Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


73. Педіатрія

13. "Генетика"


2054. До вад полігенного успадкування відносяться такі, за виключенням:
2055. Які методи дослідження допомогають діагностувати аномалії статевих хромосом:
2056. Які методи використовуються для дігностики молекулярної патології:
2057. Аномалії аутосом мають такі захворювання, за виключенням:
2058. Який метод обстеження використовується для діагностики патології аутосом:
2059. До синдрому мальабсорбції відносяться такі захворювання, за виключенням:
2060. Генні мутації обумовлюють ряд змін, за виключенням:
2061. Спадкові порушення обміну яких амінокислот викликають фенілкетонурію?
2062. Яким препаратам слід віддати перевагу при бронхолегеневій формі муковісцидозу на П етапі лікування?
2063. Визначте патологічну канцентрацію хлоридів при потовій пробі у дітей після 1 року :
2064. До аномалій статевих хромосом відносяться такі синдроми, за виключенням:
2065. Проявами хвороби Дауна є такі ознаки, за виключенням:
2066. Батько хворіє на гемофілію. Серед родичів матері такої патології немає. Яка вірогідність народження у них дитини з гемофілією?
2067. Яку інформацію дає визначення статевого хроматину?
2068. Які методи дослідження дозволяють своєчасно діагностувати фенілкетонурію?
2069. Визначити частоту хромосомних аномалій у новонароджених:
2070. Вкажіть показник перинатальної смертності в Україні, що обумовлений спадковою патологією:
2071. Який вид терапії застосовується при фенілкетонурії?
2072. Визначте частоту розумового відставання серед населення розвинутих країн:
2073. Поєднання яких статевих хромосом дає розвиток чоловічої статі?
2074. Яке з перерахованих захворювань обумовлено змінами хромосомного набору:
2075. Який варіант порушення обміну ліпідів при хворобі Німана-Піка?
2076. Який варіант порушення обміну вуглеводів при хворобі Помпе?
2077. Перераховані захворювання легень відносяться до спадкових, за виключенням:
2078. До вад розвитку легенів відносяться захворювання, за винятком:
2079. Яке спадкове порушення обміну речовин призводить до розвитку кардіомегалії?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів