Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


73. Педіатрія

8. "Невідкладна допомога"


1381. Місце, якому надається перевага при проведенні пункції перикарду в дитячому віці:
1382. Невідкладні дії при набряку легень наступні, за вийнятком:
1383. Величина рН крові, яка характерна для ацидозу:
1384. Для невідкладної терапії гіпертензивного кризу використовують:
1385. Максимальна добова доза еуфіліну для купування нападу бронхіальної астми:
1386. При гіпертонічному церебральному кризі переважають:
1387. В якому місці проводиться пункція плевральної порожнини при наявності там рідини:
1388. В якому місці проводиться пункція плевральної порожнини при наявності там повітря:
1389. У дитини на 8 місяці життя підозра на менінгіт. Що з перерахованого є протипоказаним для проведення люмбальної пункції?
1390. Найчастіша причина виникнення стрес-виразок:
1391. Який з перерахованих препаратів не показаний при розвитку у дитини брадикардії?
1392. Препарат, якому надається перевага при лікуванні стрес-виразок:
1393. З чим пов"язаний розвиток задишково-ціанотичних нападів при тетраді Фалло?
1394. Що є диференційно-діагностичною ознакою, притаманною набряку мозку, на відміну від коми?
1395. На пропускник привезли пацієнта у непритомному стані з симетрично звуженими зіницями. Це характерно для наступних станів, крім:
1396. При загрозі гострої ниркової недостатності необхідно призначити:
1397. Об"єм рідини для проведення форсованого діурезу:
1398. При промиванні шлунку дитині 3 років одномоментно слід ввести у шлунок слідуючий об"єм рідини:
1399. Для купування синдрому гіперкаліємії при гострій нирковій недостатності використовують:
1400. В якому положенні зменшується частота синдрому раптової смерті дитини?
1401. Найбільш важливий клінічний симптом при зупинці серця:
1402. Який препарат краще використовувати при гострій серцевій недостатності?
1403. Що не належить до симптомів насичення серцевими глікозидами?
1404. При підозрі на енцефаліт, що спричинений вірусом простого герпеса або неясної етіології, рекомендується:
1405. Що лежить в основі синдрому Рейя?
1406. Показники кислотно-лужного стану, що відповідають нормі, за винятком:
1407. Доза 0,5% розчину сібазону для купування нападу судом:
1408. При значній артеріальній гіпотонії використовують наступні препарати, за винятком:
1409. У дитини старшого віку раптово виник напад значного прискорення ЧСС (більш 150 в 1 хвилину) правильного ритму, на ЕКГ зубець Р пов"язаний з комплексом QRS. Який Ваш діагноз?
1410. За класифікацією отрутохімкатів виділяють такі групи, крім:
1411. Синдром ураження центральної нервової системи при отруєнні отрутохімікатами, крім:
1412. Синдроми ураження органів дихання при отруєнні отрутохімікатами, крім:
1413. Синдроми ураження серцево-судинної системи при отруєнні отрутохімікатами, крім:
1414. Клінічний синдром,що найчастіше зустрічається при отруєнні отрутохімікатами:
1415. При отруєнні оксидом вуглецю спостерігається:
1416. Токсичний ефект залежить від таких причин, крім:
1417. Отруєння можуть розвиватися від терапевтичних доз отрут при:
1418. При диференційній діагностиці токсичних коматозних станів найменш інформативними є:
1419. Види дії отрути, крім:
1420. Який з перелічених методів неефективний при видаленні токсичних речовин з кровоносного русла?
1421. Яка з перелічених отрут не являється отрутою блідої поганки?
1422. Яка з отрут не являється отрутою грибу мухомору?
1423. В комплекс невідкладної терапії при ураженнях отруйними грибами входить:
1424. За прогнозом розрізняють дві основні групи отруєних грибами, крім:
1425. Який з перелічених ранніх симптомів помилковий при отруєнні грибами?
1426. Вкажіть помилкові положення в основних діях при отруєнні грибами з довгим латентним періодом:
1427. Причини летального виходу при алкогольній інтоксикації такі, крім:
1428. Терапія алкогольної інтоксикації включає такі дії, крім:
1429. Опік при отруєнні їдкими лугами характеризується такими симптомами, крім:
1430. Механізм отруєння фосфорорганічними речовинами (ФОР) слідуючий :
1431. Головний момент в лікуванні отруєнь фосфорорганічними речовинами:
1432. Який головний шлях виведення токсинів сприяє ранній діагностиці отруєння хлорованими вуглеводнями ?
1433. Ведучі симптоми в клініці при отруєнні хлоридвуглеводнями слідуючі, крім:
1434. Летальний кінець при отруєнні хлорованими вуглеводнями настає внаслідок слідуючих причин, крім:
1435. Невідкладна допомога при отруєнні наркотичними речовинами вміщує заходи, крім:
1436. Для лікування гострих отруєнь седативними речовинами використовують комплекс лікувальних заходів, крім:
1437. Механізм токсичної дії саліцилатів включає, крім:
1438. Лікувальні заходи при отруєнні саліцилатами включають:
1439. Смерть при отруєнні серцевими глікозидами настає внаслідок:
1440. Терапія при отруєнні серцевими глікозидами включає слідуюче, крім:
1441. Ускладнення медикаментозної терапії:
1442. Тепловий удар можливий в таких ситуаціях, крім:
1443. Клінічні симптоми, зумовлені перегріванням, такі:
1444. Лікувальні заходи при гіпертермічному синдромі, крім:
1445. Ведучими причинами, що обумовлюють ступінь опіку, виявляються такі, крім:
1446. Головним проявом важкості опіку є:
1447. Перша догоспітальна допомога при опіку:
1448. До комплексу лікувальних заходів при опіках включаються такі,крім:
1449. Виділяють такі травми головного мозку:
1450. Ведучим симптомом у клініці струсу мозку є все, крім:
1451. При забою мозку раннім симптомом в клініці є:
1452. Відкрита травма черепу включає такі симптоми:
1453. Обов"язковим в комплексі лікувальних заходів при відкритій травмі черепу є:
1454. Характерні ознаки алкогольного отруєння в початковій фазі такі:
1455. Дія на організм неорганічних кислот характеризується, крім:
1456. Чим не характеризується дія на організм органічних кислот:
1457. Що приводить до розвитку термінального стану при отруєнні фосфорорганічними сполуками :
1458. Основні прояви отруєння летючими наркотиками:
1459. В клінічній картині гострого отруєння барбітуратами виділено чотири головних синдроми, крім:
1460. Що не входить до комплексу лікування теплового удару:
1461. Виділяють такі варіанти утоплення:
1462. Які симптоми не характерні для дійсного утоплення:
1463. Клінічні симптоми при асфіктичному утопленні такі, крім:
1464. Клінічна картина синкопального утоплення включає все, крім:
1465. Що з перерахованого не характерно для ускладнення утоплення - "вторинне утоплення"?
1466. Лікувальні заходи при утопленні включають все, крім:
1467. Яка з ознак не є головною в характеристиці ступеню опіку?
1468. При струсі головного мозку характерно все, крім:
1469. Яке положення не відноситься до клініки травми спинного мозку:
1470. В клініці отруєння саліцилатами характерні такі симптоми, крім:
1471. Симптоми отруєння серцевими глікозидами, крім:
1472. Симптоматика струсу головного мозку включає таке, крім:
1473. Характерні ознаки алкогольного отруєння легкого ступеня такі:
1474. Обов"язковим в комплексі лікувальних заходів при відкритій травмі черепу є:
1475. Основні форми екстремальних станів при отруєннях:
1476. Неврологічні розлади у хворих з тяжкими гострими отруєннями такі, крім:
1477. Більшість отрути в організмі зазнає змін в:
1478. Головний шлях виведення отрути з організму:
1479. Що не входить до терапії психо-неврологічних розладів при гострих отруєннях:
1480. Виділяють такі типи протиотрут, крім:
1481. Летальний кінець при отруєнні блідою поганкою найчастіше настає від:
1482. Що із перерахованого не може бути причиною теплового удару:
1483. Що із нижче перерахованого належить до симптому опіку 1 ступеня:
1484. Що із нижче перерахованого не входить до першої допомоги при опіках ІІ-ІІІ ступеню:
1485. Які лікувальні заходи при опіках ІІ-ІІІ ступенів не використовують:
1486. Що із нижче перерахованого не характерно для забою головного мозку:
1487. У клініці відкритої травми черепу характерні такі симптоми:
1488. Головним в терапії травм черепу є:
1489. Які системи відповідають за появу симптомів гострої інтоксикації фосфорорганічними речовинами (ФОР):
1490. Які симптоми не спостерігаються при отруєнні серцевими глікозидами:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів