Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


73. Педіатрія

2. "Неонатологія"


128. В діагностиці якого стану новонароджених використовують масо-ростовий показник?
129. Що із переліченого не входить у поняття "статевий криз"?
130. Що відносно системи Апгар є невірним?
131. Що відносно оцінки новонароджених по шкалі Апгар є невірним?
132. При досягненні якої маси тіла можна проводити щеплення проти туберкульозу у недоношених немовлят?
133. Розвитку внутрішньоутробної гіпоксії сприяє :
134. Визначити ступінь внутрішньоутробної гіпотрофії у доношеної дитини, якщо масо-ростовий показник 51,8:
135. Що відносно внутрішньоутробних інфекцій є невірним?
136. Яке захворювання шкіри новонароджених є неінфекційним:
137. Який показник крові є основним для діагностики гемолітичної хвороби новонароджених при резус чи груповій несумісності?
138. Для лікування жовтяничної форми гемолітичної хвороби новонароджених застосовують методи, окрім:
139. Гіпербілірубінемія якого генезу найчастіше призводить до ураження ЦНС?
140. Найбільш характерними змінами периферійної крові при геморагічній хворобі новонароджених є:
141. Пряма гіпербілірубінемія буває при:
142. Непряма гіпербілірубінемія буває при:
143. Для вродженого гепатиту характерна:
144. Що, відносно атрезії жовчних шляхів є невірним?
145. Який препарат призначають для зниження гіпербілірубінемії у новонароджених?
146. Що, відносно фізіологічної жовтяниці новонароджених є невірним?
147. Жовтяниця появляється в перші дні життя при:
148. Факторами ризику розвитку сепсису новонароджених є все перелічене, окрім:
149. Найбільш частим первинним вогнищем при сепсисі новонароджених є:
150. Для сепсису новонароджених характерні ознаки, окрім:
151. Найбільш часто гнійний мастит новонароджених диференцюють з:
152. Основними клінічними ознаками остеомієліту новонароджених є, окрім:
153. Тактика ведення хворого з флегмоною новонароджених:
154. Назвіть два стартових антибіотика в лікуванні гнійного менінгіту новонароджених:
155. Яка флора частіше висівається з ліквора у новонароджених?
156. В якому віці розвивається пухирчатка новонароджених?
157. Що не характерне для некротичної флегмони новонароджених?
158. В профілактику гнійно-запальних захворювань новонароджених не входить:
159. До факторів ризику уражень ЦНС у новонароджених не відноситься:
160. При судомному синдромі у новонароджених призначають препарати, окрім:
161. Що з переліченого не може бути причиною зригування і блювання у новонароджених?
162. При пілороспазмі блювання виникає у віці?
163. Яке обстеження проводять першочергово при синдромі блювання у новонароджених?
164. Домішки жовчі в блювотних масах характерні для:
165. Яка вада стравоходу потребує обов'язкового хірургічного лікування в період новонародженості?
166. Яке захворювання можна запідозрити у новонародженої дівчинки з синдромом блювання та ексикозом, у якої збільшений клітор і великі статеві губи?
167. причиною корчів у новонароджених не може бути:
168. Перинатальні ураження ЦНС включають наступні синдроми, окрім:
169. Масо-ростовий показник не використовують у діагностиці, окрім:
170. "Статевий криз" характеризується:
171. До граничних станів новонароджених відносять, окрім:
172. До недоношених відносять тих немовлят, які народилися раніше (визначення ВООЗ):
173. Поняття "недоношене" немовля включає:
174. До чинників перинатального ризику відносять:
175. У новонароджених бувають жовтяниці:
176. Розвитку внутрішньоутробної гіпотрофії сприяє:
177. Визначити ступінь внутрішньоутробної гіпотрофії у доношеної дитини, якщо масо-ростовий показник 49,0:
178. У лікування жовтяничної форми гемолітичної хвороби новонароджених застосовують методи:
179. ЦНС не уражається на тлі гіпербілірубінемії при, окрім:
180. При гемолітичній хворобі новонароджених мало характерні зміни в периферійній крові, окрім:
181. Непряма гіпербілірубінемія у новонароджених буває при, окрім:
182. Пряма гіпербілірубінемія у новонароджених буває при, окрім:
183. До факторів ризику розвитку сепсису новонароджених відносять:
184. Для сепсису новонароджених характерним є:
185. Клінічними ознаками остеомієліту новонароджених є:
186. Найбільш часто фізіологічне нагрубання молочних залоз у новонароджених диференцюють з:
187. При гнійному менінгіті у новонароджених висівається флора, окрім:
188. Для некротичної флегмони новонароджених характерно:
189. Профілактика гнійно-запальних захворювань новонароджених включає:
190. Факторами ризику ураження ЦНС у новонароджених є:
191. При судомному синдромі у новонароджених призначають:
192. Причиною зригування і блювання у новонароджених є, окрім:
193. При вродженому пілоростенозі синдром блювання виникає в терміні:
194. Домішки жовчі в блювотних масах не характерні для перелічених станів, окрім:
195. Обов'язкового хірургічного лікування в період новонародженості потребує:
196. У новонароджених дівчаток синдром блювання, ексикоз, гіпертрофія клітора і великих статевих губ характерні для:
197. Причиною корчів у новонароджених є, окрім:
198. До синдромів принатального ураження ЦНС не входить:
199. Клінічний стан новонародженої дитини оцінюють за шкалою Апгар на:
200. За шкалою Апгар оцінюють в балах, окрім:
201. Оцінка новонародженої дитини 4-1 бали свідчить про:
202. На сучасному етапі найчастіше збудником гнійно-запальних захворювань новонароджених є, окрім:
203. Шляхами передачі інфекцій при гнійно-запальних захворюваннях новонароджених є, окрім:
204. Основними проявами генералізованої герпетичної інфекції у новонароджених є,окрім:
205. До клінічних проявів вродженої цитомегалії відносяться, окрім:
206. Оцінці 2 бали по шкалі Апгар відповідає, окрім:
207. Що відносно системи Апгар є вірним?
208. Що не відноситься до основних параметрів фізичного розвитку новонароджених в залежності від гестаційного віку?
209. Що не відповідає оцінці 0 балів по шкалі Апгар?
210. З якого віку слід проводити медикаментозну профілактику пізньої анемії недоношених?
211. Що не може бути причиною внутрішньоутробної гіпотрофії?
212. Яке шкірне захворювання новонароджених має алергічну природу?
213. Що не відноситься до пневмопатій новонароджених?
214. Що з переліченого не застосовують при лікуванні жовтяничної форми гемолітичної хвороби новонароджених?
215. Що не є показанням до замінного переливання крові в 1-2 добу життя при гемолітичній хворобі новонароджених?
216. Про що свідчить поява при гемолітичній хворобі новонароджених безколірного стільця, темної сечі та посилення жовтяниці?
217. Що стосовно вірусного гепатиту є невірним?
218. До ранніх ознак атрезії жовчних шляхів не відносять:
219. Оптимальним віком для хірургічного лікування атрезії жовчних шляхів є:
220. В лікуванні гіпербілірубінемії новонароджених не використовують:
221. Гіпербілірубінемія якого генезу завжди має хороший прогноз у новонароджених?
222. Жовтяниця першої доби життя вказує на:
223. Що не відноситься до класичних ознак ядерної жовтяниці новонароджених?
224. Що, стосовно гемолітичної хвороби новонароджених є невірним:
225. У лікуванні грамнегативного сепсісу новонароджених найбільш ефективним є антибіотик групи:
226. Що не характерно для сепсису новонароджених?
227. Найбільш характерною ознакою гнійного маститу новонароджених є:
228. З яким із нижче перерахованих захворювань не диференціюють остеомієліт новонароджених :
229. Що не характерно для гнійного менінгіту новонароджених?
230. Який оптимальний об'єм інфузійної терапії при сепсисі новонароджених (при відсутності блювання та діареї)?
231. Яка комбінація антибіотиків є стартовою в лікуванні гнійного менінгіту у новонароджених?
232. Яка ознака інколи спостерігається при пухирчатці новонароджених?
233. Що характерне для некротичної флегмони новонароджених?
234. Що, стосовно внутрішньоутробних інфекцій, є невірним?
235. Яке твердження відносно токсоплазмозу є невірним?
236. Для діагностики внутрішньочерепних крововиливів у новонароджених не використовується:
237. До причин гідроцефалії у новонароджених не відносяться:
238. До факторів ризику виникнення родової травми головного мозку не відносяться:
239. Яке дослідження найбільш ймовірно дозволяє діагностувати гіпертензійно-гідроцефальний синдром у новонароджених?
240. Для поновлення трофічних процесів в головному мозку новонароджених не призначають:
241. До причин зригування і блювання у новонароджених не відносяться:
242. Який препарат не застосовують у лікуванні пілороспазму?
243. В якому віці є типовою поява блювання при вродженому пілоростенозі?
244. Яке обстеження є першочерговим при синдромі блювання у новонароджених?
245. Вирішальним в постановці діагнозу халазія стравоходу є:
246. Що протипоказано застосовувати при халазії стравоходу?
247. Домішка жовчі в блювотних масах характерна для:
248. Для адреногенітального синдрому з втратою електролітів не характерна:
249. Що найбільш характерне для тяжкої форми гіпоксично-травматичної перинатальної енцефалопатії?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів