Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


76. Провізор - аналітик

2. "Хiмiчнi методи якiсного та кiлькiсного фармацевтичного аналiзу"


85. Назвiть реакцiї iдентифiкацiї амонiю
86. Iдентифiкацiю калiю проводять
87. Iдентифiкацiю кальцiю проводять
88. За вимогами ДФУ ідентифiкацiю натрiю проводять
89. Якого кольору утворюється осад при iдентифiкацiї iону цинку з розчином фероцiанiду калiю
90. За вимогами ДФУ ідентифiкацiю бромiдiв проводять з
91. За вимогами ДФУ ідентифiкацiю гiдрокарбонатiв проводять з
92. За вимогами ДФУ ідентифiкацiю йодидiв проводять з
93. Сульфати iдентифiкують по реакцiї з розчином
94. Хлориди iдентифiкують по реакцiї з розчином
95. За ДФУ іон залiза (П) iдентифiкують
96. За ДФУ іон залiза (Ш) iдентифiкують
97. Iон магнiю iдентифiкують
98. Iон мiдi iдентифiкують
99. За вимогами ДФУ ртуть (П) iдентифiкують
100. Iон свинцю iдентифiкують
101. Iон срiбла iдентифiкують
102. За вимогами ДФУ нiтрати iдентифiкують
103. За вимогами ДФУ нiтрити iдентифiкують
104. За вимогами ДФУ фосфат-iон iдентифiкують
105. Перелiк галогенiв в органiчних препаратах, якi визначають реакцiєю Бейльштейна
106. Реакцiю на галоген пiсля мiнералiзацiї рентгеноконтрастних засобiв проводять з
107. Iдентифiкацiю етилового спирту здiйснюють за реакцiєю
108. Реактиви, якi застосовують для iдентифiкацiї резорцину
109. Реактиви, якi застосовуються для iдентифiкацiї альдегiдiв
110. Основним реагентом для специфiчної реакцiї на формальдегiд є
111. Продуктом реакцiї формальдегiду з салiциловою кислотою в присутностi концентрованої сiрчаної кислоти є
112. Продуктом реакцiї глюкози з амiачним розчином нiтрату срiбла є
113. Реакцiю iдентифiкацiї сульфанiламiдної групи альдегiду з солями важких металiв проводятьв середовищi
114. З якими групами органiчна кислота утворює ефiр
115. Реакцiя утворення складних ефiрiв проходить в середовищi
116. Загальною реакцiєю iдентифiкацiї глутамiнової кислоти є реакцiя
117. Iдентифiкацiю салiцилової кислоти проводять
118. Складно-ефiрну групу можливо виявити реакцiєю
119. Реакцiю азосполучення проводять з реактивами
120. Реакцiю Овчинникова проводять
121. Реакцiю на складно-ефiрну групу в новокаїнi проводять з такими реагентами
122. Вiдмiнною реакцiєю iдентифiкацiї дикаїну вiд новокаїну є реакцiя
123. Якi реактиви необхiднi для iдентифiкацiї амiдопiрину у лiкарськiй формi настоя кореневища з корнями валерiани 10,0, листя м'яти перцевої 4,0 - 200 мл, натрiя бромiду 3,0, амiдопiрину 0,6, кофеїну-бензоату натрiя 0,4, магнiя сульфату 0
124. Амiдопiрин у лiкарських формах з норсульфазол-натрiєм iдентифiкують
125. Норсульфазол-натрiй у лiкарськiй формi з амiдопiрином iдентифiкують
126. Натрiю салiцилат у присутностi гексаметилентетрамiну в мiкстурi Образцова iдентифiкують
127. Натрiю бромiд у присутностi настоя кореня валерiани, трави пустирника, настоянок валерiани, пустирника iдентифiкують за реакцiєю з розчинами
128. Iдентифiкацiя натрiю салiцилата i гексаметилентетрамiну в лiкарськiй формi за реакцiєю з концентрованою сiрчаною кислотою базується на утвореннi
129. Тотожнiсть новокаїну в лiкарськiй формi з натрiю хлоридом встановлюють
130. Натрiю хлорид у присутностi новокаїну якiсно визначають
131. Для якiсного визначення натрiю хлориду в очних краплях складу: пiлокарпiну гiдрохлориду 0,1, натрiю хлориду 0,068, води очищеної 10,0 застосовують
132. Для якiсного визначення натрiю хлориду в очних краплях складу: скополамiну гiдробромiду 0,05, натрiю хлориду 0,085, води очищеної 10,0 застосовують
133. Для iдентифiкацiї натрiю хлориду в очних краплях складу: гоматропiну гiдробромiду 0,1, натрiю хлориду 0,074, води очищеної 10,0 використовують
134. Для iдентифiкацiї натрiю хлориду в очних краплях складу: дикаїну гiдрохлориду 0,1, натрiю хлориду 0,072, води очищеної 10,0 використовують
135. Методом ТШХ можуть контролюватися
136. Нанесення розчинів на пластинку при виконанні випробувань методом ТШХ проводиться за допомогою
137. Тест "Перевірка придатності хроматографічної системи" при виконанні випробувань методом ТШХ
138. Для iдентифiкацiї калiю хлориду в 0,5 % розчинi для iн'єкцiй використовують
139. Для iдентифiкацiї калiю хлориду в розчинi Рiнгера використовують
140. Глюкозу в 5 % розчинi для iн'єкцiй якiсно визначають з
141. Глюкозу в розчинi Рiнгера-Локка iдентифiкують з реактивом Фелiнга
142. Глюкозу в присутностi аскорбiнової кислоти iдентифiкують з
143. У лiкарський формi: аскорбiнової кислоти 0,1, глюкози 0,2 глюкозу визначають
144. Якiсно кислоту амiнокапронову в 5 % розчинi для iн'єкцiй визначають
145. Якщо у виробництві субстанцій або готових лікарських засобів використовуються органічні розчинники їх залишкові кількості в АНД
146. Якiсно димедрол в 1 % розчинi для iн'єкцiй визначають реакцiями з
147. Iдентифiкацiю дибазолу в 1 % розчинi для iн'єкцiй проводять за реакцiєю
148. Якiсно дибазол у лiкарськiй формi: дибазолу 0,001, цукру 0,1 визначають за реакцiєю з
149. Для проведення якiсного аналiзу 1 % розчину кальцiю хлориду необхiднi реактиви
150. Якiсно кальцiю хлорид у розчинi Рiнгера пiдтверджують реакцiєю з розчином
151. Наявнiсть натрiю сульфiту в 5 % розчинi кислоти аскорбiнової для iн'єкцiй пiдтверджують за
152. Для iдентифiкацiї кислоти борної в очних краплях складу: левомiцетину 0,025, кислоти борної 0,2, води очищеної 10,0 застосовують
153. Для визначення тотожностi кислоти борної в очних краплях складу: цинку сульфату 0,05, кислоти борної 0,2, води очищеної 10,0 використовують
154. Для визначення тотожностi кислоти борної в очних краплях складу: цинку сульфату 0,05, кислоти борної 0,2, новокаїну 0,05, води очищеної 10,0 застосовують
155. Для iдентифiкацiї цинку сульфату в очних краплях складу: цинка сульфату 0,05, кислоти борної 0,2, води очищеної 10,0 застосовують
156. Тотожнiсть йоду в розчинi Люголя пiдтверджують
157. Якiсно калiю йодид у розчинi Люголя визначають
158. Для iдентифiкацiї калiю йодиду в присутностi еуфiлiну використовують
159. Для iдентифiкацiї хлористоводневої кислоти в присутностi новокаїну i пепсину використовують
160. Iдентифiкацiю цукру в лiкарськiй формi: еуфiлiну 0,003, цукру 0,2 проводять
161. Тотожнiсть калiю перманганату в 5 % розчинi визначають по знебарвленню розчину пiсля створення кислого середовища i додавання
162. Iдентифiкацiю аскорбiнової кислоти в 5 % розчинi для iн'єкцiй проводять iз розчином
163. Iдентифiкацiю аскорбiнової кислоти в 1 % розчинi для iн'єкцiй проводять iз розчином
164. Тотожнiсть аскорбiнової кислоти в 1 % розчинi для iн'єкцiй встановлюють за
165. Загальною реакцією на алкалоїди відповідно з ДФУ є
166. Випробування "Спектрофотометрія в ультрафіолетовій області" проводять
167. Для визначення тотожностi натрiю хлориду в очних краплях складу: етилморфiну гiдрохлориду 0,1, натрiю хлориду 0,075, води очищеної 10,0 застосовують
168. Для iдентифiкацiї натрiю хлориду в очних краплях складу: левомiцетину 0,025, натрiю хлориду 0,087, води очищеної 10,0 використовують
169. Для iдентифiкацiї кислоти борної в очних краплях складу: атропiну сульфату 0,1, кислоти борної 0,2, води очищеної 10,0 використовують
170. Для iдентифiкацiї цинку сульфату в очних краплях складу: цинку сульфату 0,05, кислоти борної 0,2, новокаїну 0,05, води очищеної 10,0 використовують
171. Для iдентифiкацiї кислоти борної в очних краплях складу: пiлокарпiну гiдрохлориду 0,1, кислоти борної 0,2, води очищеної 10,0 використовують
172. Для iдентифiкацiї натрiю хлориду в очних краплях складу: пiлокарпiну гiдрохлориду 0,1, прозерiну 0,02, натрiю хлориду 0,043, води очищеної 10,0 використовують
173. Для iдентифiкацiї натрiю хлориду в очних краплях складу: прозерiну 0,05, натрiю хлориду 0,081, води очищеної 10,0 використовують
174. Загальна стаття "Настої та відвари" включена
175. Відповідно з вимогами ДФУ мікробіологічну чистоту екстрактів
176. Виберiть реактиви для визначення тотожностi натрiю бромiду в лiкарськiй формi: настоя кореневища з коренями валерiани 10,0, листкiв м'яти перцевої 4,0 - 200 мл, натрiю бромiду 3,0, амiдопiрину 0,6, кофеїну-бензоату натрiю 0,4, магнiю сульфату 0
177. Для iдентифiкацiї натрiю хлориду в очних краплях складу: прозерiну 0,05, натрiю хлориду 0.081, води очищеної 10,0 використовують
178. Тотожнiсть натрiю хлориду в iзотонованих очних краплях хiнiна гiдрохлорида встановлюють за допомогою реактивiв
179. Товщина шару використовуваних в спектрофотометрії обох кювет не повинна відрізнятися між собою
180. Відповідно з вимогами ДФУ визначення ступеня забарвлення рідин методом І проводять порівнюючи
181. Для iдентифiкацiї кальцiю хлориду в лiкарськiй формi з магнiя сульфатом застосовують
182. Iдентифiкацiя iонiв кальцiю в аналiзi сумiшi кальцiю глюконата 0,3, димедрола 0,02 проводять з
183. Для iдентифiкацiї кислоти борної в очних краплях складу: рибофлавiну 0,002, кислоти аскорбiнової 0,05, калiю йодиду 0,2, кислоти борної 0,2, дистильованої води 10,0 застосовують
184. Тотожнiсть кислоти борної в очних краплях з етилморфiном гiдрохлордом i левомiцетином визначають
185. Тотожнiсть кислоти борної в очних краплях з новокаїном i резорцином визначають за забарвленням полум'я в
186. Виявлення кислоти борної в очних краплях з левомiцетином i димедролом здiйснюють за забарвленням полум'я в
187. Відповідно з вимогами ДФУ порівняння ступеня забарвлення рідини з еталонами (B,BY,Y,GY,R)1-3 проводять
188. Тотожнiсть калiю йодиду в очних краплях з пiлокарпiна гiдрохлоридом визначають з
189. Для iдентифiкацiї кислоти хлористоводневої в присутностi новокаїну i пепсину використовують
190. В ДФУ І видання загальна стаття "Екстракти"
191. Для iдентифiкацiї стабiлiзатора (хлористоводнева кислота) в 0,5 % розчинi новокаїну для новонароджених дiтей використовують
192. З допомогою яких реактивiв можна визначити тотожнiсть магнiю сульфату в лiкарськiй формi: настоя кореневища зкоренями валерiани 10,0, листкiв м'яти перцевої 4,0 - 200 мл, натрiю бромду 3,0, амiдопiрину 0,6, кофеїну-бензоату натрiю 0,4, магнiю сульфату 0
193. Магнiю сульфат у присутностi кальцiю хлориду iдентифiкують
194. Для iдентифiкацiї натрiю гiдрокарбонату в присутностi натрiю бензоату i натрiю салiцилату використовують
195. Термін придатності вихідних і основних розчинів для визначення ступеня забарвлення рідин відповідно з вимогами ДФУ
196. Для якiсного визначення глюкози в очних краплях складу: рибофлавiну 0,002, кислоти аскорбiнової 0,05, калiю йодиду 0,2, глюкози 0,2, дистильованої води 10,0 використовують
197. Димедрол в очних краплях з мезатоном iдентифiкують
198. Тотожнiсть димедролу в очних краплях з левомiцетином i кислотою борною визначають
199. Еталони,які використовують для визначення ступеня забарвлення рідин за методом П
200. Для якiсного визначення кислоти аскорбiнової в очних краплях складу: рибофлавiну 0,002, кислоти аскорбiнової 0,05, калiю йодиду 0,2, води очищеної 10,0 використовують
201. Очні краплі,що випускаються виробництвом у багатодозових контейнерах, антимікробні консерванти
202. Iдентифiкацiю глiцерину в 10 % розчинi для iн'єкцiй проводять за реакцiєю з розчинами
203. Iдентифiкацiю цитралю в iзотонованих очних краплях проводять
204. Для iдентифiкацiї пiлокарпiну гiдрохлориду в iзотонованих очних краплях використовують
205. Пiлокарпiну гiдрохлорид в очних краплях iз калiю йодидом iдентифiкують
206. Для iдентифiкацiї пiлокарпiну гiдрохлориду в очних краплях складу: пiлокарпiну гiдрохлориду 0,1, кислоти борної 0,2, води очищеної 10,0 застосовують
207. Для якiсного визначення пiлокарпiну гiдрохлориду в очних краплях складу: пiлокарпiну гiдрохлориду 0,1, прозерiну 0,02, натрiю хлориду 0,043, води очищеної 10,0 застосовують
208. Для якiсного визначення дiкаїну в iзотонованих очних краплях застосовують
209. Для iдентифiкацiї мезатону в iзотонованих очних краплях застосовують
210. На етикетці багатодозових контейнерів з очними краплями термін зберігання препарату після розкриття контейнеру
211. Тотожність атропіну сульфату в ізотонованих очних краплях визначають
212. Для визначення тотожностi атропiну сульфату в очних краплях складу: атропiну сульфату 0,1, кислоти борної 0,2, води очищеної 10,0 застосовують
213. Відповідно з вимогами національної частини загальної статті "Капсули" ДФУ поверхня капсул має бути
214. Для iдентифiкацiї етилморфiну гiдрохлориду в iзотонованих очних краплях застосовують
215. Для iдентифiкацiї етилморфiну гiдрохлориду в очних краплях з левомiцетином i кислотою борною використовують
216. Для iдентифiкацiї етилморфiну гiдрохлориду у присутностi натрiю бромiду в рiдкiй лiкарськiй формi застосовують
217. Для iдентифiкацiї левомiцетину в iзотонованих очних краплях застосовують
218. Для iдентифiкацiї левомiцетину в очних краплях складу: левомiцетину 0,025, кислоти борної 0,2, води очищеної 10,0 використовують
219. Відповідно з вимогами ДФУ тверді капсули в залежності від місткості виготовляють
220. Iдентифiкацiю левомiцетину в очних краплях з димедролом i кислотою борною здiйснюють
221. Для визначення тотожностi прозерину в очних краплях складу: пiлокарпiну гiдрохлориду 0,1, прозерину 0,02, натрiю хлориду 0,043, води очищеної 10,0 використовують
222. Для визначення тотожностi прозерину в iзотонованих очних краплях викоистовують
223. Для визначення тотожостi рибофлавiну в напiвфабрикатi використовують
224. Для iдентифiкацiї рибофлавiну в напiвфабрикатi використовують
225. Для iдентифiкацiї рибофлавiну в очних краплях складу: рибофлавiну 0,002, кислоти аскорбiнової 0,05, калiю йодиду 0,2, води очищеної 10,0 використовують
226. Для iдентифiкацiї рибофлавiну в очних краплях складу: рибофлавiну 0,002, кислоти аскорбiнової 0,05, калiю йодиду 0,2, глюкози 0,2, води очищеної 10,0 застосовують
227. Тест "Мікробіологічна чистота" для капсул відповідно з вимогами ДФУ є
228. Хiнiну гiдрохлорид в iзотонованих очних краплях iдентифiкують
229. Відповідно з вимогами ДФУ в очних краплях значення pH
230. З допомогою яких реактивiв можна встановити тотожнiсть кодеїну фосфату у лiкарськiй формi: настоя алтейного кореня 200,0, натрiю гiдрокарбонату, натрiю бензоату, нашатирно-анiсових крапель по 4,0, кодеїну фосфату 0
231. Для визначення тотожностi кодеїну фосфату в присутностi натрiю гiдрокарбонату i натрiю бензоату використовують
232. Випробування "Кольоровість" для очних крапель промислового виробництва відповідно з вимогами ДФУ
233. Відповідно з вимогами ДФУ якість очних крапель не контролюється за показниками
234. Відповідно з вимогами ДФУ механічні включення визначають
235. Для якiсного визначення кодеїну в присутностi натрiю гiдрокарбонату i натрiю бензоату застосовують
236. Для визначення тотожностi натрiю бензоату в присутностi натрiю салiцилату використовують
237. Для визначення тотожностi натрiю бензоату в присутностi кодеїну фосфату застосовують
238. Для визначення тотожностi пепсину в присутностi кислоти хлористоводневої використовують
239. Відповідно з вимогами ДФУ випробування "Механічні включення: видимі частки" проводять на контейнерах препаратів
240. Адреналiну гiдрохлорид в присутностi ефедрину гiдрохлориду якiсно визначають
241. Калiю ацетат в його концентрованому 5 % розчинi iдентифiкують
242. Iдентифiкацiю iонiв кальцiю в аналiзi сумiшi кальцiю глюконата 0,3, димедролу 0,02 проводять з
243. Iдентифiкацiю пiридоксину гiдрохлориду в 0,2 % розчинi для внутрiшньовенного введення в дитячiй практицi виконують з розчином
244. Для iдентифiкацiї гексаметилентетрамiну в присутностi натрiю гiдрокарбонату i натрiю бензоату використовують
245. Для iдентифiкацiї гексаметилентетрамiну в присутностi натрiю салiцилату використовують
246. Визначення тотожностi навокаїну в 5 % мазi проводять
247. Глюкозу в присутностi аскорбiнової кислоти iдентифiкують з
248. Відповідно з вимогами ДФУ м'які лікарські засоби для місцевого застосування не контролюють за показниками якості
249. Визначення тотожностi глюкози в дитячiй лiкарськiй формi складу: розчину глюкози 5 % - 100,0, кислоти аскорбiнової 1,0 проводять
250. Для iдентифiкацiї кислоти глутамiнової у присутностi кислоти аскорбiнової використовують
251. Iдентифiкацiю глутамiнової кислоти в 1 % розчинi для новонароджених дiтей виконують за реакцiями з розчинами
252. Якiсне визначення анестезину в 1 % мазi проводять пiсля
253. Iдентифiкацiю димедролу в лiкарськiй формi: димедролу 0,02, кальцiю глюконата 0,2 виконують за реакцiєю з
254. Тотожнiсть димедролу в лiкарськiй формi: ефедрину гiдрохлориду, димедролу 0,03, цукру 0,2 здiйснюють за реакцiєю з
255. Iдентифiкацiю димедролу в 1% мазi проводять з
256. Для iдентифiкацiї сульфацила натрiя в 20% розчинi для новонароджених дiтей необхiднi розчини
257. Iдентифiкацiю аскорбiнової кислоти у присутностi глюкози виконують за реакцiєю з розчином
258. У лiкарськiй формi: аскорбiнової кислоти 0,1, глюкози 0,2 тотожнiсть глюкози визначають
259. Визначення тотожностi пiлокарпiну гiдрохлориду в очнiй мазi проводять
260. Iдентифiкацiю борної кислоти в мазi здiйснюють
261. Для проведення випробування на однорідність мазі відповідно з ДФУ беруть
262. Перевірку герметичності контейнера (туб) з стерильними м'якими лікарськими засобами відповідно з ДФУ
263. Для iдентифiкацiї еуфiлiну в лiкарськiй формi: еуфiлiну 0,003, цукру 0,2 необхiднi реактиви
264. Випробування "Визначення герметичності контейнеру" для мазей проводять при температурі
265. Якiсть ефедрину гiдрохлориду у лiкарськiй формi: ефедрину гiдрохлориду i димедролу 0,03, цукру 0,2 визначають
266. Кальцiя глюконат у лiкарськiй формi: фенобарбiталу 0,005, кальцiю глюконату 0,5 iдентифiкують за реакцiями з
267. В назальних краплях (водних розчинах) відповідно до вимог ДФУ значення pH
268. Iдентифiкацiю натрiю гiдроцитрату в лiкарськiй формi: кислоти лимонної 1,0, натрiю гiдроцитрату 5,0, води очищеної до 100 мл проводять за реакцiями
269. При визначеннi тотожностi масла персикового, абрикосового, оливкового, сонячникового вимiрюють
270. Для iдентифiкацiї етакридину лактата в 0,1% розчинi необхiднi
271. Для iдентифiкацiї коларголу в 2 % розчинi для новонароджених дiтей необхiднi реактиви
272. Для iдентифiкацiї протарголу в 2% розчинi необхiднi реактиви
273. Назальні краплі промислового виробництва за показником "Мікробіологічна чистота "
274. Для iдентифiкацiї фурацилiну в 0,2% мазi водну витяжку препарата вiд мазевої основи
275. Якiсний аналiз фенобарбiтала в лiкарськiй формi: фенобарбiтала 0,05, глюкози 0,1 проводять за реакцiями з
276. Тотожнiсть магнiю сульфату в 5% розчинi для новонароджених дiтей визначають з розчином


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів