Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


76. Провізор - аналітик

9. "Фармацевтична технологiя"


1055. Термiн зберiгання водних витяжок
1056. Якi вимоги до суспензiй для парентерального вживання
1057. Вкажiть строки зберiгання ароматних вод,виготовлених в аптеці
1058. Скiльки хвилин необхiдно пропускати гострий пар при очищеннi ним трубопровода
1059. Вкажiть термiн зберiгання мазей, виготовлених в аптеці
1060. Склад консистентної емульсiйної основи
1061. Виберiть основу для очних мазей
1062. Вкажiть основу для мазей з антибiотиками
1063. Термiн зберiгання в аптеці води для iн'єкцiй з моменту її отримання
1064. Яку додаткову обробку проходить вода для iн'єкцiй для приготування 5% розчину аскорбiнової кислоти в умовах аптеки
1065. Чи використовують вазелiнове масло для iн'єкцiйних розчинiв
1066. Потрiбно враховувати марку скла флаконiв для iн'єкцiйних розчинiв
1067. Який метод стерилiзацїiї, що гарантує стерильнiсть термостабiльних речовин
1068. Яка максимальна концентрацiя спиртового розчину, що пiдлягає стерилiзацiї
1069. Який консервант використовується при приготуваннi очних крапель з пiлокарпiном гiдрохлоридом в заводських умовах
1070. Термiн зберiгання основи для очних мазей при температурi 3-5 ° С
1071. При якiй температурi стерилiзують рослиннi масла для iн'єкцiй
1072. Допустимi вiдхилення в концентрацiї концентрованих розчинiв
1073. При приготуваннi яких лiкiв необхiдно враховувати вмiст кристалiзацiйної води у субстанціях
1074. Процiджують зразу пiсля зняття iнфундiрки з водяної банi вiдвару iз сировини,що вмiщує
1075. При приготуваннi лiкарських форм в аптецi спирт етиловий додають
1076. Спирт етиловий додають по масi при виготовленнi
1077. Якщо в рецептi не зазначена концентрацiя слизу кореня алтеї, то готують витяжку
1078. Особливостi режиму екстракцiї слизу кореня алтеї
1079. Особливостi приготування розчiнiв кислоти хлористоводневої
1080. Якщо в рецептi не вказана концентрацiя кислоти хлористоводневої, то вiдпускають
1081. Якщо кiлькiсть рослинної сировини в пропису не вказано, то настiй iз корневищ з коренями валерiани приготовлюють в спiввiдношеннi
1082. Концентрацiя спирту етилового для приготування 1% розчину цитраля
1083. Рослинна сировина, вiдвари з которої процiджують негайно
1084. Вiдвар iз рослинної сировини процiджують пiсля 10 хвилинного охолодження
1085. Вiдвар iз рослинної сировини процiджують пiсля повного охолодження
1086. При приготуваннi настоїв iз лiкарської рослинної сировини з вiдмiткою "Cito" настоювання проводять
1087. На 2/3 об'єму наповнюють флакони розчином для ин'єкцiй
1088. Пiсля приготування негайно пiдлягають стерилiзацiї флакони з розчином для iн'єкцiй
1089. Стерилiзацiя розчинiв для внутрiшнього застосування новонародженим дiтям текучим паром при 100°С
1090. Для регенерацiї скляних фiльтрiв номер 3 i 4 використовують
1091. Стерилiзацiя очних крапель, виготовленних на 1% розчинi метилцелюлози
1092. Основи, якi не слiд застосовувати для очних мазей


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів