Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


73. Педіатрія

6. "Гастроентерологія"


946. До облігатної флори товстого кишківника відносять:
947. фази становлення кишкової флори, окрім:
948. Причинами виникнення дисбактеріозу у дітей є, окрім:
949. Клінічні фази дисбактеріозу є, окрім:
950. Для латентної фази дисбактеріозу характерно наступне, окрім:
951. Для локальної фази дисбактеріозу характерно наступне, окрім:
952. Генералізована фаза дисбактеріозу характеризується:
953. Для дисбактеріозу кишківника характерно все, окрім:
954. Необов"язковим компонентом терапії дисбактеріозу являється:
955. При дисбактеріозі антибіотикотерапію призначають при наступних станах, окрім:
956. До біопрепаратів відносять все крім:
957. Протирецидивну терапію дисбактеріозу проводять біопрепаратами в дозі:
958. При стафілококовому дисбактеріозі кишківника застосовують наступні препарати, окрім:
959. При кандидозному дисбактеріозі кишківника застосовують наступні препарати, окрім:
960. В гострий період кишкового дисбактеріозу на фоні антибіотикотерапії можна призначати бактеріальні препарати, окрім:
961. Після антибіотикотерапії порушення кишкового мікробіоценозу доцільно корегувати наступними препаратами, окрім:
962. Для регенерації нормальної кишкової флори біологічним щепленням використовують:
963. Доказовими критеріями дисбактеріозу при диференціюванні його з кишковою інфекцією є вище перелічене, окрім:
964. Для дієтичної корекції кишкового дисбактеріозу використовують перелічені продукти харчування, окрім:
965. З метою профілактики кишкового дисбактеріозу у новонароджених необхідно проведення наступних заходів, окрім:
966. Клінічними проявами рефлюкс-езофагіту може бути все, окрім:
967. При рефлюкс-езофагіті рекомендується наступне, окрім:
968. Лікування рефлюксної хвороби стравоходу без запалення слизової оболонки включає наступне:
969. Провідний етіологічний фактор панкреатитів у дітей:
970. Розвитку первинного панкреатиту у дітей сприяють наступні фактори, окрім:
971. Вторинний панкреатит обумовлений наступими факторами, окрім:
972. Замісна ферментотерапія при гострому панкреатиті призначається:
973. Який препарат може бути використано при панкреатиті з супутньою холепатією:
974. Яка терапія використовується при лікуванні гострого панкреатиту:
975. Методами виявлення екзокринної недостатності підшлункової залози є наступні, окрім:
976. Найбільш інформативним лабораторним критерієм при хронічному панкреатиті може бути:
977. Рентгенологічними критеріями хронічного панкреатиту у дітей є наступні, окрім:
978. Клінічними проявами гострого панкреатиту є наступні, окрім:
979. Критерії хронічного панкреатиту у дітей наступні, окрім:
980. При хронічному панкреатиті найчастіше зустрічаються наступні симптоми:
981. Ураження підшлункової залози у дітей частіше зустрічається у вигляді:
982. Больовий абдомінальний синдром при гострому панкреатиті у дітей найчастіше характеризується:
983. Диспептичний синдром при гострому панкреатиті характеризується наступним, окрім:
984. Ускладнення при виразковому коліті наступні, окрім:
985. Скринінгові методи визначення функціонального стану підшлункової залози наступні, окрім:
986. УЗ-дослідження підшлункової залози виявляє наступні зміни:
987. В розвитку виразкового коліту провідну роль виконує:
988. Наявність крові в калі зустрічається при наступних захворюваннях:
989. Клінічними прявами виразкового коліту є наступні, окрім:
990. Для підтвердження виразкового коліту необхідно зробити дітям наступне обстеження, окрім:
991. Клінічними ознаками виразкового коліту можуть бути всі, окрім:
992. Перфоруюча виразка при виразковому коліті характеризується наступним, окрім:
993. Препаратом вибору при лікуванні виразкового коліту легкої форми є:
994. Тривалість прийому сульфасалазіну при виразковому коліті наступна:
995. Кортикостероїдна терапія при виразковому коліті показана у разі:
996. Тривалість курсу лікування преднізолоном у максимальній дозі при виразковому коліті:
997. При загостренні виразкового коліту заборонено прийом наступних молочних виробів, окрім:
998. Хворим на виразковий коліт заборонено приймати наступі фрукти, окрім:
999. Для реплікативної форми хронічного гепатиту В характерними ознаками є наступні, окрім:
1000. Який фермент підшлункової залози не відноситься до естераз:
1001. Який гормон стимулює екзокринну функцію підшлункової залози:
1002. Яке положення вважається вірним при активації пептідаз:
1003. Які гормони гальмують діяльність підшлункової залози:
1004. З якою біологічною рідиною проводиться проба Ласуса:
1005. Панкреатичні розлади при муковісцидозі обумовлені всім переліченим, окрім:
1006. Яка із ознак не характерна для синдрому Золінгера-Елісона:
1007. Які із перелічених даних клінічного огляду не характерні для хворих на хронічні захворювання кишківника:
1008. У дітей з доліхосигмою в стадії декомпенсації відмічається:
1009. Які препарати доцільно використовувати при атрофічному дистальному коліті у дітей:
1010. Які із перелічених досліджень найменш інформативні при поліпозі прямої кишки
1011. Класифікація муковісцидозу передбачає наступні форми, окрім:
1012. Які основні зміни реогепатограм хворих на хронічний гепатит:
1013. Найбільш частим наслідком синдрому Дабіна-Джонсона є:
1014. При синдромі Жильбера відмічається підвищення:
1015. Дієта хворих на дискінезію кишківника, що перебігає із закрепом включає:
1016. При аганглінозі кишківника пальцеве ректальне обстеження дає можливість виявити:
1017. При вираженій портальній гіпертензії, що супроводжує цироз печінки, протипоказані:
1018. Який із перелічених симптомів найбільш характерний для меконіального ілєусу, окрім:
1019. Яких принципів слід дотримуватися на етапі обстеження хворих на лямбліоз, окрім:
1020. Активність яких ферментів в більшій мірі знижується при хронічному ентериті у дітей:
1021. Копрологічні дані: кал темно-коричневий, реакція лужна, багато лейкоцитів, подекуди еритроцити, багато слизу. Який копрологічний синдром має місце:
1022. Для сформованої стадії інфекційного цирозу печінки притаманні переважно морфологічні зміни:
1023. Провідним клінічним симптомом дискінезії кишківника в фазі загострення являється:
1024. Синонімами діагнозу "дискінезія кишківника" є нижче наведені, окрім:
1025. Ферменти слини діють в наступних відділах травного каналу:
1026. Гастроінтестінальні гормони впливають на:
1027. Основний ефект впливу гастрину полягає в:
1028. Сфінктер Люткенса розташований:
1029. Збільшення секреції епітелієм слизової оболонки жовчного міхура муцину сприяє:
1030. Аскариди в організмі людини паразитують:
1031. Гіменолепідоз /карликовий ціп"як/ належить до наступного класу гельмінтозів:
1032. При зараженні трихінельозом живі личинки потрапляють в організм людини:
1033. Зараження дифілоботріозом можливе при наступних умовах:
1034. Диспансеризація дітей з гіменолепідозом триває:
1035. Рефлюкс-езофагіт характеризується наступними симптомами, окрім:
1036. При рефлюксній хворобі стравоходу рекомендується все, окрім:
1037. Виникненню гострого панкреатиту у дітей сприяє все, окрім:
1038. В розвитку виразкового коліту ведучу роль мають:
1039. Наявність свіжої крові у фекаліях спостерігається при наступних захворюваннях, окрім:
1040. Клінічні ознаки виразкового коліту наступні, окрім:
1041. Основним методом діагностики виразкового коліту є:
1042. Копрологічні зміни при виразковому коліті є наступні, окрім:
1043. Перфорація виразки при виразковому коліті має наступні клінічні ознаки, окрім:
1044. В лікуванні виразкового коліту препаратом вибору є:
1045. Салазопіридазин при виразковому коліті призначається протягом:
1046. Показанням до призначення преднізолону при неспецифічному виразковому коліті є, окрім:
1047. При виразковому коліті забороняється вживання молочних продуктів, окрім:
1048. При виразковому коліті хворим заборонено вживати фрукти, окрім:
1049. Який фермент підшлункової залози не відноситься до пептидаз:
1050. Який гормон виділяється в кров підшлунковою залозою:
1051. У регулюванні діяльності підшлункової залози не приймає участь:
1052. Панкреатична ліпаза розщеплює жири у дванадцятипалій кишці у присутності:
1053. Протеолітичні ферменти підшлункової залози активуються:
1054. Для хронічного вірусного гепатиту реплікативного типу характерні наступні імунологічні зміни:
1055. Для диференційної діагностики носійства HВs Аg від тимчасової ремісії при інтегративному варіанті хронічного гепатиту В необхідно мати:
1056. Сучасна класифікація хронічних гепатитів базується на наступних критеріях, окрім:
1057. Який із перелічених ферментів відноситься до гепато-специфічних:
1058. Яка із перелічених змін крові не характерна для загострення хронічного панкреатиту:
1059. В проведенні секретинового тесту при діагностиці панкреатиту гормон вводиться із розрахунку:
1060. В період загострення хронічного панкреатиту фізіологічний спокій досягається призначенням наступного, окрім:
1061. До якої групи препаратів належить контрикал:
1062. Який із перелічених холеретиків найбільш доцільно використовувати при поєднаній патології гепатобіліарної зони з панкреатитом:
1063. При яких вірусних гепатитах частіше формується хронічний:
1064. При лікуванні хронічних гепатитів застосовуються наступні групи медикаментозних засобів, окрім:
1065. Лікування хронічного вірусного гепатиту В у фазі інтеграції віруса проводиться наступними препаратами, окрім:
1066. У хворих на автоімуний хронічний гепатит у сироватці крові з'являється наступне, окрім:
1067. Показання для проведення ендоскопічної ретроградної панкреатографії є:
1068. Позитивний результат проби Ласуса свідчить про порушення:
1069. Наявність стеатореї при панкреатиті свідчить про недостатність:
1070. Екзокринна панкреатична недостатність частіше проявляється наступними копрологічними показниками:
1071. Які з показників відображають внутрішньосекреторну функцію підшлункової залози
1072. Зовнішньосекреторна функція підшлункової залози при муковісцидозі супроводжується наступним, окрім:
1073. Яка із ознак не характерна для синдрому Золінгера-Елісона:
1074. Яке дослідження необхідно провести перед пальпацією поперекового відділу ободової кишки:
1075. Синоніми діагнозу "дискінезія кишківника" є всі перераховані, окрім:
1076. У якому віці найбільш частіше з'являється закреп при доліхосигмі:
1077. Який із перерахованих лікарських засобів у мікроклізмах доцільно використовувати при лікуванні хронічного дистального коліту катаральної форми:
1078. При яких захворюваннях доцільне використання мікроклізм:
1079. При ускладненому перебігу дивертикула Меккеля відмічаються наступні ознаки:
1080. Для гострого ентериту характерно все, окрім:
1081. Підвищення уробіліну в сечі, стеркобіліну в калі характерно для:
1082. До органоспецифічних ферментів некрозу гепатоцитів відноситься:
1083. Яка з перелічених ознак не характерна для синдрому Ротора:
1084. В основі формування синдрому Кріглера-Наджара є:
1085. Основою патогенезу синдрома Жильбера є:
1086. Які з перерахованих симптомів можуть мати місце при подвоєнні товстого кишківника:
1087. У якому віці частіше з'являється синдром Жильбера:
1088. Яке із перерахованих захворювань супроводжується появою секрету підвищеної в'язкості:
1089. Протягом якого періоду необхідно провести копроскопію після акту дефекації при підозрі на лямбліоз:
1090. Вкажіть найбільш ефективний принцип лікування хворих на лямбліоз кишківника, окрім:
1091. В нормі в кишківнику є флора, окрім:
1092. Фазами становлення кишкової флори у новонароджених є:
1093. Причиною розвитку кишкового дисбактеріозу є:
1094. До клінічних фаз кишкового дисбактеріозу відносять:
1095. Яке поняття кишкового дисбактеріозу є невірним:
1096. Латентна фаза кишкового дисбактеріозу характеризується:
1097. Локальна фаза кишкового дисбактеріозу характеризується:
1098. Для генералізованої фази кишкового дисбактеріозу притаманні:
1099. До мікробіологічних порушень при кишковому дисбактеріозі відносяться:
1100. Антибіотикотерапія при кишковому дисбактеріозі показана при:
1101. Для корекції мікробіоценозу кишківника у дітей з патологією органів травлення використовують:
1102. Еубіоз кишківника це є :
1103. Нормальна кишкова флора новонароджених включає:
1104. Нормальна кишкова флора дітей грудного віку включає, окрім:
1105. Фізіологічне значення нормальної мікрофлори кишківника полягає у:
1106. При нераціональній антибіотикотерапії найбільш грізним ускладненням перебігу кишкового дисбактеріозу є:
1107. Лікування кишкового дисбактеріозу повинно бути направлено на:
1108. Для підвищення реактивності макроорганізму при кишковому дисбактеріозі призначають, окрім:
1109. Для покращення процесів травлення при кишковому дисбактеріозі призначають,окрім:
1110. Мінімальний вплив на симбіонтну мікрофлору кишківника мають антибіотики, окрім:
1111. Особливості больового синдрому при гастриті:
1112. Допоміжними ехографічними критеріями дискінезії жовчовивідних шляхів є наступні, крім:
1113. Гіпокінетична дискінезія жовчного міхура діагностується при його скороченні після вживання жовчогінного сніданку на :
1114. Ехографічні критерії холецистохолангіту наступні, крім:
1115. Найчастіша локалізація виразкової хвороби в дитячому віці:
1116. Мікроскопічні ознаки холецистохолангіту наступні:
1117. До холекінетиків відносяться:
1118. Клінічні прояви гіпомоторної дискінезії жовчовивідних шляхів наступні, крім:
1119. Нормальні показники кислотоутворюючої функції шлунку за даними інтрагастральної рН-метрії:
1120. Висока кислотоутворююча функція шлунку характеризується:
1121. Тактика ведення хворого на захворювання шлунку та дванадцятипалої кишки:
1122. Лікування гіпертонічної дискінезії не передбачає призначення:
1123. До антацидних препаратів відносяться всі перелічені, крім:
1124. Для низької кислотоутворюючої функції шлунку характерно:
1125. Больовий синдром при дискінезіях жовчовивідних шляхів у дітей молодшого шкільного віку характеризується:
1126. Дієтотерапія виразкової хвороби не передбачає:
1127. Найефективніший засіб для блокування продукції соляної кислоти при виразковій хворобі у підлітків:
1128. Гіперкінетична дискінезія жовчного міхура характеризується його скороченням після вживання жовчогінного сніданку на:
1129. До блокаторів Н-2 рецепторів гістаміну належить:
1130. Синдром холестазу характеризується:
1131. Нормальна кінетична функція жовчного міхура визначається при його скороченні після вживання жовчогінного сніданку на:
1132. Диспансерне спостереження за дітьми з хронічним холецистохолангітом передбачає:
1133. Зверхнасичена жовч характеризується слідуючими ознаками, крім:
1134. Жовч вважається літогенною, якщо індекс літогенності становить:
1135. Стадіями холелітіазу у дітей є наступні, крім:
1136. Больовий синдром при ізольованому гастриті характеризується:
1137. Найчастіше серед ускладнень виразкової хвороби дванадцятипалої кишки у дітей зустрічається:
1138. Провідна роль в розвитку виразкової хвороби серед інфекційних агентів належить:
1139. Оптимальні значення внутрішньошлункового рН для існування Hеlісоbасtеr руlоrі:
1140. Колоїдна стабільність жовчі зумовлена наступними речовинами, крім:
1141. Морфологічні зміни при гастродуоденіті у дітей включають наступні варіанти, крім:
1142. Моторно-евакуаторні порушення жовчовивідних шляхів мають наступні клінічні прояви за виключенням:
1143. Для виразкової хвороби не характерно:
1144. Пролонгуююча дія антацидних препаратів може забезпечуватися одночасним прийомом:
1145. Захворювання шлунку та дванадцятипалої кишки найчастіше характеризуються наступними показниками шлункового соку:
1146. До системних антацидів належать:
1147. До препаратів з репаративними властивостями не належить:
1148. До факторів агресії гастродуоденальної слизової оболонки не належать:
1149. До протиульцерогенних продуктів харчування відносять:
1150. Найчастіше у дітей зустрічаються морфологічні форми хронічного холециститу:
1151. Фактори, які призводять до застою жовчі:
1152. При порушенні колоїдної стабільності міхурової жовчі її рН:
1153. Мікрофлора в жовчному міхурі при хронічному холециститі виявляється:
1154. Підвишення тонусу блукаючого нерву призводить до:
1155. Гіперактивність симпатичного відділу вегетативної нервової системи призводить до виникнення дискінезії жовчного міхура :
1156. Жовчний міхур скорочується під впливом наступних гормонів, крім:
1157. Причини формування дуодено-біліарного рефлюксу:
1158. Джерело розповсюдження аскаридозу:
1159. Цикл розвитку аскарид в організмі людини має наступні фази:
1160. Самозараження найбільш характерне для гельмінтозів:
1161. Яйце гострика стає інвазивним при температурі 36 градусів по Цельсію через:
1162. Для виявлення ентеробіозу застосовують лабораторні методи діагностики:
1163. Для лікування ентеробіозу використовують наступні препарати, крім:
1164. Після перенесеного аскаридозу діти підлягають диспансерному огляду:
1165. Який з методів діагностики аскаридозу є малодостовірним:
1166. Стронгілоїдоз відноситься до класу:
1167. Ефективність антигельмінтних препаратів підвищується за умов:
1168. Зараження стронгілоїдозом відбувається:
1169. Шляхи зараження стронгілоїдозом наступні:
1170. Свербіж шкіри, поява невеликих вузликів та набряк протягом 1,5-2 годин, іноді - підвищення температури тіла, болючість лімфатичних вузлів, нестійкі випорожнення - така клінічна симптоматика характерна для:
1171. Процес розвитку личинок анкілостом від їх занурення до першої яйцекладки дорослих осіб продовжується:
1172. Які фактори не мають значення у патогенезі рефлюксної хвороби стравоходу:
1173. Які препарати небажано застосовувати при рефлюксній хворобі стравоходу?
1174. Етіологія хронічних гепатитів у дітей частіше:
1175. Які ферменти не є індикаторними щодо синдрому цитолізу :
1176. Які ферменти не є індикаторними щодо синдрому холестазу:
1177. Які критерії не є достовірними для хронічного панкреатиту:
1178. Гострий панкреатит характеризується наступним, крім:
1179. Які фактори із нижче перерахованих не є факторами ризику щодо захворювань підшлункової залози:
1180. Біль при хронічному панкреатиті характеризується:
1181. Які больові точки не є патогномонічними щодо гострого панкреатиту:
1182. Гіпосекреторний тип панкреатичної секреції має ознаки:
1183. Гіперсекреторний тип панкреатичної секреції має ознаки:
1184. Що із нижче перерахованого не відноситься до основних принципів лікування гострого панкреатиту :
1185. Що із нижче перерахованого не відноситься до ознак обтураційного типу панкреатичної секреції:
1186. Що із нижче перерахованого не характеризує тяжкий ступінь виразкового коліту :
1187. Що із нижче перерахованого не характеризує легкий ступінь виразкового коліту:
1188. Відсутність ефекту від терапії, що проводиться при виразковому коліті потребує призначення:
1189. Що із нижче перерахованого не відноситься до ендоскопічних критеріїв виразкового коліту:
1190. Показання до хірургічного лікування при виразковому коліті:
1191. Токсична дилатація товстої кишки при виразковому коліті має ознаки, окрім:
1192. Що не відноситься до індикаційних ознак синдрому холестазу при хронічному гепатиті:
1193. Що не відноситься до механізму розвитку хронічного панкреатиту у дітей :
1194. Яка форма хронічного панкреатиту частіше зустрічається у дітей:
1195. Виділення яких гормонів у кров не стосується ендокринної функції підшлункової залози:
1196. Який фермент підшлункової залози не відноситься до дисахаридаз:
1197. Яке положення вважається вірним при активації пептидаз:
1198. Протеолітичні ферменти активуються у:
1199. Що стимулює панкреатичну секрецію:
1200. Що із нижче перерахованого не відноситься до критеріїв класифікації хронічних вірусних гепатитів (Лос-Анджелес 1994 р.): 4201,100"основні клінічні ознаки
1201. Показанням до призначення антибіотиків при загостренні хронічного панкреатиту можуть бути всі, окрім:
1202. Які критерії треба враховувати при призначенні строку замісної ферментативної терапії у комплексному лікуванні загострення хронічного панкреатиту:
1203. Які із нижче перерахованих груп медикаментів не відноситься до комплексної терапії хронічних вірусних гепатитів :
1204. Що із нижче перерахованого не є показаннями щодо противірусної терапії хронічного гепатиту В:
1205. Що із нижче перерахованого не відноситься до ознак хронічного вірусного гепатиту В у фазі інтеграції вірусу :
1206. Що із нижче перерахованого не відноситься до ознак хронічного вірусного гепатиту В у фазі реплікації вірусу:
1207. Які із нижче перерахованих препаратів не використовують в лікуванні хронічного вірусу гепатиту В у фазі інтеграції вірусу :
1208. Що із нижче перерахованого не використовуються в лікуванні хронічного вірусного гепатиту С в період загострення:
1209. Які зміни не характерні для аутоімунного гепатиту :
1210. В лікуванні автоімунного гепатиту використовуються наступні препарати:
1211. Які з перелічених автоантитіл при автоімунному хронічному гепатиті не зустрічаються:
1212. Який із перелічених інструментальних методів дослідження найменш інформативний при діагностуванні панкреатиту:
1213. Які із ультразвукових ознак найбільш інформативні при хронічному панкреатиті:
1214. Які з перерахованих функцій здійснюються в товстій кишці здорової дитини:
1215. які ознаки не характерні для Синдрому Золінгера-Елісона :
1216. Які ознаки найбільш інформативні для діагностування солітарного поліпу прямої кишки:
1217. Непрохідність кишківника, що обумовлена дивертикулом Меккеля має найхарактернішу ознаку:
1218. Що із нижче перерахованого не відноситься до ознак синдрому Гарднера:
1219. Які зміни реогепатограми найбільш характерні для хронічного гепатиту:
1220. найбільш частим наслідком синдрому Кріглера-Наджара є:
1221. Який з перелічених препаратів не використовується у лікуванні амебної дизентерії:
1222. Які морфологічні зміни характерні для синдрому Дабіна-Джонсона:
1223. В основі формування синдрому Дабіна-Джонсона лежать зміни:
1224. Для синдрому Кріглера-Наджара характерні наступні ознаки:
1225. Які патогенні зміни можуть викликати лямблії у дітей, окрім:
1226. Назвіть найбільш характерні структурні зміни тонкого кишківника при хронічному ентериті:
1227. Морфологічною основою трансформації цирозу печінки у незворотній прогресуючий процес є:
1228. При хронічному панкреатиті в період загострення рекомендуються наступні продукти, окрім:
1229. Які із перелічених препаратів не використовуються у лікуванні амебної дизентерії:
1230. Критерії, по яких можлива достовірна диференційна діагностика синдрому Дабіна-Джонсона і Ротора:
1231. У патогенезі дискінезії кишківника грає роль все, окрім:
1232. До супутньої флори кишківника відносять, окрім:
1233. До залишкової флори кишківника відносять:
1234. І-й ступінь дисбактеріозу характеризується:
1235. ІІ ступінь дисбактеріозу характеризується:
1236. Для ІІІ-ого ступеню дисбактеріозу не характерно:
1237. Вкажіть ступінь дисбактеріозу: біфідобіктерії виділені в розведенні 10^7та 10^8, умовно-патогенні мікроби - 10^6 та 10^7:
1238. Для селективної деконтамінації при кишковому дисбактеріозі використовують, окрім:
1239. Для селективної стимуляції при дисбактеріозі кишківника використовують:
1240. Надмірний розвиток кишкової флори при дисбактеріозі можна зменшити, окрім:
1241. До облігатної (головної) кишкової флори відносяться, окрім:
1242. Терапія кишкового дисбактеріозу біопрепаратами проводиться:
1243. Для підтримки балансу кишкової флори використовують:
1244. Поновлення мікробного біоценозу кишківника досягається призначенням, окрім:
1245. До нормальних аеробних симбіонтів кишківника відносять, окрім:
1246. До нормальних анаеробних симбіонтів кишківника відносять:
1247. Вкажіть ступінь дисбактеріозу, якщо в аналізі калу відсутні біфідобактерії, є золотистий стафілокок 10^7, а в ротовій порожнині висівають кишкову паличку:
1248. До синдромів мальабсорбції відносяться наступні захворювання, за винятком:
1249. Які спадкові порушення амінокислотного обміну викликають фенілкетонурію?
1250. Вкажіть, яким препаратам слід віддавати перевагу при бронхо-легеневій формі муковісцидоза на ІІ етапі лікування?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів