Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


76. Провізор - аналітик

6. "Контроль якостi гомеопатичних лiкарських засобiв"


993. Гомеопатичнi матричнi настоянки готують iз
994. При виготовленнi гомеопатичної матричної настоянки iз свiжої рослнної сировини вмiст соку в сировинi
995. Гомеопатичнi розведення i тритурацiї готують у вiдповiдностi
996. Вмiст дiючої речовини в 10,0 г гомеопатичного розведення 2D
997. Вмiст дiючої речовини в 10,0 г гомеопатичного розведення 1CH
998. Для визначення тотожностi гомеопатичних розведень метод ТШХ
999. Якiсть гомеопатичних матричних настоянок оцiнюється за показниками
1000. Для кiлькiсного визначення кислоти азотної в гомеопатичном розведеннi 1D наважка береться
1001. Враховуючi те , що гомеопатичне розведення "Kalium bromidum 2D" готується з використанням 45° спирту, для кiлькiсного аналiзу наважка берется
1002. Спецiфiчною в гомеопатiї лiкарською формою є
1003. Насичення гомеопатичних гранул проводиться розведеннями, що виготовленi на спиртi етиловому концентрацiї


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів