Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


73. Педіатрія

1. "Лікувально-профілактична допомога дітям"


1. Вкажіть, які показники відносяться до низького рівня смертності немовлят:
2. Які показники відносяться до високого рівня материнської смертності?
3. До соціально-біологічних пренатальних факторів ризику відносяться всі перераховані, окрім:
4. Перинатальний період розподіляється на наступні етапи, окрім:
5. Загальна захворюваність дітей - це:
6. Розповсюдженність захворювань серед дітей по окремих вікових категоріях це:
7. Смертність немовлят це - відношення числа дітей:
8. Поняття "здоров'я" по визначенню ВООЗ включає наступне, окрім:
9. Критерії стану здоров'я наступні:
10. Для визначення групи здоров'я необхідні наступні розділи роботи:
11. Виділяють наступні групи здоров'я, окрім:
12. Основна різниця ІІ-А групи здоров'я від І:
13. Основним у диференціації ІІІ,ІV,V груп здоров'я від І,ІІ груп є:
14. До ІІ-б групи здоров'я відносяться діти:
15. ІІІ група здоров'я відрізняється від ІІ-ї:
16. ІІІ,ІV,V групи здоров'я відрізняються між собою по:
17. Критеріями нервово-психічного розвитку дитини є все перечислене,окрім:
18. Резистентність організму дитини визначається по:
19. Середня резистентність дітей молодшого віку визначається слідуючою частотою перенесених гострих респіраторних захворювань за рік:
20. Контроль за нервово-психічним розвитком дитини проводить:
21. Захворюваність це:
22. Рівень народжуваності визначається по відношенню:
23. Індекс здоров'я визначається відношенням:
24. Якість диспансеризації визначається:
25. Показником ефективності диспансеризації є:
26. Виділяють слідуючі види анамнезу
27. Психічний розвиток визначають методом діагностики по провідних лініях:
28. Головна функціональна одиниця підрозділу профілактичної роботи поліклініки:
29. Сучасними формами взаємодії педіатричної, терапевтичної та акушерської служб є:
30. Показниками ефективності спостереження за здоровими дітьми 1-го року життя є:
31. Віднести дитину до групи ризику дозволяє:
32. Для попередження переходу граничних станів у хронічні захворювання необхідно:
33. Прийняті оцінки функціонального стану організму:
34. Функції дільничного лікаря-педіатра:
35. Профілактична робота дільничного лікаря включає все нижче перераховане, окрім:
36. Профілактична протиепідемічна робота в дитячих дошкільних закладах включає, окрім:
37. Об'єм роботи дільничного лікаря характеризується:
38. В зобов'язання лікаря ДДЗ (дитячого дошкільного закладу) входить:
39. Контроль за станом диспансеризації на лікарській дільниці здійснює:
40. Диспансерний огляд дітей, які перенесли гостру пневмонію у віці від 1-го до 3-х років,проводять:
41. Основними показаннями для курортного лікування є:
42. Диспансерний огляд хворих з виразковою хворобою дванадцятипалої кишки здійснюється на протязі:
43. Протипоказаннями для направлення у санаторій є:
44. Для перебування у санаторії необхідно мати наступні документи, окрім:
45. При підвищеній кислотоутворюючій функції шлунку показані мінеральні води:
46. Хворим на виразкову хворобу шлунку з підвищеною кислотоутворюючою функцією шлунку показані мінеральні води, окрім:
47. Диспансеризація хворих на гастродуоденальну патологію передбачає виконання:
48. Протирецидивні курси лікування у хворих з гастродуоденальною патологією проводяться:
49. Для лікування хворих з кислотоутворюючою недостатністю шлунку показані мінеральні води (за температурою):
50. Застосування хлоридно-кальцієвих мінеральних вод особливо ефективне при захворюваннях:
51. Мінералізація води 15-35 г/л характерна для:
52. Мінералізація води 5-15 г/л характерна для:
53. Мінералізація води 2-5 г/л характерна для:
54. Комплексне санаторно-курортне лікування хворих з захворюваннями травного каналу включає:
55. Для питного лікування застосовують мінеральні води, окрім:
56. Дитина з патологією гепатобіліарної та гастродуоденальної систем може бути знята з диспансерного обліку, якщо:
57. Основними документами диспансерного хворого є, окрім:
58. В задачі дільничого лікаря входіть все вказане:
59. Лікарі дитячих дошкільних закладів повинні добре володіти слідуючими питаннями, окрім:
60. В діяльності дільничого лікаря-педіатра виділяють наступні функції, окрім:
61. Об'єм роботи дільничого лікаря-педіатра характеризується:
62. Якість діагностики на догоспітальному етапі визначається по відношенню числа випадків неспівпадання діагнозів:
63. Поняття "здоров'я" по визначенню ВООЗ включає:
64. До ІІ групи здоров'я відносяться, окрім:
65. Принцип групової ізоляції в закладах для дітей дошкільного віку,перш за все,обумовлений:
66. Епідблагополуччя дитячого закладу, в першу чергу, залежить від:
67. Спостереження за учнями диспансерної групи найбільш доцільно проводити шляхом:
68. Сучасні форми взаємодії педіатричної, терапевтичної та акушерської служб є всі перераховані, окрім:
69. Показники ефективності догляду за здоровими дітьми першого року життя є, окрім:
70. Перинатальний період включає наступні фази:
71. Лікарський дородовий патронаж проводиться:
72. Первинний дородовий патронаж медичною сестрою здійснюється:
73. Диспансеризація визначається :
74. Диспансерний нагляд за дітьми, хворими на ревматизм здійснюється:
75. Частота оглядів кардіоревматологом диспансерної групи дітей хворих на ревматизм протягом 1-го року з початку атаки:
76. Частота оглядів диспансерної групи дітей хворих на ревматизм дільничним педіатром протягом першого року з початку атаки:
77. Критерії ефективності диспансеризації хворих на ревматизм:
78. Диспансерний огляд хворих на дифузні захворюваннями сполучної тканини здійснюється, окрім:
79. Диспансерний огляд хворих дітей з вродженими вадами серця проводиться:
80. Організація профілактики артеріальної гіпертонії та гіпотонії у дітей та підлітків включає:
81. Диспансерний огляд дітей, які перенесли гостру пневмонію у віці до 3-х місяців проводять:
82. Диспансерний огляд дітей, які перенесли гостру пневмонію у віці 3-12 місяців проводять:
83. Диспансерний огляд дітей, які перенесли гостру пневмонію у віці 1-3 роки проводять:
84. Диспансерний огляд дітей, які перенесли гостру пневмонію у віці старше 3-х років проводять:
85. При алергічних захворюваннях протипоказані професії, окрім:
86. Основними завданнями диспансерного нагляду за дітьми з захворюваннями органів травлення є:
87. При підвищенні кислотоутворюючої функції шлунку показані мінеральні води:
88. При зниженні кислотоутворюючої функції шлунку показані мінеральні води:
89. Диспансерний огляд хворих з гастродуоденальною патологією здійснюється протягом першого року після загострення:
90. Диспансерний огляд хворих з виразковою хворобою здійснюється протягом першого року після загострення:
91. Показанням для проведення дородового патронажу є:
92. Діти 1-го року життя з групи високого ступеню ризику спостерігаються:
93. Скільки етапів передбачає лікувально-профілактична допомога дітям у місті?
94. Скільки етапів передбачає лікувально-профілактична допомога дітям сільської місцевості?
95. Окрім яких показників визначається якість диспансеризації:
96. Окрім яких показників визначається ефективність диспансеризації:
97. Здоров'я людини закладається:
98. Для визначення стану здоров'я дітей раннього віку необхідно мати на увазі:
99. Яка з перерахованих груп здоров'я не співпадає з прийнятою класифікацією?
100. Наявність хронічних захворювань у стадії компенсації дозволяє віднести дитину до:
101. Наявність хронічних захворювань у стадії субкомпенсації дозволяє віднести дитину до:
102. Наявність хронічного захворювання у стадії декомпенсації дозволяє віднести дитину до:
103. Що характеризує стан здоров'я:
104. Що із переліченого не дозволяє віднести дитину до групи ризику:
105. Що не проводять для попередження переходу граничних станів в хронічні захворювання:
106. Резистентність дитячого організму визначають:
107. Оцінка резистентності по кількості випадків перенесеного ГРЗ:
108. Яка із нижче перерахованих оцінок не застосовується для оцінки функціонального стану організму дитини:
109. Окрім яких показників проводиться диспансерний нагляд за здоровими дітьми:
110. Принцип групової ізоляції в закладі для дітей дошкільного віку обумовлений:
111. Чи має значення вид покарання дитини у сім'ї заради виховання її особистості?
112. Критерії стану здоров'я дітей:
113. Епідблагополуччя дитячого закладу, в першу чергу, залежить від:
114. Які Функції не виконує дільничний лікар-педіатр:
115. Лікарі ДДЗ повинні добре знати наступні питання:
116. Диспансеризація визначається як:
117. Які мінеральні води не застосовуються для лікування дітей:
118. Коли показане санаторне лікування дітям з гастродуоденальною патологією?
119. Оптимальна температура для прийому сонячних ванн:
120. В які години не проводять водні процедури у відкритих водоймищах:
121. Доза мінеральної води малої та середньої мінералізації на один прийом:
122. Дитина з гастродуоденальною патологією може бути знята з диспансерного обліку, якщо:
123. Які показники не є показниками ефективності диспансерного нагляду:
124. Діти, які народилися від матерів з наявністю HВs-антигену, спостерігаються диспансерно:
125. Яке захворювання не підлягає диспансерному нагляду:
126. Строк диспансерного нагляду дитини, яка перенесла гостру пневмонію:
127. Строк диспансерного нагляду дитини, яка перенесла гострий гломерулонефрит:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів