Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


73. Педіатрія

14. "Щеплення"


2080. Дитина 8 місяців, раніше - у 3 та 4 міс. дворазово щеплена АКДП. Два місяці тому перенесла пневмонію, зараз здорова. Як поступити з подальшим щепленням?
2081. На 10-й день після щеплення АКДП вакциною у дитини відмічено підвищення температури тіла до 38,5° С, нежить, покашлювання. З найбільшою вірогідністю це може бути розцінено як?
2082. В якому віці ( за календарем щеплення) треба починати вакцинацію проти кашлюка?
2083. Після введення якої вакцини частіше можуть виникати ускладнення з боку центральної нервової системи?
2084. Через який час після АКДП-вакцинації можуть виникнути неврологічні ускладнення у вигляді енцефалітних реакцій?
2085. До складу якого вакцинального препарату входить убита бактеріальна вакцина?
2086. З якого віку (за календарем щеплення) треба починати вакцинацію проти дифтерії?
2087. АКДП не призначається дітям віком старше:
2088. При негативній попередній пробі Манту нормальний перебіг вакцинації БЦЖ слідуючий, крім:
2089. Назвіть термін вакцинації проти туберкульозу за календарем щеплення:
2090. Такі ствердження про вакцинацію БЦЖ вірні, крім:
2091. Кого з перерахованих дітей не можна щеплювати проти туберкульозу у пологовому будинку?
2092. Визначте помилкове ствердження:
2093. БЦЖ є:
2094. Перша ревакцинація проти туберкульозу за календарем щеплення проводиться в:
2095. Коли може повернутися з пологового будинку мати з новонародженим, якщо в родини (дома) є хворий на туберкульоз?
2096. У дітей з вродженим важким імунодефіцитом після щеплення БЦЖ розвивається:
2097. На 2-ий день після щеплення АКДП вакциною відмічено підвищення температури до 37,5градусів по Цельсію, на місці ін"єкції - злегка болюче ущільнення. Це розцінено як:
2098. Чи сформується повноцінний поствакцинальний імунітет у дитини, якщо через 7 днів після щеплення живою протикорьовою вакциною їй був введений нормальний людський імуноглобулін?
2099. Екстрена імунізація в осередку інфекції не проводиться проти:
2100. Рівень охоплення дитячого населення імунізацією, який необхідний для забезпечення повноцінного протиепідемічного ефекту становить:
2101. Введення АДП-анатоксину призводить до розвитку:
2102. Що із наведеного не являється протипоказанням для проведення щеплення?
2103. Імунітет проти кашлюка після проведення специфічного щеплення утримується:
2104. Кому не показане планове щеплення проти кору, паротиту, якщо дитина раніше не хворіла на ці інфекції і не була щеплена проти них?
2105. Поствакцинальні ураження нервової системи можуть перебігати у слідуючих формах:
2106. Поствакцинальний енцефаліт після введення АКДП вакцини характеризується слідуючими клінічними проявами, крім:
2107. Виберіть можливі ускладнення після вакцинації АКДП:
2108. Вакцинасоційовані форми поліомієліту (у щеплених) характеризуються:
2109. З якого віку (за календарем щеплення) треба починати вакцинацію проти кору?:
2110. Ревакцинацію проти краснухи проводять:
2111. Дози корьової вакцини:
2112. Через який мінімальний час після перенесеного ГРЗ без температурної реакції можна провести вакцинацію проти кору?
2113. Паротитна вакцина вводиться слідуючим чином, крім:
2114. Інактивована вакцина проти грипу дає імунітет:
2115. Після якого щеплення частіше виникають ускладнення алергічного характеру?
2116. Після якої вакцинації може розвинутися дисфункція з боку шлунково-кишкового тракту?
2117. Який із перерахованих вакцинальних препаратів краще використовувати для імунізації проти дифтерії і правця дітей з алергічною реактивністю?
2118. Який із перерахованих вакцинальних препаратів є анатоксином?
2119. Який із перерахованих препаратів є живою вірусною вакциною?
2120. Визначте помилкове ствердження про вакцинацію проти поліомієліту:
2121. В якому віці за календарем профілактичних щеплень проводять 1 ревакцинацію проти кашлюку, дифтерії та правця?
2122. Визначне помилкове ствердження про паротитну вакцину:
2123. Дитина перенесла поліомієліт. Яка тактика лікаря у відношенні подальшого щеплення?
2124. Група ризику по розвитку поствакцинальних неврологічних ускладнень враховує такі групи, крім:
2125. Визначте контингент дітей, що не входить до групи ризику по розвитку поствакцинальних ускладнень алергічного характеру:
2126. Дитина перенесла нейроінфекцію з судомним синдромом. Який препарат доцільно використовувати для проведення вакцинації проти дифтерії і правця?
2127. Які групи населення, що перераховані, повинні бути вакциновані проти гепатиту В, крім:
2128. Найбільш часті ускладнення АКДП-вакцинації такі, крім:
2129. Тактика лікаря при виникненні випадку поліомієліту в дитячому колективі:
2130. Визначте помилкове ствердження:
2131. Визначте помилкове ствердження:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів