Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


73. Педіатрія

11. "Імунологія"


1784. До групи Б білків гострої фази належать такі, за винятком:
1785. Який віковий інтервал є найбільш критичним по рівню гуморального імунітету?
1786. Мінімальний рівень ІgG у сироватці крові встановлюється:
1787. Нижня межа нормальних величин ІgG у сироватці крові дітей, старше 3 років:
1788. Нижня межа нормальних величин ІgМ у сироватці крові дітей старше 3 років:
1789. Нижня межа величин сироваткового ІgА у дітей старше 3 років:
1790. При якому рівні ІgА у сироватці крові можна достовірно стверджувати про наявність імунодефіциту ІgА?
1791. Які клітини периферичної крові здатні до бластної трансформації і мітозу під впливом антигенного стимулу?
1792. Головним фактором місцевого імунітету є :
1793. Для недостатності гуморального імунітету не характерна одна із зазначених ознак:
1794. Перераховані нижче ознаки характерні для клітинного імунодефіциту, за винятком:
1795. Вкажіть на неправильне висловлюваня про вроджену агамаглобулінемію, зчеплену зі статтю:
1796. Вкажіть на неправильне твердження:
1797. Особливостями хвороби Брутона є такі, за винятком:
1798. Вкажіть на неправильне твердження про синдром Незелофа:
1799. Характерні риси синдрому Незелофа такі, за винятком:
1800. Кожний із перерахованих патологічних станів має в основі комбінований імунодефіцит, за винятком:
1801. Яка ознака не характерна для синдрому атаксії-телеангіектазії?
1802. Що неправильно сказано про синдром Віскотта-Олдрича?
1803. Дефект якої системи лежить в основі спадкового ангіоневротичного набряку?
1804. Ознаки хронічного слизово-шкірного кандидозу такі, за винятком:
1805. Особливості хронічної грануломатозної хвороби є такі, за винятком:
1806. Клінічні риси синдрому Чедіака-Хігасі такі:
1807. Вкажіть на неправильне твердження:
1808. найбільш вірогідні шляхи передачі ВІЛ-інфекції у дітей такі, за винятком:
1809. Які контингенти дітей не є групою "ризику" по розвитку ВІЛ-інфекції?
1810. Основні клінічні ознаки ВІЛ-інфекції такі, за винятком:
1811. До первинних критеріїв діагностики ВІЛ-інфекції у дітей належать такі, за винятком:
1812. Що є протипоказанням для призначення ін"єкції імуноглобулінів?
1813. Яка імунопатологічна реакція, за класифікацією Джелла і Кумбса, лежить в основі розвитку геморагічного васкуліту?
1814. У якому віці концентрація ІgG у сироватці крові дорівнює його вмісту у дорослих:
1815. Визначте неправильне висловлення:
1816. Дефіцит секреторного ІgА характерний для таких патологічних станів, окрім:
1817. Клінічні риси синдрому Луї-Бар такі, за винятком:
1818. Яка ознака не характерна для синдрому Гуда?
1819. Такі патологічні стани мають в основі дефектність системи комплементу, за винятком:
1820. Ознаки синдрому гіпоплазії хрящів і волосся (дисплазія Мак-К'юсика) такі, за винятком:
1821. Яка імунопатологічна реакція за класифікацією Джелла і Кумбса лежить в основі гломерулонефриту?
1822. Який з перерахованих станів має в основі патогенезу ІІ тип імунопатологічних реакцій?
1823. Який імунопатогенетичний механізм характерний для гострої кропивниці?
1824. Які клітини крові здатні до бластної трансформації під впливом антигенного стимулу?
1825. Хворі якої статі частіше страждають на імунодефіцити?
1826. Який варіант імунодефіцитних станів зустрічається найчастіше?
1827. Вкажіть початкову стартову дозу внутрішньовеного імунглобуліну для замісної терапії імунодефіциту:
1828. До вакцин нового покоління належать такі, за винятком:
1829. До групи А білків гострої фази належать такі, за винятком:
1830. Плазматичні клітини є переформованими аналогами:
1831. Вкажіть неправильний вислів:
1832. Яким клітинам властива функція фагоцитозу?
1833. У якому віці синтез сироваткового ІgА досягає рівня дорослої людини?
1834. Нижня межа нормальних величин ІgМ у сироватці крові дітей старше 2 років:
1835. Стан місцевого імунітету визначають такі гуморальні фактори, за винятком:
1836. Який варіант імунодефіцитних станів зустрічається найчастіше?
1837. Характерні риси гуморального імунодефіциту такі, за винятком:
1838. Яка ознака не характерна для переважно клітинного імунодефіциту?
1839. Яка із перерахованих ознак не характерна для синдрому Луї-Бар?
1840. Характерні риси синдрому Ді-Джорджа такі, за винятком:
1841. Вкажіть неправильний вислів про синдром Віскотта-Олдрича:
1842. Вкажіть на неправильний вислів про синдром Незелофа:
1843. Ознаки уродженої агамаглобулінемії, зчепленої з Х-хромосомою такі, за винятком:
1844. Вторинні імунодефіцитні стани обумовлені такими причинами, за винятком:
1845. Які контингенти дітей не є групою "ризику" по розвитку ВіЛ-інфекції?
1846. Для дітей характерними ознаками ВіЛ-інфекції є такі, за винятком:
1847. Основні клініко-лаборатоні критерії ВіЛ-інфекції такі, за винятком:
1848. Який препарат є препаратом вибору для замісної терапії при недостатності антитіл
1849. Протипоказаням до призначення ін"єкцій імуноглобулінів є:
1850. Вкажіть початкову стартову дозу внутрішньовенного імунглобуліну для замісної терапії імунодефіциту:
1851. Яка система дефектна при спадковому ангіоневротичному набряку?
1852. імунопатологічною реакцією якого типу є анафілактичний шок та атопічна бонхіальна астма?
1853. До білків гострої фази відносяться такі, за винятком:
1854. Типи інтерферону існують в організмі людини, такі, за винятком:
1855. У якому віці синтез секреторного ІgА досягає рівня дорослої людини
1856. У якому віці концентрація ІgG у сироватці крові дорівнює його вмісту у дорослих:
1857. Макрофаги мають такі властивості, за винятком:
1858. Гуморальними факторами місцевого імунітету є такі, окрім:
1859. Визначте неправильне висловлення:
1860. Вкажіть на неправильне висловлювання про хворобу Брутона
1861. Для синдрому Ді-Джорджа характерно все, за винятком:
1862. Яка ознака не характерна для швейцарського типу імунодефіциту
1863. Дефіцит секреторного ІgА характерний для таких патологічних станів, окрім:
1864. Ознаки селективного ІgА-імунодефіциту такі, за винятком:
1865. Клінічні риси синдрому Віскотта-Олдріча такі, за винятком:
1866. Ознаки хронічного грануломатозу такі, за винятком:
1867. Ознаки хронічного кандидозу шкіри і слизових оболонок такі, за винятком:
1868. Клініко-лабораторні ознаки синдрому Чедіака-Хігасі такі, за винятком:
1869. Вторинні імунодефіцитні стани обумовлені такими причинами, за винятком:
1870. До вторинних клінічно-діагностичних критеріїв ВІЛ-інфекції у дітей належать такі, за винятком:
1871. Показання для призначення із замісною метою ін'єкцій імуноглобуліну такі, за винятком:
1872. Імунологічною реакцією якого типу є анафілактичний шок і атопічна форма бронхіальної астми?
1873. Який віковий інтервал є найбільш критичним по рівню гуморального імунітету?
1874. Характерні риси гуморального імунодефіциту такі, за винятком:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів