Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


76. Провізор - аналітик

4. "Бiологiчно-активнi природнi сполуки"


363. Iз перелiчених препаратiв виберiть алкалоїди пуринового ряду
364. Iдентифiкацiю пенiцилiнiв, цефалоспоринiв проводять за реакцiєю отримання
365. До бета-лактамних антибiотикiв вiдносять
366. До антибактерiальних фторхiнолiнових засобiв вiдносять


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів