Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


73. Педіатрія

10. "Ендокринологія"


1659. Нормальний рівень глюкози в крові (глюкозооксидазний метод):
1660. Провокувати спадкову схильність до розвитку цукрового діабету можуть всі перераховані чинники, крім:
1661. Для цукрового діабету не характерно:
1662. Для клініки цукрового діабету не характерно:
1663. У дітей частіше зустрічається:
1664. Який із перерахованих гормонів не має контрінсулярної дії?
1665. Гіперглікемія характерна для усіх перерахованих ендокринних захворювань, крім:
1666. Глюкозурія характерна для всіх перерахованих захворювань, крім:
1667. Що з переахованого не є ускладненням цукрового діабету?
1668. Лікування цукрового діабету включає:
1669. Дітям,схильним до кетоацидозу, доцільно приймати:
1670. Гострим ускладненням цукрового діабету є все перераховане, крім:
1671. Розвитку кетоацидозу при цукровому діабеті сприяє все перераховане, крім:
1672. Для діабетичної кетоацидотичної коми не характерно:
1673. Для діабетичної гіперосмолярної коми не характерно:
1674. На початку лікування діабетичної гіперосмолярної коми не застосовують:
1675. Ускладненнями інсулінотерапії є:
1676. Причиною розвитку вродженого гіпотиреозу може бути все перераховане, крім:
1677. До ранніх проявів уродженого гіпотиреозу не належить:
1678. Що з перерахованого не характерно для гіпотиреозу?
1679. Контроль адекватності замісної терапії при гіпотиреозі включає все перераховане, крім:
1680. Передозування тиреоїдних гормонів проявляється всіма перерахованими симптомами, крім:
1681. До ранніх симптомів дифузного токсичного зобу у дітей належить все перераховане, крім:
1682. Для тиреотоксикозу у дітей не характерно:
1683. Для функціональної недостатності кори наднирників не характерно:
1684. Для хвороби Аддісона не характерно:
1685. З форм адреногенітального синдрому частіше всього у дівчаток зустрічається:
1686. Новонароджений з набряками китиців та стоп викликає підозру на:
1687. Для набутої Аддісонової хвороби не характерно:
1688. Для гіпопаратиреозу не характерно:
1689. Для гіпофізарного нанізму характерно все перераховане, крім:
1690. Для клініки хвороби Іценко-Кушинга не характерно:
1691. Для І ступеню ожиріння надлишок ваги складає:
1692. При якому з перерахованих захворювань немає затримки в рості?
1693. Для первинного гіперпаратиреозу характерно все, крім:
1694. Для якого захворювання гіпертонія є провідним симптомом?
1695. Провідним лабораторним методом діагностики феохромоцитоми є:
1696. При якому захворюванні збільшується виділення з сечею 17-оксикортикостероїдів?
1697. Гіперосмолярна кома відрізняється від гіперкетонемічної:
1698. Коли при лікуванні діабетичної коми можна починати вводити 5% розчин глюкози?
1699. Класичні прояви вродженого гіпотиреозу формуються:
1700. Що з наведеного не визначає синдром Пенгреда?
1701. При якому захворюванні завжди знижене виділення 17-оксікортикостероїдів?
1702. Для адреногенітального синдрому характерно все перераховане, окрім:
1703. При сільвтрачаючій формі адреногенітального синдрому не буває:
1704. Не характерним симптомом для хвороби Бабинського-Фрейліха є:
1705. Для якого захворювання не характерна поліурія?
1706. Для синдрому Лоуренса-Муна-Бідля характерні перераховані ознаки, окрім:
1707. Вміст цукру в крові в нормі (метод Хагедорна-Йенсена):
1708. При ювенільному цукровому діабеті гіперглікемія зумовлена:
1709. Відмінною ознакою ниркового діабету від цукрового є:
1710. Пізніми ускладненнями цукрового діабету є все, крім:
1711. Для кетозу при цукровому діабеті характерно:
1712. Для синдрому Моріака не характерно:
1713. В загальноприйнятому раціоні харчування хворих на цукровий діабет співвідношення білків, жирів та вуглеводів складає:
1714. Для виведення хворого з діабетичної коми найбільш доцільно вводити інсулін:
1715. Інфузійну терапію при гіпероосмолярній комі доцільно починати з введення:
1716. Для гіпофізарного нанізму не характерно:
1717. Затримка росту характерна для всіх перерахованих захворювань, крім:
1718. Для вродженого гіпотиреозу не характерно:
1719. Для гіпотиреозу характені всі перераховані лабораторні показники, крім:
1720. Терапія гіпотиреозу включає все, крім:
1721. Для дифузного токсичного зобу характерно все, крім:
1722. Зміни серцево-судинної системи хворих на дифузний токсичний зоб характеризуються усім переліченим, крім:
1723. Для дифузного токсичного зобу не характерно:
1724. Гостра надниркова недостатність є частим ускладненням усіх перерахованих захворювань, крім:
1725. Клініка гострої надниркової недостатності має усі перераховані симптоми, крім:
1726. Симптоми гіперкортицизму характерні для усіх перерахованих захворювань, крім:
1727. Для синдрому Іценко-Кушинга не характерно:
1728. Вкажіть провідну клінічну ознаку при феохромоцитомі:
1729. Для передчасного статевого розвитку притаманно все перераховане, крім:
1730. Для адіпозо-генітальної дистрофії не характерно:
1731. При якому захворюванні часто зустрічається коарктація аорти?
1732. Клінічними проявами нецукрового діабету може бути все перераховане, крім:
1733. Для гострої тетанії не характерно:
1734. Які клітини острівців Лангерганса виробляють інсулін?
1735. Провокуючими факторами розвитку цукрового діабету при глікемічній схильності може бути все перераховане, крім:
1736. Найбільш гіперглікемізуючу дію має:
1737. Для цукрового діабету характерні всі перераховані ураження шкіри і слизових оболонок, крім:
1738. Для клініки цукрового діабету характерно все перераховане, крім:
1739. Раннім ускладненням цукрового діабету є все, крім:
1740. Для діабетичної коми характерно все перераховане, крім:
1741. Для діабетичної гіперосмолярної коми не характерно:
1742. Приводить до декомпенсації цукрового діабету все, крім:
1743. Передозування тиреоїдних гормонів проявляється всіма симптомами, крім:
1744. Для дифузного токсичного зобу характерні усі перераховані симптоми ураження ендокринних залоз, крім:
1745. Для простої вірильної форми адреногенітального синдрому не характерно:
1746. Для адреногенітального синдрому нетипово:
1747. Для синдрому Іценко-Кушинга притаманно все перераховане, крім:
1748. Передчасний статевий розвиток частіше обумовлений:
1749. Для інсулінзалежного цукрового діабету характерно все перераховане, крім:
1750. Для цукрового діабету характерне все, окрім:
1751. Який з перерахованих симптомів не характерний для декомпенсації цукрового діабету?
1752. Що з перерахованого не призводить до декомпенсації цукрового діабету?
1753. Симптоми цукрового діабету характерні для всіх перерахованих эндокринних захворювань, окрім:
1754. Гіперглікемізуючу дію мають всі перераховані гормони, крім:
1755. Початковими симптомами цукрового діабету є все перераховане, крім:
1756. Для синдрому Моріака характерно все перераховане, окрім:
1757. З їжі хворого на цукровий діабет виключають:
1758. Для гіперкетонемічної коми характерно все перераховане, окрім:
1759. Інсулін для виведення хворого з діабетичної коми вводять:
1760. При діабетичній гіперосмолярній комі доцільно вводити:
1761. Що з перерахованого не є ускладненням цукрового діабету?
1762. Для гіпоглікемії характерно все перераховане, окрім:
1763. Для дифузного токсичного зоба у дітей характерно все перераховане, окрім:
1764. Ранніми симптомами вродженого гіпотиреозу є все перераховане, окрім:
1765. Для передозування тироксину при гіпотиреозі характерно все перераховане, окрім:
1766. Найбільш важливим для діагностики гіпотиреозу є дослідження:
1767. З якого віку починають клінічно проявлятися сипмтоми вродженого гіпотиреозу:
1768. Для якого захворювання характерні симптоми гіпотиреозу:
1769. Основними показниками біохімічних порушень при гіперпаратіреозі є все перераховане, окрім:
1770. При якому захворюванні підвищене виділення з сечею 17-оксікортикостероїдів?
1771. Для якого захворювання не характерна поліурія?
1772. Кліничними проявами нецукрового діабету є все перераховане, окрім:
1773. Ранніми симптомами гіпокортицизму при природженій гіпоплазії кори наднирників є все перераховане, окрім:
1774. Для синдрома Шерешевського-Тернера не характерно:
1775. Для гіпофізарного нанізму не характерно:
1776. При якому захворюванні у новонароджених є набряки китиць та стоп?
1777. При якому захворюванні каріотип відповідає 47 ХХУ?
1778. Для кетозу при цукровому діабеті характерно:
1779. Для вродженого адреногенітального синдрому нетипово:
1780. Ускладненнями інсулінотерапії є все перераховане, крім:
1781. Що з перерахованого не характерно для вродженого гіпотіреозу?
1782. Контроль адекватності замісної терапії при гіпотиреозі включає все перераховане, крім:
1783. Для ІІ ступеня ожиріння надлишок ваги складає:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів