умовах аптеки проводять за
715. Індикатори, які використовують у комплексонометричному титруванні
716. Умови швидкого руйнування рибофлавіну
717. Фактори, що впливають на показник заломлення розчину
718. Компонент, який визначають рефрактометричним методом в лікарській формі: розчину калію йодиду 1% - 10 мл; глюкози - 0
719. Середовище для проведення комплексонометричного титрування солі цинку є
720. Компонент, вміст якого визначають рефрактометричним методом в лікарській формі: розчину глюкози 5%-100 мл; натрію броміду 1
721. Компонент, вміст якого визначають рефрактометричним методом в лікарській формі: розчину глюкози 10%-100мл; натрію броміду 1,0; кальцію хлориду 1
722. Компонент, вміст якого визначають рефрактометричним методом в лікарській формі: розчину глюкози 5%-100; натрію броміду 1,0; аскорбінової кислоти 0
723. Компонент, вміст якого визначають рефрактометричним методом в лікарській формі: розчину кальцію хлориду 5%-100мл, аскорбінової кислоти 1
724. Компонент, вміст якого визначають рефрактометричним методом в лікарській формі: аскорбінової кислоти 0,1; глюкози 0
725. Компонент, вміст якого визначають рефрактометричним методом в лікарській формі: нікотинової кислоти 0,02; глюкози 0
726. Компонент, вміст якого визначають рефрактометричним методом в лікарській формі: аскорбінової кислоти 0,1; кальцію глюконату 0,2; глюкози 0
727. Компонент, вміст якого визначають рефрактометричним методом в лікарській формі: натрію хлориду 0,03; натрію гідрокарбонату 0.03; глюкози 0
728. Метод кількісного аналізу кальцію хлориду за прописом: розчину кальцію хлориду 5%-100мл (Для новонародженого!)
729. Метод кількісного визначення глюкози в дитячих порошках складу: аскорбінової кислоти 0,05; глюкози 0
730. Лікарські форми для кількісного визначення яких можна використовувати рефрактометричний метод в умовах аптеки
731. Метод кількісного визначення глюкози за прописом: димедролу 0,05; глюкози 0
732. Меркуриметричне титрування проводять в середовищі
733. Реакцію ідентифікації бромід - іону в лікарській формі: розчину калію броміду 10%-100мл проводять з розчином
734. Зовнішні ознаки реакції ідентифікації іона калію з розчином натрію кобальтінітриту в середовищі оцтової кислоти в лікарській формі: розчину калію броміду 20%-100мл
735. Метод кількісного визначення ефедрину гідрохлориду в лікарській формі: ефедрину гідрохлориду 0,0025; цукру 0
736. Метод кількісного визначення магнію сульфату в лікарській формі: розчин магнію сульфату 25%-100мл
737. Метод кількісного визначення натрію броміду в лікарській формі: розчину натрію броміду 20%-100мл
738. Метод кількісного визначення калію йодиду 10%-1000мл
739. Метод кількісного визначення калію йодиду за прописом: калію йодиду 1%-10мл; глюкози 0
740. Метод кількісного визначення аскорбінової кислоти в дитячих порошках: аскорбінової кислоти 0,01; глюкози 0
741. Метод кількісного визначення натрію бензоату в лікарській формі: розчину натрію бензоату 10%-1000мл
742. Метод кількісного визначення мезатону в лікарській формі: мезатону 0,05; натрію хлориду 0,076; води 10мл
743. Метод кількісного визначення дифеніну в лікарській формі: дифеніну 0,02; цукру 0
744. Метод кількісного визначення аскорбінової кислоти в лікарській формі: розчину глюкози 10%-100 мл; аскорбінової кислоти 0
745. Метод кількісного визначення кальцію хлориду в лікарській формі: розчину кальцію хлориду 5%-100мл; аскорбінової кислоти 1
746. Лікарські форми, які повинні готуватися в асептичних умовах, є
747. Види внутрішньоаптечного контролю дитячої лікарської форми складу: розчину хлористоводневої кислоти 1%-50мл; пепсину 1
748. Види внутрішньоаптечного контролю дитячої лікарської форми складу: аскорбінової кислоти 0,1; глюкози 0
749. Метод кількісного визначення бензоналу в лікарській формі складу: бензоналу 0,03; цукру 0
750. Метод кількісного визначення глюкози в лікарській формі складу: розчину глюкози 25%-50мл (Для новонароджених!)
751. Реакцію ідентифікації кислоти хлористоводневої у дитячій лікарській формі: розчину кислоти хлористоводневої 1%-50мл проводять з розчином
752. Метод кількісного визначення сульфацилу натрію у лікарській формі складу: розчину сульфацилу натрію 10%-10мл
753. Реакцію ідентифікації ацетилсаліцилової кислоти в дитячих порошках складу: кислоти ацетилсаліцилової 0,05, цукру 0,2 проводять з розчином
754. Метод кількісного визначення натрію нуклеїната в лікарській формі: розчину натрію нуклеїната 5% - 100 мл
755. Метод кількісного визначення ацетилсаліцилової кислоти в порошках складу: кислоти ацетилсаліцилової 0,05, цукру 0
756. Максимальна концентрація розчину формальдегіду дорівнює
757. Умови комплексонометричного титрування кальцію хлориду в присутності цинку сульфату
758. Реакцію ідентифікації розчину формальдегіду проводять з розчином
759. Кількісне визначення формальдегіду проводять за методом
760. Хімічний метод кількісного визначення водню пероксиду
761. Визначення вмісту стабілізатора в розчині водню пероксиду 3% необхідно проводити
762. Метод кількісного визначення анальгіну
763. Метод кількісного визначення калію йодиду в 5% розчині йоду
764. Метод кількісного визначення калію йодиду в 5% розчині йоду
765. Метод кількісного визначення розчину аміаку
766. Дикаїн ідентифікують реакцією з
767. Дибазол ідентифікують реакцією з
768. Ефедрину гідрохлорид ідентифікують реакцією з
769. Нікотинамід ідентифікують реакцією з розчином
770. Парацетамол ідентифікують реакцією з
771. Платифіліну гідротартрат ідентифікують реакцією з реактивом
772. Кодеїн ідентифікують реакцією з
773. Кофеїн ідентифікують реакцією з
774. Папаверину гідрохлорид ідентифікують реакцією з
775. Пілокарпіну гідрохлорид ідентифікують реакцією з розчином
776. Піридоксину гідрохлорид (вітамін В6) ідентифікують реакцією з
777. Розчин водню пероксиду ідентифікують реакцією з
778. Сульфацил-натрію ідентифікують реакцією з розчином
779. Терпінгідрат ідентифікують реакцією з
780. Барбітал-натрію ідентифікують реакцією з
781. Бромізовал ідентифікують реакцією з
782. Кількісно йодиди у присутності бромідів і хлоридів можна визначити за методом
783. Пряме титрування галогенідів можна здійснити за методом
784. Зворотне титрування галогенідів можна здійснити за методом
785. Кількісне визначення галогенідів за методом Мора необхідно проводити в середовищі
786. Кількісне визначення галогенідів за методом Фольгарда необхідно проводити в середовищі
787. Точку еквівалентності при титруванні за методом Мора визначають за утворенням забарвленого
788. Точку еквівалентності при титруванні за методом Фольгарда визначають за утворенням забарвленого
789. Точку еквівалентності (кінець титрування) за методом Фаянса встановлюють за появою рожевого забарвлення
790. Індикатором при титруванні галогенідів за методом Мора є
791. Індикатором при титрованні галогенідів за методом Фольгарда є
792. Титруванню галогенідів за методом Мора заважають
793. Кількісному визначенню галогенідів за методом Фольгарда заважають
794. Розчин хлориду заліза (ІІІ) окислює
795. Бензойна кислота з хлоридом заліза (ІІІ) утворює
796. Саліцилова кислота з хлоридом заліза (ІІІ)
797. Реактив Маркі можна використовувати для ідентифікації кислоти
798. Броматометричний метод кількісного визначення можна використовувати для
799. Реакцію утворення ауринового барвника дає
800. З катіонами металів утворюють комплекси амінокислоти
801. Флуориметричний метод кількісного визначення згідно з ДФ можна використовувати для
802. Аскорбінова кислота при титруванні лугами виявляє властивості кислоти
803. В карбонаті амонію не розчиняється
804. Розчин йоду в хлороформі має
805. Розчин брому в хлороформі має
806. Осад броміду срібла розчиняється у розчині
807. Аналіз стабілізаторів в ін'єкційному розчині здійснюють
808. При титруванні натрію саліцилату і бензоату додають ефір з метою
809. Натрію саліцилат і бензоат у суміші розтитровують броматометрично, при цьому бромується
810. Ін'єкційний 5% розчин амінокапронової кислоти визначають рефрактометрично, де п0 є показник заломлення
811. Кількісно натрію гідрокарбонат і натрію бензоат в одній наважці можна визначити методом
812. "Механічні домішки" в ін'єкційному розчині визначають
813. Визначення рН в ін'єкційному розчині здійснюють
814. Йодид срібла в розчині аміаку
815. Кальцію глюконат ідентифікують у суміші з фенобарбіталом експрес-реакцією з розчином
816. Натрію саліцилат і натрію бензоат у суміші ідентифікують хроматографічно-реактивним папірцем, обробленим розбавленим розчином
817. Чи можна аскорбінову кислоту в суміші з глюкозою ідентифікувати срібла нітратом
818. Глюкозу ідентифікують з реактивом Фелінга після руйнації аскорбінової кислоти
819. Експрес-реакція виявлення атропіну сульфату є
820. Експрес-реакція виявлення ефедрину гідрохлориду протікає з
821. Середовище в експресній реакції на нікотинову кислоту з міді сульфатом є
822. Ідентифікацію кофеїну в складній суміші доцільно провести експрес-методом
823. Гексаметилентетрамін у складній суміші доцільно ідентифікувати експрес-методом
824. Солі важких металів у воді дистильованій є
825. Структуру алкалоїдів складає гетероатом
826. Алкалоїди виявляють хімічні властивості
827. Солі алкалоїдів добре розчинні в
828. Вільні основи алкалоїдів добре розчинні в
829. Загальними алкалоїдними реактивами є
830. Спеціальними алкалоїдними реактивами є
831. Кількісне визначення солей алкалоїдів в аптеці проводять методом
832. Ідентифікацію атропіну сульфату проводять реакцією
833. Хінін утворює солі слідуючого складу
834. Ідентифікацію кодеїну фосфату проводять взаємодією з реактивом
835. У лікарській формі: атропіну сульфату 1%-10; натрію хлориду 0,09 кількісне визначення атропіну сульфату проводять методом
836. Ідентифікацію еуфіліну проводять реакцією
837. Ідентифікацію етилморфіну гідрохлориду проводять з
838. Ідентифікацію кодеїну фосфату проводять взаємодією з
839. Ідентифікацію морфіну проводять з реактивом
840. Ідентифікацію морфіну проводять з реактивом Маркі і спостерігають за утворенням забарвлення
841. Ідентифікацію хініну проводять з
842. Ідентифікацію хініну проводять з бромною водою та аміаком і спостерігають за утворенням забарвлення
843. Ідентифікацію прозерину проводять реакцією
844. Кількісне визначення прозерину проводять методом
845. Кількісне визначення прозерину проводять методом хроматографії
846. Ідентифікацію прозерину проводять реакцією на сульфат-іон за утворенням
847. Ідентифікацію прозерину проводять реакцією азосполучення і спостерігають за появою забарвлення
848. Кількісне визначення ефедрину гідрохлориду в лікарській формі: розчину цинку сульфату 0,1% 10,0; димедролу, ефедрину гідрохлориду по 0,025; новокаїну 0,1; натрію хлориду 0,06 проводять методом
849. Ідентифікацію папаверину гідрохлориду проводять взаємодією з
850. Ідентифікацію папаверину гідрохлориду проводять з розчином молібдату амонію в концентрованій сірчаній кислоті за утворенням забарвлення
851. Ідентифікацію кофеїну в лікарській формі: кислоти ацетилсаліцилової 0,3; кофеїну-натрію бензоату 0,1; фенобарбіталу 0,03 проводять
852. Тип хімічного зв'язку атомів хлору з вуглецем у молекулі левоміцетину
853. Нітрогрупа в левоміцетині виявляється реакцією
854. У медичній практиці застосовують наступні похідні левоміцетину
855. Вміст левоміцетину після відновлення нітрогрупи визначають методом
856. Катіон калію в препараті "калію бромід" ідентифікують реакцією з розчином
857. Хлорид-аніон в препараті "хініну гідрохлорид" ідентифікують реакцією з розчином
858. Катіон цинку в препараті "цинку сульфат" ідентифікують реакцією з розчином
859. Гексаметилентетрамін і натрію саліцилат в одній пробі визначають разом експресною реакцією з


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів