Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


76. Провізор - аналітик

1. "Контроль якостi i стандартизацiя лiкарських засобiв"
2. "Хiмiчнi методи якiсного та кiлькiсного фармацевтичного аналiзу"
3. "Фiзичнi та фiзико-хiмiчнi методи аналiзу лiкарських засобiв"
4. "Бiологiчно-активнi природнi сполуки"
5. "Аналiз готових та екстемпоральних лiкарських форм"
6. "Контроль якостi гомеопатичних лiкарських засобiв"
7. "Фармакогнозiя"
8. "Органiзацiя, управлiння та економiка фармацiї"
9. "Фармацевтична технологiя"
10. "Фармакологiя"


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів