Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


73. Педіатрія

3. "Кардіологія"


250. Зміщення серця в область ураження легень спостерігається при:
251. При якому стані не спостерігається тахікардія:
252. Посилення першого тону на верхівці серця спостерігається при:
253. Для синдрому Вольфа-Паркінсона- Уайта характерно:
254. Особливості тахікардії інтоксикаційного генезу:
255. Переважно правошлуночкова серцева недостатність розвивається при
256. Особливості периферичного ціанозу /акроціанозу/
257. Найбільш несприятливі ускладнення дефекту міжшлуночкової перетинки:
258. Основний клінічний симптом дефекту міжпередсердної перетинки:
259. Найчастіші ускладнення тетради Фалло:
260. Показання до операції при дефекті міжшлуночкової перетинки у дітей перших років життя:
261. Діагноз стенозу аорти ставиться на підставі наступних ознак:
262. Назвіть ваду серця,при якій з'являється пульс на стегнових артеріях після хірургічної корекції вади:
263. Протипоказання до імунізації дітей з вродженними вадами серця зі збагаченим легеневим кровообігом:
264. Основні клінічні ознаки стенозу лівого атріовентрикулярного отвору:
265. Характерний симптом недостатності аортального клапану:
266. При якій патології серця розвивається серцева недостатність за причиною перевантаження тиском:
267. Які із перелічених симптомів найбільш характерні для правошлуночкової недостатності кровообігу 2Б стадії:
268. Які з перечисленних симптомів найбільш характерні для лівошлуночкової недостатності кровообігу 3 стадії:
269. Доза насичення дігоксину внутрішньовенна для дітей старше 2-х років:
270. Ранні симптоми серцевої недостатності:
271. Найбільш характерні зміни з боку центральної нервової системи при дігіталісній інтоксикації:
272. Найбільш характерні ознаки лівошлуночкової недостатності:
273. Яка доза адреналіну для ендотрахеального введення при серцево - легеневій реанімації у дітей молодшого віку:
274. З якою частотою проводять зовнішній масаж серця при серцево - легеневій реанімації у грудних дітей:
275. Найбільш часта причина непритомності /зомління/:
276. Перші заходи при непритомності / зомлінні/:
277. Що із перечисленного не характерне для колапсу / виберіть одну неправильну відповідь/:
278. Вкажіть головні клінічні ознаки ваготонічного колапсу:
279. Слабкість якого шлуночка серця в першу чергу розвивається при кардіогенному шоці:
280. Оптимальні препарати при кардіогенному шоці:
281. При яких станах спостерігається синусова брадикардія:
282. ЕКГ - ознаки повної атріовентрикулярної блокади:
283. ЕКГ - ознака гіпертрофії правого передсердя:
284. ЕКГ - ознака гіпертрофії лівого передсердя:
285. Локалізація епіцентру шуму у другому міжребір'ї справа біля краю грудини характерна для:
286. Локалізація епіцентру шуму біля місця прикріплення четвертого ребра до грудини зліва характерна для:
287. Найбільш часті функціональні фактори розладів ритму серця у дітей:
288. Найбільш несприятливі екстрасистоли:
289. Про пароксизмальну тахікардію у дітей дошкільного віку можна говорити при ЧСС:
290. Показанням для призначення антиаритмічних засобів при екстрасистолії у дітей:
291. Для лікування вираженої брадикардії показані слідуючі препарати:
292. До рефлекторних засобів, що підвищують тонус блукаючого нерву відносять:
293. До препаратів антагоністів кальцію відносять:
294. Починати невідкладну допомогу при шлуночковій пароксизмальній тахікардії показано з:
295. При появі екстрасистолії на фоні лікування серцевими глікозидами необхідно:
296. Після зняття приступу суправентрикулярної пароксизмальної тахікардії на дому у дітей перших 3- х років життя лікар повинен:
297. Міграція водія ритму зумовлена :
298. Фібриляція та тріпотіння передсердь спостерігається у дітей при:
299. При якій вродженій ваді серця найбільш високий ризик виникнення інфекційного ендокардиту:
300. Рання клінічна ознака коарктації аорти:
301. При сучасному перебігу інфекційного ендокардиту одночасно уражається міокард:
302. Які віруси частіше всього відіграють роль в розвитку запальних уражень ендокарда та клапанів в сучасних умовах:
303. В нормі в порожнині перикарду міститься рідина у кількості:
304. Найбільш характерні симптоми тампонади серця:
305. У хворого гострим фібринозним перикардитом при перкусії виявляють:
306. При ексудативному перикардиті на рентгенограмі грудної клітки виявляють:
307. Для ексудативного перикардиту характерні ехокардіографічні дані:
308. Глюкокортикоїди не показані при:
309. Лікування хронічної серцевої недостатності серцевими глікозидами не дає успіху:
310. Пункція перикарду показана хворим з ексудативним перикардитом:
311. Коли максимальна величина діастолічного тиску:
312. Для вимірювання артеріального тиску на нижніх кінцівках манжетка накладається:
313. Набуті фактори , які сприяють виникненню вегетативної дисфункції:
314. Клінічні форми вегетативних дисфункцій у дітей:
315. Добовий ритм ЧСС при вегето-судинній дисфункції з гіперкінетичним синдромом характеризується:
316. Клінічні прояви при вегето-судинній дисфункції з синдромом скоротливої дисфункції міокарда характеризуються:
317. Клінічні прояви нейроциркуляторної дисфункції з синдромом дизадаптації:
318. Чи мають місце передвісники при симпатикоадреналових кризах
319. В лікуванні вегето-судинної дистонії з міокардіальним синдромом використовують:
320. До локальних проявів пароксизмальної вегетативної недостатності відносяться слідуючі синдроми:
321. При вегето-судинній дисфункції з синдромом тонічної дисфункції міокарда ЧСС може сповільнюватися відносно вікової норми на:
322. Для вагоінсулярних кризів характерна:
323. Медикаментозне лікування артеріальної гіпертензії при феохромоцитомі починають з:
324. Каптоприл відноситься до групи препаратів:
325. Найбільш типова ступінь активності ревмопроцесу при в'ялому перебігу ревматизму:
326. Клінічні прояви ІІІ ступеню активності ревматизму:
327. Перші та ранні симптоми хореї:
328. В стадії розгорнутої клініки хореї визначають:
329. Дієтичні столи з недостатністю кровообігу ІІ-б стадії:
330. При прийомі глюкокортикоїдів та салуретиків до меню показано включати:
331. Токсини та ферменти стрептокока:
332. Хворі на ревматизм діти перед операцією на серці \протезування, комісуротомія\ одержують повний курс антиаритмічного лікування на протязі:
333. Тривалість курсу лікування препаратами амінохінолінового ряду при затяжному та хронічному перебігу ревматизму:
334. Оптимальне дозування вольтарену при ревматизмі у дітей:
335. Напівпостільний режим для дитини, хворої на ревматизм передбачає:
336. Чи обов'язкове призначення біциліну при первинній профілактиці ревматизму:
337. Тонзілектомія у дітей показана в слідуючі строки від початку захворювання ревматизмом:
338. Суглобово- вісцеральна форма ревматоідного артриту у дошкільному віці найчастіше має перебіг у вигляді:
339. Діагностичні критерії системної склеродермії:
340. При системному червоному вовчаку перші ознаки ураження нирок, як правило , спостерігаються:
341. Про неефективність сандімуна у хворих із суглобово-вісцеральною формою ревматоідного артриту можна говорити, якщо хворий його отримує без клінічного ефекту на протязі:
342. Найбільш частими причинами смерті при системному червоному вовчаку являються:
343. Системний червоний вовчак диференціюють зі слідуючими захворюваннями:
344. Периорбітальна еритема найбільш характерна для:
345. Для дерматоміозиту характерні:
346. Назвіть провідні препарати , які призначаються при гострому перебігу ЮРА / суглобова форма без ураження очей / :
347. Блокатор ЦОГ - 2 / моваліс / при ревматоідному артриті призначається дітям:
348. При лікуванні хворих системним червоним вовчаком з ураженням нирок цитостатики рекомендується поєднувати з:
349. При якому захворюванні найбільш часто спостерігаються некротичні ураження шкіри:
350. Вкажіть основні препарати для лікування гострого і підгострого перебігу системного червоного вовчака без ураження нирок і ЦНС :
351. Оптимальні дози стероїдних гормонів при вовчаковому бородавчатому ендокардиті:
352. Найбільш ефективні методи підвищення імунологічної реактивності при бактеріальному ендокардиті:
353. У хворого на ревматоідний артрит - остеопороз без деструктивних рентгенологічних змін. Якій стадії хвороби це відповідає:
354. Внутрішньосуглобове введення глюкокортикоїдів при ревматоідному артриті рекомендується у випадках:
355. Найбільш тяжкі ускладнення терапії цитостатиками:
356. Для місцевого лікування уражень шкіри при системній склеродермії використовують :
357. Які мазі і гелі можна призначати хворому на ревматоідний артрит:
358. Для якого захворювання найбільш притаманний тромбангітичний синдром:
359. Хворим на геморагічний васкуліт курантіл та трентал краще призначати:
360. При якому типі вегетативної реактивності під час проведення кліноортостатичної проби може спостерігатися втрата свідомості:
361. Основні причини виникнення системного васкуліту у дітей:
362. У початкових стадіях системного васкуліту механізми згортання крові:
363. При вузликовому периартеріїті характерні зміни в артеріях:
364. Артеріальний тиск при вузликовому периартеріїті найчастіше:
365. Курс ентеросорбентів, що призначається хворим на системний васкуліт, повинен найчастіше складати:
366. Контрольними тестами ефективності терапії дезагрегантами та гепарином, у хворих на системний васкуліт, повинно бути:
367. Оптимальне подовження часу згортання крові порівняно з початковими показниками при лікуванні системних васкулітів гепарином, курантілом, тренталом:
368. Оптимальний термін курсу препаратів дезагрегантів /курантілу, тренталу, тікліду/ при лікуванні хворих на системний васкуліт складає:
369. Для дилятаційної кардіоміопатії характерно:
370. При ділятаційній кардіоміопатії з серцевою недостатністю показані слідуючі препарати:
371. Ризик раптової смерті при гіпертрофічній кардіоміопатії залежить в значній мірі від:
372. Ранні клінічні ознаки при гіпертрофічній кардіоміопатії:
373. Перші клінічні прояви дилятаційної кардіоміопатії:
374. Критерії, які визначають наявність у дитини міокардіодистрофії:
375. Який основний симптом раннього вродженого кардиту можна виявити на рентгенограмі органів грудної клітки:
376. При неревматичному кардиті з тяжким перебігом хвороби найбільш показана слідуюча медикаментозна терапія:
377. Імунологічні зміни при гострому неревматичному міокардиті:
378. Несприятливий перебіг міокардиту новонароджених наступає при:
379. Ацетилсаліцилова кислота призначається дітям старше 12 років з неревматичним кардитом у дозі:
380. Фактори, які впливають на розвиток дистрофії міокарда:
381. Препарати, які покращують обмін серцевого м'язу при міокардіодистрофії:
382. Чи зворотні порушення обміну в серцевому м'язі при міокардіодистрофії:
383. Який із наведених показників периферичної крові властивий міокардіодистрофії:
384. Довготривалі зміни серця і судин при дифтерії виникають:
385. Ознаки пізнього ураження серцево-судинної системи при дифтерії:
386. Синдром Дауна частіше всього поєднується:
387. Для синдрому Марфана характерно:
388. Під час проби з дозованим фізичним навантаженням з'являються часті шлуночкові екстрасистоли. При цьому можна думати :
389. Яка адекватна реакція на кліноортостатичну пробу:
390. Збільшення відносної серцевої тупості вліво спостерігається при:
391. Збільшення відносної серцевої тупості вправо спостерігається при:
392. Посилена пульсація шийних вен спостерігається найчастіше при:
393. Аускультативна характеристика першого тону серця:
394. Швидкий та високий пульс спостерігається при:
395. Ослаблення першого тону на верхівці серця спостерігається при:
396. Особливості тахікардії при гострій серцевій недостатності:
397. Нормальний вміст калію в сироватці крові /ммоль/л/:
398. При якому із наведених захворювань, як правило, виявляється ревматоїдний фактор:
399. Особливості центрального ціанозу:
400. Найбільш часті скарги при вроджених вадах серця зі збагаченим легеневим кровообігом у дітей:
401. Назвіть вроджені вади серця зі збагаченим легеневим кровообігом:
402. Назвіть найбільш характерний клінічний симптом дефекту міжшлуночкової перетинки /мембранозної частини/:
403. Анатомічна характеристика первинного дефекту міжпередсердної перетинки:
404. Рентгенологічно при дефекті міжшлуночкової перетинки виявляється:
405. Який із компенсаторних механізмів не буває при тетраді Фалло:
406. Яка ознака найбільш характерна для задишково-ціанотичних приступів:
407. Виберіть найбільш інформативний метод дослідження для діагностики вроджених вад серця:
408. Вкажіть ваду серця з незміненим легеневим кровообігом:
409. Назвіть ваду серця, при якій відсутній пульс на стегнових артеріях:
410. Найбільш вірогідна причина набутих вад серця:
411. Найбільш типова клінічна ознака недостатності мітрального клапана:
412. Пролапс мітрального клапану це:
413. Для якого спадкового синдрому найменш вірогідний пролапс мітрального клапану:
414. Які аускультативні феномени не характерні для пролапсу мітрального клапану:
415. Вкажіть правильне визначення поняття недостатності кровообігу:
416. Для першої стадії недостатності кровообігу характерно:
417. Тахікардія при хронічній недостатності кровообігу виникає:
418. Які із перечислених симптомів найбільш характерні для лівошлуночкової недостатності кровообігу 2А стадії:
419. Які із наведених уражень серця можуть сприяти розвитку переважно лівошлуночкової недостатності кровообігу:
420. Які із перечислених кардіальних уражень можуть сприяти розвитку переважно правошлуночкової недостатності кровообігу:
421. Основні особливості фармакодинаміки серцевих глікозидів:
422. Разова доза 0,05 % розчину строфантину дітям у віці 1-6 міс. життя:
423. Ознаки, які з'являються найбільш часто при дігіталісній інтоксикації з боку шлунково-кишкового тракту:
424. Дієтичний стіл при серцевій недостатності ІІ Б та ІІІ стадії:
425. При серцевій недостатності найбільш часто застосовують слідуючі препарати:
426. Природжені вади серця, при яких розвивається серцева недостатність в наслідок скиду крові зліва направо
427. Головні ознаки непритомності:
428. Головні ознаки колапсу :
429. В момент втрати свідомості при непритомності /зомлінні / відмічається :
430. Для клінічної картини колапсу типово:
431. Характеристика шкірних покривів при колапсі:
432. Для клініки колапсу типово:
433. Причиною синкопальних станів кардіогенної природи можуть бути:
434. На скільки ударів рідшає пульс при синусовій брадикардії у дітей віком до 3-х років:
435. Яка з наведених причин не викликає синусову брадикардію:
436. Патологічні стани, при яких може спостерігатися синусова тахікардія:
437. ЕКГ - ознаки, які характеризують синусову аритмію:
438. ЕКГ - ознаки неповної атріовентрикулярної блокади І ступеня:
439. ЕКГ - ознаки, які зустрічаються при ревматичному кардиті:
440. ЕКГ - ознаки шлуночкової екстрасистолії:
441. Найбільш достовірний метод контролю ефективності антиаритмічної терапії при асистолії:
442. Які серцеві шуми частіше всього вислуховуються у дітей:
443. Органічні серцеві шуми формуються при:
444. В залежності від механізму виникнення виділяють шуми:
445. Локалізація шуму біля верхівки серця найбільш характерна для:
446. Найбільш характерні особливості функціональних шумів серця:
447. Найбільш характерні особливості органічних шумів серця:
448. Найбільш часті причини розладів ритму серця у дітей:
449. До найбільш частих кардіальних набутих причин екстрасистолій відносяться:
450. В підлітковому віці найчастіше зустрічаються слідуючі екстрасистолії:
451. Особливості ЧСС при приступі пароксизмальної тахікардії в залежності від положення тіла дитини:
452. Про пароксизмальну тахікардію у дітей 1 року життя можна говорити, якщо ЧСС:
453. Про пароксизмальну тахікардію у дітей шкільного віку думають при ЧСС :
454. При приступі суправентрикулярної пароксизмальної тахікардії артеріальний тиск, як правило:
455. При надшлуночковій екстрасистолії рекомендується призначити:
456. При надшлуночковій екстрасистолії на фоні ваготонії показано призначати:
457. При шлуночковій пароксизмальній тахікардії препаратом вибору являється:
458. Бета- адреноблокатори показані при:
459. При лікуванні екстрасистолії на фоні передозування серцевих глікозидів необхідно призначити:
460. Відміну антиаритмічних препаратів після нормалізації ритму серця проводять:
461. Нормальний ритм серця забезпечується:
462. Наростаюча частота інфекційного ендокардиту зв'язана із слідуючіми факторами :
463. Вкажіть найбільш типові клінічні ознаки інфекційного ендокардиту:
464. Первинний інфекційний ендокардит виникає:
465. Вторинний інфекційний ендокардит виникає :
466. Яким антибіотикам віддають перевагу при лікуванні інфекційних ендокардитів:
467. Чи завжди при ревматичному перикардиті виникає міокардит:
468. При перикардиті у дітей біль у ділянці серця має слідуючій характер:
469. У хворого з ексудативним перикардитом при аускультації виявляють:
470. У хворих з великим випотом в перикарді використання серцевих глікозидів :
471. Коли максимальна величина систолічного тиску:
472. Фітопрепарати, що мають гіпотензивний ефект:
473. Чи являється артеріальна гіпертензія клінічним проявом стенозу ниркових артерій:
474. Діагностичний критерій, який підтверджує стрептококову етіологію ревматизму:
475. Які показники крові властиві І ступені активності ревматизму:
476. Критерії, які характерні для ревматичного поліартриту:
477. Для дифузного ревматичного міокардиту характерно:
478. Головні особливості анулярної висипки при ревматизмі:
479. Основні особливості гіперкінезів при хореї:
480. Показання до тонзілектомії при ревматизмі:
481. Синонім триамцінолону:
482. Побічні реакції саліцилатів при лікуванні ревматизму у дітей:
483. Середня тривалість курсу неспецифічної протизапальної терапії при активному ревматизмі у дітей:
484. Фармпрепарати, які мають найбільш виражену протизапальну дію:
485. Оптимальне дозування індометацину при ревматизмі у дітей:
486. Оптимальна добова доза аспірину при лікуванні ревматизму у дітей:
487. Оптимальні дози преднізолону при ревматизмі у дітей:
488. Показання до призначення глюкокортикоїдів при ревматизмі у дітей:
489. Серед шкіряних проявів ревматизму зустрічаються:
490. Прояви хореї у дітей із ревматизмом під час сну:
491. Який препарат застосовують для пригнічування запалення у хворих на ревматоїдний артрит:
492. Яка із діагностичних ознак ревматоїдного артриту являється найбільш рання:
493. Ревматоїдний артрит - це захворювання:
494. Для алергосепсису Вісслера- Фанконі найбільш характерні:
495. Найбільш рання рентгенологічна ознака ревматоїдного артриту:
496. Найбільш характерний синдром при вовчаковому вісцериті у дітей:
497. З яким захворюванням найбільш часто необхідно диференціювати ревматоїдний артрит:
498. Найбільш часті причини смерті при дерматоміозиті:
499. Найбільш характерна ознака дерматоміозиту:
500. Назвіть основні препарати, які призначаються при суглобовій формі ревматоїдного артриту з ураженням очей / увеїт / :
501. Вкажіть основні препарати, які призначаються при гострому перебігу системного червоного вовчака:
502. Вкажіть найбільш інформативні спільні клінічні ознаки системного червоного вовчака і дерматоміозита:
503. Вкажіть найбільш інформативні спільні клінічні симптоми для дерматоміозита і склеродермії:
504. Абсолютні протипоказання до внутрішньосуглобового введення кортикостероїдів:
505. Тривалість курсу лікування амінохіноліновими препаратами хворого ЮРА не менше:
506. Найбільш виражену ульцерогенну дію має:
507. Може чи ні нирковий синдром бути дебютом системного червоного вовчака, випереджуючи інші:
508. Сандімун відноситься до групи препаратів:
509. Укорочення пальців рук за рахунок розсмоктування останньої фаланги спостерігається при:
510. Відкладення кальцифікатів при системній склеродермії у дітей виявляють у :
511. Для яких хворих з захворюваннями сполучної тканини притаманна рання кахексія:
512. Для якого захворювання найбільш притаманні церебральні судинні кризи :
513. При якому захворюванні виникає дистальна гангрена:
514. Для якого із захворювань найбільш характерно ураження очей:
515. Для якої патології найбільш типове зменшення екскурсії грудної клітки та рухомості діафрагми:
516. Скарги при розвитку гіпертрофічної кардіоміопатії:
517. Які зміни у крові виявляють у хворого на хронічний компенсований тонзиліт:
518. Безпосередня причина смерті хворих на дилятаційну кардіоміопатію:
519. Аускультативна характеристика серця у дітей при гострому неревматичному кардиті:
520. У хворих гострим дифузним міокардитом відмічається переважно така форма серцевої недостатності:
521. Для поліпшення метаболізму в кардіоміоцитах призначають:
522. Які віруси мають найбільшу кардіотропність:
523. Найбільш інформативні інструментальні дослідження для виявлення дистрофії міокарда:
524. Скільки стадій міокардіодистрофії розрізняють:
525. Які оболонки серця найчастіше уражаються при дифтерії:
526. При яких міокардитах спостерігається найбільш тяжка клінічна картина:
527. Найбільш частий наслідок дифтерійного міокардиту:
528. Синдром Марфана супроводжується слідуючіми аномаліями серцево-судинної системи:
529. Показання до проведення тестів з дозованим фізичним навантаженням:
530. Зміщення серця в протилежну сторону /по відношенню до сторони: ураження легень/ спостерігається при:
531. Посилена пульсація сонних артерій спостерігається найчастіше при:
532. Посилення /акцент/ другого тону на аорті спостерігається при:
533. Яка із перечисленних ЕКГ - ознак не характерна для типового синдрому Вольфа-Паркінсона -Уайта:
534. Синдром видовженого інтервалу Q-Т/ синдром Джервела- Ланге - Нельсона/ характеризується наступними ознаками:
535. Препаратом вибору для надання невідкладної допомоги при приступі пароксизмальної тахікардії в результаті синдрому Вольфа-Паркінсона-Уайта є:
536. Правошлуночкова серцева недостатність 2 б стадії характеризується:
537. Для третьої стадії лівошлуночкової серцевої недостатності характерно:
538. Для третьої стадії правошлуночкової серцевої недостатності характерно:
539. Норма магнію в сироватці крові /ммоль/л/:
540. При яких патологічних станах спостерігається підвищення вмісту лактатдегідрогенази сироватки крові /ЛДГ/:
541. При яких патологічних станах спостерігається підвищення рівня креатинфосфокінази /КФК/:
542. Які найбільш властиві зміни відбуваються в клініці дефекту міжшлуночкової перетинки при переході в "бліду форму" тетради Фалло:
543. Рентгенологічна характеристика синдрому Ейзенменгера:
544. Найбільш характерна клінічна диференціально-діагностична відмінність серцевого шуму дефекту міжшлуночкової і міжпредсердної перетинки:
545. Можливі ускладнення дефекту міжпредсердної перетинки:
546. Анатомічні ознаки аномального дренажу легеневих вен:
547. Характеристика повної атріовентрикулярної комунікації:
548. Найбільш характерні клінічні ознаки ізольованого стенозу легеневої артерії:
549. Характерна клінічна ознака стенозу аорти:
550. Діагноз коарктації аорти підтверджує наступна ознака:
551. Назвіть найбільш характерні ознаки транспозиції магістральних судин:
552. Клінічна ознака комбінованої мітральної вади з переважанням мітральної недостатності:
553. Клінічна ознака комбінованої мітральної вади з переважанням стенозу лівого атріовентрикулярного отвору :
554. Клінічна ознака комбінованої аортальної вади:
555. Міксоматозна дегенерація клапанного апарату лівого предсердно-шлуночкового отвору може спостерігатися при:
556. Друга ступінь пролапсу мітрального клапану - це провисання його стулок у ліве передсердя на:
557. Переважно систолічна серцева недостатність розвивається при:
558. Переважно діастолічна серцева недостатність розвивається при:
559. При якому ураженні серця спостерігається змішана /систоло -діастолічна/ серцева недостатність:
560. При недостатності якого клапана серця можна замітити пульсацію в області печінки:
561. Які із перерахованих симптомів найбільш характерні для лівошлуночкової недостатності 2Б стадії:
562. Доза насичення строфантину у недоношених та новонароджених дітей:
563. Доза насичення дігоксину перорально для дітей у віці від 1-го місяця до 2-х років:
564. Найбільш часті кардіальні ознаки дигіталісної інтоксикації:
565. Препаратом вибору при терапії гострої недостатності кровообігу на фоні гіпотензії є:
566. Яке ускладнення при проведенні зовнішнього масажу серця, у дітей зустрічається значно частіше ніж у дорослих:
567. Головні причини непритомності / зомління/ за типом ортостатичної гіпотензії:
568. Головні причини непритомності /зомління / за типом синдрому гіперчутливості каротидного синусу:
569. Вкажіть головні клінічні ознаки симпатотонічного колапсу:
570. Вкажіть головні клінічні ознаки паралітичного колапсу:
571. При кардіогенному шоці в першу чергу відмічається:
572. При кардіогенному шоці проводять наступні першочергові заходи:
573. Патологічні стани . при яких вкорочується інтервал Р-Q:
574. Про що свідчить кут альфа від 30 до 69 градусів:
575. Про що свідчить кут альфа більше 90 градусів:
576. ЕКГ - ознаки синдрому слабкості синусового вузла:
577. ЕКГ - ознаки атріовентрикулярної блокади ІІ ступеня (Мобітц 1):
578. Причини виникнення повної атріовентрикулярної блокади:
579. ЕКГ - ознаки надшлуночкової пароксизмальної тахікардії:
580. ЕКГ - ознаки миготливої аритмії:
581. ЕКГ -ознаки ішемічного ураження міокарда:
582. Акцидентальні шуми обумовлені:
583. Функціональні серцеві шуми обумовлені:
584. Локалізація епіцентру шуму у другому міжребір'ї зліва біля краю грудини характерна для:
585. Локалізація епіцентру шуму біля основи грудини характерна для:
586. Екстрасистолія нейро-вегетативного генезу зменшується:
587. При шлуночковій пароксизмальній тахікардії пульсація яремних вен та пульс:
588. При шлуночковій екстрасистолії у дітей старшого віку можуть бути ефективними:
589. При надшлуночковій пароксизмальній тахікардії , що вперше виникла у дитини після 5 - річного віку невідкладну допомогу слід починати з:
590. До препаратів, що знижують активність адренергічних рецепторів, відносять:
591. Лікування приступу суправентрикулярної пароксизмальної тахікардії при відсутності синдрому Вольфа Паркінсона Уайта у дітей перших 3- років життя потрібно почати з:
592. У разі поєднання приступу суправентрикулярної пароксизмальної тахікардії з бронхіальною астмою при наданні першої допомоги віддається перевага:
593. Після зняття приступу суправентрикулярної пароксизмальної тахікардії на дому у дітей старше 3- х років, лікар повинен:
594. Показання до імплантації кардіостимулятора при порушенні ритму серця:
595. Яка мікрофлора частіше виділяється із крові у хворих інфекційним ендокардитом:
596. Які із перечисленних антибіотиків застосовуються при інфекційному ендокардиті стафілококової етіології:
597. Головні критерії достовірності діагностики інфекційного ендокардиту:
598. При ексудативних перикардитах найбільш інформативним методом діагностики є:
599. У хворого гострим фібринозним перикардитом при аускультації виявляють:
600. Для дітей, які мешкають в радіаційно несприятливих регіонах найбільш характерно:
601. Найбільш насторожуючі ознаки переходу вегето-судинної дисфункції в гіпертонічну хворобу:
602. Лікування артеріальної гіпертензії при первинному альдостеронізмі слід починати з:
603. Норматенс призначається при артеріальній гіпертензії:
604. Початкова патоморфологічна стадія дезорганізації сполучної тканини при ревматизмі:
605. Що найбільш характерно для гострого перебігу ревматизму:
606. Основні діагностичні критерії ревматизму Киселя-Джонса-Нестерова:
607. Зміни ЕКГ при тяжкому ревматичному міокардиті:
608. В неврологічному статусі при хореї відмічаються:
609. Основні особливості ревматичних вузликів:
610. Якому препарату глюкокортикоїдної природи Ви надаєте перевагу при лікуванні активного ревмопроцесу на фоні виразкової хвороби шлунку та 12-палої кишки:
611. Середньодобова доза триамцінолону при курсовому лікуванні ревматизму:
612. Етіотропна терапія ревматизму передбачає призначення наступних антибіотиків:
613. Нестероїдний протизапальний препарат, який крім антитромботичної дії має також гіпоглікемічну дію:
614. Які препарати застосовуються при затяжно-в'ялому перебігу ревматизму:
615. Зміни лабораторних показників при системному червоному вовчаку:
616. Для дебюту синдрому Стілла найбільш характерно:
617. Для синдрому Стілла найбільш характерно:
618. Алергосепсис Вісслера- Фанконі найчастіше являється дебютом:
619. Синдром Рейтера включає:
620. Несприятливий прогноз при системному червоному вовчаку визначається наявністю:
621. Пульстерапія при системному червоному вовчаку:
622. Найбільш характерні критерії для діагностики дерматоміозита:
623. Провідні препарати для лікування дерматоміозита:
624. Ферменти, найбільш інформативні для постановки діагнозу дерматоміозита:
625. Вкажіть основні препарати для лікування гострого і підгострого перебігу системного червоного вовчака при вираженому гломерулонефриті:
626. При бородавчатому ендокардиті Лібмана- Сакса , у хворих на системний червоний вовчак , як правило ушкоджуються клапани :
627. При якому мінімальному титрі реакція Ваалера- Роуза вважається позитивною:
628. У хворого ЮРА - анкілоз, виражене звуження суглобової щілини, численні узури, підвивихи. Якій рентгенологічній стадії хвороби це відповідає:
629. При лікуванні хворого системним червоним вовчаком відмічено підвищення артеріального тиску. Ваш вибір кортикостероїдів для лікування цього хворого:
630. Механізм дії вобензиму:
631. Який із препаратів протипоказаний для лікування ревматоїдного артриту у дітей віком до 14 років:
632. При якому із наведених захворювань частіше може виникнути синдром поліневриту:
633. Для вузликового периартеріїту у дітей молодшого віку не притаманно:
634. Для якого із захворювань найбільш притаманне виникнення амілоїдозу:
635. При якій патології виникає важка м'язова слабкість:
636. Для якої патології притаманний кальциноз м'язів:
637. При гіпертрофічній кардіоміопатії відмічається:
638. Лікування рестриктивно-облітеративної кардіоміопатії включає :
639. Основу патогенетичної терапії гіпертрофічних кардіоміопатій складають:
640. Основні скарги хворого на фоні розгорнутої картини дилятаційної кардіоміопатії:
641. Найбільш важливий провокуючий фактор раптової смерті блискавичного варіанту гіпертрофічної кардіоміопатії:
642. Найбільш ефективні засоби лікування хронічного тонзиліту стафілококової етіології:
643. Характеристика кардіалгій при тонзилогенній міокардіодистрофії:
644. Початкові прояви хронічного неревматичного кардиту:
645. Найбільш надійним підтвердженням діагнозу неревматичного кардиту є:
646. Глюкокортикоїди при неревматичному кардиті призначають:
647. Натрію диклофенак / вольтарен, ортофен / призначається дітям з неревматичним кардитом у дозі :
648. При яких варіантах перебігу неревматичного кардиту призначаються глюкокортикоїди:
649. У яких випадках хворим на неревматичний кардит призначається делагіл:
650. Основні ранні клінічні та ЕКГ- ознаки міокардіодистрофії:
651. При міокардіодистрофії змінюються слідуючі біохімічні показники крові:
652. Гостра дистрофія міокарда розвивається найчастіше при слідуючіх вірусних захворюваннях:
653. При дифтерійному паралічі серця артеріальний тиск:
654. За характером перебігу виділяють слідуючі форми міокардіодистрофії:
655. При ранньому дифтерійному паралічі серця спостерігається:
656. Типовими ознаками скарлатинозного серця є:
657. Чи минущі зміни в серці при гострій міокардіодистрофії:
658. Зміни з боку серця при ангінах та тонзилітах обумовлені головним чином:
659. Протипоказання до проведення тестів з дозованим фізичним навантаженням:
660. Як змінюється артеріальний тиск при дозованому фізичному навантаженні:
661. Яка адекватна реакція пульсу при проведенні ортостатичної проби:
662. При проведенні ортостатичної проби у дитини спочатку спостерігалося зниження систолічного та діастолічного тиску , а потім артеріальний тиск повернувся до початкових цифр. Тип вегетативної реактивності:
663. При системних васкулітах рівень фібриногену найчастіше:
664. Який калібр уражених судин при вузликовому периартеріїті:
665. Який калібр уражених судин при хворобі Такаясу:
666. Для системних васкулітів притаманний тип кровоточивості:
667. При відсутності ефекту від введення гепарину хворим на системний васкуліт у дозі 50-100 од/кг ваги тіла кожні 6 годин на протязі 5-6 днів, Ви призначите:
668. Для хворих з вузликовим периартеріїтом найбільш притаманні синдроми:
669. Симптом ліведо притаманний:
670. Для клінічної картини амілоїдозу характерна:
671. Вторинний амілоїдоз з"являється після початку основного захворювання найчастіше через:
672. Лікування хворого на амілоїдоз найчастіше починають з призначення:
673. До паракоагуляційних тестів належать:
674. Які особливості перебудови кровообігу у новонароджених:
675. Для плацентарного кровообігу плода не характерно:
676. Строки облітерації артеріального протоку у більшості дітей:
677. Нормальна частота пульсу новонародженої дитини:
678. Нормальна частота пульсу у дитини 5 років:
679. Нормальна частота пульсу у дитини 14 років:
680. Тахікардії не буває при:
681. Брадикардії не буває при:
682. При яких станах спостерігається синусова брадикардія:
683. Нормальний артеріальний тиск у дітей першого року життя:
684. Нормальний артеріальний тиск у дітей 12 років:
685. Верхівковий поштовх у дитини першого року життя виявляється в:
686. Локалізація верхівкового поштовху у здорових дітей у віці 2-6 років:
687. Верхівковий поштовх у дитини 10-14 років життя виявляється в:
688. Посилений верхівковий поштовх не спостерігається при :
689. В нормі у дитини першого року життя верхня межа відносної серцевої тупості знаходиться на рівні:
690. В нормі у дітей 12-14 років верхня межа відносної серцевої тупості знаходиться на рівні:
691. В нормі у дитини першого року життя ліва межа відносної серцевої тупості знаходиться по відношенню до лівої середньоключичної лінії :
692. В нормі у дитини віком 12-14 років ліва межа відносної серцевої тупості знаходиться по відношенню до лівої середньоключичної лінії :
693. В нормі у дитини першого року життя права межа відносної серцевої тупості знаходиться:
694. В нормі у дітей 13-15 років права межа відносної серцевої тупості знаходиться:
695. Аускультативна характеристика другого тону серця:
696. Систолічне тремтіння при дефекті міжшлуночкової перетинки локалізується:
697. Діастолічне тремтіння ("котяче муркотіння") характерне для:
698. Яка з перелічених ЕКГ-ознак не характерна для типового синдрому Вольфа-Паркінсона-Уайта:
699. Гіпокаліємія спостерігається при:
700. ЕКГ-ознаки гіперкаліємії:
701. ЕКГ-ознаки гіпокаліємії :
702. Гіперкальціємія спостерігається при :
703. ЕКГ-ознаки гіперкальціємії:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів