Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


73. Педіатрія

4. "Нефрологія"


704. Структурно-функціональною одиницею нирок являється:
705. Ендокринним апаратом нирок являється:
706. Головні функції нирок:
707. При якій патології нирок можливий симптом жовтяниці:
708. Яке із перечислених досліджень дозволяє оцінити концентраційну функцію нирок:
709. Яка ступінь бактерійурії являється патологічною у дітей старше одного року:
710. Для якого із перечислених урологічних захворювань не характерна гематурія:
711. Яку із перечислених функцій нирок дозволяє оцінити проба Зимницького:
712. Співвідношення величини нічного діурезу до денного в нормі складає:
713. Які із наведених показників кліренса ендогенного креатиніну (мл/хв) являються нормальними для дітей старше одного року:
714. Який із наведених показників не дозволяє оцінити канальцеві функції нефрону:
715. Який із наведених показників крові найбільш інформативний для оцінки азотвидільної функції нирок:
716. Яка із наведених причин не може привести до підвищення рівня сечовини крові позаниркового генезу:
717. При якому із перечислених патологічних станів протипоказана екскреторна урографія:
718. Що характерно для ниркової кольки у дитини раннього віку:
719. Для якого із перечислених патологічних станів не характерна гостра затримка сечі:
720. Який із перечислених патологічних станів не може стати причиною анурії:
721. Який із перечислених патологічних станів не відноситься до дизурічних розладів:
722. Найбільш часте показання до мікційної цистографії:
723. Для якого із перечислених ниркових захворювань не характерна артеріальна гіпертензія:
724. З яким із перечислених ниркових захворювань не потрібно проводити диференціальну діагностику у випадку виявлення пухлиноподібного утворення в позаочеревинному просторі :
725. Яка із приведених трактовок не досить вірна для гострого постстрептококового гломерулонефриту:
726. Яке із наведених ускладнень нехарактерне для гострого гломерулонефриту з нефритичним синдромом:
727. Для якого ускладнення гострого гломерулонефриту властивий судомний синдром:
728. Що із перечисленого не входить в базисну терапію гострого гломерулонефриту:
729. Яка із наведених клінічних ознак нехарактерна для нефротичного синдрому:
730. Яке положення відносно хронічного гломерулонефриту являється неправильним:
731. Яка із клінічних форм хронічного гломерулонефриту має найбільш несприятливий перебіг:
732. Що із наведеного нехарактерно для нефротичної форми хронічного гломерулонефриту:
733. Що із перечисленого нехарактерно для гематурічної форми хронічного гломерулонефриту:
734. Що із наведеного нехарактерно для змішаної форми хронічного гломерулонефриту:
735. Які із наведених препаратів не призначаються при гематурічній формі хронічного гломерулонефриту:
736. В якій дозі призначається преднізолон при нефротичному синдромі:
737. Яке із перечислених захворювань не може бути протипоказанням для призначення преднізолону при нефротичному синдромі:
738. Який із наведених діуретиків не призначається при набряках ниркового походження:
739. Який із перечислених препаратів не відноситься до таких, що покращують мікроциркуляцію:
740. Які із наведених рослин мають переважно кровозупинну дію і можуть застосовуватися при гематурії:
741. Які із наведених рослин мають переважно діуретичну дію:
742. Що назначається для профілактики остеопорозу при тривалому лікуванні преднізолоном нефротичного синдрому:
743. Що із перечисленого не зустрічається при пієлонефриті:
744. Який із наведених патологічних станів не може стати причиною вторинного пієлонефриту:
745. Яке дослідження може застосовуватися як скринінгове для діагностики нефроурологічної патології:
746. Пієлонефрит від циститу відрізняється:
747. Що із наведеного не застосовується при лікуванні пієлонефриту:
748. Який із перечислених антибактеріальних препаратів неефективний при лікуванні пієлонефриту:
749. Дослідження сечі та вимірювання артеріального тиску показано всім дітям:
750. Які із перечислених продуктів виключаються в дієті 7а:
751. Яка тріада симптомів характерна для гемолітико-уремічного синдрому (ГУС):
752. Яка зміна електролітного балансу крові не характерна для гострої ниркової недостатності:
753. Які захворювання найчастіше характерні для продромального періоду гемолітико-уремічного синдрому:
754. Що із перечисленого нехарактерно для гемолітико-уремічного синдрому (ГУС):
755. Що із перечисленого нехарактерно в період розгорнутої клініки гемолітико-уремічного синдрому (ГУС):
756. Що із перечисленого не застосовується при лікуванні гемолітико-уремічного синдрому (ГУС):
757. Які із захворювань найчастіше можуть привести до розвитку хронічної ниркової недостатності:
758. Яке із перечислених захворювань із числа тубулопатій не відноситься до рахітоподібних:
759. При лікуванні делагілом або плаквенілом спостерігається:
760. При нефротичній формі гострого гломерулонефриту преднізолон призначається в максимальній терапевтичній дозі не менше:
761. Яке із наведених положень відносно уратних нефропатій являється невірним:
762. Яка із дієтичних рекомендацій невірна при уратній нефропатії:
763. Який із принципів дієтотерапії невірний при гіпероксалатурії:
764. При гормонозалежній нефротичній формі хронічного гломерулонефриту поряд з преднізолоном призначають:
765. Що із наведеного не являється критерієм інфекції нижніх сечових шляхів :
766. Що із наведеного не характерно для клінічних ознак нефролітіазу у дітей :
767. Що із наведеного відноситься до аномалій положення та форми нирок :
768. Найбільш багаті оксалатами слідуючі харчові продукти :
769. Найбільш багаті пуринами слідуючі харчові продукти :
770. Найбільш багаті кальцієм слідуючі харчові продукти :
771. Найбільш багаті калієм слідуючі харчові продукти :
772. Що із наведеного невірно стосовно розмірів нирок у дітей в нормі :
773. При якій нирковій патології найбільша інформативність ультразвукового дослідження:
774. Що характеризує гіпоізостенурію :
775. Гломерулонефрит називається первинним, якщо він розвивається:
776. Гломерулонефрит називається вторинним, якщо він розвивається:
777. Яка тактика лікаря при виявленні лейкоцитурії у дівчаток :
778. Якій антибактеріальній терапії слід надати перевагу при лікуванні активної фази гострого та хронічного пієлонефриту:
779. Який із лабораторних показників не характерний для неускладненого перебігу гломерулонефриту :
780. Що із наведеного не спостерігається як побічна дія преднізолону при лікуванні нефротичного синдрому максимальними дозами :
781. Який із варіантів патогенетичної терапії найбільш доцільний при змішаній формі хронічного гломерулонефриту :
782. Що не входить в чотирьохкомпонентну схему лікування змішаної форми хронічного гломерулонефриту :
783. Який із перечислених синдромів не являється характерним для клініки гострого гломерулонефриту з нефритичним синдромом:
784. Що із наведеного не характерно для інтерстиціального нефриту:
785. Ранні клінічні симптоми нефронофтіза Фанконі:
786. Вкажіть показання до гемотрансфузії в початковій та олігоанурічній стадії гострої ниркової недостатності:
787. Діагноз хронічної ниркової недостатності можна поставити, якщо показники креатинемії зберігаються протягом 3-6 місяців більше ніж:
788. Які продукти не слід рекомендувати при гіпероксалурії:
789. Який основний механізм дії салуретиків:
790. Який основний механізм дії калійзберігаючих діуретиків:
791. Який основний механізм дії осмодіуретиків:
792. Яка ступінь бактеріурії являється патологічною для синьогнійної палички:
793. Що характеризує гіперстенурію:
794. Яке із перечислених досліджень відображає процес клубочкової фільтрації:
795. В добовій сечі здорової дитини вміст білка звичайно не перевищує:
796. Які циліндри (поодинокі в препараті) можуть зустрічатися у сечі здорових дітей:
797. Для якого синдрому гострого гломерулонефриту не характерна гематурія:
798. Який із приведених методів дослідження не являється анатомо- функціональним дослідженням нирок:
799. Для якого із перечислених захворювань на характерна лейкоцитурія:
800. Які обстеження найбільш інформативні при наявності дизурічних розладів:
801. Найбільш частий інфекційний фактор, що спричиняє виникнення гострого гломерулонефриту в сучасних умовах:
802. Основний патогенетичний механізм набутого гломерулонефриту:
803. При якому синдромі гострого гломерулонефриту не спостерігаються набряки та артеріальна гіпертензія:
804. Що не обмежується в дієтотерапії гострого періоду гломерулонефриту:
805. До засобів симптоматичної терапії гострого гломерулонефриту не можуть бути віднесені слідуючі препарати:
806. Тривалість диспансерного спостереження при гострому гломурулонефриті:
807. Яка добова протеінурія характерна для нефротичного синдрому:
808. Яке обстеження не слід проводити під час лікування нефротичного синдрому максимальними дозами преднізолону:
809. Основними шляхами інфікування при пієлонефриті у дітей являються:
810. Особливості дієти 7а:
811. Тривалість диспансерного спостереження при гострому (первинному) пієлонефриті:
812. Гемолітико-уремічний синдром (ГУС) зустрічається частіше:
813. Який із перерахованих діуретиків відноситься до калій-зберігаючих :
814. Біль в нижній частині живота / над лобком / з іррадіацією в промежину ,посилення болі під кінець акту сечопуску чи після нього, характерні для
815. Характерний колір сечі при уратурії та оксалатурії :
816. Характерний колір сечі при фосфатурії :
817. При застосуванні яких препаратів чи продуктів харчування спостерігається зміна кольору сечі :
818. Який морфологічний тип лейкоцитів при дослідженні клітинного складу сечі найбільш характерний для пієлонефриту :
819. Який морфологічний тип лейкоцитів при дослідженні клітинного складу сечі найбільш характерний для гломерулонефриту :
820. Що із наведеного не характерно для синдрому Альпорта:
821. Який із наведених симптомів не характерний для пієлонефриту:
822. В якій послідовності повинні бути проведені діагностичні методи дослідження у хворого з лейкоцитурією та гематурією:
823. Який із варіантів патогенетичної терапії найбільш доцільний при змішаній формі хронічного гломерулонефриту :
824. Що із наведеного не характерно для синдрому Альпорта:
825. Що із наведеного не характерно для продромального періоду гемолітико-уремічного синдрому (ГУС):
826. При склерозі якої кількості нефронів і якій креатинемії спостерігається стадія декомпенсації хронічної ниркової недостатності :
827. Яке із наведених положень невірне відносно лікування нефротичного синдрому:
828. При гормонозалежній нефротичній формі хронічного гломерулонефриту поряд з преднізолоном призначають:
829. Який із методів рентгенологічних досліджень найбільш інформативний при синдромі злоякісної гіпертензії:
830. При якій нирковій патології найбільша інформативність ультразвукового дослідження:
831. Що характеризує ізостенурію:
832. Які із органічних сполук йоду використовуються в якості контраста для рентгенурологічних досліджень:
833. Що найчастіше визначає несприятливий прогноз при системному червоному вовчаку:
834. Які антибіотики можуть бути причиною інтерстиціального нефриту:
835. Які із перечислених препаратів можуть відіграти роль у розвитку інтерстиціального нефриту:
836. Які препарати слід призначати для лікування спадкового нефриту:
837. Відставання в рості нехарактерне для наступного захворювання нирок:
838. Що із перечисленого являється протипоказанням для призначення гепарину:
839. Що із наведеного відносно лікування синдрому Альпорта являється невірним:
840. Який метод лікування являється вирішальним в успішному лікуванні гемолітико-уремічного синдрому (ГУС):
841. При склерозі якої кількості нефронів і якій креатинемії спостерігається прихована стадія хронічної ниркової недостатності:
842. При склерозі якої кількості нефронів і якій креатинемії спостерігається стадія компенсованої хронічної ниркової недостатності:
843. Який із наведених показників не може відображати стан процесів згортання крові та фібринолізу у нефрологічних хворих:
844. Що із перерахованого являється невірним відносно макрогематурії:
845. Яке ствердження відносно нефритичного варіанту набрякового синдрому являється невірним:
846. Яке ствердження відносно нефротичного варіанту набрякового синдрому являється невірним:
847. Що не характерно для гломерулонефриту з НВS-антигенемією:
848. Що із анамнестичних даних вказує на необхідність алергологічного обстеження хворих з нефротичною формою хронічного гломерулонефриту:
849. Яке додаткове дослідження необхідно провести хворим з нефротичним синдромом при виявленні у них атопії:
850. Яке із стверджень відносно вродженого нефротичного синдрому являється невірним:
851. Яка із наведених ознак не характерна для змішаної форми гломерулонефриту:
852. Порушення азотвидільної функції нирок в дебюті гломерулонефриту характерно для:
853. Делагіл (плаквеніл) призначається, якщо до кінця базисної терапії гломерулонефриту еритроцитурія виявляється у вигляді:
854. Які клініко-лабораторні показники являються показанням до гемодіалізу при гострій нирковій недостатності:
855. Що найчастіше використовується в якості стимулятора діурезу при гострій нирковій недостатності в разі вираженої артеріальної гіпотонії:
856. Які антибактеріальні препарати абсолютно протипоказані при олігоануричній стадії гострої ниркової недостатності:
857. Що характерно для міхурового рефлюксу гіперрефлекторного типу:
858. Який із методів дослідження найбільш інформативний для міхурово-сечовідного рефлюксу:
859. Які із перечислених біохімічних тестів не можуть документувати активність запального процесу при гломерулонефриті:
860. Що характерно для міхурового рефлексу гіпорефлекторного типу:
861. Які структури входять до складу нефрона:
862. Фізіологічний об'єм сечового міхура в різних вікових групах (вкажіть невірну відповідь):
863. Нормальні показники аналізу сечі про Нечипоренко:
864. Коефіцієнт реабсорбції води (канальцева реабсорбція) у дітей 3-10 років складає:
865. Вміст сечовини в сироватці крові у дітей шкільного віку:
866. Вміст креатиніну в сироватці крові у дітей дошкільного віку:
867. Кратність сечовипускань на добу у дитини віком 1 рік:
868. Яка з формул підходить для розрахунку добової кількості сечі (в мл) у дітей віком від 1 до 10 років:
869. Екскреторна урографія дозволяє оцінити (вкажіть найбільш повну відповідь):
870. Екскреторна урографія не дозволяє виявити:
871. Найбільш суттєво клубочкова фільтрація зменшується при:
872. Головна лабораторна ознака в аналізах сечі при пієлонефриті:
873. Головні особливості ниркових набряків:
874. При якому захворюванні бактеріологічне дослідження сечі є найбільш суттєвим:
875. Ниркова ангіографія є ведучим обстеженням при:
876. Відмітьте нітрофурановий препарат, який найкраще призначати при пієлонефриті:
877. При системному червоному вовчаку в ниркових клубочках фіксуються переважно:
878. Нирковий синдром при геморагічному васкуліти частіше виникає:
879. При необхідності призначити хворому на геморагічний васкуліт антибактеріальну терапію Ви надасте перевагу:
880. Гематурія при системному червоному вовчаку може бути обумовлена:
881. Чи може нирковий синдром бути дебютом системного червоного вовчаку:
882. Вкажіть найбільш тажке ураження нирок при ревматоїдному артриті:
883. Вторинний амілоїдоз нирок переважно виявляється після початку основного захворювання через:
884. Для якого патологічного стану типова поліурія з гіперстенурією:
885. Найбільш типова ознака ортостатичної протеїнурії:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів