Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


73. Педіатрія

7. "Пульмонологія"


1251. Назвіть терапевтично значимі добові дози еуфіліна у дітей раннього віку:
1252. Яка нормальна кількість десквамативного епітелію на 100 полів зору у хворих, які не мають інфекційного бронхіального процесу?
1253. Коробковий відтінок перкуторного звуку буде виявлятися в усіх випадках, окрім:
1254. Рентгенологічні ознаки сегментарного ателектазу слідуючі, окрім:
1255. Який параметр зовнішньої функції легенів найбільш інформативний при важкій бронхіальній астмі в періоді ремісії:
1256. Ознаками атопії є, окрім:
1257. Який вірус є збудником обструктивного бронхіту:
1258. Основні ознаки легеневого серця слідуючі:
1259. Критерії дихальної недостатності слідуючі:
1260. Можливі ускладнення пневмонії з боку серцево-судинної системи слідуючі, за винятком:
1261. Найбільш інформативними симптомами обструктивного бронхіту є слідуючі, окрім:
1262. Критеріями рецидивуючого бронхіту є слідуючі, окрім:
1263. Основні форми пневмонії слідуючі, за винятком:
1264. Найбільш характерні синдроми грипу слідуючі, за винятком:
1265. Для парагрипу найбільш характерні слідуючі синдроми:
1266. Для сегментарної пневмонії характерні слідуючі ознаки, за винятком:
1267. Для яких вірусних інфекцій найбільш характерна гіпертермія:
1268. Ефект інталу залежить від:
1269. Існують такі симпатоміметики селективної дії /бета-агоністи/, за винятком:
1270. Основні захисні механізми бронхів слідуючі:
1271. Неспецифічні фактори захисту бронхолегеневого апарату слідуючі, за винятком:
1272. Яке з захворювань бронхолегеневої системи не потребує диспансерного нагляду?
1273. Для аденовірусної інфекції характерні слідуючі синдроми, за винятком:
1274. Характер задишки при пневмонії:
1275. Синдром задишки у дітей до 1-го року потребує диференційного діагнозу з:
1276. Найчастіший збудник негоспітальних пневмоній:
1277. Укорочення перкуторного звуку спостерігається при слідуючих захворюваннях, за винятком:
1278. Як можна оцінити слідуючі показники функції зовнішнього дихання в підлітковому віці: ЧД-20, ЖЄЛ-87%, ОФВ 1-98%, МВЛ-92%:
1279. Які алергени мають найбільше значення у патогенезі бронхіальної астми у дітей?
1280. Який вид ускладнень найчастіше зустрічається при деструктивній стафілококовій пневмонії?
1281. Найбільш ефективним методом лікування бронхоектазій є:
1282. Який плеврит найрідше зустрічається при пневмококовій пневмонії?
1283. В якому віці відзначається найбільша захворюваність на гостру пневмонію?
1284. Найчастішим збудником інтерстиціальної пневмонії є:
1285. Виберіть положення, яке не характерне для грибкової пневмонії:
1286. Для алергійного бронхіту характерні слідуючі положення, за винятком:
1287. Які ознаки не відносяться до ексудативного плевриту?
1288. Які ознаки не відносяться до пневмотораксу?
1289. Які рентгенологічні зміни характерні для бронхіальної астми в періоді загостреня?
1290. Визначте класичну тріаду Картагенера:
1291. Яка група антибіотиків не діє на мікоплазму?
1292. Рентгенологічні критерії вогнищевої пневмонії слідуючі:
1293. Які ознаки не характерні для грамнегативних пневмоній?
1294. Для синдрома Хаммена-Річа характерні слідуючі положення, окрім:
1295. У хворих з ІgЕ-залежною алергією на саліцилати основні симптоми слідуючі, за винятком:
1296. Єдино правильна тактика ведення хворого з гнійним плевритом:
1297. Частота дихання /в 1 хвилину/ у дитини 5 років у нормі:
1298. Вкажіть найбільш характерний синдромокомплекс тріади Картагенера:
1299. Для дихальної недостатності І ступеня характерно:
1300. Причинами вторинного хронічного бронхіту можуть бути слідуючі стани, окрім:
1301. Механізми дихальної недостатності при гострій пневмонії слідуючі:
1302. Ефективні антибіотики для лікування грамнегативних пневмоній слідуючі, окрім:
1303. Для синдрома Мак-Леода характерні такі положення, за винятком:
1304. Показаннями для пункційної декомпресії при плевральних ускладненнях є:
1305. Відмітьте неправильне твердження:
1306. Для муковісцидозу не характерно:
1307. При обструктивному бронхіті головним механізмом є:
1308. Після гострої пневмонії диспансерний нагляд за дитиною раннього віку становить:
1309. Гостра респіраторна вірусна інфекція потребує призначення слідуючих препаратів:
1310. Інформативні критерії бронхіоліту слідуючі, за винятком:
1311. Для муковісцидозу характерні такі положення, за виключенням:
1312. Для пневмонії, викликаної псевдомонас, не характерно:
1313. При лікуванні грамнегативних пневмоній ефективні слідуючі антибіотики, за винятком:
1314. У структурі захворюваності на туберкульоз легенів у дітей провідне місце займає:
1315. Нормальні прояви місцевої реакції при вакцинації БЦЖ слідуючі, окрім:
1316. Можливі ускладнення вакцинації БЦЖ слідуючі, окрім:
1317. Для післявакцинальної туберкульозної алергії не характерне:
1318. Для післяінфекційної туберкульозної алергії не характерне:
1319. Для туберкульозної інтоксикації не характерне:
1320. Нормальний перебіг вакцинації БЦЖ слідуючий, за винятком:
1321. Які діти не входять до групи підвищеного ризику по захворюванню на туберкульоз:
1322. Типове розташування поствакцинального /БЦЖ/ лімфаденіту:
1323. Стандартне місце для БЦЖ-вакцинації:
1324. Одноразова доза вакцини БЦЖ складає:
1325. Назвіть декретований строк І ревакцинації проти туберкульозу:
1326. На мікоплазму діють слідуючі антибіотики, окрім:
1327. Визначте основні точки дії вілозену:
1328. Який механізм розвитку астматичної тріади?
1329. Астматичній тріаді притамані слідуючі симптоми, окрім:
1330. Специфічна гіпосенсибілізація викликає:
1331. Вкажіть кліренс теофіліну у дітей раннього віку:
1332. Бета2-стимулятори та теофілін підвищують рівень цАМФ, який в експерименті викликає:
1333. Які препарати не діють на клітинний імунітет?
1334. Який наркоз протипоказаний хворим на бронхіальну астму в разі необхідності операції?
1335. Серед наведених бронхолітиків вкажіть тільки інгібітори фосфодіестерази:
1336. Серед наведених бронхолітиків відзначити тільки симпатоміметики селективної дії:
1337. Наявність прихованого бронхоспазму дозволяє поставити фармакологічний тест зі слідуючими речовинами:
1338. Причинами неімунної бронхіальної астми є:
1339. Діагноз муковісцидозу підтверджують слідуючі показники:
1340. Які препарати не використовують для покращення мікроциркуляції та реологічних властивостей крові при гострій пневмонії:
1341. Який з перерахованих вірусів може викликати облітеруючий бронхіоліт?
1342. Найбільш частим збудником гострого обструктивного бронхіту у дітей є:
1343. Механізм дії інталу слідуючий:
1344. Які з перерахованих антигістамінних препаратів мають антисеротоніновий ефект?
1345. Найчастішим чинником бронхообструктивного синдрому у дітей до 1 року є:
1346. Для мікоплазмової інфекції не характерно:
1347. Для легіонельної пневмонії не характерно:
1348. Що не характерне для шароподібної пневмонії:
1349. Для полінозу характерні такі положення, за винятком:
1350. Для синдрому Аерза характерні такі положення:
1351. Показанням для введення бікарбонату натрію при пневмонії є:
1352. Які симптоми не характерні для бронхіальної астми:
1353. При астматичній тріаді із користування повинні бути виключені такі препарати та речовини, за винятком:
1354. Правильне лікування при спадковому ангіоневротичому набряку Квінке слідуюче:
1355. Який з препаратів найбільш доцільно використовувати при атопії?
1356. Які ознаки не характерні для синдрому Хаммена-Річа?
1357. Які ознаки не характерні для ідіопатичного гемосидерозу легень?
1358. Яке положення не характерне для ідіопатичного гемосидерозу легень:
1359. Які агенти не призводять до дегрануляції тучних клітин неімунологічним шляхом?
1360. Який тип імунологічних реакцій за Gеll еt Сооmbs характерний для контактного дерматиту?
1361. Тучні клітини мають рецептори до:
1362. Рентгенологічні зміни при алергійному бронхолегеневому аспергільозі найбільш часто можна бачити в області:
1363. Механізм кропивниці на саліцилати слідуючий:
1364. Який тип імунопатологічниї реакції за Gеll еt Сооmbs часто зустрічається при гематологічних реакціях медикаментозної алергії?
1365. Яке положення не характерне для асфіксичного синдрому у хворих з бронхіальною астмою?
1366. Для набряку Квінке характерно:
1367. Показники ризику деструкції при гострій пневмонії слідуючі:
1368. Що з перерахованого може стати причиною псевдонегативних серологічних реакцій при алергічному бронхолегеневому аспергільозі?
1369. Яке положення не характерне для нервово-артритичного діатезу?
1370. Яке положення не характерне для лімфатико-гіпопластичного діатезу?
1371. Яке положення не характерне для лімфатико-гіпопластичного діатезу?
1372. Яке положення не характерне для лімфатико-гіпопластичного діатезу?
1373. Для інфекційної туберкульозної алергії, на відміну від післявакцинальної, характерне все перераховане, крім:
1374. При якій динаміці проби Манту з 2 ТО протягом року можна думати про віраж туберкулінових проб:
1375. Через який строк можна проводити пробу Манту після будь-якого профілактичного щеплення?
1376. Що з перерахованого не є протипоказанням до проведення проби Манту?
1377. Найбільш інформативним методом виявлення стертих форм туберкульозу внутрішньогрудних лімфовузлів є:
1378. Ускладнення у вигляді поствакцинального (БЦЖ) регіонарного лімфаденіту розвиваються у дітей після щеплення через:
1379. Діти з поствакцинальним (БЦЖ) регіонарним лімфаденітом підлягають всім перерахованим нижче видам лікування, окрім:
1380. Для спинномозкової рідини при туберкульозному менінгіті характерне все перераховане нижче, крім:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів