Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


76. Провізор - аналітик

10. "Фармакологiя"


1093. Невiдкладна допомога при гiпотермiї
1094. Невiдкладна допомога при iстеричних станах
1095. Невiдкладна допомога при нападi епiлепсiї
1096. Невiдкладна допомога при хiмiчних опiках стравоходу
1097. Невiдкладна допомога при опiках
1098. Засоби, що застосовуються для надання допомоги при отруєннi фосфорорганiчними сполуками
1099. Речовини, якi мають антитоксичнi властивостi
1100. Засоби, що прискорюють виведення отрути через нирки
1101. Препарати, що застосовуються при гострiй серцевiй недостатностi
1102. Засоби, що використовуються при отруєннi солями важких металiв
1103. Засоби, якi слiд призначити при отруєннi М-холiноблокаторами
1104. Речовини, якi використовуються при отруєннi наркотичними анальгетиками
1105. Засоби, якi використовуються при передозуваннi серцевих глiкозидiв
1106. Засоби, що використовуються при отруєннi спиртом етиловим
1107. Невiдкладна допомога при непритомностi
1108. Невiдкладна допомога при колапсi та усуненнi причини колапсу
1109. Перша допомога при укусi комах
1110. Перша допомога при укусi змiї
1111. Перша допомога при ураженнi електричним струмом
1112. Невiдкладна допомога при повiшеннi по-перше є
1113. Невiдкладна допомога при спасiннi потопаючого
1114. При сумiсному застосуваннi лiкарських засобiв можливi явища
1115. Индукторами мiкросомальних ферментiв печiнки являються
1116. При сумiсному застосуваннi лiкiв можливi випадки таких видiв антогонiзму
1117. бета-лактамнi антибiотики групи цефалоспоринiв не бажано застосовувати сумiсно з
1118. Фторхiнолони не слiд поєднувати з одночасним вживанням
1119. Еритромiцин не слiд вживати з
1120. З серцевими глiкозидами не бажано вживати
1121. З антикоагулянтами не бажано поєднувати
1122. Сульфанiламiди можна застосовувати з полiвiтамiнами, якщо
1123. Новокаїн можна поєднувати з вживанням
1124. Антибiотики-амiноглiкозиди не рекомендується поєднувати
1125. Тетрациклiни можна поєднувати з прийомом
1126. Антигiстамiнний препарат астемiзол не можна застосовувати з
1127. Антидотом при отруєннi ФОР являються
1128. При передозуваннi М-холiноблокаторiв застосовують
1129. Тератогенна дiя найбiльше характерна для
1130. Антидотами при отруєннi цiанiдами є
1131. При отруєннi етиленгликолем, антифризом, щавлевою кислотою використовують
1132. При опiках бiлим фосформ використовують
1133. При гострих i хронiчних отруєннях радiоiзотопами застосовують
1134. Можливiсть алергiчних реакцiй пiдсилюється при одночасному вживаннi
1135. Лiкарський засiб, що тормозить при одночасному вживаннi всмоктування доксiциклiну з ШКТ
1136. При одночасному застосуваннi з антигiстамiнними препаратами послаблюється активнiсть
1137. Фармакологiчна група препаратiв, ефективнiсть яких зменшується при одночасному прийому з a i b-адреноблокаторами
1138. Антидот, який використовується при передозуваннi гепарину
1139. Антидот, що застосовується при отруєннi формалiном
1140. Антидот, що застосовується при передозуваннi барбiтуратiв
1141. При передозуваннi непрямих антикоагулянтiв використовують
1142. Фармакологiчна група препаратiв, що потенцює дiю снотворних засобiв
1143. Лiкарський засiб, що зменшує снотворний ефект


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів